אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'


פותח הנושא
גאלד
הודעות: 635
הצטרף: 20 ינואר 2018, 21:26
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 85 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי גאלד » 06 מאי 2018, 01:50

מה הגדר של נקודה שחורה על אתרוג?
איזה נקודה שחורה פוסלת אתרוג?

ערכים:


פותח הנושא
גאלד
הודעות: 635
הצטרף: 20 ינואר 2018, 21:26
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 85 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי גאלד » 06 מאי 2018, 08:28

האם 2 נקודות שחורות בתחתית האתרוג, משני הצדדים, יפסלוהו?


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 06 מאי 2018, 20:28

עיין מה שנכתב באשכול כאן.
viewtopic.php?f=28&t=1551&p=13472#p13430


פותח הנושא
גאלד
הודעות: 635
הצטרף: 20 ינואר 2018, 21:26
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 85 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי גאלד » 06 מאי 2018, 21:02

יישר כח על המראה מקום.

אגב, ישבתי וחיפשתי בשולחן ערוך ומשנ"ב, ולא הצלחתי למצוא הלכה בענין נקודה שחורה.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 06 מאי 2018, 21:06

זכורני שיש ביאור הלכה. בזה. לכשאמצא אעלה ב"ה.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 06 מאי 2018, 21:18

גאלד כתב:האם 2 נקודות שחורות בתחתית האתרוג, משני הצדדים, יפסלוהו?
אם יש שתי נקודות שחורות הסמוכות זו לזו, שכל נקודה בפ"ע אינה נראית לעין ורק בגלל סמיכותן נראות לעין, דעת הגריש"א אשרי האיש עמ' ריא אות טו וכ"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ט סי' מז אות ג' שפסול, משום שעכשיו הן ניכרות לעין ואי"ז הדר. וכל דבריהם שם מיירי מחטמו ואילך.


פותח הנושא
גאלד
הודעות: 635
הצטרף: 20 ינואר 2018, 21:26
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 85 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי גאלד » 06 מאי 2018, 21:32

בספרי זמנינו ראיתי מביאים, שאם יש 2-3 נקודות שחורות, בתחתית האתרוג - יש למדוד באופן של מתיחת חוט סביב נקודות אלו, ואם זה יוצא רוב האתרוג, הרי האתרוג פסול.

סמל אישי של משתמש

אברך
הודעות: 942
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 919 פעמים
קיבל תודה: 451 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי אברך » 06 מאי 2018, 21:54

