מרבים בשמחה בל' שבט!!! מקור מפתיע...


פותח הנושא
חמד ילד
הודעות: 97
הצטרף: 12 נובמבר 2017, 22:28
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מרבים בשמחה בל' שבט!!! מקור מפתיע...

שליחה על ידי חמד ילד » 14 פברואר 2018, 16:04

שו''ת חתם סופר חושן משפט סימן כ.PNG
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


רמתים צופים
משתמש ותיק
הודעות: 379
הצטרף: 31 דצמבר 2017, 18:29
נתן תודה: 32 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרבים בשמחה בל' שבט!!! מקור מפתיע...

שליחה על ידי רמתים צופים » 14 פברואר 2018, 20:16

שני תשובות בדבר -
חדא שבפשטות אין הכוונה שמרבים בשמחה ביום הנ"ל אלא בחודש הנ"ל, ביום א' דראש חודש-שמרבין-בו-בשמחה, שאין דין שמחה תלוי ביומו אלא בחודשו.
שנית, מה ההוא אמינא שלא, אם זה ראש חודש אדר אז זה אדר, ואם זה לא אדר אז זה גם לא ר"ח אדר, אלא סוף חודש שבט.

סמל אישי של משתמש

ברית מלח
הודעות: 192
הצטרף: 16 ינואר 2018, 21:46
נתן תודה: 55 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרבים בשמחה בל' שבט!!! מקור מפתיע...

שליחה על ידי ברית מלח » 14 פברואר 2018, 20:33

אנא ציין את שמו של המקור כדי שהפתעתנו תהיה שלמה


רמתים צופים
משתמש ותיק
הודעות: 379
הצטרף: 31 דצמבר 2017, 18:29
נתן תודה: 32 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרבים בשמחה בל' שבט!!! מקור מפתיע...

שליחה על ידי רמתים צופים » 14 פברואר 2018, 20:40

ברית מלח כתב:אנא ציין את שמו של המקור כדי שהפתעתנו תהיה שלמה
רק צריך לקרוא:
‏‏לכידה.PNG
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


יאיר
משתמש ותיק
הודעות: 905
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 237 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרבים בשמחה בל' שבט!!! מקור מפתיע...

שליחה על ידי יאיר » 14 פברואר 2018, 21:00

שו"ר:

ועוד הבאתם מספר 'דרך שיחה' באריכות בענין 'חודש אדר ראשון', ושם כתבתם בשם מרן שליט"א שמרבים בשמחה רק מיום
ב' דראש חודש. יצויין שבשו"ת חת"ס חלק חו"מ סוף תשו' כ' כתב וז"ל: פ"ב כאור בוקר ליום ג' שנכפל בו כי טוב א' דר"ח אדר
ראשון שמרבים בו שמחה לסדר וכו' עכ"ל. יש שרוצים להביא ראיה משם שמרבים בשמחה כבר מיום א' דר"ח, אך כנראה דעת
מרן שליט"א שכוונת החת"ס שכתב 'שמרבין בו' מוסב על החודש ולא על היום. וד"ל.
בברכה מרובה
י. וו. לונדון

http://www.jdn.co.il/wp-content/uploads ... %D7%95.pdf למטה


פותח הנושא
חמד ילד
הודעות: 97
הצטרף: 12 נובמבר 2017, 22:28
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרבים בשמחה בל' שבט!!! מקור מפתיע...

שליחה על ידי חמד ילד » 15 פברואר 2018, 15:28

רמתים צופים כתב: אם זה ראש חודש אדר אז זה אדר, ואם זה לא אדר אז זה גם לא ר"ח אדר, אלא סוף חודש שבט.
ר''ן נדרים ס:
ר''ן נדרים דף ס.PNG
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
הודעות: 470
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 494 פעמים
קיבל תודה: 287 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרבים בשמחה בל' שבט!!! מקור מפתיע...

שליחה על ידי אברך » 15 פברואר 2018, 15:40

בדרך שיחה (סוף פר' מקץ) ובאגרת הפורים (פ"א הע' י"ח) בשם הגרח"ק שליט"א, כתבו דמרבין בשמחה רק מא' אדר.
והנה הפמ"ג כתב בהל' ת"ב (סי' תקנ"א א"א סק"ב) דלעניין ההלכות דממעטין בשמחה היינו מר"ח אב, ולעניין בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי לישתמיט מיניה משום דריע מזליה, היינו מן המולד, עכ"ד, והובא בכה"ח (סק"ה), ולפ"ז לכאו' ה"ה הכא דלגבי ההלכה דמרבין בשמחה היינו מר"ח, ולגבי מאן דאית ליה דינא בהדי נכרי, היינו מן המולד.
והבא"ח בספרו אדרת אליהו (סוף פר' משפטים) כתב ב'דרך הלציי' לבאר לשון 'משנכנס', דמשעת המולד כבר מרבין בשמחה.
ויש שכתבו לדקדק ממ"ש הש"ך בסוף כללי קים לי שבסוף ספרו תקפו כהן, שסיים את הספר ב'יום שנאמר בו שני פעמים כי טוב, משנכנס אדר מרבין בשמח"ה ובגיל"ה לפ"ק', והיינו בשנת תי"א, ובשנה זו ביום ג' היה ל' שבט, וכתב הש"ך משנכנס אדר וכו' [ואכתי יל"ע אם ס"ל להש"ך דהוא מן המולד או דהוא מא' דר"ח], אבל נראה שקשה לדקדק מדבר שלא נכתב להלכה, ואפשר שכתב כן משום שסו"ס הוא ר"ח אדר.
וכן יל"ד במה שהביאו כאן משו"ת חת"ס חו"מ סי' כ' בחתימת התשו'.

ולגבי אדר ראשון: בשו"ת שאילת יעב"ץ (ח"ב סי' פ"ח) בתי' ב' כתב לבאר לשון רש"י 'משנכנס אדר - ימי נסים היו לישראל פורים ופסח', דאין שמחה נוהגת אלא באדר הסמוך לניסן, וכ"כ בשו"ת תשובה מאהבה (למוהר"א פלקלס מגדולי תלמידי הנוב"י) (ח"ב סי' ש"א) לבאר לשון רש"י הנ"ל, וכ"כ בס' בית עובד (דף קסז ע"ב אות א') והובא בס' מועד לכל חי (למהר"ח פאלאג'י) (סי' ל"א אות נ"ב), וכ"כ בשו"ת שבט הלוי (ח"י סו"ס ק"ה) [ומ"מ סיים: אבל אית דמוסיפין שמחה מאד"א, וטוב לב משתה תמיד], וכן כתבו בשם הגרשז"א זצ"ל (הליכות שלמה פי"ח ארחות הלכה 35) ובשם הגריש"א זצ"ל (חשוקי חמד מגילה ו:), וכ"כ הגרח"ק שליט"א (ישמח ישראל פ"ב הע' 30).
והעירו מלשון החת"ס (הנ"ל, בשו"ת חו"מ סו"ס כ') שחתם תשובתו 'יום ג' שנכפל בו כי טוב א' דר"ח אדר ראשון שמרבים בו שמחה, לסדר ושכנתי בתוכם תקפ"ט לפ"ק', ועי' גם בשו"ת אז נדברו ח"ט סי' מ"ט, וע"ע חשוקי חמד מגילה ו:.


רמתים צופים
משתמש ותיק
הודעות: 379
הצטרף: 31 דצמבר 2017, 18:29
נתן תודה: 32 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרבים בשמחה בל' שבט!!! מקור מפתיע...

שליחה על ידי רמתים צופים » 15 פברואר 2018, 15:52

חמד ילד כתב:
רמתים צופים כתב: אם זה ראש חודש אדר אז זה אדר, ואם זה לא אדר אז זה גם לא ר"ח אדר, אלא סוף חודש שבט.
ר''ן נדרים ס:
ר''ן נדרים דף ס.PNG
הר"ן מתייחס לדיני שטרות, ששם הכלל היא הלך אחרי לשון בני אדם, והכל תלוי באיך קוראים לזה.
אמנם בנוגע להלכות אורח חיים, לא הבנתי מה הספק בכך. הרי עצם הדבר שאנו קוראים הלל ומוסיפים תפילת מוסף ומזכירים יעלה ויבוא, הרי שהוכרע להלכה ולמעשה כ'ראש' חודש הבא, שהרי אילו היה נחשב להלכה כ'סוף' חודש שעבר, הרי לא היו קוראים הלל ומתפללים מוסף, והיו הברכות לבטלה ואיסור הזכרת ש"ש לבטלה.
וא"כ לא הבנתי איך אפשר לחלק שלענין הלכות ראש חודש זה חלק מחודש אדר, ולענין הלכות אדר זה עדיין חלק משבט. איך פוסחין על שני הסעיפים?!


פותח הנושא
חמד ילד
הודעות: 97
הצטרף: 12 נובמבר 2017, 22:28
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרבים בשמחה בל' שבט גם בשנה מעוברת!!! מקור מפתיע...

שליחה על ידי חמד ילד » 03 פברואר 2019, 22:41

הקפצה לשנת תשע"ט


מתחזק
סטטוס: לא מחובר

Re: מרבים בשמחה בל' שבט!!! מקור מפתיע...

שליחה על ידי מתחזק » 23 מרץ 2019, 21:07

הקפצה לשבת אחרי פורים
בנידון מרבין בשמחה באדר ראשון.
דבר יפה בנידון הופיע השבוע במוסף לקראת שבת. ובו מצא אחד סתירה בדברי השפת אמת שבדבריו במסכת תענית מבואר דמרבין הוי רק באדר שני.
אבל הוא מצא צילום [הופיע במוסף] מספר 'ממעונות אריות' של הזמנה של השפת אמת לחתונת האמרי אמת שהתקיימה בחודש אדר א' ובתוך הדברים כתב חודש שמרבין בו שמחה.
הרי לנו סתירה בדברי השפת אמת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • רש"י: משנכנס אדר מרבים בשמחה. משיצא פורים מרבים בכפלים!
  על ידי בן של רב » 27 מרץ 2019, 02:29 » ב פסח
  0 תגובות
  126 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי בן של רב
  27 מרץ 2019, 02:29
 • משנכנס ניסן מרבים בשמחה
  על ידי בן של רב » 04 אפריל 2019, 02:57 » ב פסח
  1 תגובות
  134 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי נחפשה דרכינו
  04 אפריל 2019, 19:47
 • מקור מפתיע לדין ברוב עם שהפוסקים החמירו בו במגילה.
  על ידי המימד הנוסף של הענין » 15 מרץ 2019, 14:58 » ב פורים
  2 תגובות
  331 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי רוצה לדעת
  25 מרץ 2019, 21:25
 • משנכנס אדר מרבין בשמחה
  על ידי מלמד להועיל » 04 פברואר 2019, 13:45 » ב פורים
  4 תגובות
  256 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אוריאל
  04 פברואר 2019, 23:42
 • מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד?? במלבי"ם כתוב אחרת
  על ידי מבין ענין » 10 מרץ 2019, 22:59 » ב ענינו של יום
  53 תגובות
  1374 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אברהם העברי
  12 אוקטובר 2019, 21:09

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח