דף 1 מתוך 1

למה צריך להשכיר את המקום לגוי

נשלח: 18 אפריל 2019, 12:00
על ידי מלמד להועיל
לא הבנתי למה פשוט לא מוכרים את כל החמץ שבבית לגוי, וצריך להשכיר לו מקום ואז צריך לסמן את כל המקומות ויש בעיה להכניס ולהוציא דברים לארונות המושכרים?

Re: למה צריך להשכיר את המקום לגוי

נשלח: 18 אפריל 2019, 12:25
על ידי תריג מצוות
מקור הענין מדברי תרומת הדשן (ח"א קיט וקכ) וב"י (סי' תמח). ויש לזה כמה סיבות:
א. אם החמץ באחריות הישראל, הרי זה בבל יראה (עי' סי' תמ - תמא).
ב. שלא יראה כמקבל חמצו של עכו"ם בפקדון (מג"א תמח ע"פ המבואר בסי' תמ).
ג. אם הקנין נעשה במשיכה אין הקנין חל ברשותו של ישראל (וכיום אין מקנים במשיכה).
ד. מחזי כחמצו של ישראל (משנ"ב סי' תמח).
ועי' שם במשנ"ב שהביא מחלוקת אחרונים אם החמץ מותר במקרה של השכיר או מכר את מקום החמץ.

Re: למה צריך להשכיר את המקום לגוי

נשלח: 18 אפריל 2019, 12:40
על ידי שמעיה
בכל מקרה צריך לסמן את המקומות הנמכרים, כי אם יש שם חמץ עליו לעשות מחיצת עשרה שלא יבוא לאכלו.