גאלד כתב:מה הגדר של נקודה שחורה על אתרוג? איזה נקודה שחורה פוסלת אתרוג?
מראה פסול בחוטמו פוסל בכל שהוא [שו"ע סי' תרמ"ח סי"ב].
ואין הכוונה ממש כל שהוא, אלא דוקא אם נראה תיכף למסתכל, בהשקפה ראשונה [שו"ע הרב סי' תרמ"ח סכ"ב, וכ"מ במג"א סקי"ח שכתב דבעי' שיהיה נראה להדיא], אבל אם נראה רק אחר הסתכלות ועיון כשר [מ"ב שם סקמ"ו]. ואף אם לאדם עם ראיה זכה נראה תיכף, כיון שיש אנשים שלהם נראה רק אחר התבוננות, כשר [שו"ת המבי"ט ח"ג סי' מ"ט, הביאו המג"א סקי"ח].
המרחק שממנו צריך שייראה המראה פסול, משמע בשו"ת המבי"ט שרק אם נראה גם ממרחק קצת, אזי פסול, וכ"כ בשעה"צ [סקמ"ט]. והחזו"א [סו"ס קמ"ז] כתב לפרש במבי"ט דאם נראה רק מקרוב ג"כ פסול, וצ"ב. ומ"מ המקובל בין הרבנים הוא שאי"צ לקרב ממש, אלא מסתכלים ממרחק של 30 ס"מ בערך, וכן הורה הגריש"א זצ"ל [ארה"מ למהדרין עמ' שע"ט בשם הגר"ע אויערבאך שליט"א].
ואם יש כמה נקודות קטנות יחד, שבכל אחת מהן אין כדי לפסול, כי היא קטנה מידי, אבל כיון שיש כמה נקודות באותו מקום הן נראות, פסול [ארה"מ למהדרין עמ' שפ"ו בשם הגרנ"ק שליט"א].
ואם יש נקודה שחורה קטנה שאינה נראית כ"כ ואינה פוסלת, והיא מחוברת לכתם גדול יותר בצבע אחר שאינו פוסל כגון חום שאינו כהה, אין אומרים שע"י הכתם החום ניכר הנקודה השחורה, אלא דנים את הנקודה השחורה בפני עצמה ואינה פוסלת [מעדני שלמה עמ' ק' בשם הגרשז"א זצ"ל, ובהערה נ' שכן הורה גם הגרנ"ק שליט"א].
ויש מקילים לכתחילה בכל הנקודות השחורות הקטנות המצויות אף שנראות היטב לעין ואף שאפשר להסירן [חו"ב סוכה לה: מטעם דאינם מגוף האתרוג אלא שנדבקו בו מבחוץ [וזה דלא כמ"ש בס' כשרות ארה"מ [עמ' כ"א] דבמציאות קשה לקבוע אם הנקודה היא מריסוס וכדו' או מעצמותו של האתרוג, ולכן יש להקל רק אם הנקודה יורדת, וע"ע הליכות שלמה פרק י' ארחות הלכה 74], וכ"כ בס' הלכות חג בחג [פרק ד' הערה 62] מצד סברא אחרת, דכן הוא הרגילות באתרוגים במקומינו ובזמנינו, ע"ש, ועע"ש הערה 63 שהיקל גם מצד שרוב הנקודות לא חשיבי שנראות לעין בלא עיון והסתכלות, אך מ"מ כתב [שם סוף אות מ"א] שכ"ז מדינא אבל למעשה רבים מהדרין בזה].
גאלד כתב:האם 2 נקודות שחורות בתחתית האתרוג, משני הצדדים, יפסלוהו?
מראה פסול בשאר האתרוג [מתחת למקום החוטם], יש בזה שני אופנים:
א) אם המראה פסול הוא במקום אחד בלבד - פוסל רק אם התפשט על פני שטח רובו של האתרוג (שו"ע סי' תרמ"ח ס"ט).
ב) ואם הוא בשנים או שלשה מקומות - דינו חמור בשני דברים מהאופן הקודם: א] השטח שסביבות המראות הפסולים מצטרף לשיעור רוב האתרוג, משום שהוא 'מנומר' במראות פסולים . ב] אף אם אין השטח המנומר מהווה רוב שטח האתרוג כולו אלא רק רוב היקפו, פסול (מ"ב שם סקמ"א ע"פ המג"א סקי"ג וכ"ד ש"פ. ובשו"ע הרב (ס"כ) דאין חילוק בין רוב היקפו לרוחב או לאורך) [ולדעת החזו"א (סי' קמ"ז סק"ה ד"ה ספק חסר) גם באופן שהמראה פסול נמצא בכמה מקומות אינו פוסל עד שיהיה השטח המנומר ברוב שטח האתרוג].
[ולדעת השו"ע (ס"י) לכתחילה יש להחמיר שאף אם רק מיעוט האתרוג מנומר פסול [והיינו אפילו פחות מרביע האתרוג (כה"ח סקע"ח)], ובשעת הדחק אפשר להקל שדוקא מנומר ברוב היקף האתרוג פסול [ולעניין ברכה אין לברך אא"כ במקום שנהגו לברך (כה"ח סקע"ד בדעת השו"ע)].
ואם הנימור הוא בארבעה מקומות [ולא רק בשנים או שלשה], אף אם אינו ברוב היקפו של האתרוג אלא במיעוטו, כתב הבה"ל (סעי' י' ד"ה שכולם) שבכל ימי הסוכות לבד מיו"ט ראשון בודאי יש להקל בזה, אך ביו"ט ראשון אין הדבר ברור כ"כ.
בספר פרי הדר (עמ' 42) כתב עצה פשוטה לבדוק בקלות אם המנומר הוא ברוב ההיקף לרוחב – שהרי כאשר האדם מחזיק את האתרוג הוא רואה מולו את חציו של האתרוג, ואם מכל צד שמסתכל על האתרוג הוא רואה חלק מן המראה הפסול, א"כ המראה פסול הוא ברוב ההיקף, אך אם ישנו צד באתרוג שכאשר הוא מולו אין בו מראה פסול כלל, הרי שלפחות חצי מהיקף האתרוג נקי ממראות פסולים ואין בו רוב היקף של מראות פסולים. אך הדגיש שלפעמים בצד השני יש יותר שקיעות ובליטות ועל ידי זה יתכן שיש בו רוב היקף מראות פסולים, ולכן צריך לבדוק דבר זה.
אם הנימור ברוב היקפו הוא במקום העוקץ, כשר [לדידן דנקטינן שרק ברוב היקפו פסול], כיון שאינו נראה לעין כשמחזיק האתרוג כרגיל דהיינו כשהחוטם למעלה (ארה"מ למהדרין עמ' שפ"ט בשם הגרנ"ק שליט"א והגר"ע אויערבאך שליט"א ועוד).
יש שכתבו להקל שאין פסול מנומר אם מקומות המראה פסול הם קטנים ומפוזרים, שיש באתרוג כנגדם פי עשרים ואפי' פחות (חו"ב סוכה לה:, וכעי"ז שמעתי בשם הגרי"י פוזן שליט"א). ולדבריהם אין פסול מנומר מצוי למעשה ברוב האתרוגים הנמכרים בזמנינו.


פותח הנושא
גאלד
הודעות: 635
הצטרף: 20 ינואר 2018, 21:26
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 85 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי גאלד » 06 מאי 2018, 22:37

האם נקודה שחורה הוא מראה פסול?

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1434
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 251 פעמים
קיבל תודה: 445 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 06 מאי 2018, 22:50

יש על זה חוברת נפלאה תמציתית וברורה של הרב יהודה צארום אב"ד חניכי הישיבות בארה"ק.
מופצת חינם קודם החג בבתי הכנסת.

סמל אישי של משתמש

אברך
הודעות: 942
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 919 פעמים
קיבל תודה: 451 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי אברך » 07 מאי 2018, 00:18

גאלד כתב:האם נקודה שחורה הוא מראה פסול?
מראה פסול היינו כגון צבע שחור (שו"ע סי' תרמ"ח סט"ז), חום כהה מאד ונוטה לשחור (ס' חיים וברכה אות ש"ב, וכ"כ בחוט שני עמ' רפג. ובס' הלכות חג בחג פרק ד' הערה *62 כתב דכשר), כחול כהה ונוטה לשחור (חוט שני שם), ובאדום כהה נחלקו הפוסקים (עיין בה"ל שם סט"ז ד"ה אם).
אבל חום וכחול ואדום שאינם כהים כ"כ, כשר [ולעניין הידור לכתחילה לכאו' זה תלוי אם זה פוגם ביופיו של האתרוג].
צבע לבן הפסול [וכמ"ש בשו"ע שם] הוא דוקא לבן צח [ואינו מצוי כ"כ בזמנינו], עיין בדע"ת (סי' תרמ"ח סט"ו) דביום הראשון יש להחמיר בכל לבן, ובשאר הימים רק בלבן כקליפת הביצה. אמנם עיין בחוט שני (עמ' רפד רפה) דלבן שנוצר מחמת שהשמש לא הגיעה לשם אינו לבן ממש, והביא שאומרים בשם הגר"ש ברמן שהחזו"א היה מקרב את האתרוג לחולצה לבדוק אם זה לבן. וכן הורה הגריש"א זצ"ל דלבן היינו לבן ממש, ולא נוטה ללבן – ס' פרי הדר עמ' 33 בשם הגרי"מ רובין שליט"א, וכן הביא בס' ארה"מ למהדרין (עמ' תו) בשם הגר"ע אויערבאך שליט"א בשם חמיו הגריש"א זצ"ל. והוסיף הגר"ע שא"ל הגריש"א דהיום לא מצוי כלל מראה לבן שפוסל. וכלשון הזו אמר הגרש"צ רוזנבלט שליט"א שאין זה מצוי היום, וכנראה שגם הוא מורה דבעינן לבן צח, וכן מקובל.

בנוגע לנקודות שחורות קטנות, עי' מה שכתבתי לעיל.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 07 מאי 2018, 00:23

ר' אברך, אתה ממש שופע מקורות וידיעות נפלאות בכל הנוגע לפסולי האתרוג. מן הסתם כתבת בענין בצורה מורחבת ומקיפה, ועל כן מן הראוי, שנזכה כל חו"ר הפורום, לראות את דבריך הנפלאים בענין זה. אשמח אם תעלה, את כלל דבריך בזה. ואיישר חילך והבן.

סמל אישי של משתמש

אברך
הודעות: 942
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 919 פעמים
קיבל תודה: 451 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי אברך » 07 מאי 2018, 00:29

הפקדתי שומרים כתב:ר' אברך, אתה ממש שופע מקורות וידיעות נפלאות בכל הנוגע לפסולי האתרוג. מן הסתם כתבת בענין בצורה מורחבת ומקיפה, ועל כן מן הראוי, שנזכה כל חו"ר הפורום, לראות את דבריך הנפלאים בענין זה. אשמח אם תעלה, את כלל דבריך בזה. ואיישר חילך והבן.
כתבתי חוברת על הלכות ד' מינים, לפני שאני אעלה אותה כאן, אצטרך לעבור ע"ז. ועוד חזון למועד אי"ה בל"נ, והבן.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 07 מאי 2018, 00:32

חן חן..ואכן אכן..ראוי לעבור על הדברים..מספיק "נקודה שחורה"..בשביל שבעיני אינשי דעלמא..יהיו שאר החלקים הגדולים שבחוברת..פסולים...יישר כח. מצפים לזה ל' יום קודם סוכות. קח את הזמן והבן..


פותח הנושא
גאלד
הודעות: 635
הצטרף: 20 ינואר 2018, 21:26
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 85 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי גאלד » 07 מאי 2018, 02:34

יישר כח גם על מה שכתבת כאן https://tora-forum.co.il/viewtopic.php? ... 551#p13460
אברך כתב: לגופו של עניין:
עיין בספר חידושים וביאורים סוכה לו. (ד"ה נראה פשוט) שכתב וז"ל: נראה פשוט דכל שינוי מראה הפוסל היינו שהאתרוג בתולדתו יש בו שינוי מראה, או שנעשה בו כן מחמת חבלה, אבל מה שמצוי הדבר שיש על האתרוגים נקודות שחורות קטנות, שאינם מגוף האתרוג, אלא שנפלו עליו אם ע"י רוח או זבובים, או שאר סיבות, אף שגדלו עמו ונדבקו עד שא"א להורידם אא"כ יקלוף משהו מן הקליפה עמהם, דלאו כלום הוא, ואין צריך לקלפם, ואינם פוגמים בהידור, עכ"ל.
ובס' הלכות חג בחג (להגאון ר' משה מרדכי קארפ שליט"א מרבני קרית ספר) (פרק ד' הערה 62) צידד להקל מצד סברא אחרת, דכן הוא הרגילות באתרוגים במקומינו ובזמנינו, ע"ש, ועע"ש הערה 63 שהיקל גם מצד שרוב הנקודות לא חשיבי שנראות לעין בלא עיון והסתכלות, אך מכל מקום כתב (שם סוף סעיף מ"א) שכ"ז מדינא אבל למעשה רבים מהדרין בזה.


פותח הנושא
גאלד
הודעות: 635
הצטרף: 20 ינואר 2018, 21:26
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 85 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי גאלד » 07 מאי 2018, 02:39

ושם כתב סברא מעניינת:
שומע כעונה כתב:נקודה שחורה הפוסלת באתרוג, היא שחרורית הבאה מחמת תחילת ריקבון האתרוג, ונקודה שחורה זהו סימן לכך שהאתרוג מתחיל להירקב ולכן אתרוג זה פסול.
לכן כל עוד הנקודה השחורה אינה באה מגוף האתרוג אלא מחמת סיבות אחרות אפי' שהנקודה לא יורדת הרי האתרוג כשר, וניתן לראות אצל מומחים לד' מינים שמכשירים נקודות שחורות מחמת שאין זה מגוף האתרוג,
מה שקורה שהמון העם [המהדרין והמדקדקין] אינם בקיאים במראות האתרוג מה מגופו ומה אינו מגופו וכך כל נקודה שחורה פוסלת לשיטתם את האתרוג.
שומע כעונה כתב:אני שולה מזכרוני ולכן איני יכול להיות בטוח במאת האחזוים, אך אכן טעם הפסול בנקודה שחורה הוא מחמת "הדר", אך הסיבה שבשלה נפגם ההדר מחמת אותה נקודה שחורה כיון שהנקודה מסמנת לנו את תחילת הריקבון, ולכן כשיש נקודה שחורה שאינה יורדת אך אינה מגוף הפרי אין בזה פסול של הדר,
הגע בעצמך, אם היה זה רק ענין של הדר ותו לא מה איכפ"ל אם הנקודה על הפרי או שדבוק לו וא"א להסירה.
ולפי זה נמצא שנקודה שחורה אינה ענין לשינוי מראה, ואינה פוסלת.
אמנם לפי מה שהובא כאן לעיל נמצא שיש דעות שנקודה שחורה זה כן שינוי מראה הפוסל.

[עוד הביא שם הנ"ל ממרן הגרשז"א, ראה שם https://tora-forum.co.il/viewtopic.php? ... 551#p13492 ]


פותח הנושא
גאלד
הודעות: 635
הצטרף: 20 ינואר 2018, 21:26
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 85 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי גאלד » 07 מאי 2018, 22:59

מה דעתך על מה שכתב הרב 'שומע כעונה'?


פותח הנושא
גאלד
הודעות: 635
הצטרף: 20 ינואר 2018, 21:26
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 85 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי גאלד » 01 יולי 2018, 23:45

חג הסוכות מתקרב.
עדיין לא ברור לי כל צרכו, לגבי נקודות שחורות קטנות בתחתית האתרוג, האם פוסל או לא?

סמל אישי של משתמש

אברך
הודעות: 942
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 919 פעמים
קיבל תודה: 451 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי אברך » 01 יולי 2018, 23:47

גאלד כתב:חג הסוכות מתקרב.
עדיין לא ברור לי כל צרכו, לגבי נקודות שחורות קטנות בתחתית האתרוג, האם פוסל או לא?
אברך כתב:יש שכתבו להקל שאין פסול מנומר אם מקומות המראה פסול הם קטנים ומפוזרים, שיש באתרוג כנגדם פי עשרים ואפי' פחות (חו"ב סוכה לה:, וכעי"ז שמעתי בשם הגרי"י פוזן שליט"א). ולדבריהם אין פסול מנומר מצוי למעשה ברוב האתרוגים הנמכרים בזמנינו.
וכן אני נוהג, ומורה ובא, שאין מצוי כמעט בזמנינו פסול מנומר.


פותח הנושא
גאלד
הודעות: 635
הצטרף: 20 ינואר 2018, 21:26
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 85 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי גאלד » 16 אוקטובר 2018, 22:49

א. מה הגודל של נקודה שתוכל לפסול?

ב. באיזה תאורה צריך לבדוק את האתרוג?

סמל אישי של משתמש

אברך
הודעות: 942
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 919 פעמים
קיבל תודה: 451 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

שליחה על ידי אברך » 19 אוקטובר 2018, 01:28

גאלד כתב:א. מה הגודל של נקודה שתוכל לפסול?

ב. באיזה תאורה צריך לבדוק את האתרוג?
נראה שכל כמה חודשים אתה חוזר לסוגיא...

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח