דף 1 מתוך 1

הנוסח של הנרות הללו

נשלח: 03 דצמבר 2018, 00:04
על ידי מלמד להועיל
כתוב שמה "על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות", ובסוף כתוב "כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על נסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך" ואילו על מלחמותיך לא קאמר
ולכאו' אם הוא כלול בישועתך אז למה בהתחלה כן כתוב? [אני חשבתי שאולי זה בגלל שכתוב שה' אמר למלאכים מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה לכן ממעטים בזה אבל זה חידוש]

Re: הנוסח של הנרות הללו

נשלח: 03 דצמבר 2018, 14:03
על ידי עם חכם ונבון
לכאורה צ"ב ביותר, מה ההודאה על המלחמות?

Re: הנוסח של הנרות הללו

נשלח: 03 דצמבר 2018, 14:59
על ידי מלמד להועיל
אני הבנתי שהכוונה שהוא ניצח את המלחמות כמו שגם הודו בני ישראל ואמרו ה' איש מלחמה

Re: הנוסח של הנרות הללו

נשלח: 03 דצמבר 2018, 17:10
על ידי רמתים צופים
עם חכם ונבון כתב:לכאורה צ"ב ביותר, מה ההודאה על המלחמות?
בפשטות הכוונה שה' לחם מלחמותנו, כעין ה' ילחם לכם ואתם תחרישון. וכמו שאומרים בנוסח על הנסים - 'רבת את ריבם דנת את דינם נקמת את נקמתם'.

Re: הנוסח של הנרות הללו

נשלח: 03 דצמבר 2018, 19:41
על ידי עם חכם ונבון
אולי אפ"ל לפי התירוצים הנפלאים הנ"ל, דיש חילוק בין הלל להודאה שלהודות שייך גם על מלחמות, אבל להלל שזה מסתמא יותר, לא שייך לומר על מלחמות, ובזה יתורץ קושיי בעל המלמד להואיל ודו"ק

Re: הנוסח של הנרות הללו

נשלח: 03 דצמבר 2018, 23:45
על ידי אוריאל
עם חכם ונבון כתב:אולי אפ"ל לפי התירוצים הנפלאים הנ"ל, דיש חילוק בין הלל להודאה שלהודות שייך גם על מלחמות, אבל להלל שזה מסתמא יותר, לא שייך לומר על מלחמות, ובזה יתורץ קושיי בעל המלמד להואיל ודו"ק
נפלא מאד. וכך כתב השפת אמת בראשית דף קג: [מדה"ס הישנים] "ההודאה הכנה אל ההלל", ובשם האמרי אמת שהלל הוא מגיע מהנשמה כאמור "כל הנשמה תהלל י-ה", ואילו הודאה היא יותר בבחינת כל עצמותי תאמרנה.

Re: הנוסח של הנרות הללו

נשלח: 04 דצמבר 2018, 00:15
על ידי tkhvu
בנוסח ספרד מוסיפים גם "נחמות", ובזה עדיין ילה"ק למה לא מהללים על הנחמות.

Re: הנוסח של הנרות הללו

נשלח: 04 דצמבר 2018, 00:21
על ידי אברעמעלע
tkhvu כתב:בנוסח ספרד מוסיפים גם "נחמות", ובזה עדיין ילה"ק למה לא מהללים על הנחמות.
על פי רוב ההוספה הוא רק בעל הנסים.

Re: הנוסח של הנרות הללו

נשלח: 04 דצמבר 2018, 00:25
על ידי tkhvu
נהניתי מאד מהנוסח העדין. התבלבלתי. קורה.

Re: הנוסח של הנרות הללו

נשלח: 04 דצמבר 2018, 01:20
על ידי ירושלמי
גם במסכת סופרים וגם בטור לא הוזכרו המילים ועל המלחמות (כמדומה שזה גם מתאים לתיקונים שהמ"ב הזכיר כדי להגיע לל"ו תיבות, המספר הזה מסתדר ללא ה'ועל המלחמות').

Re: הנוסח של הנרות הללו

נשלח: 04 דצמבר 2018, 02:08
על ידי רמתים צופים
בדקתי בנוסח שבמסכת סופרים שהיא המקור לאמירתו, וכה כתוב שם:
הנֵירות האלו אנו מדליקין על הישועות ועל הנסים ועל הנפלאות, אשר עשית לאבותינו על ידי כהניך הקדושים.
וכל שמונת ימי החנוכה הנרות האלו קודש, ואין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד.
כדי להודות שמך, על נפלאותיך ועל ניסיך ועל ישועתך.
וכעי"ז גם נוסח הטור והמהש"ל.
שו"ר שקדמני @ירושלמי

Re: הנוסח של הנרות הללו

נשלח: 05 דצמבר 2018, 19:12
על ידי נדיב לב
עם חכם ונבון כתב:לכאורה צ"ב ביותר, מה ההודאה על המלחמות?
מפורסם בשם הרב מפוניבז שבחנוכה לא היה נצחון מוחץ כנגד היונים משום שבכל דור תרבות יון מנסה לכלות את עם ישראל מבחינה רוחנית, ורק בזמן שיבוא משיח צדקנו תכלה מלכות הרשעה. אבל על עצם העובדה שאנו נלחמים ולא מרימים ידים כנגד תרבות יוון אנו מודים להקב"ה שמסייע בידינו.
בנוסח אשכנז אומרים 'מלחמות' אבל יש נוסחאות שאומרים 'נחמות'.