שיר של יום בימי החנוכה


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1479
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 675 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

שיר של יום בימי החנוכה

שליחה על ידי אוריאל » 10 דצמבר 2018, 11:18

הנה ידוע ומפורסם שבכל ימות השנה כאשר מקדימים לשיר של יום אמירת "היום יום שני בשבת" וכדו' מקיימים מ"ע להרמב"ן של קידוש יום השבת.
והגרי"ז היה תמה על אותם שממהרים לצאת מבית הכנסת, באומרו שתפילה היא רק דרבנן, ואילו המשפט הזה של "היום יום פלוני" הוא מדאורייתא (וי"ל).
ולכאורה יש להעיר לפי זה שגם בחנוכה להנוהגים לומר רק מזמור שיר חנוכת הבית, ובר"ח ושאר ימים טובים, לכאורה שורת הדין להקדים ולומר קודם לכן "היום יום פלוני בשבת", דמאי שנא.

שוב ראיתי בכף החיים (סי' קלב סקכ"ו) שהביא דברי הרמב"ן הללו (וכן מביא הבן איש חי כי תשא), וכן הוסיף וביאר שהענין הוא להורות שנמשכת קדושה מן השבת לימי החול. וכתב עוד, שביום טוב אין לומר היום יום פלוני בשבת כיון שליו"ט יש קדושה מצד עצמו ולא מצד השבת, יעו"ש [ויש לדון האם זה מסביר למה לא לומר כן לפי הרמב"ן, ודו"ק וצ"ב].

אולם נדמה לכאורה שבחנוכה ליתא, שהרי אין אלו ימי "קדושה", והדר דינא דראוי לשית לב על הדבר.


רוצה לדעת
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 801
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 359 פעמים
קיבל תודה: 300 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיר של יום בימי החנוכה

שליחה על ידי רוצה לדעת » 10 דצמבר 2018, 11:37

א. השיר של יום שלכך אומרים "היום יום ראשון" וכו',
כי המזמור שייך ליום "ראשון" כדאי' בסוף ר"ה, וכן כל הימים.
בימים טובים המזמור הוא מחמת ה"יום טוב" ולא מחמת שהוא יום ראשון וכיוצב"ז.

ב. מש"כ ש"תפילה דרבנן" יעוי' בהגר"ח בדעת הרמב"ם ש"קיומה דאורייתא".

ג. מש"כ שליו"ט יש קדושה מצ"ע, כמדו' שהוא נגד גמ' דאי' מקדש השבת וישראל והזמנים שהקב"ה מקדש השבת דמקדש לישראל שהם מקדשי לזמנים, ויל"פ.


שאר לעמו
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2558
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 397 פעמים
קיבל תודה: 757 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיר של יום בימי החנוכה

שליחה על ידי שאר לעמו » 10 דצמבר 2018, 12:32

כמה הנחות:
א. בסידורים ישנים אין כלל את הפתיחה: 'היום יום ראשון בשבת' וכיו"ב, וק"ו לא את התוספת: 'שבו היו הלויים אומרים' וכו'.
ב. למנהג ספרד שאומרים בכל השנה את המזמור של יום שלו אחרי שחרית - זכר לשיר של מקדש, אזי עכ"פ יש מקום לומר את הנוסח שהנוהג בסידורים חדשים, שהרי לזכר זה אומרים את השיר.
ג. למנהג אשכנז עכ"פ טעות לומר את המילים שהיו היו הלוים אומרים, כי לא משום שש"י דמקדש איתקן אלא פסוק מענינו של יום, והא ראיה מדאומרים מזמור שיר ליום השבת אחרי מוסף של שבת (ואם זה זכר לשש"י דמקדש הרי היה צריך לאומרו אחרי שחרית. ואחרי מוסף לומר הזי"ו לך). אלא שלחידושו של הגרח"ס בדעת הרמב"ן שדין זכירה של שבת היא לומר בכל יום 'היום ראשון בשבת' וכו', אזי יש מצוה לאומרו בכל יום ויום.

וא"כ, א. לנוסח אשכנז אין אומרים 'היום ראשון בשבת' מחמת שש"י. ב. גם ביו"ט צ"ל היום יום ראשון וכו' שהרי זכירת השבת היא בכל יום (וכך אמר לי הג"ר בצלאל בלידשטיין שליט"א שהעיר להם הרב מפוניב'ז בשם הגרח"ס).

וראה גם פה ובהפניות: https://tora-forum.co.il/viewtopic.php? ... 850#p43738


והעירני חתני רש"כ יחי' בשבת חנוכה זו, שבשבת אצ"ל 'היום שבת קודש', לנוהגין לומר קודם הקידוש על הכוס 'זכור את יום השבת לקדשו', ו'על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו' משום זכירת השבת, שבזה כבר יוצאים ידי חובת מצוה דאו' זו לדעת הרמב"ן.


הכהן
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 929
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 267 פעמים
קיבל תודה: 283 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיר של יום בימי החנוכה

שליחה על ידי הכהן » 10 דצמבר 2018, 13:25

רק הערה קטנה: לא מדובר על "נוסח אשכנז" אלא על מנהג פרושים והישיבות ע"פ הגר"א


שאר לעמו
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2558
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 397 פעמים
קיבל תודה: 757 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיר של יום בימי החנוכה

שליחה על ידי שאר לעמו » 10 דצמבר 2018, 13:31

לא לא.
לא הגר"א חידש ולא בישיבות המציאו לומר מזמור שיש ליום השבת אחרי תפילת מוסף, בניגוד לנוסח ספרד שאומרים אותו במקמו אחרי שחרית.
ולא הגר"א המציא שאת עלינו אומרים קודם שש"י, כי אז סיום התפילה (ופסוק מעינו של יום אומרים אחר התפילה!), בניגוד לנוסח ספרד שאומרים עלינו אחרי שש"י כי לדידם זה זכר למקדש ממש.


הכהן
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 929
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 267 פעמים
קיבל תודה: 283 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיר של יום בימי החנוכה

שליחה על ידי הכהן » 10 דצמבר 2018, 13:47

כוונתי היתה על שיר המועדים


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1479
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 675 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיר של יום בימי החנוכה

שליחה על ידי אוריאל » 10 דצמבר 2018, 13:54

@שאר לעמו מיהו הגרח"ס? אילו הגר"ח סולובייצ'יק, הלא הכה"ח והבא"ח הביאו דבר זה כבר בשם מהרח"ו (או האריז"ל עצמו) שפירש כן ברמב"ן.
ומה שכתבת בשם הרב מפוניבז'. מעניין שהכה"ח כתב להדיא שביו"ט אין אומרים "היום יום פלוני בשבת", ובאמת צ"ב לטעמיה דהרמב"ן למה [אולי הוא מפרש כדרכו את פירוש המצוה עפ"י הקבלה, ולכן ביו"ט לדעתו ליתא למצוה זו, וצ"ב].


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1479
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 675 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיר של יום בימי החנוכה

שליחה על ידי אוריאל » 10 דצמבר 2018, 14:07

@שאר לעמו חיפשתי ומצאתי שבשו"ת ציץ אליעזר (חי"ב סכ"ח) נשאל בזה לבני אשכנז למה אומרים שיר של יום בשב"ק לאחר תפילת מוסף ולא לאחר שחרית, וראה תשבתו המצורפת.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


שאר לעמו
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2558
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 397 פעמים
קיבל תודה: 757 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיר של יום בימי החנוכה

שליחה על ידי שאר לעמו » 10 דצמבר 2018, 15:16

תירוצו דחוק. אך ראה בהגהות חשק שלמה למעשה רב, שכתב תירוץ יותר מחוור. על דרך שאמרנו.
ובאמת לשון המסכת סופרים 'כל האומר פסוק מענינו של יום', והוא חיליה דהגר"א.


שאר לעמו
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2558
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 397 פעמים
קיבל תודה: 757 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שיר של יום בימי החנוכה

שליחה על ידי שאר לעמו » 10 דצמבר 2018, 15:18

אוריאל כתב:@שאר לעמו מיהו הגרח"ס? אילו הגר"ח סולובייצ'יק, הלא הכה"ח והבא"ח הביאו דבר זה כבר בשם מהרח"ו (או האריז"ל עצמו) שפירש כן ברמב"ן.
ומה שכתבת בשם הרב מפוניבז'. מעניין שהכה"ח כתב להדיא שביו"ט אין אומרים "היום יום פלוני בשבת", ובאמת צ"ב לטעמיה דהרמב"ן למה [אולי הוא מפרש כדרכו את פירוש המצוה עפ"י הקבלה, ולכן ביו"ט לדעתו ליתא למצוה זו, וצ"ב].
מסתמא שהגרח"ס הלוי לא ראה לא כה"ח ולא בא"ח ולא מהרח"ו. ואני כתבתי פה https://tora-forum.co.il/viewtopic.php? ... 350#p44328 ממי שמעתי זאת בשם הגרח"ס.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח