בענין שיעור כדי אכילת פרס


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

בענין שיעור כדי אכילת פרס

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 16 אפריל 2019, 10:37

ידוע שיש בזה כמה שיטות, אשמח שאחד מהחברים יסכם כאן בקצרה מהו שורש הדברים.
אלא שברצוני לברר עוד דבר. האם שיעור כדי אכילת פרס שווה בכל המאכלים.
הנה לענין בית המנוגע נאמר שיעור שהייה בכדי אכילת פרס פת חטין ולא פת שעורין מיסב ואוכל בליפתן. יש נידון בפוסקים אם בשאר אכילות דנים כל מאכל לפי מה שהוא למשל אכילת בשר נבילה בשיעור כדי אכילת פרס אין זה בשיעור של אכילת פת חיטים אלא כפי אכילת בשר בשיעור של פרס [ג' ביצים וכיו"ב]. ודנו בזה המג"א ועוד.
יש לזה ראיה חזקה, איני זוכר אם מביאים אותה, ידוע הגמרא בסוכה ובעירובין שדורשים את שבעת המינים לשיעורין וז"ל הגמרא: חטה לבית המנוגע דתנן הנכנס לבית המנוגע וכליו על כתפיו וסנדליו וטבעותיו בידו הוא והן טמאין מיד היה לבוש כליו וסנדליו ברגליו וטבעותיו באצבעותיו הוא טמא מיד והן טהורים עד שישהה בכדי אכילת פרס פת חטין ולא פת שעורין מיסב ואוכל בליפתן,
ואי נימא דכל האוכלין משערין לפי אכילת פת חטים א"כ למה אמרו דווקא חטה לבית המנוגע, והרי כן הוא בכל שיעורי אכילה שבתורה שהם בכדי אכילת פרס פת חטין וכו', ומוכח מזה דרק בבית המנוגע משערים לפי פת חטים, אבל בעניני אכילה משערים כל אוכל לפי מה שהוא.
ואם כן הנידון בפוסקים כמה דקות הוא שיעור כדי אכילת פרס, האם כוונתם רק על פת חטים, אבל אם נאמר שמשערים כל אוכל לפי מה שהוא, א"כ אוכל מצה עלינו לשער כדי אכילת פרס של מצה.


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1573
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 140 פעמים
קיבל תודה: 498 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין שיעור כדי אכילת פרס

שליחה על ידי מבקש אמת » 16 אפריל 2019, 11:20

זו הערה מעניינת מאד, באמת המשנ"ב פא,ג פוסק שצריך לשער כל מין לפי זמן אכילתו, אלא שיל"ע האם העובדה שמצה נאכלת יותר לאט מלחם משום וקשה יותר ללעיסה (עכ"פ חלק מהמצות) מורה שמחשבים את זמן אכילתה בשונה מאכילת פת או לא, ובמנ"ח מצוה שיג מבואר שבקפה חם משערים כמה זמן לוקח לשתותה מחמת החום, וא"כ הוא הדין בנידון דידן.


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין שיעור כדי אכילת פרס

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 16 אפריל 2019, 11:42

מבקש אמת כתב:
16 אפריל 2019, 11:20
זו הערה מעניינת מאד, באמת המשנ"ב פא,ג פוסק שצריך לשער כל מין לפי זמן אכילתו, אלא שיל"ע האם העובדה שמצה נאכלת יותר לאט מלחם משום וקשה יותר ללעיסה (עכ"פ חלק מהמצות) מורה שמחשבים את זמן אכילתה בשונה מאכילת פת או לא, ובמנ"ח מצוה שיג מבואר שבקפה חם משערים כמה זמן לוקח לשתותה מחמת החום, וא"כ הוא הדין בנידון דידן.
אבל רואים בגמרא שיש הבדל בין אכילת פת חיטים לפת שעורים, מסתבר שאכילת פת שעורים אורכת יותר זמן, מה ההבדל ביניהם?
רק להעמיד דברים על אמיתתן, ההערה לא שלי, שמעתי אותה בעבר.


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין שיעור כדי אכילת פרס

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 16 אפריל 2019, 13:16

מבקש אמת כתב:
16 אפריל 2019, 11:20
זו הערה מעניינת מאד, באמת המשנ"ב פא,ג פוסק שצריך לשער כל מין לפי זמן אכילתו, אלא שיל"ע האם העובדה שמצה נאכלת יותר לאט מלחם משום וקשה יותר ללעיסה (עכ"פ חלק מהמצות) מורה שמחשבים את זמן אכילתה בשונה מאכילת פת או לא, ובמנ"ח מצוה שיג מבואר שבקפה חם משערים כמה זמן לוקח לשתותה מחמת החום, וא"כ הוא הדין בנידון דידן.
אני רואה עכשיו ציון למנחת חינוך שי"ג שנקט גם כן דדנים כל אוכל לפי מה שהוא, והוכיח גם כן מהמג"א כן.


גבריאל פולארד
משתמש ותיק
הודעות: 351
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 603 פעמים
קיבל תודה: 195 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין שיעור כדי אכילת פרס

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 16 אפריל 2019, 14:04

זקן ויושב בישיבה כתב:
16 אפריל 2019, 13:16
מבקש אמת כתב:
16 אפריל 2019, 11:20
זו הערה מעניינת מאד, באמת המשנ"ב פא,ג פוסק שצריך לשער כל מין לפי זמן אכילתו, אלא שיל"ע האם העובדה שמצה נאכלת יותר לאט מלחם משום וקשה יותר ללעיסה (עכ"פ חלק מהמצות) מורה שמחשבים את זמן אכילתה בשונה מאכילת פת או לא, ובמנ"ח מצוה שיג מבואר שבקפה חם משערים כמה זמן לוקח לשתותה מחמת החום, וא"כ הוא הדין בנידון דידן.
אני רואה עכשיו ציון למנחת חינוך שי"ג שנקט גם כן דדנים כל אוכל לפי מה שהוא, והוכיח גם כן מהמג"א כן.
אמנם החזו"א או"ח סי' לט (קונטרס השיעורים, לקראת הסוף) כתב דדין כדי אכילת פרס חטין נאמר לגבי כל דבר. ובמשנ"ב עצמו בהלכות יוה"כ נראה לא כמנ"ח. וצ"ע.


ayedavid
הודעות: 158
הצטרף: 14 אפריל 2019, 22:27
נתן תודה: 44 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין שיעור כדי אכילת פרס

שליחה על ידי ayedavid » 16 אפריל 2019, 20:43

בסימן תרי"ב בשע"צ סעיף ח' כתוב שאע"פ ששיער דיוה"כ גדול מכזית "שיערו חכמים דגם בזה לא מיתבא דעתה ביותר משיעור דאכילת פרס"

וא"כ קשה לומר לשיטתו שדבר הנאכל לאט רק מחמת צורתו או חומו וכדו' יישב את הדעת ביותר זמן.


נ"ב - אודה למי שיכתוב מקור שמשמע ממנו אחרת, וכן את המקור המדויק למג"א שהוזכר


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1573
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 140 פעמים
קיבל תודה: 498 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין שיעור כדי אכילת פרס

שליחה על ידי מבקש אמת » 16 אפריל 2019, 20:57

ayedavid כתב:
16 אפריל 2019, 20:43
בסימן תרי"ב בשע"צ סעיף ח' כתוב שאע"פ ששיער דיוה"כ גדול מכזית "שיערו חכמים דגם בזה לא מיתבא דעתה ביותר משיעור דאכילת פרס"

וא"כ קשה לומר לשיטתו שדבר הנאכל לאט רק מחמת צורתו או חומו וכדו' יישב את הדעת ביותר זמן.


נ"ב - אודה למי שיכתוב מקור שמשמע ממנו אחרת, וכן את המקור המדויק למג"א שהוזכר
לעיל ציינתי למשנ"ב פא,ג שכותב להדיא שמשערים בכל אוכל לפי מה שהוא


ayedavid
הודעות: 158
הצטרף: 14 אפריל 2019, 22:27
נתן תודה: 44 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין שיעור כדי אכילת פרס

שליחה על ידי ayedavid » 16 אפריל 2019, 22:13

תודה.

שם היכולת לאכול אחד מסוגי הדגן בכדי אכילת פרס מעידה על בשלות המעיים,

ואם נבוא ללמוד משם לענייני הפסק באכילה, ולומר שגם בעניין זה מה שהצריכו כדי אכילת פרס הוא כדי שהמעיים יחברו הכל לאכילה אחת (שזו כנראה הסברא בתינוק), יצא שגם במצה ובשאר דברים הצריכים אכילת פרס הדין יהיה שימדדו לפי המאכל אותו אוכלים

אלא שכל זה יהיה רק כשסיבת קצב האכילה נגרמת מחמת קושי העיכול. אבל מאכל שלוקח זמן לאכלו מחמת הצורה או החום לא יחשב לו אכילת פרס אלא במרקם רגיל וחום רגיל, שהרי עיכוב האכילה הזו אינו שייך למעיים.


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין שיעור כדי אכילת פרס

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 17 אפריל 2019, 22:12

כעת ראיתי בשו"ת חזון עובדיה סימן כ"ד שהאריך בשיטות האחרונים בנידון זה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים