בית עם שני פתחים


פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 702
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 342 פעמים
קיבל תודה: 227 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

בית עם שני פתחים

שליחה על ידי מלמד להועיל » 02 דצמבר 2018, 23:58

שמעתי שמועה בשם מרן הגרשז אויערבאך זצל שבזמנינו אם אחד יש לו חצר של שני פתחים אל לו לחשוש להדליק בשניהם, כי מקסימום יאמרו שמדליק בתוך הבית כמו שיש כאלו שנהגו, והלך החשש של החשד...

אגב בספר הליכות שלמה נדפס בשמו שהמנהג הזה יש לו ביסוס ויש על מי לסמוך, אבל ראיתי היום בחוברת בשם תלמידו של הגרש אויערבאך [הגרא בוקוואלד] ששמע מהגרש שאביו הגרשז הקפיד על השמועה הזו ורק אמר שיש להליץ זכות במי שכבר נוהג כן אבל חס ושלום לתח ולירש להדליק בתוך הבית נגד רוב מוחלט של הראשונים והשוע, ובפרט שכתוב שהזהיר הוין לו בנים תלמידי חכמים

ערכים:

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1431
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 251 פעמים
קיבל תודה: 445 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בית עם שני פתחים

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 03 דצמבר 2018, 00:34

מאז ששמעתי שמועה זו פירסמתי אותה לאחרים ויש בה הרבה מוסר השכל!

הגרש"ז פוסק שכיום צריך להדליק בפתח דווקא! חד וחלק!
אך למרות זאת הוא סובר שאין צורך להדליק בשני פתחים מפני החשד. כי מקסימום יחשדו אותו שהוא פוסק כמו רבנים אחרים...
ומה רע בכך...
מבהיל!


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בית עם שני פתחים

שליחה על ידי יהודי » 03 דצמבר 2018, 10:36

מעניין אם זה כ"כ פשוט שהיום אין חשד.


נדיב לב
הודעות: 2743
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 182 פעמים
קיבל תודה: 781 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בית עם שני פתחים

שליחה על ידי נדיב לב » 03 דצמבר 2018, 18:46

מלמד להועיל כתב:שמעתי שמועה בשם מרן הגרשז אויערבאך זצל שבזמנינו אם אחד יש לו חצר של שני פתחים אל לו לחשוש להדליק בשניהם, כי מקסימום יאמרו שמדליק בתוך הבית כמו שיש כאלו שנהגו, והלך החשש של החשד...

אגב בספר הליכות שלמה נדפס בשמו שהמנהג הזה יש לו ביסוס ויש על מי לסמוך, אבל ראיתי היום בחוברת בשם תלמידו של הגרש אויערבאך [הגרא בוקוואלד] ששמע מהגרש שאביו הגרשז הקפיד על השמועה הזו ורק אמר שיש להליץ זכות במי שכבר נוהג כן אבל חס ושלום לתח ולירש להדליק בתוך הבית נגד רוב מוחלט של הראשונים והשוע, ובפרט שכתוב שהזהיר הוין לו בנים תלמידי חכמים
זה רמ"א סוף סימן תרעא ומ"ב שם. והאחרונים הסתפקו בדורינו שמדליקים בחוץ מה דינו. מלבד הגרשז"א שאין חשד כך גם נקט בשבט הלוי ובספר חוט שני. אבל הרב אלישיב ובאורחות רבינו כתבו שצריך להדליק משום חשד. כך שזה מחלוקת אחרוני זמנינו.


מבקש אמת
הודעות: 2959
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 317 פעמים
קיבל תודה: 1153 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בית עם שני פתחים

שליחה על ידי מבקש אמת » 03 דצמבר 2018, 19:46

לכאורה יש עוד סברא שאין חשד עפ"י מה שכתב הב"ח בסי' תרעא ליישב הקושיא מהעובר אחורי בית הכנסת שאם יש עוד פתח ליכא חשד דהתם יש עוד הרבה זמן להתפלל ויתכן שיתפלל יותר מאוחר אבל בהדלקת נר חנוכה שהזמן מצומצם יחשדוהו, ולפי"ז בזמננו שיש המדליקים בשקיעת החמה ויש המדליקים 72 דקות אח"כ א"כ יש הרבה זמן (שהרי אם עובר ליד הפתח מוקדם אין לחושדו שיתכן ומדליק יותר מאוחר, ואם עובר מאוחר יתכן והדליק מוקדם וכבר עבר חצי שעה).

(אמנם עצם תירוץ הב"ח תמוה דלדבריו מה זה ענין לפתח אחר הלא גם אם יש לביהכנ"ס רק פתח אחד י"ל כן וצ"ע).

אמנם כלל לא ברור לי ששייך חשד בזמננו לענין הדלקת נר חנוכה. שהרי הבית יוסף שם תירץ על הקושיא מאחורי בית הכנסת בב' אופנים:
א) חשד שאינו מתפלל הוא יותר גדול מחשד שלא מדליק נר חנוכה כיון שפורק מלכות שמים מעליו אם אינו מתפלל, וכזה חשד גדול לא יחשדוהו.
ב) נר חנוכה יש בו הפסד ממון ויבואו לחשדו שחס על ממונו, משא"כ בתפילה.

והנה לפי שני תירוצים אלו לא שייך כלל חשד בנר חנוכה בזמננו. שהרי לפי התירוץ הראשון הרי בזמננו נתהפך הדבר, שרוב כלל ישראל לצערנו אינם מתפללים כלל אך מקפידים להדליק נר חנוכה, וכמדומה שנר חנוכה היא המצוה שהכי הרבה יהודים מקיימים מכל המצוות (אולי חוץ מברית מילה). וממילא אם לא חושדים מישהו שלא יתפלל קל וחומר גדול שלא יחשדוהו שאינו מדליק נר חנוכה, כיון שלחשוד ביהודי שאינו מדליק נר חנוכה הרי זה חשד גדול בהרבה ממי שאינו מתפלל.
ולפי התירוץ השני ג"כ לא שייך חשד בזמננו שהרי נר חנוכה עולה פרוטות מעטות ואפילו עני שבעניים אין לו בעיה להשיג נר להדלקה.

והנני יודע שיבואו ויטענו כנגד סברות אלו שא"א לשנות מדעתנו מה שתיקנו חז"ל וא"א לבטל תקנתם אלא ע"י ב"ד שגדול בחכמה ובמנין וכו' וכו', אך לכאורה פשוט שבחשד אין זה שייך כיון שרואים שחז"ל תיקנו לחשוד רק במקומות שבאמת יש סיבה לחשוד ואילו במקומות שאין סיבה אמרו שאין צריך לחשוש, ומבואר בשו"ת תורת חסד שאם רואים בתקנת חז"ל שעשו חילוקים לפי טעם האיסור מוכח מזה שיש לילך אחר הטעם וכשלא שייך הטעם לא שייך האיסור מעיקרא.


פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 702
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 342 פעמים
קיבל תודה: 227 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בית עם שני פתחים

שליחה על ידי מלמד להועיל » 03 דצמבר 2018, 23:23

מבקש אמת כתב:לכאורה יש עוד סברא שאין חשד עפ"י מה שכתב הב"ח בסי' תרעא ליישב הקושיא מהעובר אחורי בית הכנסת שאם יש עוד פתח ליכא חשד דהתם יש עוד הרבה זמן להתפלל ויתכן שיתפלל יותר מאוחר אבל בהדלקת נר חנוכה שהזמן מצומצם יחשדוהו, ולפי"ז בזמננו שיש המדליקים בשקיעת החמה ויש המדליקים 72 דקות אח"כ א"כ יש הרבה זמן (שהרי אם עובר ליד הפתח מוקדם אין לחושדו שיתכן ומדליק יותר מאוחר, ואם עובר מאוחר יתכן והדליק מוקדם וכבר עבר חצי שעה).

(אמנם עצם תירוץ הב"ח תמוה דלדבריו מה זה ענין לפתח אחר הלא גם אם יש לביהכנ"ס רק פתח אחד י"ל כן וצ"ע).

אמנם כלל לא ברור לי ששייך חשד בזמננו לענין הדלקת נר חנוכה. שהרי הבית יוסף שם תירץ על הקושיא מאחורי בית הכנסת בב' אופנים:
א) חשד שאינו מתפלל הוא יותר גדול מחשד שלא מדליק נר חנוכה כיון שפורק מלכות שמים מעליו אם אינו מתפלל, וכזה חשד גדול לא יחשדוהו.
ב) נר חנוכה יש בו הפסד ממון ויבואו לחשדו שחס על ממונו, משא"כ בתפילה.

והנה לפי שני תירוצים אלו לא שייך כלל חשד בנר חנוכה בזמננו. שהרי לפי התירוץ הראשון הרי בזמננו נתהפך הדבר, שרוב כלל ישראל לצערנו אינם מתפללים כלל אך מקפידים להדליק נר חנוכה, וכמדומה שנר חנוכה היא המצוה שהכי הרבה יהודים מקיימים מכל המצוות (אולי חוץ מברית מילה). וממילא אם לא חושדים מישהו שלא יתפלל קל וחומר גדול שלא יחשדוהו שאינו מדליק נר חנוכה, כיון שלחשוד ביהודי שאינו מדליק נר חנוכה הרי זה חשד גדול בהרבה ממי שאינו מתפלל.
ולפי התירוץ השני ג"כ לא שייך חשד בזמננו שהרי נר חנוכה עולה פרוטות מעטות ואפילו עני שבעניים אין לו בעיה להשיג נר להדלקה.

והנני יודע שיבואו ויטענו כנגד סברות אלו שא"א לשנות מדעתנו מה שתיקנו חז"ל וא"א לבטל תקנתם אלא ע"י ב"ד שגדול בחכמה ובמנין וכו' וכו', אך לכאורה פשוט שבחשד אין זה שייך כיון שרואים שחז"ל תיקנו לחשוד רק במקומות שבאמת יש סיבה לחשוד ואילו במקומות שאין סיבה אמרו שאין צריך לחשוש, ומבואר בשו"ת תורת חסד שאם רואים בתקנת חז"ל שעשו חילוקים לפי טעם האיסור מוכח מזה שיש לילך אחר הטעם וכשלא שייך הטעם לא שייך האיסור מעיקרא.
לא הבנתי מה שכתבת שלחשוד במי שלא מדליק נרות זה יותר חשד ממי שלא מתפלל, הרי הבית יוסף אומר במפורש שלהתפלל זה יותר חמור כי זה עול שמים וזה שיש הרבה שלא מתפללים אבל כן מדליקים נרות זה לא אומר שהחשד במי שלא מדליק יותר גדול ממי שלא מתפלל כי סוף סוף התפילה יש לה יותר חשיבות מהבחינה הזו של קבלת עול שמים


מבקש אמת
הודעות: 2959
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 317 פעמים
קיבל תודה: 1153 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בית עם שני פתחים

שליחה על ידי מבקש אמת » 04 דצמבר 2018, 18:24

מלמד להועיל כתב:
מבקש אמת כתב:לכאורה יש עוד סברא שאין חשד עפ"י מה שכתב הב"ח בסי' תרעא ליישב הקושיא מהעובר אחורי בית הכנסת שאם יש עוד פתח ליכא חשד דהתם יש עוד הרבה זמן להתפלל ויתכן שיתפלל יותר מאוחר אבל בהדלקת נר חנוכה שהזמן מצומצם יחשדוהו, ולפי"ז בזמננו שיש המדליקים בשקיעת החמה ויש המדליקים 72 דקות אח"כ א"כ יש הרבה זמן (שהרי אם עובר ליד הפתח מוקדם אין לחושדו שיתכן ומדליק יותר מאוחר, ואם עובר מאוחר יתכן והדליק מוקדם וכבר עבר חצי שעה).

(אמנם עצם תירוץ הב"ח תמוה דלדבריו מה זה ענין לפתח אחר הלא גם אם יש לביהכנ"ס רק פתח אחד י"ל כן וצ"ע).

אמנם כלל לא ברור לי ששייך חשד בזמננו לענין הדלקת נר חנוכה. שהרי הבית יוסף שם תירץ על הקושיא מאחורי בית הכנסת בב' אופנים:
א) חשד שאינו מתפלל הוא יותר גדול מחשד שלא מדליק נר חנוכה כיון שפורק מלכות שמים מעליו אם אינו מתפלל, וכזה חשד גדול לא יחשדוהו.
ב) נר חנוכה יש בו הפסד ממון ויבואו לחשדו שחס על ממונו, משא"כ בתפילה.

והנה לפי שני תירוצים אלו לא שייך כלל חשד בנר חנוכה בזמננו. שהרי לפי התירוץ הראשון הרי בזמננו נתהפך הדבר, שרוב כלל ישראל לצערנו אינם מתפללים כלל אך מקפידים להדליק נר חנוכה, וכמדומה שנר חנוכה היא המצוה שהכי הרבה יהודים מקיימים מכל המצוות (אולי חוץ מברית מילה). וממילא אם לא חושדים מישהו שלא יתפלל קל וחומר גדול שלא יחשדוהו שאינו מדליק נר חנוכה, כיון שלחשוד ביהודי שאינו מדליק נר חנוכה הרי זה חשד גדול בהרבה ממי שאינו מתפלל.
ולפי התירוץ השני ג"כ לא שייך חשד בזמננו שהרי נר חנוכה עולה פרוטות מעטות ואפילו עני שבעניים אין לו בעיה להשיג נר להדלקה.

והנני יודע שיבואו ויטענו כנגד סברות אלו שא"א לשנות מדעתנו מה שתיקנו חז"ל וא"א לבטל תקנתם אלא ע"י ב"ד שגדול בחכמה ובמנין וכו' וכו', אך לכאורה פשוט שבחשד אין זה שייך כיון שרואים שחז"ל תיקנו לחשוד רק במקומות שבאמת יש סיבה לחשוד ואילו במקומות שאין סיבה אמרו שאין צריך לחשוש, ומבואר בשו"ת תורת חסד שאם רואים בתקנת חז"ל שעשו חילוקים לפי טעם האיסור מוכח מזה שיש לילך אחר הטעם וכשלא שייך הטעם לא שייך האיסור מעיקרא.
לא הבנתי מה שכתבת שלחשוד במי שלא מדליק נרות זה יותר חשד ממי שלא מתפלל, הרי הבית יוסף אומר במפורש שלהתפלל זה יותר חמור כי זה עול שמים וזה שיש הרבה שלא מתפללים אבל כן מדליקים נרות זה לא אומר שהחשד במי שלא מדליק יותר גדול ממי שלא מתפלל כי סוף סוף התפילה יש לה יותר חשיבות מהבחינה הזו של קבלת עול שמים
כוונתי היא שהנושא של חשד לכאורה תלוי במציאות מה נראה בעיני החושד כיותר מסתבר שיעשה החשוד, ולא כלפי שמיא מה יותר חמור, ולדוגמא פשוט שיותר מסתבר לאדם לחשוד את חבירו שמדבר לשון הרע מאשר שנסע במונית בשבת למרות שנסיעה במונית (בתוך העיר עם נהג גוי) אין בה שום איסור ואילו לשון הרע הוא איסור חמור, היות ולמעשה נסיעה בשבת נתפסת כדבר יותר חמור בעיני הציבור. וממילא בזמננו יותר מסתבר לחשוד באדם שאינו מתפלל מאשר שאינו מדליק נר חנוכה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים