לצאת מצוות אכילת מרור בכורך


פותח הנושא
כנסת - ישראל
הודעות: 19
הצטרף: 26 אפריל 2020, 18:42
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
סטטוס: לא מחובר

לצאת מצוות אכילת מרור בכורך

שליחה על ידי כנסת - ישראל » 21 מאי 2020, 15:51

המשנ"ב בסימן תע"ה ס"ק טז' כותב דמכל מקום לצאת רק בזה (כורך) ידי אכילת מצה ומרור אי אפשר אפי' להלל דכיון דמרור בזמן הזה דרבנן מבטל טעם המצה שהוא מדאורייתא ולכן אוכלים כל א' בפני עצמו
וא"כ משמע דרק ע"י מצות מצה לא יוצא אמנם מצות מרור יצא א"כ מדוע אוכלים כל א' בפני עצמו סגי באכילת מצה לחוד ובכורך 


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2389
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 339 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לצאת מצוות אכילת מרור בכורך

שליחה על ידי HaimL » 21 מאי 2020, 16:03

לצאת יד"ח לחכמים, אליבא דרבי יוחנן 


פותח הנושא
כנסת - ישראל
הודעות: 19
הצטרף: 26 אפריל 2020, 18:42
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: לצאת מצוות אכילת מרור בכורך

שליחה על ידי כנסת - ישראל » 21 מאי 2020, 16:14

הסבר נמק באר


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2389
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 339 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לצאת מצוות אכילת מרור בכורך

שליחה על ידי HaimL » 21 מאי 2020, 16:19

כנסת - ישראל כתב:
21 מאי 2020, 16:14
הסבר נמק באר
ראה בגמרא פסחים קט"ו.

אמר רבי יוחנן חולקין עליו חביריו על הלל דתניא יכול יהא כורכן בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלן תלמוד לומר על מצות ומרורים יאכלוהו אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו (ובהמשך הסוגיא)

וברש"י שם 

והשתא דלא איתמר הלכתא לא כהלל ולא כרבנן. דהא רבנן דברייתא מודו להלל דכריכה נמי שפיר דמי אבל ר' יוחנן קאמר דפליגי עליה דרבנן לגמרי לית להו כריכה כלל: 
 


אלה הדברים
הודעות: 12
הצטרף: 02 פברואר 2020, 18:42
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: לצאת מצוות אכילת מרור בכורך

שליחה על ידי אלה הדברים » 21 מאי 2020, 16:26

כנסת - ישראל כתב:
21 מאי 2020, 15:51
המשנ"ב בסימן תע"ה ס"ק טז' כותב דמכל מקום לצאת רק בזה (כורך) ידי אכילת מצה ומרור אי אפשר אפי' להלל דכיון דמרור בזמן הזה דרבנן מבטל טעם המצה שהוא מדאורייתא ולכן אוכלים כל א' בפני עצמו
וא"כ משמע דרק ע"י מצות מצה לא יוצא אמנם מצות מרור יצא א"כ מדוע אוכלים כל א' בפני עצמו סגי באכילת מצה לחוד ובכורך 
אם יאכל מצה לחוד בתחילה הרי שיצא ידי מצה ושוב באכילתו בכורך נעשית אכילת המצה לרשות ומבטלת למרור. ולעשות כורך ראשונה ואז יצא ידי מרור ואח"כ יאכל מצה לחוד, לכאו' אין ראוי להקדים מרור דרבנן למצה דאורייתא.
 


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2389
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 339 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לצאת מצוות אכילת מרור בכורך

שליחה על ידי HaimL » 21 מאי 2020, 16:29

אלה הדברים כתב:
21 מאי 2020, 16:26
כנסת - ישראל כתב:
21 מאי 2020, 15:51
המשנ"ב בסימן תע"ה ס"ק טז' כותב דמכל מקום לצאת רק בזה (כורך) ידי אכילת מצה ומרור אי אפשר אפי' להלל דכיון דמרור בזמן הזה דרבנן מבטל טעם המצה שהוא מדאורייתא ולכן אוכלים כל א' בפני עצמו
וא"כ משמע דרק ע"י מצות מצה לא יוצא אמנם מצות מרור יצא א"כ מדוע אוכלים כל א' בפני עצמו סגי באכילת מצה לחוד ובכורך 
אם יאכל מצה לחוד בתחילה הרי שיצא ידי מצה ושוב באכילתו בכורך נעשית אכילת המצה לרשות ומבטלת למרור. ואם יעשה כורך ראשונה ואז יצא ידי מרור ואח"כ יאכל מצה לחוד, לכאו' אין ראוי להקדים מרור דרבנן למצה דאורייתא.

אבל זה רק אם תאמר כחכמים אליבא דרבי יוחנן. שאם לחכמים יוצא יד"ח בכורך, בזמן ביהמ"ק, הרי מה שאוכל עכשיו מרור הוא רק זכר למקדש וזה מתקיים בין אם יצא כבר יד"ח מצת מצווה, ובין אם לאו
 


אלה הדברים
הודעות: 12
הצטרף: 02 פברואר 2020, 18:42
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: לצאת מצוות אכילת מרור בכורך

שליחה על ידי אלה הדברים » 21 מאי 2020, 16:35

הלא בזמן הזה איכא חובת מרור מדרבנן ולא רק זכר למקדש גם להסוברים דבזמן ביהמ"ק היו כורכים, וכי מי שאין לו מצה לא יאכל מרור. לכאו' אם המצה כעת היא רשות היא מבטלת המרור.


מחשבות
משתמש ותיק
הודעות: 716
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 180 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לצאת מצוות אכילת מרור בכורך

שליחה על ידי מחשבות » 21 מאי 2020, 16:43

בפשטות א"א לצאת בכורך ידי מרור ממ"נ
אם עדיין לא אכל מצה הרי המרור דרבנן מבטל מצה דאו'
ואפי' מצה דרבנן לא יוצא שלא תקנו מצה דרבנן,
ואתי מצה שלא יוצא בה והיא רשות ומבטל המרור.
ואם כבר יצא מצה ודאי שהיא רשות ומבטלת המרור.


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2389
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 339 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לצאת מצוות אכילת מרור בכורך

שליחה על ידי HaimL » 21 מאי 2020, 17:17

אלה הדברים כתב:
21 מאי 2020, 16:35
הלא בזמן הזה איכא חובת מרור מדרבנן ולא רק זכר למקדש גם להסוברים דבזמן ביהמ"ק היו כורכים, וכי מי שאין לו מצה לא יאכל מרור. לכאו' אם המצה כעת היא רשות היא מבטלת המרור.
מה פירוש איכא חובת מרור מדרבנן ולא רק זכר למקדש

הלא כל החובה מדרבנן היא רק זכר למקדש, כמו הלולב בששת הימים. ומי שסובר שאין לכרוך, אז גם לאחר החורבן אין יוצאים יד"ח מדרבנן. ומי שסובר שאפשר בכריכה, ואפשר פסח מצה ומרור כ"א בפ"ע, אז גם לאחר החורבן יוצאים בזה יד"ח מדרבנן של המרור רק בכריכה, כי הלא הוא עושה בזה זכר למקדש, ומה לי אם כבר יצא יד"ח המצה דאורייתא בפ"ע
 


אלה הדברים
הודעות: 12
הצטרף: 02 פברואר 2020, 18:42
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: לצאת מצוות אכילת מרור בכורך

שליחה על ידי אלה הדברים » 21 מאי 2020, 21:10

כוונתי 'זכר למקדש' לעשיית הכורך, שהוא מוגדר להדיא באמירת זכר למקדש כהלל, משא"כ מצוות מרור לחודא שלא אמרינן כן (עיין בפמ"ג משב"ז תע"ה סק"ז). ובאתי לומר שלא כמשתמע מדברי מר דכל עניין מצוות מרור בזה"ז הוא רק כחלק מצורת הכורך, דזה אינו, דהלא גם להלל איכא חובת מרור לעצמו, שהרי אף שאנו חוששים לשיטתו מכ"מ אנו מברכים על אכילת מרור בלא כריכה. וממילא סברתי דגם להלל או לרבנן אי לא נימא כריו"ח, אם יצא כבר ידי חובת מצה הרי שכשיכרוך מיד לאחר מכן אותה עם המרור טעמה יבטל את טעם המרור.
ושוב ראיתי דתוס' (פסחים קטו א ד"ה אלא) ביאר דתליא באמת בפלוגתא זו, ואי הוה קיימא לן כהלל היה יכול באמת לאכול מצה ומיד לכרוך, דכיון שצריך לעשות מדרבנן מצות כריכה כהלל הוה דרבנן ודרבנן. והיינו מצד שבאכילת המצה עתה יש ג"כ מצוה מדרבנן ועל כן אינה מבטלת המרור שהוא ג"כ רק מדרבנן, ולא מצד שכל החיוב במרור הוא רק בכריכה.
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח