חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!


מלך שבא
משתמש ותיק
הודעות: 300
הצטרף: 08 דצמבר 2019, 19:32
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 62 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי מלך שבא » 23 דצמבר 2019, 22:32

ח.ש. כתב:
19 דצמבר 2019, 11:20
והשתא דאתינן להכי נבוא לענות על השאלה שבראש אשכול זה שידליק אדם נר חנוכה בליל שבת ויקיים מצוה גמורה!!!
הנה היכא דאיכא גזירת שמד שלא להדליק נרות חנוכה, ודאי שחייב למסור ע"ז את הנפש, דהא לא קיל מערקתא דמסאני.
ובגוונא שהגזירת שמד היא רק שלא להדליק נרות חנוכה ביום שישי - נראה דחייב להדליק נרות חנוכה בליל שבת.
דאי נימא לו שאסור להדליק נרות חנוכה בליל שבת, יהיה חייב להדליק הנרות ביום שישי ולמסור על כך את נפשו. אולם אם נאמר שיכול להדליק בליל שבת, הרי שכבר לא יסתכן בזה בנפשו, וממילא אם מקיים בזה ג"כ את מצוות הדלקת נרות חנוכה דשבת,
הרח"ש שליט"א דן בכמה נידונים יחד, ולכן כמה מהכותבים באו לכלל טעות ועי"ז לכלל כעס [או לכעס ועי"ז לטעות]
ויש לדון על נקודה אחת בדבריו בפנ"ע:
אם בשעת השמד גזרו שלא להדליק נ"ח, וצריך למסור הנפש ע"ז, האם מותר לנסוע בשבת למקום שאין שם גזירה כדי להדליק שם נ"ח במוצ"ש? [עיקר הטענה על הרח"ש היתה שכשמדליק בשבת לא מקיים בזה מצוה. ובנידו"ד לא שייך טענה זו].
ולכאו' מסתבר שכן, דהרי אם לא ייסע ייהרג.
ועי' מ"ב שכ"ח סקל"א וז"ל,
אך אם הכפיה היה באחד מג' עבירות ע"ג וג"ע וש"ד והוא משער שהנאנס ימסור עצמו למיתה בשביל זה אפשר דצריך לחלל כדי שלא יבוא לזה:
הרי שכתב כן רק בתורת אפשר, והביאור בזה הוא שהיה מקום לומר שכיון שדינא הוא שייהרג לא נאמר ע"ז וחי בהם, וכן ראיתי בשם חתנו של הח"ח [ומיהו טעמא דחלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה לכאו' פשוט ששייך בזה]. ובנידו"ד י"ל דחמור יותר מנידונו של המ"ב, - ומ"מ מסתבר שמותר לחלל שבת ע"ז,
ונמצא שמחלל שבת כדי להדליק נ"ח


יהודי רציני
משתמש ותיק
הודעות: 342
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 00:44
נתן תודה: 58 פעמים
קיבל תודה: 116 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי יהודי רציני » 23 דצמבר 2019, 22:54

היטבת להוסיף ולבאר, ולחזק את מה שכתבנו לעיל בביאור דברי הרב ח.ש.


מלך שבא
משתמש ותיק
הודעות: 300
הצטרף: 08 דצמבר 2019, 19:32
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 62 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי מלך שבא » 24 דצמבר 2019, 00:24

ויש להוסיף עוד
שאם גזרו הנכרים שלא להדליק נ"ח וצריך למסור הנפש ע"ז בפרהסיא [ואינו שעת השמד, ולכן שלא בפרהסיא א"צ למסור], מותר להדליק בשבת אפי' באופן שאינו מקיים המצוה כלל [הן משום שבהדלקה בשבת אין קיום מצוה, והן באופן שההדלקה פסולה מצד עצמה כגון שמדליק במקום הפסול ומעביר למקום הכשר, וקיי"ל דהדלקה עושה מצוה], כיון שמ"מ מציל עצמו מפיקו"נ.

[תוקנה טעות לפי הערת הרב עפר ואפר]


שומר שבת
הודעות: 131
הצטרף: 01 דצמבר 2019, 13:27
נתן תודה: 26 פעמים
קיבל תודה: 15 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי שומר שבת » 24 דצמבר 2019, 10:59

מלך שבא כתב:
24 דצמבר 2019, 00:24
ויש להוסיף עוד
שאם בשעת השמד גזרו שלא להדליק נ"ח וצריך למסור הנפש ע"ז בפרהסיא [אבל שלא בפרהסיא א"צ למסור], מותר להדליק בשבת אפי' באופן שאינו מקיים המצוה כלל [הן משום שבהדלקה בשבת אין קיום מצוה, והן באופן שההדלקה פסולה מצד עצמה כגון שמדליק במקום הפסול ומעביר למקום הכשר, וקיי"ל דהדלקה עושה מצוה], כיון שמ"מ מציל עצמו מפיקו"נ.
במה הוא מציל את עצמו מפיקוח נפש אם אין כאן קיום מצווה?


יהודי רציני
משתמש ותיק
הודעות: 342
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 00:44
נתן תודה: 58 פעמים
קיבל תודה: 116 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי יהודי רציני » 24 דצמבר 2019, 11:37

הרב מלך שבא תוספת דבריך אינם מובנים כלל וכמו שתמה הרב שומר שבת


יהי חסדך עלינו
הודעות: 154
הצטרף: 05 יוני 2019, 13:57
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 24 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי יהי חסדך עלינו » 24 דצמבר 2019, 15:05

הרב ח.ש
הדברים שלך מרפסין איגרי.
למעשה בשבת מה ההתר שלו להדליק??.?????
אשמח מאד לתגובה.
חברי מרוגזים עלי מתחתי אותם כבר הרבה זמן....


יהי חסדך עלינו
הודעות: 154
הצטרף: 05 יוני 2019, 13:57
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 24 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי יהי חסדך עלינו » 24 דצמבר 2019, 15:22

יהי חסדך עלינו כתב:
24 דצמבר 2019, 15:05
אד לתגובה.
חברי מר
לא ראיתי את כל הפרום סליחה


מלך שבא
משתמש ותיק
הודעות: 300
הצטרף: 08 דצמבר 2019, 19:32
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 62 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי מלך שבא » 24 דצמבר 2019, 23:53

שומר שבת כתב:
24 דצמבר 2019, 10:59
מלך שבא כתב:
24 דצמבר 2019, 00:24
ויש להוסיף עוד
שאם בשעת השמד גזרו שלא להדליק נ"ח וצריך למסור הנפש ע"ז בפרהסיא [אבל שלא בפרהסיא א"צ למסור], מותר להדליק בשבת אפי' באופן שאינו מקיים המצוה כלל [הן משום שבהדלקה בשבת אין קיום מצוה, והן באופן שההדלקה פסולה מצד עצמה כגון שמדליק במקום הפסול ומעביר למקום הכשר, וקיי"ל דהדלקה עושה מצוה], כיון שמ"מ מציל עצמו מפיקו"נ.
במה הוא מציל את עצמו מפיקוח נפש אם אין כאן קיום מצווה?
בכך שאין ניכר שלא הדליק נ"ח, ולכן אין כאן ביטול מצוה בפרהסיא ואינו צריך למסור נפשו ע"ז. ופשוט.


עפר ואפר
משתמש ותיק
הודעות: 847
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 274 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי עפר ואפר » 29 דצמבר 2019, 15:51

מלך שבא כתב:
24 דצמבר 2019, 23:53
שומר שבת כתב:
24 דצמבר 2019, 10:59
מלך שבא כתב:
24 דצמבר 2019, 00:24
ויש להוסיף עוד
שאם בשעת השמד גזרו שלא להדליק נ"ח וצריך למסור הנפש ע"ז בפרהסיא [אבל שלא בפרהסיא א"צ למסור], מותר להדליק בשבת אפי' באופן שאינו מקיים המצוה כלל [הן משום שבהדלקה בשבת אין קיום מצוה, והן באופן שההדלקה פסולה מצד עצמה כגון שמדליק במקום הפסול ומעביר למקום הכשר, וקיי"ל דהדלקה עושה מצוה], כיון שמ"מ מציל עצמו מפיקו"נ.
במה הוא מציל את עצמו מפיקוח נפש אם אין כאן קיום מצווה?
בכך שאין ניכר שלא הדליק נ"ח, ולכן אין כאן ביטול מצוה בפרהסיא ואינו צריך למסור נפשו ע"ז. ופשוט.
הפשטות הוא שבשעת השמד הוא מחוייב לקיים את המצוה ממש. לא לעשות הצגה כאילו.
בפרט שהרי כל מה שהוא עושה בליל שבת זה על מנת שלא יראו, א"כ האנסים כן יהיו סבורים שהוא ביטל את המצווה מחמת גזירתם, אלא שסו"ס מסתבר שאם קיים את המצוה לית לן בה (כש"כ הב"ח שאע"פ שאסור לבטל המצוה בשעת השמד מ"מ מותר להדליק בבית על מנת לנסות לפחות שהאנסים לא יראו)
 


מלך שבא
משתמש ותיק
הודעות: 300
הצטרף: 08 דצמבר 2019, 19:32
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 62 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי מלך שבא » 29 דצמבר 2019, 15:58

עפר ואפר כתב:
29 דצמבר 2019, 15:51
הפשטות הוא שבשעת השמד הוא מחוייב לקיים את המצוה ממש. לא לעשות הצגה כאילו.
בפרט שהרי כל מה שהוא עושה בליל שבת זה על מנת שלא יראו, א"כ האנסים כן יהיו סבורים שהוא ביטל את המצווה מחמת גזירתם, אלא שסו"ס מסתבר שאם קיים את המצוה לית לן בה (כש"כ הב"ח שאע"פ שאסור לבטל המצוה בשעת השמד מ"מ מותר להדליק בבית על מנת לנסות לפחות שהאנסים לא יראו)
לא הבנתי במה אתה חולק עלי. אחזור שוב בתקוה להבהרת הדברים.
גם בשעת השמד א"צ למסור את הנפש אלא בפרהסיא, וגדר פרהסיא היינו בפני עשרה מישראל, מה שהאנסים חושבים אינו שייך לגדרי פרהסיא.
א"כ לכאו' פשוט שאם הדליק נרות בשבת באופן שנראה לישראלים כאילו קיים המצוה, אף שהגויים אינם סבורים שעשה המצוה, אינו צריך למסור נפשו כדי לקיים המצוה.
מה לא נכון כאן?


עפר ואפר
משתמש ותיק
הודעות: 847
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 336 פעמים
קיבל תודה: 274 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי עפר ואפר » 29 דצמבר 2019, 16:12

מלך שבא כתב:
29 דצמבר 2019, 15:58
עפר ואפר כתב:
29 דצמבר 2019, 15:51
הפשטות הוא שבשעת השמד הוא מחוייב לקיים את המצוה ממש. לא לעשות הצגה כאילו.
בפרט שהרי כל מה שהוא עושה בליל שבת זה על מנת שלא יראו, א"כ האנסים כן יהיו סבורים שהוא ביטל את המצווה מחמת גזירתם, אלא שסו"ס מסתבר שאם קיים את המצוה לית לן בה (כש"כ הב"ח שאע"פ שאסור לבטל המצוה בשעת השמד מ"מ מותר להדליק בבית על מנת לנסות לפחות שהאנסים לא יראו)
לא הבנתי במה אתה חולק עלי. אחזור שוב בתקוה להבהרת הדברים.
גם בשעת השמד א"צ למסור את הנפש אלא בפרהסיא, וגדר פרהסיא היינו בפני עשרה מישראל, מה שהאנסים חושבים אינו שייך לגדרי פרהסיא.
א"כ לכאו' פשוט שאם הדליק נרות בשבת באופן שנראה לישראלים כאילו קיים המצוה, אף שהגויים אינם סבורים שעשה המצוה, אינו צריך למסור נפשו כדי לקיים המצוה.
מה לא נכון כאן?

כפי שבזכרוני השיטה היותר עיקרית שבשעת השמד א"צ פרהסיא לדין יהרג - טעיתי?
 


מלך שבא
משתמש ותיק
הודעות: 300
הצטרף: 08 דצמבר 2019, 19:32
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 62 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי מלך שבא » 29 דצמבר 2019, 17:40

אכן טעיתי. ובשעת השמד א"צ פרהסיא. ובשלא בשעת השמד אם הוא פרהסיא צריך למסור נפשו. ותודה שהעמדתני על האמת.
ומ"מ עיקר דבריי לעיל נכונים, ובשלא בשעת השמד.


חיים ליצא
משתמש ותיק
הודעות: 283
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 00:54
נתן תודה: 53 פעמים
קיבל תודה: 59 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי חיים ליצא » 29 דצמבר 2019, 18:37

טוב חשבתי על תשובה בסגנון שונה
הנה ידוע שהסכמת הרבה מהפוסקים שאפשר לקיים מצוות הדלקת נרות בנורות ליבון
ובאם אחד יכוון שעון שבת שידלוק לו את המנורות בליל שבת יוכל לקיים הדלקת נרות חנוכה בליל שבת !
ושוב כל זה באם נאמר שלא היה תקנה מיוחדת לליל שבת אלא שרק משום שאסור להדליק בשבת מדליקים בערב שבת


שאר לעמו
משתמש ותיק
הודעות: 3150
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 482 פעמים
קיבל תודה: 952 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי שאר לעמו » 29 דצמבר 2019, 20:44

כתב:
19 דצמבר 2019, 11:20
והשתא דאתינן להכי נבוא לענות על השאלה שבראש אשכול זה שידליק אדם נר חנוכה בליל שבת ויקיים מצוה גמורה!!!נ

הנה היכא דאיכא גזירת שמד שלא להדליק נרות חנוכה, ודאי שחייב למסור ע"ז את הנפש, דהא לא קיל מערקתא דמסאני.
ובגוונא שהגזירת שמד היא רק שלא להדליק נרות חנוכה ביום שישי - נראה דחייב להדליק נרות חנוכה בליל שבת.
דאי נימא לו שאסור להדליק נרות חנוכה בליל שבת, יהיה חייב להדליק הנרות ביום שישי ולמסור על כך את נפשו. אולם אם נאמר שיכול להדליק בליל שבת, הרי שכבר לא יסתכן בזה בנפשו, וממילא אם מקיים בזה ג"כ את מצוות הדלקת נרות חנוכה דשבת, ודאי שעדיף שיעשה כן, כיון שבכה"ג הוא לא מוסר את נפשו על הדלקת נרות חנוכה, אלא על אי חילול שבת, וע"ז אין שום שמד, וכל הגזירה היא רק על הדלקת נרות ביום ו', ולמה שביררנו למעלה שמסתבר שעיקר חיוב ההדלקה הוא בליל שבת, הרי שעליו לקיים את עיקר חיובו בזמנו, והיינו בליל שבת.
(ויתכן שה"ה יהיה אם הגזירה היא שלא להדליק נרות חנוכה במוצאי שבת, שיהיה חייב להדליק בשבת לאחר פלג המנחה, ויל"ע בזה מכמה צדדים)[/align]
אמרו בעירובין יג: תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים. והקשו תוס' תימה מאי חריפות הוא לטהר את השרץ שהתורה טמאתו בהדיא. ותירצו מה שתירצו על איזה אופן רצה לטהר. אבל סתם להתיר איסור תורה להבעיר אש בשבת, איך אפשר לומר שעלה בדעת רבנן כן. הבשופטני עסקינן?


מלך שבא
משתמש ותיק
הודעות: 300
הצטרף: 08 דצמבר 2019, 19:32
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 62 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי מלך שבא » 30 דצמבר 2019, 01:15

שאר לעמו כתב:
29 דצמבר 2019, 20:44
אמרו בעירובין יג: תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים. והקשו תוס' תימה מאי חריפות הוא לטהר את השרץ שהתורה טמאתו בהדיא. ותירצו מה שתירצו על איזה אופן רצה לטהר. אבל סתם להתיר איסור תורה להבעיר אש בשבת, איך אפשר לומר שעלה בדעת רבנן כן. הבשופטני עסקינן?
לא מובן למה נידון זה מושך כ"כ הרבה אמוציות במקום דיונים כדרכה של תורה.

[לעיקר הנידון, אף שלענ"ד מסתבר יותר שמי שהדליק בשבת אפי' בהיתר לא קיים המצוה כלל, מ"מ חושבני שאפשר להבין גם כהצד השני וכמו שהובא לעיל מהאחרונים, שמי שמדליק בהיתר בשבת וכגון לצורך חולה יכול לקיים בזה המצוה, - ולפי צד זה פשוט בתכלית הפשיטות שבציור הנ"ל של שעת השמד ידליק בשבת כדי למנוע מעצמו מיתה, ולפלא שכל הנזעקים ע"ז לא ענו ע"ז כלום]
 


שאר לעמו
משתמש ותיק
הודעות: 3150
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 482 פעמים
קיבל תודה: 952 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי שאר לעמו » 30 דצמבר 2019, 01:22

לא מובן למה להתל בציבור בכותרת פרובוגנדה שלא מחזיקה מים. זו לא דרכה של תורה.

הסברא של מי שצידד שיוצא בהדקלת נר לחולה בנ"ח, גם איננה מוחזקת כדעה, ומרפסן איגרא. ומה כן נשאר פה? יש מספיק מה לחדש בחנוכה מלבד זה.


נפתולי
משתמש ותיק
הודעות: 410
הצטרף: 03 יולי 2017, 11:54
נתן תודה: 242 פעמים
קיבל תודה: 184 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי נפתולי » 30 דצמבר 2019, 09:09

עפר ואפר כתב:
23 דצמבר 2019, 10:37
כל הפלפול משמח הלבבות
והוא מנהג ישראל ותיק לפלפל פלפולים בחנוכה, נר מצוה ותורה אור
וכבר השיב מי שהשיב על קושיית הב"י, שכל עיקר התירוץ על מה שהוסיפו עוד יום לחנוכה, כי רק כך אפשר לעשות פלפולים ולענות תשובות, ובכך לקיים נר מצוה ותורה אור.
נמצא שהקושיא מתורצת מעיקרא, ושוב אינה קשה כלל, וא"כ הדרא קושיא לדוכתא... וחוזר חלילה...


יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1177
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 232 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי יושב אוהלים » 30 דצמבר 2019, 09:28

שאר לעמו כתב:
29 דצמבר 2019, 20:44
... אבל סתם להתיר איסור תורה להבעיר אש בשבת, איך אפשר לומר שעלה בדעת רבנן כן. הבשופטני עסקינן?
ברור ופשוט שלהצד שידליק בליל שבת משום פיקוח נפש ויתקיים בזה מצוות הדלקת נר חנוכה, אין זה "סתם להתיר איסור תורה" - אלא אדרבה יש כאן חיוב ומצוה גדולה של וחי בהם, וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, (וגם נפש של עצמו), וגם קיים מצוה גדולה וחביבה עד מאוד של מצוות הדלקת נר חנוכה (כלשון הרמב"ם), והזהיר בנר וכו',... ולא בשופטני עסקינן אלא אדרבה בחכם לב יקח מצוות, וכו' וכו'. ואם אכן הדין כן הוא ולא ידליק יש כאן ביטול מצוות הדלקת נר חנוכה, וכל העובר על דברי חכמים חייב...
גם אם כוונת הכותב היה על הצד שבפיקוח נפש דחויה האיסור ולא הותרה, מ"מ יש כאן המצוות הנ"ל וגם שאדרבה אם זה כוונתו ג"כ היה צריך לכתוב אבל סתם "לדחות" - ולא "להתיר" - כי גם המקילים לא "התירו" רק "דחו" האיסור.)

וחכמים היזהרו בדבריכם....

 


שאר לעמו
משתמש ותיק
הודעות: 3150
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 482 פעמים
קיבל תודה: 952 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי שאר לעמו » 30 דצמבר 2019, 09:37

נסנן את דברי הרגש המרטיטים..
כתבתי לעיל שכמה בעלי סברא זו, לא ייחשבו כדעה. ואין דבר כזה הדלקת נר לפקו"נ בליל שבת לכוון בו להדלקת נ"ח.


יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1177
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 232 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי יושב אוהלים » 30 דצמבר 2019, 10:18

שאר לעמו כתב:
30 דצמבר 2019, 09:37

כתבתי לעיל שכמה בעלי סברא זו, לא ייחשבו כדעה. ואין דבר כזה הדלקת נר לפקו"נ בליל שבת לכוון בו להדלקת נ"ח.

גם אני כבר כתבתי לעיל:
שגם אם אתה סובר ש"אין דבר כזה" זה לא הופך את הצד השני של הנידון (ללא קשר למי שכותב צד זה) ל- "סתם להתיר איסור תורה של הבערה בשבת, ושבשופטני עסקינן", אלא שלצידם יש כאן מצוה גדולה וחיוב לעשות כן, וכו' וכנ"ל.
וכמו שלא היה נכון להם לכתוב על דעתו של מעכ"ת , ש"סתם בא לבטל המצוה הגדולה והחביבה של מצוות נר חנוכה במקום שאין כאן חילול שבת בכלל" וכו'.


שאר לעמו
משתמש ותיק
הודעות: 3150
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 482 פעמים
קיבל תודה: 952 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי שאר לעמו » 30 דצמבר 2019, 10:19

יסלח נא מר, 5750 שנה לא נקטו כך, עד שבא מישהו שיחי' וחידש שזו ההלכה (https://www.tora-forum.co.il/viewtopic. ... 81#p102096).
שיהיה..


יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1177
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 232 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי יושב אוהלים » 30 דצמבר 2019, 10:30

שאר לעמו כתב:
30 דצמבר 2019, 10:19
יסלח נא מר, 5750 שנה לא נקטו כך, עד שבא מישהו שיחי' וחידש שזו ההלכה (https://www.tora-forum.co.il/viewtopic. ... 81#p102096).
שיהיה..

א-מי גילה לך רז זה ש"לא נקטו ככה? בגלל שלא כתבו כן? זה לא בדיוק הלכה שמצויה למעשה שהיו צריכים כל הפוסקים לפסוק כן בספריהם, וסתימת הפוסקים בזה אינו הוכחה בכגון דא.
ב- גם אם אכן אתה צודק בזה שלהלכה אינו כן - לא באתי אלא להעיר על ההגדרה שלך שצד זה הוא צד שבא סתם להתיר איסור הבערה בשבת. הרי לשיטתם הם המקיימים המצוה כהלכתו ואין כאן שום צד חילול שבת כלל, והאחרים מבטלים מצוות הדלקת נר חנוכה דלא כהילכתא.

[נ.ב אם מעכ"ת הבין מה שכתבתי ועדיין אינו מקבל דברי - לא באתי אלא לעורר ואין עניין להמשיך בתגובות נוספות - ואנן בדידי ומעכ"ת בדידיה, וכך היא דרכה של תורה]


שניאור
משתמש ותיק
הודעות: 848
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 548 פעמים
קיבל תודה: 257 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי שניאור » 30 דצמבר 2019, 10:43

חיים ליצא כתב:
29 דצמבר 2019, 18:37
ובאם אחד יכוון שעון שבת שידלוק לו את המנורות בליל שבת יוכל לקיים הדלקת נרות חנוכה בליל שבת !
זו סתירה מיניה וביה, כי כל ההיתר לכוון שעון שבת הוא שבשעת ההדלקה אינני עושה כלום ולכן לא אני הדלקתי את זה, אבל בנר חנוכה הרי קיי"ל הדלקה עושה מצוה.


שאר לעמו
משתמש ותיק
הודעות: 3150
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 482 פעמים
קיבל תודה: 952 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי שאר לעמו » 30 דצמבר 2019, 10:52

יושב אוהלים כתב:
30 דצמבר 2019, 10:30
שאר לעמו כתב:
30 דצמבר 2019, 10:19
יסלח נא מר, 5750 שנה לא נקטו כך, עד שבא מישהו שיחי' וחידש שזו ההלכה (https://www.tora-forum.co.il/viewtopic. ... 81#p102096).
שיהיה..

א-מי גילה לך רז זה ש"לא נקטו ככה? בגלל שלא כתבו כן? זה לא בדיוק הלכה שמצויה למעשה שהיו צריכים כל הפוסקים לפסוק כן בספריהם, וסתימת הפוסקים בזה אינו הוכחה בכגון דא.
ב- גם אם אכן אתה צודק בזה שלהלכה אינו כן - לא באתי אלא להעיר על ההגדרה שלך שצד זה הוא צד שבא סתם להתיר איסור הבערה בשבת. הרי לשיטתם הם המקיימים המצוה כהלכתו ואין כאן שום צד חילול שבת כלל, והאחרים מבטלים מצוות הדלקת נר חנוכה דלא כהילכתא.

[נ.ב אם מעכ"ת הבין מה שכתבתי ועדיין אינו מקבל דברי - לא באתי אלא לעורר ואין עניין להמשיך בתגובות נוספות - ואנן בדידי ומעכ"ת בדידיה, וכך היא דרכה של תורה]
מה שדחה הגר"ש ענגל את ההו"א של עצמו, בפשיטות; משום שלא תקנו חז"ל מצוות הדלקה בליל שבת. היא לא קיימת!
לדידך, מי שידליק לחשיב"ס בעת השקיעה בשבת, שיכוון על הדלקת הנר של מוצאי שבת ...


פרלמן משה
משתמש ותיק
הודעות: 858
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 226 פעמים
קיבל תודה: 168 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי פרלמן משה » 30 דצמבר 2019, 14:47

מסקנא:
ח.ש. ר"ת חידת שקר!


שלמה בן דוד 15
משתמש ותיק
הודעות: 236
הצטרף: 07 נובמבר 2019, 22:42
נתן תודה: 585 פעמים
קיבל תודה: 36 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי שלמה בן דוד 15 » 30 דצמבר 2019, 14:49

פרלמן משה כתב:
30 דצמבר 2019, 14:47
מסקנא:
ח.ש. ר"ת חידת שקר!

מסקנא:
פ.מ. ר"ת פתי מאמין!

על דרך חידוד


פרלמן משה
משתמש ותיק
הודעות: 858
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 226 פעמים
קיבל תודה: 168 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי פרלמן משה » 30 דצמבר 2019, 14:55

שלמה בן דוד 15 כתב:
30 דצמבר 2019, 14:49
פרלמן משה כתב:
30 דצמבר 2019, 14:47
מסקנא:
ח.ש. ר"ת חידת שקר!

מסקנא:
פ.מ. ר"ת פתי מאמין!

על דרך חידוד

ש.ב. ד. ר"ת שקול בפלס דבריך


שלמה בן דוד 15
משתמש ותיק
הודעות: 236
הצטרף: 07 נובמבר 2019, 22:42
נתן תודה: 585 פעמים
קיבל תודה: 36 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

שליחה על ידי שלמה בן דוד 15 » 30 דצמבר 2019, 14:57

פרלמן משה כתב:
30 דצמבר 2019, 14:55
שלמה בן דוד 15 כתב:
30 דצמבר 2019, 14:49
פרלמן משה כתב:
30 דצמבר 2019, 14:47
מסקנא:
ח.ש. ר"ת חידת שקר!

מסקנא:
פ.מ. ר"ת פתי מאמין!

על דרך חידוד

ש.ב. ד. ר"ת שקול בפלס דבריך
ש.ב. ד. 15. ר"ת שקול בפלס דבריך חמש עשרה פעם!

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח