אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 27 ספטמבר 2018, 19:26

בני תורה כתב:יש לחקור אם אדם אכל שיעור אכילה שחייבת בסוכה - יתר מכביצה - אלא שחצי ממנה אכל בסוכה וחצי ממנה אכל חוץ לסוכה, לכאורה לא ביטל בזה מצוות סוכה, שהרי חוץ לסוכה אכל רק פחות משיעור, והרי היא כשאר אכילת עראי - פחות מכשיעור שאכלה חוץ לסוכה שלא ביטל בזה מצוות סוכה.
אך מאידך יש לומר, דכיון שבסך הכל אכל שיעור של אכילת קבע שחייבת בסוכה, הרי כל חלק ממנה חייב בסוכה, וא"כ אף אם אכל משהו ממנה חוץ לסוכה הרי ביטל בזה מצוות סוכה. וצ"ע.
מאירי סוכה כו. ד"ה אמר.
וראה גם בשו"ת שואל ומשיב רביעה ח"ג סימן יא.

ערכים:


פותח הנושא
בני תורה
הודעות: 245
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

שליחה על ידי בני תורה » 27 ספטמבר 2018, 19:39

יישר כח. כבר ציינו כאן למקראי קודש שהביא דברים אלו.


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 27 ספטמבר 2018, 20:00

דרומאי כתב:הרי מפורש בפוסקים דבתוך הסעודה אפילו לשתות מים מחוץ לסוכה אסור, הרי דכיון דהוא חלק מסעודת קבע חייב בסוכה, וכ''ש אכילת כחצי ביצה מתוך כביצה.
לא מדוייק כלל. השעה"צ שם כותב משום שהשתיה היא חלק מהסעודה. ומשום כך גם יש חילוק בין שתיה הבאה לאחר הסעודה לסתם שתיה שמותרת.
במקרה כאן שלא אכל שיעור בתוך הסוכה ועדין אין כאן קביעת סעודה אם יאכל מחוץ לסוכה אין מפורש בדברי השעה"צ לאסור.


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 27 ספטמבר 2018, 20:03

בני תורה כתב:יתירה מזאת, אם אתה סובר שכל שאדם עוסק בסעודה של קביעות כל משהו ממנה נחשב קביעות, ואף אם אכל את הסעודה קודם חג הסוכות, א"כ לדבריך יצא שבאופן זה אף לענין קיום חובת לילה הראשון, לא יצטרך לאכול שיעור קביעות לכו"ע, [דהיינו, אף לדעת הראשונים שלא סגי בכזית בלילה הראשונה אלא בעי שיעור קביעות] ולא שמענו כזאת.
צודק במאה אחוז. גם מדברי השער הציון חזינן שהטעם החיוב בשתיה הוא מחמת הסעודה וכאן שהסעודה כלל לא היתה חיבת בסוכה כל בר דעת מבין שאין סיבה לחייבו ופשוט.


פותח הנושא
בני תורה
הודעות: 245
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

שליחה על ידי בני תורה » 27 ספטמבר 2018, 21:55

יוסי יעבץ כתב:
דרומאי כתב:הרי מפורש בפוסקים דבתוך הסעודה אפילו לשתות מים מחוץ לסוכה אסור, הרי דכיון דהוא חלק מסעודת קבע חייב בסוכה, וכ''ש אכילת כחצי ביצה מתוך כביצה.
לא מדוייק כלל. השעה"צ שם כותב משום שהשתיה היא חלק מהסעודה. ומשום כך גם יש חילוק בין שתיה הבאה לאחר הסעודה לסתם שתיה שמותרת.
במקרה כאן שלא אכל שיעור בתוך הסוכה ועדין אין כאן קביעת סעודה אם יאכל מחוץ לסוכה אין מפורש בדברי השעה"צ לאסור.
עיין למעלה שכבר דן אחד לחלק בזה, אבל אני הקטן לא מסכים לחילוק זה. לא חושב שיש נפק"מ אם כבר אכל שיעור קביעות בסוכה לנידון דידן.


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 28 ספטמבר 2018, 00:04

בני תורה כתב:
יוסי יעבץ כתב:
דרומאי כתב:הרי מפורש בפוסקים דבתוך הסעודה אפילו לשתות מים מחוץ לסוכה אסור, הרי דכיון דהוא חלק מסעודת קבע חייב בסוכה, וכ''ש אכילת כחצי ביצה מתוך כביצה.
לא מדוייק כלל. השעה"צ שם כותב משום שהשתיה היא חלק מהסעודה. ומשום כך גם יש חילוק בין שתיה הבאה לאחר הסעודה לסתם שתיה שמותרת.
במקרה כאן שלא אכל שיעור בתוך הסוכה ועדין אין כאן קביעת סעודה אם יאכל מחוץ לסוכה אין מפורש בדברי השעה"צ לאסור.
עיין למעלה שכבר דן אחד לחלק בזה, אבל אני הקטן לא מסכים לחילוק זה. לא חושב שיש נפק"מ אם כבר אכל שיעור קביעות בסוכה לנידון דידן.
לא משנה מי מסכים למה. אבל מה שודאי אי אפשר לכתוב מה שכתב כאן מישהו 'מפורש בפוסקים'. ולהביא את השער הציון בלי להסתפק ולו בקצת.


פותח הנושא
בני תורה
הודעות: 245
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

שליחה על ידי בני תורה » 28 ספטמבר 2018, 00:08

שים לב שהוא לא כתב שמפורש בפוסקים על נידון דידן, אלא מפורש בפוסקים על דברי השער הציון לכשעצמם.


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 28 ספטמבר 2018, 00:10

בני תורה כתב:שים לב שהוא לא כתב שמפורש בפוסקים על נידון דידן, אלא מפורש בפוסקים על דברי השער הציון לכשעצמם.
בני תורה אתה דוברו של האיש? תראה מה שכתב ועל זה העירנו ואין צריך להוסיף.


פותח הנושא
בני תורה
הודעות: 245
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

שליחה על ידי בני תורה » 28 ספטמבר 2018, 00:14

אני לא דובר שלו, אבל יש ענין של 'נושא בעול עם חבירו' ומרגלא בפומיה דמרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל פירושו של הגר"א לנושא בעול עם חבירו, דהיינו דאמרינן 'תרגמא רבא אליבא דאביי'. רבא על אף שהיה חלוק על אביי מכל מקום נשא עמו בעול ותירץ את קושיותיו לשיטתו.


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 28 ספטמבר 2018, 00:17

יפה לך.
אם כך ההערה היא אחרת וחזקה שהוא כתב 'מפורש בפוסקים' על דבר שכתוב רק בשער הציון וגם הוא לא כתב במפורש במקרה כאן.


נבשר
הודעות: 2360
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 672 פעמים
קיבל תודה: 607 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

שליחה על ידי נבשר » 28 ספטמבר 2018, 02:00

דרומאי כתב:
נבשר כתב:
דרומאי כתב:הרי מפורש בפוסקים דבתוך הסעודה אפילו לשתות מים מחוץ לסוכה אסור, הרי דכיון דהוא חלק מסעודת קבע חייב בסוכה, וכ''ש אכילת כחצי ביצה מתוך כביצה.
אשמח שתביא המקור. האם כוונתך לשעה"צ,הרי שם כתב בלשון אפשר לגבי מים, ונשאר בצ"ע.
אכן התכוונתי לשער הציון ולא זכרתי דקדוק לשונו.
אינני דוברו וכבר פי' דבריו לעיל.


נבשר
הודעות: 2360
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 672 פעמים
קיבל תודה: 607 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

שליחה על ידי נבשר » 02 אוקטובר 2018, 00:17

אמנם בחג עיינתי בספר של הרב קארפ הל' חג בחג והביא שם השעה"צ שנשאר בספק, והביא ראשונים ואחרונים שבגוונא שבאמצע אכילת קבע אסור אפי' שתיית עראי, והביא שבמקראי קודש תמה על השעה"צ למה נשאר בספק, והרב קארפ בספרו פסק לאיסור, אמנם דעת המשנ"ב במקומה עומדת, אבל צדק דרומאי שהפוסקים כתבו שבעי לשתות בסוכה, אין בידי להעלות את הספר.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 525 פעמים
קיבל תודה: 738 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

שליחה על ידי סבא » 02 אוקטובר 2018, 09:23

נבשר כתב: אין בידי להעלות את הספר.
אעלה במקומך, ודרך אגב, ראה שם שהגרצ"פ רצה לתלות השאלה שלכם באכל חצי שיעור מחוץ לסוכה [שהגר"ז פוסק להיתר!] בנידון השעה"צ, ואילו הרב קארפ כותב שאינו תלוי זה בזה כלל.
הלכות חג בחג_עמוד_1.jpg
הלכות חג בחג_עמוד_2.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 525 פעמים
קיבל תודה: 738 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

שליחה על ידי סבא » 05 אוקטובר 2018, 09:54

כעת הבאתי באשכול סמוך דברי האלף למטה ששני "עראי" אינם מצטרפים ל"קבע", ואביאו גם כאן לתועלת המעיינים-
אלף למטה.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח