האם נשים מברכות לישב בסוכה?


פותח הנושא
בבא קמא
הודעות: 451
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 119 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי בבא קמא » 15 אוקטובר 2019, 18:59

הנה בפשטות לפי מה דקיי"ל כר"ת דנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא אם כן הוא הדין נשים מברכות על הסוכה וכן מנהג העולם.
לולא דמסתפינא אמינא, שבסוכה יש מקום לומר שלא יברכו, הרי מצוות סוכה היא תשבו כעין תדורו, והנה נצייר לעצמנו אשה שאוכלת וכו' הכל חוץ לסוכה ורק באה לאכול כזית או כביצה בסוכה כדי לברך, ולפני אותה אכילה כבר אכלה חוץ לסוכה ואחרי אותה אכילה גם כן תאכל חוץ לסוכה, הכי לזה יקרא תשבו כעין תדורו, וכיון שעיקר דירתה אינה בסוכה, יש לומר שאין ראוי לאשה לברך לישב בסוכה.
ובנוסח אחר יש לומר, דגדר הקיום של אשה הוא שאף שפטורה אבל יכולה לקיים המצווה כמו האיש, וכל זה בשאר מצוות כנטילת ד' מינים שופר וכדו' שבזה עושה לגמרי כמו האיש, אבל בסוכה אם אינה אוכלת כל אכילותיה בסוכה, הרי זה חשיב תרתי דסתרי דמצד אחד אוכלת בסוכה מצד שני אוכלת חוץ לסוכה, ואם כן אינה נוהגת כאיש.
כמובן שהדבר מחודש למאוד, אבל בינתיים לא מצאתי לזה סתירה, משום מה לא הוזכר בפוסקים ברכת לישב בנשים, אך יש לומר משום דלא היה שכיח שאוכלות בסוכה כלל.
אשמח לשמוע תגובות, כמובן שלתקוף זה אין צורך, על כל ההתקפות חשבתי מראש, אני מחפש תגובות בעד..


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 773 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי יהודי » 15 אוקטובר 2019, 19:28

למה לא הוזכר, ראה ריש סי' תרמ ובאחרונים שם שהזכירו גם הזכירו שלדעת ר"ת מברכות.
לבד מכך שגוף הסברא שכתבתם לא הבנתי כלל, מה השייכות בין אכילה אחת לחברתה. וכי מה שמזלזל ח"ו במצוות סוכה ולא יושב כל הזמן לא יברך.


אחד התלמידים
הודעות: 1653
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 497 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי אחד התלמידים » 15 אוקטובר 2019, 19:51

לא הבנתי הסברא, אם היא אוכלת משהו המחייב סוכה [לאיש] היא קיימת מצות ישיבת סוכה באכילה זו. ומה לי שבשאר דברים אינה יושבת בסוכה. די בשיבה זו לברך.
לגוף השאלה, בנוסף למה שהביא הרב יהודי, גם רעק"א נקט כדבר פשוט שנשים מברכות על ישיבת סוכה, שהקשה (סוכה דף ב ע"ב, מובא בדו"ח מכת"י ממה שנלקט מקובץ מוריה) לשיטת ר"ת שנשים מברכות ממה שאמרו שאשה פטורה מסוכה, דמ"מ הו"ל לחכמים לומר לה שהסוכה פסולה והיתה מברכת ברכה לבטלה. באמת לא הבנתי קושייתו, שאם הסוכה פסולה למה לן לחשוב שהיא לא ידעה וברכה, דילמא באמת לא ברכה. אבל עכ"פ היה פשוט לרעק"א שאשה מברכת אישיבת סוכה.


פותח הנושא
בבא קמא
הודעות: 451
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 119 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי בבא קמא » 15 אוקטובר 2019, 22:45

אחד התלמידים כתב:
15 אוקטובר 2019, 19:51
לא הבנתי הסברא, אם היא אוכלת משהו המחייב סוכה [לאיש] היא קיימת מצות ישיבת סוכה באכילה זו. ומה לי שבשאר דברים אינה יושבת בסוכה. די בשיבה זו לברך.
לגוף השאלה, בנוסף למה שהביא הרב יהודי, גם רעק"א נקט כדבר פשוט שנשים מברכות על ישיבת סוכה, שהקשה (סוכה דף ב ע"ב, מובא בדו"ח מכת"י ממה שנלקט מקובץ מוריה) לשיטת ר"ת שנשים מברכות ממה שאמרו שאשה פטורה מסוכה, דמ"מ הו"ל לחכמים לומר לה שהסוכה פסולה והיתה מברכת ברכה לבטלה. באמת לא הבנתי קושייתו, שאם הסוכה פסולה למה לן לחשוב שהיא לא ידעה וברכה, דילמא באמת לא ברכה. אבל עכ"פ היה פשוט לרעק"א שאשה מברכת אישיבת סוכה.
אם יושבת בסוכה כל שבעת ימים הרי היא כאיש. אני דברתי על אשה שכל החג אינה יושבת בסוכה רק כדי לברך אוכלת כביצה בסוכה.
[מה שהתקשית בביאור קושיית רעק"א, הוא פשוט מאוד שכיון שבכל זאת ישבה בסוכה סימן שהיא היתה סבורה שהסוכה כשירה, אלא שאמרו לו שהטעם שלא מיחו הוא משום שהיא אשה ופטורה מן הסוכה ועל זה הקשה רעק"א דעכ"פ בירכה כדין אשה שמברכת על הסוכה ומשום זה היה עליהם לומר לה. 
אבל אין לומר שהיא ידעה שהסוכה פסולה ולכן אין צריכים לומר לה דבר, כי אם כן אז איך הוכיח רבי יהודה ממה שלא אמרו לה דבר שהסוכה כשירה, אדרבה נאמר שהסוכה פסולה והיא ידעה מזה. ועל כרחך שאין צד כזה, ועכ"פ חכמים בודאי היו אמורים לומר לה דבר]


אחד התלמידים
הודעות: 1653
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 497 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי אחד התלמידים » 15 אוקטובר 2019, 23:21

בבא קמא כתב:
15 אוקטובר 2019, 22:45
אחד התלמידים כתב:
15 אוקטובר 2019, 19:51
לא הבנתי הסברא, אם היא אוכלת משהו המחייב סוכה [לאיש] היא קיימת מצות ישיבת סוכה באכילה זו. ומה לי שבשאר דברים אינה יושבת בסוכה. די בשיבה זו לברך.
לגוף השאלה, בנוסף למה שהביא הרב יהודי, גם רעק"א נקט כדבר פשוט שנשים מברכות על ישיבת סוכה, שהקשה (סוכה דף ב ע"ב, מובא בדו"ח מכת"י ממה שנלקט מקובץ מוריה) לשיטת ר"ת שנשים מברכות ממה שאמרו שאשה פטורה מסוכה, דמ"מ הו"ל לחכמים לומר לה שהסוכה פסולה והיתה מברכת ברכה לבטלה. באמת לא הבנתי קושייתו, שאם הסוכה פסולה למה לן לחשוב שהיא לא ידעה וברכה, דילמא באמת לא ברכה. אבל עכ"פ היה פשוט לרעק"א שאשה מברכת אישיבת סוכה.
אם יושבת בסוכה כל שבעת ימים הרי היא כאיש. אני דברתי על אשה שכל החג אינה יושבת בסוכה רק כדי לברך אוכלת כביצה בסוכה.
[מה שהתקשית בביאור קושיית רעק"א, הוא פשוט מאוד שכיון שבכל זאת ישבה בסוכה סימן שהיא היתה סבורה שהסוכה כשירה, אלא שאמרו לו שהטעם שלא מיחו הוא משום שהיא אשה ופטורה מן הסוכה ועל זה הקשה רעק"א דעכ"פ בירכה כדין אשה שמברכת על הסוכה ומשום זה היה עליהם לומר לה. 
אבל אין לומר שהיא ידעה שהסוכה פסולה ולכן אין צריכים לומר לה דבר, כי אם כן אז איך הוכיח רבי יהודה ממה שלא אמרו לה דבר שהסוכה כשירה, אדרבה נאמר שהסוכה פסולה והיא ידעה מזה. ועל כרחך שאין צד כזה, ועכ"פ חכמים בודאי היו אמורים לומר לה דבר]
לא הבנתי מה הוספת ביאור סברתך. סוף סוף באכילה זו היא מקיימת מצות סוכה. ומה בכך ששאר הזמן יושבת חוץ לסוכה.
ומש"כ לבאר סברת רעק"א אינו מובן לי כ"כ, מנ"ל שהיא ישבה שם לשם מצות סוכה. אולי היה נוח לה שם.
ומש"כ אבל אין לומר כו', אינו מובן כלל, שזה בכלל טענת החכמים שאשה פטורה מסוכה, ושוב אין לנו טעם לומר שהיא התכוונה למצות סוכה בחושבה שזו סוכה כשירה. וטענת רב יהודה באמת היתה מצד בניה שהיו עמה, כמבואר בהמשך הגמ' שם. אבל כשענו הרבנן שאשה פטורה, לא היה טעם לחשוב שהיא ברכה.


משה נפתלי
הודעות: 750
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 59 פעמים
קיבל תודה: 230 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי משה נפתלי » 16 אוקטובר 2019, 02:08

אחד התלמידים כתב:
15 אוקטובר 2019, 23:21
באכילה זו היא מקיימת מצות סוכה, ומה בכך ששאר הזמן יושבת חוץ לסוכה?
המצוה היא לדור בסוכה בשבעת ימי החג, והדר בימים אלו דרך קבע בבית וקופץ מפעם בפעם לסעוד את לבו בסוכה – לא קיים ולא כלום; ואם מברך על האכילה האקראית הזו בסוכה 'לישב בסוכה' – ברכתו ברכה לבטלה.
 


לבי במערב
הודעות: 271
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
נתן תודה: 87 פעמים
קיבל תודה: 50 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי לבי במערב » 16 אוקטובר 2019, 02:11

משה נפתלי כתב:
16 אוקטובר 2019, 02:08
המצוה היא . .
שמא יואיל מר להביא ראי' לדבריו, ולא יכתוב כמי שיושב ודורש מפי הגבורה?


משה נפתלי
הודעות: 750
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 59 פעמים
קיבל תודה: 230 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי משה נפתלי » 16 אוקטובר 2019, 02:25

משנה תורה להרמב"ם הלכות סוכה פרק ששי:
כֵּיצַד הִיא מִצְוַת הַיְשִׁיבָה בַּסֻּכָּה? שֶׁיִּהְיֶה אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה וְדָר בַּסֻּכָּה כָּל שִׁבְעַת הַיָּמִים, בֵּין בַּיּוֹם וּבֵין בַּלַּיְלָה, כְּדֶרֶךְ שֶׁהוּא דָּר בְּבֵיתוֹ בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה. וְכָל שִׁבְעַת הַיָּמִים עוֹשֶׂה אָדָם אֶת בֵּיתוֹ עֲרַאי וְאֶת סֻכָּתוֹ קֶבַע, שֶׁנֶּאֱמַר 'בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים'.
אמור מעתה: העושה את ביתו קבע ואת סוכתו ארעי - לא קיים מצות הישיבה בסוכה.


לבי במערב
הודעות: 271
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
נתן תודה: 87 פעמים
קיבל תודה: 50 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי לבי במערב » 16 אוקטובר 2019, 02:31

ודאי שכ"ה עיקר המצוה; על כך אין חולק (לכה"פ ככל הידוע לי).
מה שנסתפק בו הרב 'בבא קמא' הוא, אי עבר ואין עיקר ישיבתו בסוכה - שפיר מצי לברך 'לישב בסוכה', או"ד כיון שאין עיקר ישיבתו בסוכה א"י לברך (אף שעתה יושב הוא בה בפועַל).
בענין זה כתב מר, בלשון ודאית ולא כמסתפק ומהסס, ש"ברכתו ברכה לבטלה" היא. אשמח אם יואיל כת"ר להביא ראיות לכך.

מה יהא הדין באותן המקומות והזמנים שאינם יכולים לישב בסוכה ולו כמה שעות רצופות, במשך כל החג - שמא אינם יכולים לברך "לישב בסוכה"? מילתא דתמיהא טובא הוא.

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1400
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 238 פעמים
קיבל תודה: 435 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 16 אוקטובר 2019, 02:51

בבא קמא כתב:
15 אוקטובר 2019, 18:59
הנה בפשטות לפי מה דקיי"ל כר"ת דנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא אם כן הוא הדין נשים מברכות על הסוכה וכן מנהג העולם.
ככה? חשבתי שזה מח' גדולה בפוסקים ושמנהג הרבה מעדות המזרח שלא לברך. אני טועה?


משה נפתלי
הודעות: 750
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 59 פעמים
קיבל תודה: 230 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי משה נפתלי » 16 אוקטובר 2019, 07:43

לבי במערב כתב:
16 אוקטובר 2019, 02:31
מה יהא הדין באותן המקומות והזמנים שאינם יכולים לישב בסוכה ולו כמה שעות רצופות, במשך כל החג - שמא אינם יכולים לברך "לישב בסוכה"? מילתא דתמיהא טובא הוא.
כל הפטורין מן הסוכה אין ישיבתן חוץ לסוכה מערערת את קביעות הסוכה, ואף על פי שלא עלתה בידם ישיבה בסוכה במשך כל ימי החג כי אם פעם או פעמים – ישיבת קבע היא, ומברכים עליה; מה שאין כן במבעט בסוכה ויוצא לביתו.


אחד התלמידים
הודעות: 1653
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 497 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי אחד התלמידים » 16 אוקטובר 2019, 08:52

משה נפתלי כתב:
16 אוקטובר 2019, 02:08
אחד התלמידים כתב:
15 אוקטובר 2019, 23:21
באכילה זו היא מקיימת מצות סוכה, ומה בכך ששאר הזמן יושבת חוץ לסוכה?
המצוה היא לדור בסוכה בשבעת ימי החג, והדר בימים אלו דרך קבע בבית וקופץ מפעם בפעם לסעוד את לבו בסוכה – לא קיים ולא כלום; ואם מברך על האכילה האקראית הזו בסוכה 'לישב בסוכה' – ברכתו ברכה לבטלה.


בודאי המצוה לדור כל שבעת ימי החג בסוכה. אבל בשביל זה לא נגרע המצוה כשאוכל אכילת קבע בסוכה, אע"פ ששוב אינו יושב בסוכה.
בדומה לזה, מצות תפילין הוא להניח תפילין כל היום. אבל לא יעלה על הדעת שמי שמניח תפילין לרגע אחד אינו יכול לברך. [המתעקש יכול לטעון ששם אין חסרון ברגע זה שהוא מניח תפילין, אע"פ שאינו מניחם כל היום כדינו. משא"כ בסוכה עצם זה שהוא יוצא מהסוכה אח"כ הוי חסרון בדירתו בסוכה, וממילא גם כשנמצא בסוכה אין זה קיום מצות סוכה. אבל איני רואה מקום לסברא בדויה הזו.]


פותח הנושא
בבא קמא
הודעות: 451
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 119 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי בבא קמא » 16 אוקטובר 2019, 10:09

מכל מלמדי השכלתי כתב:
16 אוקטובר 2019, 02:51
בבא קמא כתב:
15 אוקטובר 2019, 18:59
הנה בפשטות לפי מה דקיי"ל כר"ת דנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא אם כן הוא הדין נשים מברכות על הסוכה וכן מנהג העולם.
ככה? חשבתי שזה מח' גדולה בפוסקים ושמנהג הרבה מעדות המזרח שלא לברך. אני טועה?
נכון, בעדות המזרח אין נשים מברכות כלל לא על ד' מינים ושופר וכיו"ב משום שדעת השו"ע דלא כרבינו תם.
מנהג העולם כוונתי היתה להנוהגים שבשאר מצוות עשה שהזמן גרמא נשים מברכות.
 


אחד התלמידים
הודעות: 1653
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 497 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי אחד התלמידים » 16 אוקטובר 2019, 10:50

בבא קמא כתב:
16 אוקטובר 2019, 10:09
מכל מלמדי השכלתי כתב:
16 אוקטובר 2019, 02:51
בבא קמא כתב:
15 אוקטובר 2019, 18:59
הנה בפשטות לפי מה דקיי"ל כר"ת דנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא אם כן הוא הדין נשים מברכות על הסוכה וכן מנהג העולם.
ככה? חשבתי שזה מח' גדולה בפוסקים ושמנהג הרבה מעדות המזרח שלא לברך. אני טועה?
נכון, בעדות המזרח אין נשים מברכות כלל לא על ד' מינים ושופר וכיו"ב משום שדעת השו"ע דלא כרבינו תם.
מנהג העולם כוונתי היתה להנוהגים שבשאר מצוות עשה שהזמן גרמא נשים מברכות.
לא פשוט שמנהג הספרדים שאין נשים מברכות אמצות עשה שהז"ג. לדברי הג"ר יעקב חיים סופר בגדול המנהג לברך, והוא הביא עשרות מקורות לזה.
מבין השורות הבנתי דעתו, שהיום נעשה שינוי במנהג ע"י מי שכפה כל הספרדים לנהוג כהב"י בכל דבר, גם כשלא נהגו כן מאות בשנים.
שאלתי שכן ספרדי איך נהוג אצלו, והוא אמר שאמא שלו מברכת, ואשתו לא.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 773 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי יהודי » 16 אוקטובר 2019, 10:57

בעיקר לגבי לולב הרבה מהספרדיות מברכות כפי שהעיד החיד"א שהמנהג לברך על לולב.


משה נפתלי
הודעות: 750
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 59 פעמים
קיבל תודה: 230 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי משה נפתלי » 16 אוקטובר 2019, 12:58

אחד התלמידים כתב:
16 אוקטובר 2019, 08:52
בסוכה - עצם זה שהוא יוצא מהסוכה אח"כ הוי חסרון בדירתו בסוכה, וממילא גם כשנמצא בסוכה אין זה קיום מצות סוכה. אבל איני רואה מקום לסברא בדויה זו.
תניא בפרק הישן:
שָׁאַל אַפּוֹטְרוֹפּוֹס שֶׁל אַגְרִיפַּס הַמֶּלֶךְ אֶת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: כְּגוֹן אֲנִי, שֶׁיֶּשׁ לִי שְׁתֵּי נָשִׁים, אַחַת בִּטְבֶרְיָא וְאַחַת בְּצִפּוֹרִי, וְיֶשׁ לִי שְׁתֵּי סֻכּוֹת, אַחַת בִּטְבֶרְיָא וְאַחַת בְּצִפּוֹרִי, מַהוּ שֶׁאֵצֵא מִסֻּכָּה לְסֻכָּה וְאֶפָּטֵר? אָמַר לוֹ: לֹא! שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: כָּל הַיּוֹצֵא מִסֻּכָּה לְסֻכָּה, בִּטֵּל מִצְוָתָהּ שֶׁל רִאשׁוֹנָה (אֲפִילּוּ יָמִים שֶׁעָבְרוּ עָלָיו כְּבָר אִבְּדָן לְמַפְרֵעַ, וְאֵינוֹ מִצְוָה – רש"י).
כלום ברותא היא לומר, דעד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר אלא ביוצא מסוכה לסוכה, אבל היוצא מן הסוכה לבית – אפילו רבנן מודו דאיבד למפרע מצות סוכה?
 


אחד התלמידים
הודעות: 1653
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 497 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי אחד התלמידים » 16 אוקטובר 2019, 13:35

משה נפתלי כתב:
16 אוקטובר 2019, 12:58
אחד התלמידים כתב:
16 אוקטובר 2019, 08:52
בסוכה - עצם זה שהוא יוצא מהסוכה אח"כ הוי חסרון בדירתו בסוכה, וממילא גם כשנמצא בסוכה אין זה קיום מצות סוכה. אבל איני רואה מקום לסברא בדויה זו.
תניא בפרק הישן:
שָׁאַל אַפּוֹטְרוֹפּוֹס שֶׁל אַגְרִיפַּס הַמֶּלֶךְ אֶת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: כְּגוֹן אֲנִי, שֶׁיֶּשׁ לִי שְׁתֵּי נָשִׁים, אַחַת בִּטְבֶרְיָא וְאַחַת בְּצִפּוֹרִי, וְיֶשׁ לִי שְׁתֵּי סֻכּוֹת, אַחַת בִּטְבֶרְיָא וְאַחַת בְּצִפּוֹרִי, מַהוּ שֶׁאֵצֵא מִסֻּכָּה לְסֻכָּה וְאֶפָּטֵר? אָמַר לוֹ: לֹא! שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: כָּל הַיּוֹצֵא מִסֻּכָּה לְסֻכָּה, בִּטֵּל מִצְוָתָהּ שֶׁל רִאשׁוֹנָה (אֲפִילּוּ יָמִים שֶׁעָבְרוּ עָלָיו כְּבָר אִבְּדָן לְמַפְרֵעַ, וְאֵינוֹ מִצְוָה – רש"י).
כלום ברותא היא לומר, דעד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר אלא ביוצא מסוכה לסוכה, אבל היוצא מן הסוכה לבית – אפילו רבנן מודו דאיבד למפרע מצות סוכה?


אדרבה, אפילו לרבי אליעזר יוצא בזה. שהרי טעמו של ר"א (סוכה כז, ב) הוא שצריך סוכה הראויה לשבעה. ובמה שצריך לחלק זמנו בב' סוכות נמצא שכל סוכה אינה ראויה לשבעה. אבל כשיוצא מהסוכה לגמרי אין זה אומר שסוכתו אינו ראויה לשבעה, אלא שהוא אינו יושב בה כל הזמן. אבל אילו היה רוצה להשאר בסוכה כל שבעה היה יושב בה, נמצא שמצד הסוכה ראויה לשבעה היא.

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1400
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 238 פעמים
קיבל תודה: 435 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 16 אוקטובר 2019, 13:55

אחד התלמידים כתב:
16 אוקטובר 2019, 10:50
בבא קמא כתב:
16 אוקטובר 2019, 10:09
מכל מלמדי השכלתי כתב:
16 אוקטובר 2019, 02:51

ככה? חשבתי שזה מח' גדולה בפוסקים ושמנהג הרבה מעדות המזרח שלא לברך. אני טועה?
נכון, בעדות המזרח אין נשים מברכות כלל לא על ד' מינים ושופר וכיו"ב משום שדעת השו"ע דלא כרבינו תם.
מנהג העולם כוונתי היתה להנוהגים שבשאר מצוות עשה שהזמן גרמא נשים מברכות.
לא פשוט שמנהג הספרדים שאין נשים מברכות אמצות עשה שהז"ג. לדברי הג"ר יעקב חיים סופר בגדול המנהג לברך, והוא הביא עשרות מקורות לזה.
מבין השורות הבנתי דעתו, שהיום נעשה שינוי במנהג ע"י מי שכפה כל הספרדים לנהוג כהב"י בכל דבר, גם כשלא נהגו כן מאות בשנים.
שאלתי שכן ספרדי איך נהוג אצלו, והוא אמר שאמא שלו מברכת, ואשתו לא.
נזהרתי בלשוני וכתבתי הרבה מעדות המזרח.
 


אחד התלמידים
הודעות: 1653
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 497 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי אחד התלמידים » 16 אוקטובר 2019, 16:11

מכל מלמדי השכלתי כתב:
16 אוקטובר 2019, 13:55
אחד התלמידים כתב:
16 אוקטובר 2019, 10:50
בבא קמא כתב:
16 אוקטובר 2019, 10:09

נכון, בעדות המזרח אין נשים מברכות כלל לא על ד' מינים ושופר וכיו"ב משום שדעת השו"ע דלא כרבינו תם.
מנהג העולם כוונתי היתה להנוהגים שבשאר מצוות עשה שהזמן גרמא נשים מברכות.
לא פשוט שמנהג הספרדים שאין נשים מברכות אמצות עשה שהז"ג. לדברי הג"ר יעקב חיים סופר בגדול המנהג לברך, והוא הביא עשרות מקורות לזה.
מבין השורות הבנתי דעתו, שהיום נעשה שינוי במנהג ע"י מי שכפה כל הספרדים לנהוג כהב"י בכל דבר, גם כשלא נהגו כן מאות בשנים.
שאלתי שכן ספרדי איך נהוג אצלו, והוא אמר שאמא שלו מברכת, ואשתו לא.
נזהרתי בלשוני וכתבתי הרבה מעדות המזרח.


נכון, ושמתי לב לזה. בשביל זה לא הגבתי עד שכתבו 'בעדות המזרח' סתם.


לבי במערב
הודעות: 271
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
נתן תודה: 87 פעמים
קיבל תודה: 50 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי לבי במערב » 16 אוקטובר 2019, 20:33

משה נפתלי כתב:
16 אוקטובר 2019, 07:43
כל הפטורין מן הסוכה אין ישיבתן חוץ לסוכה מערערת את קביעות הסוכה . . מה שאין כן במבעט בסוכה ויוצא לביתו.
וכי הנשים מחוייבות בסוכה?! אתמהה!
 


בר נש
הודעות: 418
הצטרף: 12 מאי 2019, 22:51
נתן תודה: 119 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי בר נש » 16 אוקטובר 2019, 22:29

בבא קמא כתב:
15 אוקטובר 2019, 18:59
על כל ההתקפות חשבתי מראש
מנא לך?
ואיך בטלת אותן?


בר נש
הודעות: 418
הצטרף: 12 מאי 2019, 22:51
נתן תודה: 119 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי בר נש » 16 אוקטובר 2019, 22:37

בבא קמא כתב:
15 אוקטובר 2019, 18:59
ולפני אותה אכילה כבר אכלה חוץ לסוכה ואחרי אותה אכילה גם כן תאכל חוץ לסוכה, הכי לזה יקרא תשבו כעין תדורו, וכיון שעיקר דירתה אינה בסוכה, יש לומר שאין ראוי לאשה לברך לישב בסוכה.
אתה סובר שכדי לקיים מצווה צריך לאכול את כל אכילות החג בתוך הסוכה. מנא לך?
כזה תנאי היה משמעותי בקיום מצוות האיש לדוגמא באופן שאין לו אפשרות לאכול בסוכה חוץ מארוחה אחת ובכל זאת לא נאמר.


יהודי נאמן
הודעות: 308
הצטרף: 09 ספטמבר 2019, 14:32
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 78 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי יהודי נאמן » 16 אוקטובר 2019, 22:40

בר נש כתב:
16 אוקטובר 2019, 22:37
בבא קמא כתב:
15 אוקטובר 2019, 18:59
ולפני אותה אכילה כבר אכלה חוץ לסוכה ואחרי אותה אכילה גם כן תאכל חוץ לסוכה, הכי לזה יקרא תשבו כעין תדורו, וכיון שעיקר דירתה אינה בסוכה, יש לומר שאין ראוי לאשה לברך לישב בסוכה.
אתה סובר שכדי לקיים מצווה צריך לאכול את כל אכילות החג בתוך הסוכה. מנא לך?
כזה תנאי היה משמעותי בקיום מצוות האיש לדוגמא באופן שאין לו אפשרות לאכול בסוכה חוץ מארוחה אחת ובכל זאת לא נאמר.
מה הפירוש אין לו אפשרות? הוא לא אוכל בכלל חוץ לסוכה או שהוא אנוס לאכול חוץ לסוכה, בין כך ובין כך אינו דומה לנידון דידן.
 


בר נש
הודעות: 418
הצטרף: 12 מאי 2019, 22:51
נתן תודה: 119 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי בר נש » 16 אוקטובר 2019, 22:45

לאיזה חילוק אתה מתכוון?


יהודי נאמן
הודעות: 308
הצטרף: 09 ספטמבר 2019, 14:32
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 78 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי יהודי נאמן » 16 אוקטובר 2019, 23:07

בר נש כתב:
16 אוקטובר 2019, 22:45
לאיזה חילוק אתה מתכוון?
מדובר כאן על אופן שאשה אוכלת בסוכה רק בשביל לברך אבל את כל דירתה עושה חוץ לסוכה. מה זה דומה לאדם שאינו אוכל חוץ לסוכה או שאנוס מלאכול בסוכה?
 


בר נש
הודעות: 418
הצטרף: 12 מאי 2019, 22:51
נתן תודה: 119 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי בר נש » 16 אוקטובר 2019, 23:22

שניהם אוכלים אכילת קבע בסוכה רק פעם אחת בתוך החג. ההבדל היחיד הוא שהאיש חייב והאישה פטורה אבל לדעת ר''ת אישה יכולה לברך


בר נש
הודעות: 418
הצטרף: 12 מאי 2019, 22:51
נתן תודה: 119 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי בר נש » 16 אוקטובר 2019, 23:25

האישה לא אוכלת בסוכה כדי לברך אלא כדי לקיים פעם אחת את המצווה לאכול בסוכה ועל זה היא מברכת


מבקש אמת
הודעות: 2584
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 265 פעמים
קיבל תודה: 989 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי מבקש אמת » 17 אוקטובר 2019, 08:10

בבא קמא כתב:
15 אוקטובר 2019, 18:59
הנה בפשטות לפי מה דקיי"ל כר"ת דנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא אם כן הוא הדין נשים מברכות על הסוכה וכן מנהג העולם.
לולא דמסתפינא אמינא, שבסוכה יש מקום לומר שלא יברכו, הרי מצוות סוכה היא תשבו כעין תדורו, והנה נצייר לעצמנו אשה שאוכלת וכו' הכל חוץ לסוכה ורק באה לאכול כזית או כביצה בסוכה כדי לברך, ולפני אותה אכילה כבר אכלה חוץ לסוכה ואחרי אותה אכילה גם כן תאכל חוץ לסוכה, הכי לזה יקרא תשבו כעין תדורו, וכיון שעיקר דירתה אינה בסוכה, יש לומר שאין ראוי לאשה לברך לישב בסוכה.
ובנוסח אחר יש לומר, דגדר הקיום של אשה הוא שאף שפטורה אבל יכולה לקיים המצווה כמו האיש, וכל זה בשאר מצוות כנטילת ד' מינים שופר וכדו' שבזה עושה לגמרי כמו האיש, אבל בסוכה אם אינה אוכלת כל אכילותיה בסוכה, הרי זה חשיב תרתי דסתרי דמצד אחד אוכלת בסוכה מצד שני אוכלת חוץ לסוכה, ואם כן אינה נוהגת כאיש.
כמובן שהדבר מחודש למאוד, אבל בינתיים לא מצאתי לזה סתירה, משום מה לא הוזכר בפוסקים ברכת לישב בנשים, אך יש לומר משום דלא היה שכיח שאוכלות בסוכה כלל.
אשמח לשמוע תגובות, כמובן שלתקוף זה אין צורך, על כל ההתקפות חשבתי מראש, אני מחפש תגובות בעד..
הערה יפה מאד.

והנה לכאורה יש לסייג שההערה נכונה רק לדעת הרמב"ם שהברכה היא על הדירה בסוכה והרי אינה דרה, משא"כ לר"ת שהברכה נקבעה דווקא על מעשה האכילה א"כ מה אכפת לן שאינה דרה בסוכה, סוף סוף מעשה אכילה יש לה, ויש להחשיבו כדירה במקצת. (ובאמת להרמב"ם אינה מברכת מטעם אחר כמו שהזכירו כאן, אבל ההערה היא לדעת ר"ת במ"ע שהזמן גרמא אליבא דהרמב"ם בסוכה).

אמנם לענ"ד יש ראיה לסברא שכתבת מסוגיא דריש ערכין (ג,ב), דהו"א דמאחר וכהנים מופקעים ממצוות סוכה חלק מהחג מחמת עבודתם (לפירש"י בלילות, לפירוש הבית מאיר וערול"נ בסעודות) הרי הם פטורים מהמצוה כל החג משום דלא קרינן בהו בסוכות תשבו שבעת ימים, והביאור לכאורה משום שאין זה דירה של שבעת ימים (יעויין פנ"י בסוכה כה,ב שנראה שהבין כך בגמ'), והטעם דלא קיי"ל הכי הוא משום שאין פטורם פטור מהותי אלא טכני מחמת העבודה וממילא הוו להו כהולכי דרכים, אבל נשים שפטורן הוא פטור מהותי הרי שפיר י"ל סברא זו (ועדיף טפי מכהנים משום שפטורות לגמרי) וא"כ גם כשמקיימות המצוה אין בזה משום דירה של שבעת ימים. 

והנה לר"ת אכתי יקשה מה הסברא לפוטרם מאכילה, דמה בכך שפטורים מדירה? ע"כ נצטרך לומר שגם לר"ת לא שייך חיוב על מעשה האכילה אלא מי שמחוייב בדירה, שהרי חובת האכילה בדירה יסודה ואינה חיוב נפרד, אלא שעליה תיקנו את הברכה, וע"כ אם כהנים מופקעים מדירה גם מאכילה פטורים, ולא שייך בזה "דירה במקצת". וא"כ הדרא קושייתך לדוכתה גם אליבא דר"ת.

ושוב חשבתי שיש לפרש דתירוץ הגמ' שם מחדש בדיוק נקודה זו, שהסיבה שאין לפטור כהנים מחמת הפקעתם החלקית מדירה בסוכה, היא משום שהדירה אינה נמדדת לפי כל הז' ימים, אלא נמדדת כל שעה ושעה בפני עצמו, וממילא הו"ל כהולכי דרכים שפטורם ביום אינו סיבה לפוטרם בלילה, מחמת סברא זו שרואים כל זמן בפנ"ע. ואם כנים הדברים ניחא שגם נשים מקיימו מצות דירה בשעה שנמצאות בסוכה, ולא אכפת לן מה עושות בשאר הזמן.


 


ידידיה
הודעות: 174
הצטרף: 27 אוקטובר 2016, 16:11
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 41 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי ידידיה » 17 אוקטובר 2019, 23:32

מבקש אמת כתב:
17 אוקטובר 2019, 08:10
בבא קמא כתב:
15 אוקטובר 2019, 18:59
הנה בפשטות לפי מה דקיי"ל כר"ת דנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא אם כן הוא הדין נשים מברכות על הסוכה וכן מנהג העולם.
לולא דמסתפינא אמינא, שבסוכה יש מקום לומר שלא יברכו, הרי מצוות סוכה היא תשבו כעין תדורו, והנה נצייר לעצמנו אשה שאוכלת וכו' הכל חוץ לסוכה ורק באה לאכול כזית או כביצה בסוכה כדי לברך, ולפני אותה אכילה כבר אכלה חוץ לסוכה ואחרי אותה אכילה גם כן תאכל חוץ לסוכה, הכי לזה יקרא תשבו כעין תדורו, וכיון שעיקר דירתה אינה בסוכה, יש לומר שאין ראוי לאשה לברך לישב בסוכה.
ובנוסח אחר יש לומר, דגדר הקיום של אשה הוא שאף שפטורה אבל יכולה לקיים המצווה כמו האיש, וכל זה בשאר מצוות כנטילת ד' מינים שופר וכדו' שבזה עושה לגמרי כמו האיש, אבל בסוכה אם אינה אוכלת כל אכילותיה בסוכה, הרי זה חשיב תרתי דסתרי דמצד אחד אוכלת בסוכה מצד שני אוכלת חוץ לסוכה, ואם כן אינה נוהגת כאיש.
הערה יפה מאד.

והנה לכאורה יש לסייג שההערה נכונה רק לדעת הרמב"ם שהברכה היא על הדירה בסוכה והרי אינה דרה, משא"כ לר"ת שהברכה נקבעה דווקא על מעשה האכילה א"כ מה אכפת לן שאינה דרה בסוכה, סוף סוף מעשה אכילה יש לה, ויש להחשיבו כדירה במקצת. (ובאמת להרמב"ם אינה מברכת מטעם אחר כמו שהזכירו כאן, אבל ההערה היא לדעת ר"ת במ"ע שהזמן גרמא אליבא דהרמב"ם בסוכה).
אם הכוונה למה שד' הרמב"ם שמברך בכל פעם שנכנס וד' ר"ת שרק בשעת אכילה, אזי לא זכיתי להבין דבריך, הרי אין טעמו של ר"ת אלא משום שהאכילה פוטרת שאר התשמישים אבל מודה ששאר תשמישים חייבים בברכה, וכמ"ש המ"ב תרל"ט סקמ"ח שמי שאין דעתו לאכול פת באותו יום אז לכו"ע כל אימת שיצא יציאה גמורה חייב לברך, דדוקא כשאוכל פת ס"ל להנהו פוסקים שמברך על עיקר חיוב הסוכה ופוטר כל הדברים הטפלים אבל כשאינו אוכל לא שייך זה.


לבי במערב
הודעות: 271
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
נתן תודה: 87 פעמים
קיבל תודה: 50 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שליחה על ידי לבי במערב » 17 אוקטובר 2019, 23:34

יעויין ב"ח (סי' תרמג סק"ד) וט"ז (שם סק"ב), דאף לשיטת הרמב"ם עיקר הברכה על האכילה היא.

ומ"מ כ' הט"ז (סי' תרלט סק"כ), דמי שאינו אוכל כלל פת באותו היום - הדרינן לדין התלמוד שמברך אף על שינה וטיול.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח