הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1266
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 601 פעמים
קיבל תודה: 420 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי אוריאל » 12 ספטמבר 2019, 01:32

מצוי שנמצאים בבית הכנסת ביו"ט ראשון של סוכות, ונוכחים לראות אנשים שיש להם אתרוגים מהודרים יותר ממה שיש לנו [והרבה פעמים לא רק הידור נוי בעלמא, כגון שהאתרוג יותר נקי, אלא הידורים מצד עיקר הדין, כמו אתרוג עם פיטם שיש כמה פוסקים שפוסלים אתרוג בלי פיטם, וכדומה].

השאלה, האם מצד הידור מצוה מן הראוי לבקש במתנה על מנת להחזיר את האתרוג המהודר מבעליו, ולברך עליו ולצאת בו ידי חובה, או שיש גם ענין והידור מצוה שאדם יברך על האתרוג שלו, בבחינת רוצה אדם בקב שלו.


יהודה בן יעקב
הודעות: 23
הצטרף: 22 אוגוסט 2016, 00:54
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 4 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי יהודה בן יעקב » 12 ספטמבר 2019, 08:20

תשובות והנהגות כרך ב סימן שטו
שאלה: יש לו משלו אתרוג כשר בלי פקפוק ויכול לקבל מאחר במתנה ע"מ להחזיר אתרוג נאה ומהודר, על איזה עדיף לברך 
מצוה להדר באתרוג נאה שנאמר "זה אלי ואנוהו" ובגמרא ב"ק (ט ב) איתא שמחוייבין להוסיף עד שליש המצוה מלבר או מלגיו ע"ש, ולפי זה תמהני שלכאורה כל אחד חייב לחפש בבית הכנסת האתרוג הכי נאה ולבקש ממנו במתנה ע"מ להחזיר שיקיים המצוה באתרוג הכי נאה כמצותה. 
ונראה שבד' מינים מצות התורה לקיימם ב"לכם", ואף שיוצאין במתנה ע"מ להחזיר וחשיב לכם, מ"מ יש הידור שתהא "לכם" בלא תנאי, ויוצאין במתנה ע"מ להחזיר כשאין לו כסף או בספינה כמעשה דר"ג, שמקיים כה"ג המצוה אף שאין ה"לכם" בהידור, אבל מצוה מן המובחר שתהא שלו לגמרי, וכשם שמצוה להדר באתרוג נאה כך מצוה להדר ב"לכם", והיינו שיהיה שלו ממש ולא לזמן לבד. ולכן ברמב"ם פ"ח דלולב (ה"י) מביא במתנה ע"מ להחזיר ש"יצא" בו, אבל לא פירש שיוצאין בו לכתחילה, וכן בש"ע תרנ"ח (סעיף ד') שיוצאין אם נתנו לו, אבל הידור מצוה בשלו. 
אמנם אלו הנוהגין גם לכתחילה על אתרוג של הרב שפיר קעבדי. דטעמם שבחזקתו שמדקדק בכל דקדוקי הלכה, ובשל עצמו אין סומכין דבודאי כשר, אבל מדינא נראה שאם יש לו אתרוג כשר בלי ספק אבל לא כ"כ מהודר ואפשר להשיג נאה בשל אחר, יברך בשלו דמה שזהו שלו זהו גופא הידורו. 


שניאור
משתמש ותיק
הודעות: 415
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 87 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי שניאור » 12 ספטמבר 2019, 08:29

אני לא מזלזל ח"ו במרן הגרמ"ש, אבל צריך לראות את כל התשובה אם הוא אומר מסברא או שיש לו מקור, כי אני ראיתי מעשה רב מת"ח גדול שמברך על אתרוג של חבירו (מתנה ע"מ להחזיר) כי לחבירו היה אתרוג יותר מהודר, ושאלתי אותו אם הוא חושש שהאתרוג שלו לא כשר, ואמר לא אבל של החבר יותר גדול ויותר יפה כך שזה יותר מהודר.


yosf
משתמש ותיק
הודעות: 292
הצטרף: 23 פברואר 2019, 21:48
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 109 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי yosf » 12 ספטמבר 2019, 15:26

שניאור כתב:
12 ספטמבר 2019, 08:29
אני לא מזלזל ח"ו במרן הגרמ"ש, אבל צריך לראות את כל התשובה אם הוא אומר מסברא או שיש לו מקור, כי אני ראיתי מעשה רב מת"ח גדול
נשמע קצת מוזר...
מאי אולמיה האי גברא???
ומנ"ל דאיהו לא מסברא עשה כן?
אולי חסר קצת בסיפור הדברים?


אסף
משתמש ותיק
הודעות: 251
הצטרף: 20 פברואר 2019, 01:36
נתן תודה: 118 פעמים
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי אסף » 12 ספטמבר 2019, 15:47

זה בדיוק מה שנאמר - שיש ב' סברות לכאן ולכאן, ודרוש מקור.


עפר ואפר
משתמש ותיק
הודעות: 475
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 171 פעמים
קיבל תודה: 126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי עפר ואפר » 12 ספטמבר 2019, 18:24

יש כאן שני שאלות:
1. האם יש בכלל הידור לברך על שלו.
2. מה המשמעות של הידור זה ביחס להידורים אחרים.

על שאלה 2 התשובה היחידה שאפשר לענות היא: תלוי.


שניאור
משתמש ותיק
הודעות: 415
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 87 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי שניאור » 12 ספטמבר 2019, 19:22

yosf כתב:
12 ספטמבר 2019, 15:26
נשמע קצת מוזר...
מאי אולמיה האי גברא???
ומנ"ל דאיהו לא מסברא עשה כן?
אולי חסר קצת בסיפור הדברים?
אני רואה שלא הובנתי, ברור לי שהת"ח שראיתי עשה כן מסברא, השאלה שלי היא ככה, אם להגרמ"ש יש מקור לדבריו אז הת"ח ההוא בטל כנגדו ופשוט, אבל אם זה רק מסברא יש כאן שני צדדים, ולא אני לא רואה את עצמי מכריע מי מביניהם צודק, ובהחלט יש מקום לדון בזה.


ayedavid
הודעות: 199
הצטרף: 14 אפריל 2019, 22:27
נתן תודה: 53 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי ayedavid » 12 ספטמבר 2019, 19:38

אם אדם קונה אתרוג ולולבים כשרים ומהודרים כפי כוחו, מסדר כך גם לבניו, מתרגשים לקראת המצווה.. וכשמגלה שהשכן השקיע קצת יותר מורה לכולם לברך על שלו.. זה לא מוריד קצת את האוויר? נטו רגש, קצת מציק לי הרעיון, לא ניתנה תורה למלאכי השרת..


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1266
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 601 פעמים
קיבל תודה: 420 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי אוריאל » 13 ספטמבר 2019, 14:28

יש מקור לדברי הגר"מ שטרנבוך באליה רבה סי' תרנ"ח בסוף הסימן בשם הקיצור של"ה, שיש ליזהר עד מאד, שלא ליטול מחבירו ביום ראשון, אפילו אם הוא במתנה על מנת להחזיר, ומשמע שם שזהו חיסרון ב"לכם" [ומיהו הא"ר שם דחאו].
כמו"כ אמרו לי בשם שו"ת רב פעלים שלא יברך על חיברו אפילו אם מהודר יותר, כי יש חשיבות על פי דברי האר"י, לברך דוקא על אתרוג שהוציא עליו ממונו, ולע"ע לא מצאתיו.


נבשר
משתמש ותיק
הודעות: 1160
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 184 פעמים
קיבל תודה: 232 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי נבשר » 15 ספטמבר 2019, 01:27

אוריאל כתב:
13 ספטמבר 2019, 14:28
כמו"כ אמרו לי בשם שו"ת רב פעלים שלא יברך על חיברו אפילו אם מהודר יותר, כי יש חשיבות על פי דברי האר"י, לברך דוקא על אתרוג שהוציא עליו ממונו, ולע"ע לא מצאתיו.
האם גם לא לברך על אתרוג בשמיטה כי הוא הפקר, שלא הוציא עליו ממונו, ועוד לכאו' הרי אסור להקנות ביו"ט שמא דוקא לצורך מצוה התירו להקנות, ולא להידור מצוה, ולפי"ז מה יהא הדין בהקנה מערב יו"ט, יש לעיין.


yosf
משתמש ותיק
הודעות: 292
הצטרף: 23 פברואר 2019, 21:48
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 109 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי yosf » 15 ספטמבר 2019, 15:48

אוריאל כתב:
13 ספטמבר 2019, 14:28
יש מקור לדברי הגר"מ שטרנבוך באליה רבה סי' תרנ"ח בסוף הסימן בשם הקיצור של"ה, שיש ליזהר עד מאד, שלא ליטול מחבירו ביום ראשון, אפילו אם הוא במתנה על מנת להחזיר, ומשמע שם שזהו חיסרון ב"לכם" [ומיהו הא"ר שם דחאו].
כמו"כ אמרו לי בשם שו"ת רב פעלים שלא יברך על חיברו אפילו אם מהודר יותר, כי יש חשיבות על פי דברי האר"י, לברך דוקא על אתרוג שהוציא עליו ממונו, ולע"ע לא מצאתיו.
זה אינו בר"פ אלא בשו"ת תורה לשמה
כמדומני- רק מהזיכרון- סימן ס'.
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח