הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

הוןמר דבר בשם אומרו


פותח הנושא
תלמיד צעיר
הודעות: 216
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

הוןמר דבר בשם אומרו

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 24 ספטמבר 2018, 21:39

מישהוא יודע מה הסיבה שהאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם.?


הכהן
הודעות: 1434
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 379 פעמים
קיבל תודה: 429 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האומר דבר בשם אומרו

שליחה על ידי הכהן » 24 ספטמבר 2018, 23:38

בני בנימין - על מסכת אבות הרב בנימין נבול שליט''א כתב:אמרו במדרש תנחומא כל מי שאינו אומר דבר בשם אומרו נקרא גזלן, שנאמר ''אל תגזול דל כי דל הוא'' (משלי כב) אדם שמשתדל לומר דבר בשם אומרו ומי אמר כל ממרא יכול לשאול סתירה מדברי פלוני לפלוני ולתרץ. וע''י כך רווחא שמעתא. ונאמר בגמרא אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח, לכן האומר דבר בשם אומרו מבטל גאוותו שבליבו, שלא יחשבו שהוא חידש את החידוש, וע''י שביטל הגאווה מביא גאולה לעולם.


בני תורה
הודעות: 245
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: האןמר דבר בשם אומרו

שליחה על ידי בני תורה » 24 ספטמבר 2018, 23:49

הקשוני בגוף הענין. המקור לאומר דבר בשם אומרו וכו הוא ממה שאסתר סיפרה למלך את דברי בגתן ותרש בשם מרדכי.
וצב מה הראיה לשאר ענינים, והרי כאן היא באה לספר סיפור שלא ראתה וברור שצריכה להגיד כן בשם מרדכי כיון שלא ראתה, אבל בדבר תורה וכיו"ב שאין בזה עדות על ראיה מנין שצריך לומר דבר בשם אומרו וצ"ב.


בני תורה
הודעות: 245
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: האןמר דבר בשם אומרו

שליחה על ידי בני תורה » 24 ספטמבר 2018, 23:56

עוד דבר בענין זה. באבות פ"ו מנו את האומר דבר בשם אומר כאחד מקניני התורה.
ומבאר המדרש שמואל כי כאשר יאמר דבר בשם אומרו אזי יצטרך אף הוא לחדש בתורה שום דבר לומר גם בשם עצמו ולא רק בשם אומרו, מה שאין כן הגונב מאחרים לעולם אין צריך לעמול לבד ולחדש...


פותח הנושא
תלמיד צעיר
הודעות: 216
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האומר דבר בשם אומרו

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 25 ספטמבר 2018, 00:00

הכהן כתב:
בני בנימין - על מסכת אבות הרב בנימין נבול שליט''א כתב:אמרו במדרש תנחומא כל מי שאינו אומר דבר בשם אומרו נקרא גזלן, שנאמר ''אל תגזול דל כי דל הוא'' (משלי כב) אדם שמשתדל לומר דבר בשם אומרו ומי אמר כל ממרא יכול לשאול סתירה מדברי פלוני לפלוני ולתרץ. וע''י כך רווחא שמעתא. ונאמר בגמרא אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח, לכן האומר דבר בשם אומרו מבטל גאוותו שבליבו, שלא יחשבו שהוא חידש את החידוש, וע''י שביטל הגאווה מביא גאולה לעולם.
מדוע לפי זה לא כתוב זאת על כל שפל רוח שעבד על מידת הגאווה.
ולגבי המקור שהביא בני תורה מאסתר אפשר לשאול שאלה נוסםת הרי שם רצתה אסתר והיה לה ענין בכך שידע שמרדכי אמר זאת כיון שאחשורוש לא ידע מי היא ורצתה שמרדכי שידע אחשורוש שהוא ידע יחשוב עליו המלך טוב כיון שבא להצילו


בני תורה
הודעות: 245
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: האומר דבר בשם אומרו

שליחה על ידי בני תורה » 25 ספטמבר 2018, 00:03

תלמיד צעיר כתב:
הכהן כתב:
בני בנימין - על מסכת אבות הרב בנימין נבול שליט''א כתב:אמרו במדרש תנחומא כל מי שאינו אומר דבר בשם אומרו נקרא גזלן, שנאמר ''אל תגזול דל כי דל הוא'' (משלי כב) אדם שמשתדל לומר דבר בשם אומרו ומי אמר כל ממרא יכול לשאול סתירה מדברי פלוני לפלוני ולתרץ. וע''י כך רווחא שמעתא. ונאמר בגמרא אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח, לכן האומר דבר בשם אומרו מבטל גאוותו שבליבו, שלא יחשבו שהוא חידש את החידוש, וע''י שביטל הגאווה מביא גאולה לעולם.
מדוע לפי זה לא כתוב זאת על כל שפל רוח שעבד על מידת הגאווה.
ולגבי המקור שהביא בני תורה מאסתר אפשר לשאול שאלה נוסםת הרי שם רצתה אסתר והיה לה ענין בכך שידע שמרדכי אמר זאת כיון שאחשורוש לא ידע מי היא ורצתה שמרדכי שידע אחשורוש שהוא ידע יחשוב עליו המלך טוב כיון שבא להצילו
המקור מאסתר הוא לא ממני אלא הוא מפורש במשנה באבות פ"ו משנה ו' עיי"ש, ובזה קיימתי אומר דבר בשם אומרו...


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 522 פעמים
קיבל תודה: 733 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האןמר דבר בשם אומרו

שליחה על ידי סבא » 25 ספטמבר 2018, 09:53

החת"ס בחידושיו לחולין דף ק"ג: כתב בזה"ל
ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. דודאי מרדכי לא רצה שום תשואת חן ושום קרבת אל המלך כמו שעשה יוסף הצדיק ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים שלא ישימם ראשים ושרים, כי לא יחפצו הצדיקים להתודע לרשות וביותר במלכות ארמאים, ושוב כשנתעלה מרדכי על כרחו ונעשה משנה למלך, הרי פרשו ממנו מקצת סנהדרין, וגם ירד ממדרגתו ונמנה חמישי באנשי כה"ג, כמבואר ספ"ק דמגלה, ומזה הטעם בעצמו צוה עליו מרדכי שלא תגיד עמה ומולדתה שלא רצה קריבתו בבית המלך, והרי קמן אחר שאמרה למלך בשם מרדכי ולא נעשה עמו דבר, לא התעוררה את המלך לעשות עם מרדכי שום טובה על זה, כי לא בקש דובשו ועוקצו. אך הואיל ורצון בגתן ותרש להמית המלך והמלכה כמבואר פ"ק דמגלה להטיל סם בספל יהרגו הוא והיא, ע"כ להצלת נפשות אמר מרדכי לאסתר, אבל לא רצה שתאמר למלך בשמו, ולולי דמצוה רבה לומר דבר בשם אמרו, לא אמרה היא בשם המגיד מרדכי:
וכתב ע"ז הגאון ר' אייזיק אוזבנד [מטלז ויקליף] בזה"ל
ולא הבנתי וכי מותר לשליח לעבור על דעת המשלח אף אם זה מצוה רבה וכי מותר לגזול למצוה רבה כגון של פדיון שבוים אתמהה.
ולענ"ד כוונת התנא שמביא ראי' מאסתר אינה מגופא דעובדא מה שע"פ דיבורה בשם מרדכי הביאה גאולה, אלא הראי' ממה שנאמר ותאמר אסתר וכו', פירוש דבמגילה לא נכתבו סיפורים יפים מעשה נסים, שהרי הרבה נסים ופלאים לא נכתבו כי אם ברמז בעלמא, או על פי קבלה מדור דור, ולא נכתבו אלא תורה ללמד דרכי ה' והלכות למעשה ולמה נכתב פסוק זה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, שהוא מילתא דפשיטא דאסתר לא תגנוב עטרה ממרדכי לעצמה, למסור למלך הצלתו בשמה ומאי קמ"ל קרא, בע"כ ללמדנו לכל אדם לומר דבר בשם אומרו


tkhvu
הודעות: 267
הצטרף: 12 מרץ 2018, 00:49
קיבל תודה: 71 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האןמר דבר בשם אומרו

שליחה על ידי tkhvu » 25 ספטמבר 2018, 10:23

מסתבר שהראיה אינה ממה שאמרה אסתר בשם מרדכי אלא מכך שהמגילה מציינת את זה, כפי שמצינו במקומות רבים.

ואגב, אמרתי להציע כאן מהרשום עמדי בזה:

נסתפקו העולם, בענינא דכל האומר דבר בשם אומרו שמביא גאולה לעולם אם הך כללא הוא רק כשהאומר הוא מחדש את הדבר, או דילמא אף אם שמע מאחר, מ"מ יש ענין להזכירו משום האי טעמא דכל האמר דבר בשם אומרו. ומטין משמיה דהחזו"א דכל היכא שרק מראה מקום הוא לו, אין צריך להזכירו. אלא שבזה יש לחלק דילמא רק בכה"ג שהיה יכול לשמוע בעצמו, או לדעת בעצמו, אבל היכא שלא יתכן שידע דבר ההלכה וכדו' אלא על ידי המוסר לו, שמא יצטרך להגיד הדבר בשמו.
והנה, בש"ס איתא פעמים לאין מספר אמר רבי פלוני אמר רבי פלוני אמר רבי פלוני וכו' והרי שהזכירו כל המוסרים את ההלכה, ודילמא היינו מטעמא דכל האומר דבר בשם אומרו. אמנם, יש לדחות בפשיטות, דהתם הוא בכדי לידע אם בר סמכא שמע מרבו דבר זה ואם יש לזה על מי לסמוך.
אלא שיש להוכיח ענין זה מהא דאיתא בספרי בפרשתן: מהו אומר ויאמר אלעזר, ד"א שיהו אומרים דבר בשם אומרו כענין שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. מבואר בדברי הספרי שאף שלא חידש משה את הדברים אלא צווה על כך בצורתם מפי ד', וא"כ הוא רק מסר הדברים לאלעזר מ"מ שייך דבר זה לענין האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. וכשהצעתי הדבר לפני ת"ח אחד אמר לחלק משום שמשה שהיתה שכינה מדברת מתוך גרונו, שמא נחשב הדבר כאילו הוא המחדשו [והוי כמו המחדש דבר הלכה שרוח ד' נוססה בו, וצריך לומר הדבר בשמו].

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים