מהדרין מן המהדרין: לפי איזה שיטה הוא מנהג אשכנז?


פותח הנושא
אאא
הודעות: 875
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 264 פעמים
קיבל תודה: 105 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מהדרין מן המהדרין: לפי איזה שיטה הוא מנהג אשכנז?

שליחה על ידי אאא » 27 נובמבר 2018, 10:54

בגמרא שבת דף כ"א עמוד ב':
ת''ר, מצות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין, ב''ש אומרים יום ראשון מדליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולך, וב''ה אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך.
ונחלקו הראשונים בביאור הדברים.
שיטת תוס':
והמהדרין מן המהדרין. נראה לר''י דב''ש וב''ה לא קיימי אלא אנר איש וביתו שכן יש יותר הידור דאיכא היכרא כשמוסיף והולך או מחסר שהוא כנגד ימים הנכנסים או היוצאים אבל אם עושה נר לכל אחד אפי' יוסיף מכאן ואילך ליכא היכרא שיסברו שכך יש בני אדם בבית:
דהיינו לשיטת תוס', המצוה היא להדליק נר אחד לכל בני הבית יחד לכל יום. המהדרין מדליקים נר אחד לכל אחד בכל יום. והמהדרין מן המהדרין, מדלקים ביום הראשון נר אחד בלבד לכל בני הבית, וביום השני שני נרות לכל בני הבית יחד, גם אם רבים הם. וביום השלישי שלש נרות בלבד וכן הלאה.
וכן פסק הבית יוסף, וכן הוא מנהג בני ספרד עד היום הזה.

אמנם שיטת הרמב"ם היא (הלכות חנוכה פרק ד הלכות א-ב):
כמה נרות הוא מדליק בחנוכה. מצותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, בין שהיו אנשי הבית מרובין בין שלא היה בו אלא אדם אחד. והמהדר את המצוה מדליק נרות כמנין אנשי הבית נר לכל אחד ואחד, בין אנשים בין נשים. והמהדר יותר על זה ועושה מצוה מן המובחר מדליק נר לכל אחד בלילה הראשון ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד:
כיצד הרי שהיו אנשי הבית עשרה. בלילה הראשון מדליק עשרה נרות, ובליל שני עשרים, ובליל שלישי שלשים, עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונים נרות:
נמצא שמי שהוא מן "המהדרין", צריך להדליק לפי מספר אנשי הבית. כגון אם יש בביתו 5 נפשות, בין אנשים בין נשים, צריך להדליק נרות כנגד כל אחד מהנפשות.
ואם הוא מן "המהדרין מן המהדרין", הרי צריך הוא להדליק ביום הראשון 5 נרות, ביום השני 10 נרות, ביום השלישי 15 נרות, וכן הלאה.

והרמ"א כתב שמנהג בני אשכנז הוא לפי הרמב"ם. וז"ל (אורח חיים תרעא ב):
הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּכָל אֶחָד מִבְּנֵי הַבַּיִת יַדְלִיק (רַמְבַּ''ם), וְכֵן הַמִּנְהָג פָּשׁוּט; וְיִזָּהֲרוּ לִתֵּן כָּל אֶחָד וְאֶחָד נֵרוֹתָיו בְּמָקוֹם מְיֻחָד, כְּדֵי שֶׁיְּהֵא הֶכֵּר כַּמָּה נֵרוֹת מַדְלִיקִין (מהר''א מִפְּרַאג).
וכתב על זה הבאר היטב:
וזה חידוש שהספרדים נוהגים כתוס' והאשכנזים כרמב''ם וזה לא מצינו בשאר מקומות:
וכתב המשנ"ב, שכל אחד מדליק מלבד אשתו שהיא כגופו.
ובספרי הפוסקים איתא שמנהג בני אשכנז שגם הבנות אינן מדליקות, מפני שהן טפלות לזכרים.


אמנם יש בזה כמה שאלות:
א. הרמ"א כתב שמנהג אשכנז הוא לפי הרמב"ם, אבל מדברי הרמב"ם משמע שצריך ראש הבית עצמו להדליק נרות כמנין בני הבית, ולא שכל אחד ידליק לעצמו.
ב. אם ההדלקה כנגד כל אחד מבני הבית הוא חלק מהמצוה [לפי המהדרין מן המהדרין], איך יתכן לתת מצוה זו לקטן?
ואי משום חינוך הקטן, הרי יצטרך הקטן להדליק נרות נוספים, מלבד הנרות שידליק בעל הבית עבורו.
ג. הרמב"ם כתב שידליק כמנין אנשי הבית, בין אנשים בין נשים. ואם כן מדוע המנהג שלא להדליק כנגד הנשים?

מסתמא שאלות אלו כבר נדונו ונתבררו בספרי הפוסקים, אם אפשר להעתיק לכאן מה שהתבאר בזה.


יח''ד
הודעות: 14
הצטרף: 21 פברואר 2018, 14:51
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 7 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מהדרין מן המהדרין: לפי איזה שיטה הוא מנהג אשכנז?

שליחה על ידי יח''ד » 27 נובמבר 2018, 11:10

בדרכ"מ מובא שהמנהג מסתדר גם עם תוס' כי יש היכר כשמדליקים בפנים. (וצ"ע מה המדליקים בחוץ בימינו יעשו)
א. בגליא מסכת באמת חלק על דברי הרמ"א בזה ועיין ערוה"ש תרע"א (ט"ז-י"ז) ובגרי"ז על הרמב"ם מה שתירצו ובמועדים וזמנים קל"ג.
יתכן שרמ"א הבין במנהג שהביא הרמב"ם בה"ג כמנהג האשכנזים- "מנהג פשוט בכל ערינו בספרד שיהיו כל אנשי הבית מדליקין נר אחד בלילה הראשון ומוסיפין והולכין נר בכל לילה עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמנה נרות בין שהיו אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד" אפשר להבין ש"כל אנשי הבית מדליקין" הכוונה לכל אחד.


יח''ד
הודעות: 14
הצטרף: 21 פברואר 2018, 14:51
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 7 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מהדרין מן המהדרין: לפי איזה שיטה הוא מנהג אשכנז?

שליחה על ידי יח''ד » 27 נובמבר 2018, 11:36

לגבי אם הרמא פסק כתוס או כרמב"ם הבאת את הבאר היטב שכתב כדברי הב"ח והט"ז (כתוב לי שכן הוא בחת"ס ואיני מוצא כרגע) אבל בגר"א פרמ"ג וערוה"ש מובא שהרמ"א פסק כתוספות. (וכ"כ הגרש"ז במנח"ש תנינא נ"ח)


פותח הנושא
אאא
הודעות: 875
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 264 פעמים
קיבל תודה: 105 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהדרין מן המהדרין: לפי איזה שיטה הוא מנהג אשכנז?

שליחה על ידי אאא » 27 נובמבר 2018, 13:52

יח''ד כתב:יתכן שרמ"א הבין במנהג שהביא הרמב"ם בה"ג כמנהג האשכנזים- "מנהג פשוט בכל ערינו בספרד שיהיו כל אנשי הבית מדליקין נר אחד בלילה הראשון ומוסיפין והולכין נר בכל לילה עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמנה נרות בין שהיו אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד" אפשר להבין ש"כל אנשי הבית מדליקין" הכוונה לכל אחד.
לפי זה המנהג הוא כ"מהדרין" ולא מהדרין מן המהדרין.


פותח הנושא
אאא
הודעות: 875
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 264 פעמים
קיבל תודה: 105 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהדרין מן המהדרין: לפי איזה שיטה הוא מנהג אשכנז?

שליחה על ידי אאא » 27 נובמבר 2018, 13:53

יח''ד כתב:לגבי אם הרמא פסק כתוס או כרמב"ם הבאת את הבאר היטב שכתב כדברי הב"ח והט"ז (כתוב לי שכן הוא בחת"ס ואיני מוצא כרגע) אבל בגר"א פרמ"ג וערוה"ש מובא שהרמ"א פסק כתוספות. (וכ"כ הגרש"ז במנח"ש תנינא נ"ח)
ברמ"א יש סוגריים שכתוב בו שמקור דבריו הם מהרמב"ם.


יח''ד
הודעות: 14
הצטרף: 21 פברואר 2018, 14:51
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 7 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מהדרין מן המהדרין: לפי איזה שיטה הוא מנהג אשכנז?

שליחה על ידי יח''ד » 27 נובמבר 2018, 19:34

אאא כתב:
יח''ד כתב:לגבי אם הרמא פסק כתוס או כרמב"ם הבאת את הבאר היטב שכתב כדברי הב"ח והט"ז (כתוב לי שכן הוא בחת"ס ואיני מוצא כרגע) אבל בגר"א פרמ"ג וערוה"ש מובא שהרמ"א פסק כתוספות. (וכ"כ הגרש"ז במנח"ש תנינא נ"ח)
ברמ"א יש סוגריים שכתוב בו שמקור דבריו הם מהרמב"ם.
בדרכ"מ כותב שזה גם לשיטת תוספות השאלה היא מה העיקר.
מה שבסוגריים אינו מדברי הרמ"א ואינו כדאי לדחות את דברי הגר"א הפמ"ג וערוה"ש.


יח''ד
הודעות: 14
הצטרף: 21 פברואר 2018, 14:51
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 7 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מהדרין מן המהדרין: לפי איזה שיטה הוא מנהג אשכנז?

שליחה על ידי יח''ד » 27 נובמבר 2018, 19:44

אאא כתב:
יח''ד כתב:יתכן שרמ"א הבין במנהג שהביא הרמב"ם בה"ג כמנהג האשכנזים- "מנהג פשוט בכל ערינו בספרד שיהיו כל אנשי הבית מדליקין נר אחד בלילה הראשון ומוסיפין והולכין נר בכל לילה עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמנה נרות בין שהיו אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד" אפשר להבין ש"כל אנשי הבית מדליקין" הכוונה לכל אחד.
לפי זה המנהג הוא כ"מהדרין" ולא מהדרין מן המהדרין.
למה? המנהג לפירוש זה הוא כמספר הנרות שכתב הרמבם אלא שכל אחד מדליק בנפרד.


פותח הנושא
אאא
הודעות: 875
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 264 פעמים
קיבל תודה: 105 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהדרין מן המהדרין: לפי איזה שיטה הוא מנהג אשכנז?

שליחה על ידי אאא » 29 נובמבר 2018, 16:00

יח''ד כתב:
אאא כתב:
יח''ד כתב:יתכן שרמ"א הבין במנהג שהביא הרמב"ם בה"ג כמנהג האשכנזים- "מנהג פשוט בכל ערינו בספרד שיהיו כל אנשי הבית מדליקין נר אחד בלילה הראשון ומוסיפין והולכין נר בכל לילה עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמנה נרות בין שהיו אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד" אפשר להבין ש"כל אנשי הבית מדליקין" הכוונה לכל אחד.
לפי זה המנהג הוא כ"מהדרין" ולא מהדרין מן המהדרין.
למה? המנהג לפירוש זה הוא כמספר הנרות שכתב הרמבם אלא שכל אחד מדליק בנפרד.
לפי זה לכאו' גם הנשים צריכות להדליק.


פותח הנושא
אאא
הודעות: 875
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 264 פעמים
קיבל תודה: 105 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהדרין מן המהדרין: לפי איזה שיטה הוא מנהג אשכנז?

שליחה על ידי אאא » 29 נובמבר 2018, 16:00

האם יש כאלה שנוהגים כיום להדליק לפי שיטת הרמב"ם?

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1446
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 255 פעמים
קיבל תודה: 451 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מהדרין מן המהדרין: לפי איזה שיטה הוא מנהג אשכנז?

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 29 נובמבר 2018, 19:52

אאא כתב:האם יש כאלה שנוהגים כיום להדליק לפי שיטת הרמב"ם?
הספרדים נוהגים כמנהג ספרד שהובא ברמב"ם. ורבים ממפרשי הרמב" ץם סבורים שמשהביא מנהג זה הרי הוא פוסק כמותו.


פותח הנושא
אאא
הודעות: 875
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 264 פעמים
קיבל תודה: 105 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהדרין מן המהדרין: לפי איזה שיטה הוא מנהג אשכנז?

שליחה על ידי אאא » 29 נובמבר 2018, 23:48

הרמב"ם כתב שמהדרין מן המהדרין צריכים להדליק כך: הרי שהיו אנשי הבית עשרה. בלילה הראשון מדליק עשרה נרות, ובליל שני עשרים, ובליל שלישי שלשים, עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונים נרות: עכ"ל. ולעיל כתב הרמב"ם שזה עבור כל אחד מב"ב, בין אנשים בין נשים.

האם יש מי שנוהג כן כיום?


רמתים צופים
הודעות: 418
הצטרף: 31 דצמבר 2017, 18:29
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 63 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהדרין מן המהדרין: לפי איזה שיטה הוא מנהג אשכנז?

שליחה על ידי רמתים צופים » 30 נובמבר 2018, 01:08

מענין לענין, שמעתי פעם מת"ח א' בשם אחד מהראשונים, שהמנהג הנהוג כהיום להדליק בנרות שבת כמנין אנשי הבית מקורו מדין מהדרין של חנוכה, שהרי כמה הלכתא גבירתא ילפינן אהדדי שבת מחנוכה וחנוכה משבת, ודוקא מהדרין מן המהדרין לא שייך לענין נרות שבת, אבל דין המהדרין שפיר שייך גם בשבת.
חיפשתי מקור ולא מצאתי, אשמח אם מישהו יודע או יכול לעזור לי למצוא לכך מקור
בתודה מראש


דרומאי
הודעות: 2555
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 576 פעמים
קיבל תודה: 447 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהדרין מן המהדרין: לפי איזה שיטה הוא מנהג אשכנז?

שליחה על ידי דרומאי » 30 נובמבר 2018, 01:17

אאא כתב:בגמרא שבת דף כ"א עמוד ב':
ת''ר, מצות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין, ב''ש אומרים יום ראשון מדליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולך, וב''ה אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך.
ונחלקו הראשונים בביאור הדברים.
שיטת תוס':
והמהדרין מן המהדרין. נראה לר''י דב''ש וב''ה לא קיימי אלא אנר איש וביתו שכן יש יותר הידור דאיכא היכרא כשמוסיף והולך או מחסר שהוא כנגד ימים הנכנסים או היוצאים אבל אם עושה נר לכל אחד אפי' יוסיף מכאן ואילך ליכא היכרא שיסברו שכך יש בני אדם בבית:
דהיינו לשיטת תוס', המצוה היא להדליק נר אחד לכל בני הבית יחד לכל יום. המהדרין מדליקים נר אחד לכל אחד בכל יום. והמהדרין מן המהדרין, מדלקים ביום הראשון נר אחד בלבד לכל בני הבית, וביום השני שני נרות לכל בני הבית יחד, גם אם רבים הם. וביום השלישי שלש נרות בלבד וכן הלאה.
וכן פסק הבית יוסף, וכן הוא מנהג בני ספרד עד היום הזה.

אמנם שיטת הרמב"ם היא (הלכות חנוכה פרק ד הלכות א-ב):
כמה נרות הוא מדליק בחנוכה. מצותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, בין שהיו אנשי הבית מרובין בין שלא היה בו אלא אדם אחד. והמהדר את המצוה מדליק נרות כמנין אנשי הבית נר לכל אחד ואחד, בין אנשים בין נשים. והמהדר יותר על זה ועושה מצוה מן המובחר מדליק נר לכל אחד בלילה הראשון ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד:
כיצד הרי שהיו אנשי הבית עשרה. בלילה הראשון מדליק עשרה נרות, ובליל שני עשרים, ובליל שלישי שלשים, עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונים נרות:
נמצא שמי שהוא מן "המהדרין", צריך להדליק לפי מספר אנשי הבית. כגון אם יש בביתו 5 נפשות, בין אנשים בין נשים, צריך להדליק נרות כנגד כל אחד מהנפשות.
ואם הוא מן "המהדרין מן המהדרין", הרי צריך הוא להדליק ביום הראשון 5 נרות, ביום השני 10 נרות, ביום השלישי 15 נרות, וכן הלאה.

והרמ"א כתב שמנהג בני אשכנז הוא לפי הרמב"ם. וז"ל (אורח חיים תרעא ב):
הגה: וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּכָל אֶחָד מִבְּנֵי הַבַּיִת יַדְלִיק (רַמְבַּ''ם), וְכֵן הַמִּנְהָג פָּשׁוּט; וְיִזָּהֲרוּ לִתֵּן כָּל אֶחָד וְאֶחָד נֵרוֹתָיו בְּמָקוֹם מְיֻחָד, כְּדֵי שֶׁיְּהֵא הֶכֵּר כַּמָּה נֵרוֹת מַדְלִיקִין (מהר''א מִפְּרַאג).
וכתב על זה הבאר היטב:
וזה חידוש שהספרדים נוהגים כתוס' והאשכנזים כרמב''ם וזה לא מצינו בשאר מקומות:
וכתב המשנ"ב, שכל אחד מדליק מלבד אשתו שהיא כגופו.
ובספרי הפוסקים איתא שמנהג בני אשכנז שגם הבנות אינן מדליקות, מפני שהן טפלות לזכרים.


אמנם יש בזה כמה שאלות:
א. הרמ"א כתב שמנהג אשכנז הוא לפי הרמב"ם, אבל מדברי הרמב"ם משמע שצריך ראש הבית עצמו להדליק נרות כמנין בני הבית, ולא שכל אחד ידליק לעצמו.
ב. אם ההדלקה כנגד כל אחד מבני הבית הוא חלק מהמצוה [לפי המהדרין מן המהדרין], איך יתכן לתת מצוה זו לקטן?
ואי משום חינוך הקטן, הרי יצטרך הקטן להדליק נרות נוספים, מלבד הנרות שידליק בעל הבית עבורו.
ג. הרמב"ם כתב שידליק כמנין אנשי הבית, בין אנשים בין נשים. ואם כן מדוע המנהג שלא להדליק כנגד הנשים?

מסתמא שאלות אלו כבר נדונו ונתבררו בספרי הפוסקים, אם אפשר להעתיק לכאן מה שהתבאר בזה.
בנוגע להדלקת נשים, הנה אשה נשואה הרי נכללת בהדלקת בעלה מדין אשתו כגופו, ולכאורה גם להרמב''ם אין צריך להדליק כנגד אשה נשואה. ואף אינימא דהרמב''ם לא ס''ל הכי מדסתם בין אנשים בין נשים, י''ל דאנן לא קי''ל כהרמב''ם בזה.
ולענין בנות שאינן נשואות, הרבה נוהגים שהם מדליקות נר חנוכה, וכן מנהגנו.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח