מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2555
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 576 פעמים
קיבל תודה: 447 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר

שליחה על ידי דרומאי » 06 דצמבר 2018, 12:18

מעשה שהיה כך היה:
א' שנוהג להדליק נר חנוכה למטה בכניסה לבנין. אולם לרווחא דמילתא וכמנהג רבים בזמננו מדליק גם למעלה בבית. וסדר ההדלקה הוא שהברכות נאמרות למטה וכן הנרות הללו, ולאחמ''כ בלא הפסק דיבור עולה לביתו ומדליק הנר.
ויהי היום נר ראשון של חנוכה, ובירך כמנהגו למטה והדליק הנר ופתח בהנרות הללו, אך מיד נכבה הנר, ולא הצליח בשום אופן להדליק הנר כראוי, וכל פעם הי' הנר כבה מיד. לא הועילה החלפת הפתילה וכל טצדקי שניסה לעשות. בחוסר ברירה עלה למעלה להדליק הנר שלמעלה, אך כאן החל להסתפק האם צריך לברך שוב על הנר למעלה, דהרי הפסיק בהליכה בין הברכה להדלקה, ועוד שעיקר כוונתו בברכה הי' על הנר שבפתח הבנין, והנר העליון לא הי' אלא לרווחא דמילתא. או דלמא כיון שבעת הברכה הי' דעתו להדליק גם הנר שבבית ללא הפסק חשיב דעתו גם על הנר ההוא וא''צ לברך שוב. וצ''ע לדינא.

ערכים:


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר

שליחה על ידי יהודי » 06 דצמבר 2018, 12:34

לא כ"כ הבנתי, אם אוחז בעל המעשה שעיקר הדין למטה, כיצד יברך למעלה. אלא כנראה השאלה אם אוחז שהוא ספק שקול, ומיקל שהליכה ל"ה הפסק, שהרי מדליק למעלה לצד שלמטה ל"ה מקום ההדלקה, א"כ מ"ש מיום שכן הדליק למטה, שלקח יותר זמן מהרגיל?


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2555
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 576 פעמים
קיבל תודה: 447 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר

שליחה על ידי דרומאי » 06 דצמבר 2018, 12:37

יהודי כתב:לא כ"כ הבנתי, אם אוחז בעל המעשה שעיקר הדין למטה, כיצד יברך למעלה. אלא כנראה השאלה אם אוחז שהוא ספק שקול, ומיקל שהליכה ל"ה הפסק, שהרי מדליק למעלה לצד שלמטה ל"ה מקום ההדלקה, א"כ מ"ש מיום שכן הדליק למטה, שלקח יותר זמן מהרגיל?
בעל המעשה אוחז שעיקר הדין למטה, אך כיון שלא הצליח להדליק למטה ודאי יוצא ידי חובה למעלה בחלון, דלא גרע משעת הסכנה. ולכן בעלמא אין שאלה שהרי הברכה היא על ההדלקה שלמטה, אבל כאן שלא הדליק למטה ורוצה שהברכה תעלה על ההדלקה שלמעלה יש ספק.


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר

שליחה על ידי יהודי » 06 דצמבר 2018, 12:44

תכתבו ברור בתחילה שכך אוחז, עדיין לא הבנתי מה השתנה משאר ימים, בגלל שלא התחיל קיום המצוה?


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2555
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 576 פעמים
קיבל תודה: 447 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר

שליחה על ידי דרומאי » 06 דצמבר 2018, 12:47

יהודי כתב:תכתבו ברור בתחילה שכך אוחז, עדיין לא הבנתי מה השתנה משאר ימים, בגלל שלא התחיל קיום המצוה?
זה לא ענין של התחיל או לא התחיל, הרי אין מצוה בשני נרות של חנוכה, ונמצא שכל יום הברכה היא על הנר שלמטה ואין כאן שום הפסק, והנר שלמעלה אינו מחוייב מעיקר הדין וכ''ש שאינו חייב בברכה. אבל במקרה המדובר הרי בירך למטה על ההדלקה שלמעלה, ויש כאן הפסק בהליכה ובאמירת הנרות הללו.


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר

שליחה על ידי יהודי » 06 דצמבר 2018, 13:16

לא מצליח להבין את השאלה, אם הוא חושש להדלקה למעלה, הרי כל יום מפסיק בין ברכתו להדלקה, אלא אוחז שמחמת שעוסק בקיום המצוה ל"ה הפסק וכן הליכה ל"ה הפסק (תלוי במח' הפוסקים או"ח סי' ח) א"כ מדוע שונה האופן בו לא הצליח להדליק למטה.
ואם תאמר שאינו חושש להדליק למעלה בלי ברכה, ורק באותו יום החליט להדליק למעלה בברכה, יתכן שיש מקום להסתפק מחמת שלא כיוון על למעלה.


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2555
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 576 פעמים
קיבל תודה: 447 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר

שליחה על ידי דרומאי » 06 דצמבר 2018, 15:23

יהודי כתב:לא מצליח להבין את השאלה, אם הוא חושש להדלקה למעלה, הרי כל יום מפסיק בין ברכתו להדלקה, אלא אוחז שמחמת שעוסק בקיום המצוה ל"ה הפסק וכן הליכה ל"ה הפסק (תלוי במח' הפוסקים או"ח סי' ח) א"כ מדוע שונה האופן בו לא הצליח להדליק למטה.
ואם תאמר שאינו חושש להדליק למעלה בלי ברכה, ורק באותו יום החליט להדליק למעלה בברכה, יתכן שיש מקום להסתפק מחמת שלא כיוון על למעלה.
הוא חושש להדלקה למעלה, אך לא חושש על הברכה משום שמעיקר הדין יוצא למטה. אך את''ל שהיה חושש אין לומר דאינו הפסק מצד שעוסק בקיום המצוה דהרי להצד שיוצא רק בהדלקה למעלה אין ההדלקה למטה בגדר עוסק בקיום המצוה כלל.
ומש''כ ואם תאמר וכו', אכן זאת כוונתי.


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר

שליחה על ידי יהודי » 06 דצמבר 2018, 15:47

יש ראיה מתקיעות שלא מקרי הפסק באופן שעוסק באפשרות קיום המצוה.


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2555
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 576 פעמים
קיבל תודה: 447 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר

שליחה על ידי דרומאי » 06 דצמבר 2018, 16:24

יהודי כתב:יש ראיה מתקיעות שלא מקרי הפסק באופן שעוסק באפשרות קיום המצוה.
לא הבנתי הראיה.


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעשה שהיה בחנוכה, שלא נדלק הנר

שליחה על ידי יהודי » 06 דצמבר 2018, 19:25

שהרי אנו מסופקים (תלוי בראשונים) איזו תקיעה נכונה, ומ"מ אינו הפסק.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים