דף 1 מתוך 1

אם לא שמע מהבעל קורא תיבה אחת במגילה

נשלח: 21 מרץ 2019, 20:48
על ידי אוריאל
ידוע ההלכה שבכה"ג יאמר מהמגילה שבידו או אפילו בע"פ את אותה התיבה, לפי שיוצא בזה בדיעבד.
התעוררתי אם התיבה שהחסיר היא באמצע פסוק, צריך השומע לחזור מתחילת הפסוק, שלא יהיה כל פסוק דלא פסקה למשה אנן לא פסקינן, או דכיון דס"ס את החצי הראשון שמע מהש"ץ, אין בזה חיסרון.
ובאמת זכורני פעם שראיתי מסתפקים אם אפשר שיהיה שומע כעונה בחצי ברכה [כגון שישמע משני אנשים כל אחד חצי אחר של ברכה. אי נימא דמהני, יש לדון אם יוכל לשמוע ממישהו שמברך ברכה אחרת, את התיבות ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, והוא ישלים מעצמו את הברכה שהוא צריך, למשל בורא פרי העץ, ויעשה תנאי...], ולכאורה כאן משמע דמהני, שהרי חצי פסוק יוצא מהש"ץ וחצי פסוק אומר בעצמו, ואולי יש לחלק.

כמובן כל זה רק אי נימא כהצד דאיסור כל פסוקא דלא פסקה למשה, הוא גם במה שלא "פסקה למשה", אלא גם בנביאים וכתובים.

Re: אם לא שמע מהבעל קורא תיבה אחת במגילה

נשלח: 21 מרץ 2019, 21:36
על ידי יהודי
ראה בקהלות יעקב בברכות שביאר את האופנים מתי נחשב כחצי או כשלם.