תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?


פותח הנושא
בני תורה
הודעות: 246
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
סטטוס: לא מחובר

תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי בני תורה » 25 ספטמבר 2018, 15:45

יש לחקור מה נחשב בכלל נוי סוכה, זהו ודאי מסתבר שאין צריך שהנוי יהא דווקא בתוך הסוכה עצמה, וכגון חדר שרק חציו משמש לסוכה ותולה במקום שאינו סוכה נוי סוכה על מנת שיהא נוי לסוכה גם כן נעשה בכלל נוי סוכה ונאסר.
אבל מכל מקום מסתבר שיש גבול לדבר, ועל כן יש להסתפק באופן שקישט את דפנות הסוכה מבחוץ ויש לומר שזה אינו בכלל הסוכה כלל, דהסוכה היא בתוך הדפנות ולא בצד החיצוני שלהם וצ"ע.


דרומאי
הודעות: 2278
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 513 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי דרומאי » 25 ספטמבר 2018, 22:14

בני תורה כתב:יש לחקור מה נחשב בכלל נוי סוכה, זהו ודאי מסתבר שאין צריך שהנוי יהא דווקא בתוך הסוכה עצמה, וכגון חדר שרק חציו משמש לסוכה ותולה במקום שאינו סוכה נוי סוכה על מנת שיהא נוי לסוכה גם כן נעשה בכלל נוי סוכה ונאסר.
אבל מכל מקום מסתבר שיש גבול לדבר, ועל כן יש להסתפק באופן שקישט את דפנות הסוכה מבחוץ ויש לומר שזה אינו בכלל הסוכה כלל, דהסוכה היא בתוך הדפנות ולא בצד החיצוני שלהם וצ"ע.
מאי דפשיטא ליה למר מספקא לי מאד, ועניות דעתי נוטה דאינו נוי סוכה כל שאינו בתוך הסוכה עצמה, דאין הנוי דין בישיבת הסוכה, אלא בגוף הסוכה, וכל שאין הנוי מנאה את גוף הסוכה אינו נוי. ומינה דאם מנאה את הסוכה מבחוץ, לדעת הרמב''ם ודעימיה דדפנות הסוכה בכלל קדושת הסוכה, אף שאינו מנאה את הסכך לכאורה הוי נוי. אולם למאי דביאר הגר''ח מבריסק את דעת הרמב''ם יש לדחות, דודאי מודה הרמב''ם דאין גוף הדפנות בכלל הקדושה, אלא משום דסו''ס על ידם מתקיימא המצוה, ולפי''ז נוי הדפנות אינו בכלל נוי כל שאינו מנאה את גוף הסוכה ודוק.


דרומאי
הודעות: 2278
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 513 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי דרומאי » 25 ספטמבר 2018, 23:21

וכמו כן יש לדון במי שתלה הנוי סוכה בדופן עקומה, באופן שאין הנוי תלוי בחלל הסוכה כלל, וכמדומה דהוא ממש כהנדון הנ''ל.


תלמיד צעיר
הודעות: 216
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 25 ספטמבר 2018, 23:24

במשנ"ב איתא שהסיבה שהנוי אסור כיון שזהו בזיון אם כן אין מקום להסתפק בשום אופן אלא הכל יהיה שייך לכלל האם הוא מנאה את הסוכה או לא גם הוא אינו בתוך הסוכה וגם הוא על הדופן רק מחוצה לה.


דרומאי
הודעות: 2278
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 513 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי דרומאי » 25 ספטמבר 2018, 23:31

תלמיד צעיר כתב:במשנ"ב איתא שהסיבה שהנוי אסור כיון שזהו בזיון אם כן אין מקום להסתפק בשום אופן אלא הכל יהיה שייך לכלל האם הוא מנאה את הסוכה או לא גם הוא אינו בתוך הסוכה וגם הוא על הדופן רק מחוצה לה.
הבזוי הוא מה שהוא משתמש לצרכו בדבר מצוה, וע''כ נקרא שמו 'ביזוי מצוה'. אך קודם צריך לדון אם הנוי הוא בכלל המצוה, ובכן אם אינו מנאה את גוף הסוכה אלא את ישיבתה אינו בכלל נוי. אטו הכר שמשתמש בו בסוכה אסור להוציאו מחוץ לסוכה?


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 25 ספטמבר 2018, 23:32

בני תורה כתב:יש לחקור מה נחשב בכלל נוי סוכה, זהו ודאי מסתבר שאין צריך שהנוי יהא דווקא בתוך הסוכה עצמה, וכגון חדר שרק חציו משמש לסוכה ותולה במקום שאינו סוכה נוי סוכה על מנת שיהא נוי לסוכה גם כן נעשה בכלל נוי סוכה ונאסר.
אבל מכל מקום מסתבר שיש גבול לדבר, ועל כן יש להסתפק באופן שקישט את דפנות הסוכה מבחוץ ויש לומר שזה אינו בכלל הסוכה כלל, דהסוכה היא בתוך הדפנות ולא בצד החיצוני שלהם וצ"ע.
מסתבר להיפך. מהיכן הגעת לזה?
דין הקדושה החל על נוי הסוכה הוא רק בגלל קדושת הסוכה עצמה. במקרה שפה החלק המקורה אינו בכלל סוכה.


תלמיד צעיר
הודעות: 216
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 25 ספטמבר 2018, 23:38

דרומאי כתב:
תלמיד צעיר כתב:במשנ"ב איתא שהסיבה שהנוי אסור כיון שזהו בזיון אם כן אין מקום להסתפק בשום אופן אלא הכל יהיה שייך לכלל האם הוא מנאה את הסוכה או לא גם הוא אינו בתוך הסוכה וגם הוא על הדופן רק מחוצה לה.
הבזוי הוא מה שהוא משתמש לצרכו בדבר מצוה, וע''כ נקרא שמו 'ביזוי מצוה'. אך קודם צריך לדון אם הנוי הוא בכלל המצוה, ובכן אם אינו מנאה את גוף הסוכה אלא את ישיבתה אינו בכלל נוי. אטו הכר שמשתמש בו בסוכה אסור להוציאו מחוץ לסוכה?
כר אינו דומה כלל כיון שנוא רק אופציה לעשות בסוכה תשהו כעין תדורו אבל נוי לסוכה מדוע לא הרי הוא אינו צריך להיות חלק מהמצווה אלא רק לנאותה וזה הוא עושה.


דרומאי
הודעות: 2278
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 513 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי דרומאי » 25 ספטמבר 2018, 23:40

תלמיד צעיר כתב:
דרומאי כתב:
תלמיד צעיר כתב:במשנ"ב איתא שהסיבה שהנוי אסור כיון שזהו בזיון אם כן אין מקום להסתפק בשום אופן אלא הכל יהיה שייך לכלל האם הוא מנאה את הסוכה או לא גם הוא אינו בתוך הסוכה וגם הוא על הדופן רק מחוצה לה.
הבזוי הוא מה שהוא משתמש לצרכו בדבר מצוה, וע''כ נקרא שמו 'ביזוי מצוה'. אך קודם צריך לדון אם הנוי הוא בכלל המצוה, ובכן אם אינו מנאה את גוף הסוכה אלא את ישיבתה אינו בכלל נוי. אטו הכר שמשתמש בו בסוכה אסור להוציאו מחוץ לסוכה?
כר אינו דומה כלל כיון שנוא רק אופציה לעשות בסוכה תשהו כעין תדורו אבל נוי לסוכה מדוע לא הרי הוא אינו צריך להיות חלק מהמצווה אלא רק לנאותה וזה הוא עושה.
במה נוי הוא יותר מכר, בשלמא אם הוא תלוי בסוכה עצמה והוא מנאה אותה שפיר, אך אם אינו אלא מבחוץ אלא שהוא עושה 'נוף' נאה למי שיושב בסוכה אין זה יותר מכר.


דרומאי
הודעות: 2278
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 513 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי דרומאי » 25 ספטמבר 2018, 23:40

יוסי יעבץ כתב:
בני תורה כתב:יש לחקור מה נחשב בכלל נוי סוכה, זהו ודאי מסתבר שאין צריך שהנוי יהא דווקא בתוך הסוכה עצמה, וכגון חדר שרק חציו משמש לסוכה ותולה במקום שאינו סוכה נוי סוכה על מנת שיהא נוי לסוכה גם כן נעשה בכלל נוי סוכה ונאסר.
אבל מכל מקום מסתבר שיש גבול לדבר, ועל כן יש להסתפק באופן שקישט את דפנות הסוכה מבחוץ ויש לומר שזה אינו בכלל הסוכה כלל, דהסוכה היא בתוך הדפנות ולא בצד החיצוני שלהם וצ"ע.
מסתבר להיפך. מהיכן הגעת לזה?
דין הקדושה החל על נוי הסוכה הוא רק בגלל קדושת הסוכה עצמה. במקרה שפה החלק המקורה אינו בכלל סוכה.
ראוי לציין שנוי סוכה אינו נאסר מדין קדושה אלא מדין מוקצה כמבואר סימן תרל''ח, ומ''מ סברתך נכונה.


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 25 ספטמבר 2018, 23:48

דרומאי כתב:
יוסי יעבץ כתב:
בני תורה כתב:יש לחקור מה נחשב בכלל נוי סוכה, זהו ודאי מסתבר שאין צריך שהנוי יהא דווקא בתוך הסוכה עצמה, וכגון חדר שרק חציו משמש לסוכה ותולה במקום שאינו סוכה נוי סוכה על מנת שיהא נוי לסוכה גם כן נעשה בכלל נוי סוכה ונאסר.
אבל מכל מקום מסתבר שיש גבול לדבר, ועל כן יש להסתפק באופן שקישט את דפנות הסוכה מבחוץ ויש לומר שזה אינו בכלל הסוכה כלל, דהסוכה היא בתוך הדפנות ולא בצד החיצוני שלהם וצ"ע.
מסתבר להיפך. מהיכן הגעת לזה?
דין הקדושה החל על נוי הסוכה הוא רק בגלל קדושת הסוכה עצמה. במקרה שפה החלק המקורה אינו בכלל סוכה.
ראוי לציין שנוי סוכה אינו נאסר מדין קדושה אלא מדין מוקצה כמבואר סימן תרל''ח, ומ''מ סברתך נכונה.
בשבת ויו"ט משום מוקצה כל השבוע משום הגמ' שבת כב דהוי ביזוי מצוה.


תלמיד צעיר
הודעות: 216
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 25 ספטמבר 2018, 23:49

כר אינו דומה כלל כיון שנוא רק אופציה לעשות בסוכה תשהו כעין תדורו אבל נוי לסוכה מדוע לא הרי הוא אינו צריך להיות חלק מהמצווה אלא רק לנאותה וזה הוא עושה.[/quote]
במה נוי הוא יותר מכר, בשלמא אם הוא תלוי בסוכה עצמה והוא מנאה אותה שפיר, אך אם אינו אלא מבחוץ אלא שהוא עושה 'נוף' נאה למי שיושב בסוכה.
הוא אשר כתבתי אם הוא מנאהאת הסוכה הוא נקרא נוי ואם הוא לא מנאה אינו נקרא נוי אבל במקרה בו הוא אינו נראה שהוא מנאה את הסוכה אלא הוא לנוף ליושביה הוא יהיה נקרא כנוף ולא כנוי. אבל כיון שברור שאדם ששם נוי סוכה במרחק מה מין הסוכה אינו בה לעשות לעצמו נוף ברור ממילא שהוא נוי סוכה.


דרומאי
הודעות: 2278
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 513 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי דרומאי » 25 ספטמבר 2018, 23:59

יוסי יעבץ כתב: דין הקדושה החל על נוי הסוכה הוא רק בגלל קדושת הסוכה עצמה. במקרה שפה החלק המקורה אינו בכלל סוכה.
דרומאי כתב:ראוי לציין שנוי סוכה אינו נאסר מדין קדושה אלא מדין מוקצה כמבואר סימן תרל''ח, ומ''מ סברתך נכונה.
יוסי יעבץ כתב:בשבת ויו"ט משום מוקצה כל השבוע משום הגמ' שבת כב דהוי ביזוי מצוה.
התכוונתי לדין מוקצה למצוותו שקרוי בלשון הפוסקים מוקצה, שכן בלא שחל הקצאה למצוה לא אמרינן דהוי ביזוי מצוה, כדמוכח מהא דמהני תנאי.


פותח הנושא
בני תורה
הודעות: 246
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי בני תורה » 26 ספטמבר 2018, 00:02

דרומאי כתב:
יוסי יעבץ כתב:
בני תורה כתב:יש לחקור מה נחשב בכלל נוי סוכה, זהו ודאי מסתבר שאין צריך שהנוי יהא דווקא בתוך הסוכה עצמה, וכגון חדר שרק חציו משמש לסוכה ותולה במקום שאינו סוכה נוי סוכה על מנת שיהא נוי לסוכה גם כן נעשה בכלל נוי סוכה ונאסר.
אבל מכל מקום מסתבר שיש גבול לדבר, ועל כן יש להסתפק באופן שקישט את דפנות הסוכה מבחוץ ויש לומר שזה אינו בכלל הסוכה כלל, דהסוכה היא בתוך הדפנות ולא בצד החיצוני שלהם וצ"ע.
מסתבר להיפך. מהיכן הגעת לזה?
דין הקדושה החל על נוי הסוכה הוא רק בגלל קדושת הסוכה עצמה. במקרה שפה החלק המקורה אינו בכלל סוכה.
ראוי לציין שנוי סוכה אינו נאסר מדין קדושה אלא מדין מוקצה כמבואר סימן תרל''ח, ומ''מ סברתך נכונה.
אם נוי נאסר מדין קדושה או מדין מוקצה למצוותו יש להאריך בזה בתוך הסוגיא וכפי הנראה הוא מחלוקת ראשונים.
אך בין כך ובין כך איני מבין טענתם ודאי שהוא מכח קדושת הסוכה, אבל אין זה שייך דווקא למה שקיים בתוך חלל הסוכה עצמה, אלא אם כן הנוי אינו מתייחס לסוכה.
למשל עיטרה בקרמים ובסדינין המצויירין, אם תלה אותם על דופן עקומה שאינה בתוך הסוכה וכי לא יאסר?


דרומאי
הודעות: 2278
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 513 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי דרומאי » 26 ספטמבר 2018, 00:05

בני תורה כתב:[
אם נוי נאסר מדין קדושה או מדין מוקצה למצוותו יש להאריך בזה בתוך הסוגיא וכפי הנראה הוא מחלוקת ראשונים.
אך בין כך ובין כך איני מבין טענתם ודאי שהוא מכח קדושת הסוכה, אבל אין זה שייך דווקא למה שקיים בתוך חלל הסוכה עצמה, אלא אם כן הנוי אינו מתייחס לסוכה.
למשל עיטרה בקרמים ובסדינין המצויירין, אם תלה אותם על דופן עקומה שאינה בתוך הסוכה וכי לא יאסר?
אכן כתבתי לעיל שלענ''ד ה''ה בדופן עקומה שעיטרה בקרמים וכו' דלא נאסרו, זולת לדעת הרמב''ם אינימא דסובר שחל קדושה על הדפנות ודלא כהגר''ח.


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 26 ספטמבר 2018, 00:06

בני תורה כתב:
יוסי יעבץ כתב:
בני תורה כתב:יש לחקור מה נחשב בכלל נוי סוכה, זהו ודאי מסתבר שאין צריך שהנוי יהא דווקא בתוך הסוכה עצמה, וכגון חדר שרק חציו משמש לסוכה ותולה במקום שאינו סוכה נוי סוכה על מנת שיהא נוי לסוכה גם כן נעשה בכלל נוי סוכה ונאסר.
אבל מכל מקום מסתבר שיש גבול לדבר, ועל כן יש להסתפק באופן שקישט את דפנות הסוכה מבחוץ ויש לומר שזה אינו בכלל הסוכה כלל, דהסוכה היא בתוך הדפנות ולא בצד החיצוני שלהם וצ"ע.
מסתבר להיפך. מהיכן הגעת לזה?
דין הקדושה החל על נוי הסוכה הוא רק בגלל קדושת הסוכה עצמה. במקרה שפה החלק המקורה אינו בכלל סוכה.
אם נוי נאסר מדין קדושה או מדין מוקצה למצוותו יש להאריך בזה בתוך הסוגיא וכפי הנראה הוא מחלוקת ראשונים.
אך בין כך ובין כך איני מבין טענתם ודאי שהוא מכח קדושת הסוכה, אבל אין זה שייך דווקא למה שקיים בתוך חלל הסוכה עצמה, אלא אם כן הנוי אינו מתייחס לסוכה.
למשל עיטרה בקרמים ובסדינין המצויירין, אם תלה אותם על דופן עקומה שאינה בתוך הסוכה וכי לא יאסר?
תראה פני יהושע סוכה י: כתב שבכה"ג שתלויים תחת דופן עקומה מתקדש ונאסר. הביאו בהליכות שלמה סוכה של הגרש"ז אבל כתב שדבריו מחודשים והאריך בזה. מכל מקום אינו דומה דופן עקומה למקרה שהצגת.


דרומאי
הודעות: 2278
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 513 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי דרומאי » 26 ספטמבר 2018, 00:07

יוסי יעבץ כתב:תראה פני יהושע סוכה י: כתב שבכה"ג שתלויים תחת דופן עקומה מתקדש ונאסר. הביאו בהליכות שלמה סוכה של הגרש"ז אבל כתב שדבריו מחודשים והאריך בזה. מכל מקום אינו דומה דופן עקומה למקרה שהצגת.
אין פנ''י תח''י, אשמח אם תעתיק דבריו הקדושים. שמא סובר דחל קדושה על הדפנות?


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 26 ספטמבר 2018, 00:09

אין תחת ידי כרגע.


דרומאי
הודעות: 2278
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 513 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי דרומאי » 26 ספטמבר 2018, 00:26

תלמיד צעיר כתב: הוא אשר כתבתי אם הוא מנאה את הסוכה הוא נקרא נוי ואם הוא לא מנאה אינו נקרא נוי אבל במקרה בו הוא אינו נראה שהוא מנאה את הסוכה אלא הוא לנוף ליושביה הוא יהיה נקרא כנוף ולא כנוי. אבל כיון שברור שאדם ששם נוי סוכה במרחק מה מין הסוכה אינו בה לעשות לעצמו נוף ברור ממילא שהוא נוי סוכה.
לא הבנתי. אם הנוי מחוץ לסוכה אין זה אלא נוף.


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 26 ספטמבר 2018, 01:10

דרומאי כתב:
בני תורה כתב:יש לחקור מה נחשב בכלל נוי סוכה, זהו ודאי מסתבר שאין צריך שהנוי יהא דווקא בתוך הסוכה עצמה, וכגון חדר שרק חציו משמש לסוכה ותולה במקום שאינו סוכה נוי סוכה על מנת שיהא נוי לסוכה גם כן נעשה בכלל נוי סוכה ונאסר.
אבל מכל מקום מסתבר שיש גבול לדבר, ועל כן יש להסתפק באופן שקישט את דפנות הסוכה מבחוץ ויש לומר שזה אינו בכלל הסוכה כלל, דהסוכה היא בתוך הדפנות ולא בצד החיצוני שלהם וצ"ע.
מאי דפשיטא ליה למר מספקא לי מאד, ועניות דעתי נוטה דאינו נוי סוכה כל שאינו בתוך הסוכה עצמה, דאין הנוי דין בישיבת הסוכה, אלא בגוף הסוכה, וכל שאין הנוי מנאה את גוף הסוכה אינו נוי. ומינה דאם מנאה את הסוכה מבחוץ, לדעת הרמב''ם ודעימיה דדפנות הסוכה בכלל קדושת הסוכה, אף שאינו מנאה את הסכך לכאורה הוי נוי. אולם למאי דביאר הגר''ח מבריסק את דעת הרמב''ם יש לדחות, דודאי מודה הרמב''ם דאין גוף הדפנות בכלל הקדושה, אלא משום דסו''ס על ידם מתקיימא המצוה, ולפי''ז נוי הדפנות אינו בכלל נוי כל שאינו מנאה את גוף הסוכה ודוק.
אין לזה קשר אם הדפנות הם חפצא של מצוה או רק לקיום המצוה. ולא מערבבים בהלכות גדרים ויסודות של לומדות כשיש דברים מפורשים יותר.
להבין את הענין לאשורו עיין במג"א סימן תרל"ח ס"ק ט ובמחצית השקל. דהסכך הוא עיקר הסוכה ועל שמו נקראים הוניים ולכן כ"ע מודים דנוי דפנות אסורים ראה שם בהרחבה.


תלמיד צעיר
הודעות: 216
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 26 ספטמבר 2018, 01:11

לא הבנתי. אם הנוי מחוץ לסוכה אין זה אלא נוף.[/quote]
לא אמרתי שהוא נוף אלא בדיוק להפך שכמו שאת נוי הסוכה עצמה אינך מגדיר כנוף גם את מה שמחוצה לה אל תגדיר כנוף וראיה עיין מה שכתבתי שנראה בדעתו שעשה לנוי ולא לנוף


דרומאי
הודעות: 2278
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 513 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי דרומאי » 26 ספטמבר 2018, 01:15

תלמיד צעיר כתב:לא הבנתי. אם הנוי מחוץ לסוכה אין זה אלא נוף.
לא אמרתי שהוא נוף אלא בדיוק להפך שכמו שאת נוי הסוכה עצמה אינך מגדיר כנוף גם את מה שמחוצה לה אל תגדיר כנוף וראיה עיין מה שכתבתי שנראה בדעתו שעשה לנוי ולא לנוף[/quote]
מה ההבדל בין נוי לנוף? שניהם מנעימים את השהיה בסוכה... אלא שנוי מנאה את הסוכה עצמה, והוא אשר דברתי.


תלמיד צעיר
הודעות: 216
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 26 ספטמבר 2018, 01:33

ומי אמר שצריך לנאות את הסוכה עצמה בתוכה כדי להיקרות נוי סוכה מספיק זה שהוא מנאה את הסוכה גם מבחוץ שהרי בא לנאותה כגון ששם שביל עם פרחים בסופו של דבר הוא לנאות את הסוכה.
ולכך כתבתי שנוי יש בו משום מוקצה על אף שהוא אינו בסוכה כיון שהוא משמש למצווה והיא לנאות את הסוכה שזה הוא עושה.


דרומאי
הודעות: 2278
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 513 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי דרומאי » 26 ספטמבר 2018, 01:38

תלמיד צעיר כתב:ומי אמר שצריך לנאות את הסוכה עצמה בתוכה כדי להיקרות נוי סוכה מספיק זה שהוא מנאה את הסוכה גם מבחוץ שהרי בא לנאותה כגון ששם שביל עם פרחים בסופו של דבר הוא לנאות את הסוכה.
ולכך כתבתי שנוי יש בו משום מוקצה על אף שהוא אינו בסוכה כיון שהוא משמש למצווה והיא לנאות את הסוכה שזה הוא עושה.
אתה באמת סובר שאם עשה שביל של פרחים לסוכה ייאסר מדין נוי סוכה?! זה חידוש גדול המשבר גגות...


תלמיד צעיר
הודעות: 216
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 26 ספטמבר 2018, 01:58

במקרה של שביל לסוכה נראה שאתה צודק אבל במקרה בו הנויי נמצא על הדפנות עצמם הוא וודאי מוגדר כנויי סוכה כיון שהוא מנאה אותה והרי הסוכה כוללת את כל הדופן כולל החלק החיצוני ואם כן זהו נויי מצווה שיש עליו איסור לבזותו


דרומאי
הודעות: 2278
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 513 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי דרומאי » 26 ספטמבר 2018, 02:24

תלמיד צעיר כתב:במקרה של שביל לסוכה נראה שאתה צודק אבל במקרה בו הנויי נמצא על הדפנות עצמם הוא וודאי מוגדר כנויי סוכה כיון שהוא מנאה אותה והרי הסוכה כוללת את כל הדופן כולל החלק החיצוני ואם כן זהו נויי מצווה שיש עליו איסור לבזותו
זה כמובן לפי השיטות שדפני הסוכה בכלל הקדושה.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 519 פעמים
קיבל תודה: 731 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי סבא » 26 ספטמבר 2018, 10:01

דרומאי כתב:
יוסי יעבץ כתב:תראה פני יהושע סוכה י: כתב שבכה"ג שתלויים תחת דופן עקומה מתקדש ונאסר. הביאו בהליכות שלמה סוכה של הגרש"ז אבל כתב שדבריו מחודשים והאריך בזה. מכל מקום אינו דומה דופן עקומה למקרה שהצגת.
אין פנ''י תח''י, אשמח אם תעתיק דבריו הקדושים. שמא סובר דחל קדושה על הדפנות?
הנה לשונו-
בגמרא דלמא מן הצד. ונראה דהא דקאמר מעיקרא לימא מסייע ליה ולא משמע ליה לאוקמי בדפנות, היינו משום דא"כ אמאי קתני סיככה כהלכתה כיון דלא איירי בסכך אלא סוכה שעיטרה בקרמין הו"ל למתני. מיהו למאי דדחי וקאמר דלמא מן הצד היינו דלעולם בדפנות איירי, והא דקתני סיככה כהלכתה היינו לאשמעינן, דדוקא היכא שהסוכה כבר היתה מסוככת כהלכתה ואח"כ עיטרה לדפנות בקרמין המצויירין, וכה"ג אסור להסתפק דהוקצו למצותן, משא"כ אם עיטר הדפנות קודם שסיכך הסכך אז לא חייל על נוי הדפנות שם איסור מוקצה, כן נראה לי ולדינא צ"ע: עוד היה נראה לי לפרש בדרך אחר דהא דקאמר דלמא מן הצד לאו בדפנות איירי אלא מצידי הסכך סמוך לדפנות תוך ארבע אמות דבכה"ג הסוכה כשירה משום דופן עקומה, ובההוא קאמר דאסור להסתפק, אלא דסתמא דלישנא דתלמודא לא משמע הכי לכך מפרש רש"י בפשיטות בדפנות איירי, וקל להבין:
ושים לב גם לחידוש הנוסף שכתב בפנ"י, שאם תלה הנוי לפני שהייתה הסוכה מסוככת לא הוקצה.


החסיד
הודעות: 59
הצטרף: 25 ספטמבר 2018, 21:59
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 35 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי החסיד » 26 ספטמבר 2018, 10:42

ראה מה שכתב בזה בקובץ "מבית לוי" [מבית מרן שבט הלוי זצוק"ל] הרב משה וועבער
מבית לוי בעניין נוי מחוץ לסוכה_עמוד_1.jpg
מבית לוי בעניין נוי מחוץ לסוכה_עמוד_2.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
בני תורה
הודעות: 246
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי בני תורה » 26 ספטמבר 2018, 10:46

אני חשבתי כל הזמן שפשוט שאין צריך שהנוי יהא בתוך הסוכה, אך כעת לאחר העיון, נראה לי שאכן אתם צודקים, וצריך שהנוי יהא בתוך הסוכה.
ומכל מקום דברי הפנ"י שהביא לענין החלל שמתחת דופן עקומה שם אכן מסתבר שזה בכלל מקום הסוכה שהרי הוא בתוך הדפנות. ויש להאריך בזה בגדרי דופן עקומה ואכ"מ.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 519 פעמים
קיבל תודה: 731 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי סבא » 26 ספטמבר 2018, 10:50

הנה גם דברי ההליכות שלמה שהובאו לעיל
הליכות שלמה.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


החסיד
הודעות: 59
הצטרף: 25 ספטמבר 2018, 21:59
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 35 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי החסיד » 26 ספטמבר 2018, 12:09

סבא כתב: ושים לב גם לחידוש הנוסף שכתב בפנ"י, שאם תלה הנוי לפני שהייתה הסוכה מסוככת לא הוקצה.
ראה גם בליקוטי יהודה שהביא כן מהאמרי אמת
ליקוטי יהודה.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח