לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

הרב ילקוט יוסף מקל נגד מרן הבית יוסף בדאורייתא


פותח הנושא
עמנואל
משתמש ותיק
הודעות: 300
הצטרף: 11 אפריל 2019, 21:55
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

הרב ילקוט יוסף מקל נגד מרן הבית יוסף בדאורייתא

שליחה על ידי עמנואל » 01 מרץ 2020, 20:10

יש לדון בדרכם של חכמי הספרדים, אשר (לפחות רבים מהם) רואים בד"כ את הש"ע כפוסק בלעדי בכך שיש ללכת אחר הוראותיו במקומות שהביע את הוראתו, מה יהיה הדין במקום שהש"ע הסתפק בדבר מה. במקרה שלהלן אביא את דברי הילקוט יוסף שמכריע את ספקו של הב"י בנושא שבצדדיו עומד איסור סקילה, ופוסק ע"פ הכרעתו לקולא!
לדעתי אין הכרעתו מתאימה לדרכם של שאר חכמי הספרדים (ואולי גם רוב ככל חכמי אשכנז, וכפי שמצאנו את בעל המ"ב), כי הם לפחות היו חוששים לחומרא בספק של תורה.  
רמב"ם שבת י יח
הלוקט יבולת שעל גבי בגדים בידו כגון אלו היבולות שבכלי צמר חייב משום מכה בפטיש. והוא שיקפיד עליהן. אבל אם הסירן דרך עסק הרי זה פטור. המנער טלית חדשה שחורה כדי לנאותה ולהסיר הצמר הלבן הנתלה בה כדרך שהאומנין עושין חייב חטאת. ואם אינו מקפיד מותר.
ובבית יוסף הסתפק האם "ואם אינו מקפיד" שכתב הרמב"ם בסוף דבריו לעניין ניעור טלית מתאים בהגדרתו ל"אם הסירן דרך עסק" שאז לגבי ניעור יהיה הדבר מותר. ואלו דבריו:
מיהו מספקא לי אם דעתו לפרש והוא דקפיד עלייהו לומר שכל שאינו מסירם בדרך עסק מיקרי קפיד עלייהו כמו בדין לוקט יבולת שע"ג הבגדים:
מדבריו עולה שישנו צד שאם מקפיד על ניעורה היינו אפילו אם לא היה נמנע מללובשה ללא הניעור, אלא רק מנערה כדי לנאותה שחייב חטאת
אכן ראוי להתבונן כיצד ניתן לפרש כי ההיתר (בשבת קמא) בניעור כשאינו מקפיד הוא במנער בדרך עסק, הלוא המתעסק אינו עושה את מעשהו אלא בדרך עיסוקו ולא מתוך כוונה כדי שנוכל להורות לו היתר שקיים בדבר מעשהו.
ונראה לע"ד, שההיתר הוא כשמנער בסתמא, כגון ליישרו מעט וכדומה ולא כדי לנאותה, שאז הניאוי הנוצר בטלית בא בדרך עסק הניעור. ואפשר גם שההיתר הוא אפילו כשמנערה כדי לנאותה ע"י האבק שעליה, אך לא לנאותה ע"י הסרת הצמר הנתלה בה שזה בא בדרך עסק.
המשנה ברורה שב סק"י פסק בקצרה שאסור המנער טלית ע"מ להסיר הצמר הלבן כדי לנאותה בכך ואפילו אם לא היה מקפיד ללובשה ללא הניעור. ובין יתר נימוקיו הוא ספק הבית יוסף בדאורייתא.
וצ"ע, כי בילקוט יוסף התיר לכתחילה לנער את הטלית הנ"ל גם אם כוונתו לנאותה - כל שאינו מקפיד ללובשה ללא הניעור (ע"פ הבנתו כך בגמרא, הוא אף תמה על  הב"י והמ"ב מדברי הגמרא). וצ"ע שדבריו כרוכים בספקו של הב"י.
להלן תצלום הילק"י
לכידה.PNG
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
עמנואל
משתמש ותיק
הודעות: 300
הצטרף: 11 אפריל 2019, 21:55
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מנהג ההוראה בספקות של הבית יוסף

שליחה על ידי עמנואל » 02 מרץ 2020, 00:15

כיוצא בזה יש לעיין בדברי אביו הגאון בעל ספר הליכות עולם זצ"ל, שכתב להקל לתת מים צוננים מרובים על מים חמים מועטים שבכלי ראשון. והנה מדברי הבית יוסף סימן שיח נראה שהוא חוכך להחמיר בזה וס"ל שלדעת הרמב"ם תמיד יש להחמיר בכ"ר.

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 926
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 365 פעמים
קיבל תודה: 301 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הרב ילקוט יוסף מקל נגד מרן הבית יוסף בדאורייתא

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 10 מרץ 2020, 23:12

אם אתה יכול תביא בבקשה את ההערות, שם הוא מאריך לבאר את טעמיו.


פותח הנושא
עמנואל
משתמש ותיק
הודעות: 300
הצטרף: 11 אפריל 2019, 21:55
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הרב ילקוט יוסף מקל נגד מרן הבית יוסף בדאורייתא

שליחה על ידי עמנואל » 11 מרץ 2020, 01:34

דוד ריזל (הפרסומאי) כתב:
10 מרץ 2020, 23:12
אם אתה יכול תביא בבקשה את ההערות, שם הוא מאריך לבאר את טעמיו.
לכידה.PNG
 
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 926
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 365 פעמים
קיבל תודה: 301 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הרב ילקוט יוסף מקל נגד מרן הבית יוסף בדאורייתא

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 11 מרץ 2020, 11:37

ואולי מפני שבשו"ע גם סתם ולא כתב להחמיר באינו מקפיד, משמע שהשו"ע עצמו לא חשש כן לדינא.

ז"ל השו"ע ש"ב ס"א:
המנער טלית חדשה שחורה מן הטל שעליה חייב שהניעור יפה לה כמו כיבוס והוא שמקפיד עליה שלא ללבשו בלא ניעור:


פותח הנושא
עמנואל
משתמש ותיק
הודעות: 300
הצטרף: 11 אפריל 2019, 21:55
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הרב ילקוט יוסף מקל נגד מרן הבית יוסף בדאורייתא

שליחה על ידי עמנואל » 11 מרץ 2020, 20:49

דוד ריזל (הפרסומאי) כתב:
11 מרץ 2020, 11:37
ואולי מפני שבשו"ע גם סתם ולא כתב להחמיר באינו מקפיד, משמע שהשו"ע עצמו לא חשש כן לדינא.

ז"ל השו"ע ש"ב ס"א:
המנער טלית א חדשה שחורה מן הטל שעליה חייב שהניעור יפה לה כמו כיבוס והוא שמקפיד עליה שלא ללבשו בלא ניעור:
הש"ע אכן לא החמיר כשאינו מקפיד, אך בדבריו אלו הוא העתיק את שיטת התוס' המפרשת במנער מן הטל שחייב משום כיבוס, ולכן כשאינו מקפיד אפשר שאינו מלבן (דומיא דשריית בגד נקי - שיש פוסקים הסוברים שהיא מותרת. עיין ב"י שב). אך אם הניעור הוא מן הסיבים הנטפלים לבגד בעת האריגה, כדרך שהאומנים עושים בגמר מלאכת האריגה, שהחיוב בזה הוא משום מכה בפטיש - נראה יותר לחייבו גם כשאינו מקפיד להשתמש ללא הניעור. שכן בגמר מלאכה המטרה ליצור מוצר מוגמר ומושלם, לאו דווקא כזה שלא יימנעו מלהשתמש בו.
אם לא נסכים לכך נצטרך לכאורה לפטור את "המצרף" כלי חדש כשאינו מקפיד להשתמש בו ללא הצירוף, וזה בניגוד לפשטות סוגיית התלמוד והפוסקים.
לפי הנחה זו שהנחנו, שאין התאמה בין אי הקפדת השימוש לבין גמר המלאכה, אולי אפשר להבין את דברי הרמב"ם שחרג מפשט התלמוד והסביר ש"אינו מקפיד" פירושו שאינו מתכוון, מפני שהוא סבר שכשהחיוב משום מכה בפטיש א"א לקבל את ההגדה ש"אינו מקפיד" כפשוטה, אלא יש לפרשה באינו מתכוון ליפות הבגד.
גם אם לא נסכים עם הדברים הללו, אנו מוכרחים לומר שאין ראיה מדעתו של הש"ע לגבי כיבוס לדעתו בעניין מכה בפטיש, שהרי בבית יוסף (וכן בשאר פוסקים, למשל כ"כ המ"ב בשם הגר"א) עולה באופן ברור ההנחה - שלמרות שמי שמחייב בניעור מן הטל או מן האבק משום כיבוס, הוא יתיר את הניעור כשאינו מקפיד ללובשו ללא הניעור - כשהחיוב הוא משום מכה בפטיש, לפחות ישנו ישנו צד גדול לחייב אף בניעור שמטרתו רק ליפות את הבגד.   

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
משתמש ותיק
הודעות: 1244
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 209 פעמים
קיבל תודה: 378 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הרב ילקוט יוסף מקל נגד מרן הבית יוסף בדאורייתא

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 11 מרץ 2020, 21:36

מי שבקי בספרי רבותינו הספרדים יודע שיש כמה שיטות בעניין קבלת הוראות הבית יוסף והשלחן ערוך.
בספרי מרן הגר"ע יוסף וההולכים בדרכו מצינו לא פעם שפוסקים נגד דעת מרן. אף בדאורייתא. אף לקולא.
אין ספק שבמקום שכזה צריך טעם מדוע אין פוסקים כמרן.

לדוג': הש"ע פוסק שאסור לאיש להסתכל במראה משום לא ילבש גבר וכו' והוא פוסק כן אף בדורות האחרונים שהמנהג להסתכל במראה הוא גם לאנשים.
בשות יחוה דעת מיקל בזה ומאריך לבאר טעמו.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “שבת קודש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים