דף 1 מתוך 1

כמה הערות והארות לערב פסח\ בדיקת חמץ..

נשלח: 18 אפריל 2019, 21:09
על ידי דורדיא
א. שאלת תם -
איפה מניחים את החמץ שמצאתי בבדיקה?
את"ל ברשותי, אז למה בדקתי ואיפה פה מתקיים "על ביעור חמץ"

ב. שאלה מסקרנת -
מישהו פעם מצא משהו בבדיקת חמץ..?

ג. וורט חסידי אמיתי.. -
כידוע יש מנהג לשרוף בשריפת חמץ את הנר של בדיקת חמץ, וכ"כ למה?
משום שאינה"נ וצריך לבדוק חמץ
אבל מי שמחפש עבירות (חמץ) אצל יהודים אחת דינו לשריפה....

ד. נחמה למי שהגיע לער"פ ובקושי פתח ספר (כמוני..)

האבני נזר אומר מה הטעם שמקדימים "קדש" ל"ורחץ" שהרי בדר"כ
מיטהרים ורק אז מקבלים קדושה.
אלא שבער"פ הקדושה מגיעה גם ללא שום הכנה ומיד בהתקדש החג
אנו זוכים ל"קדש".
אחרי שזכינו לקדש בהתעורתא דלעילא או אז אנו צריכים לעבוד ל"ורחץ".

ובאמת כעי"ז מובא בשם האריז"ל.

Re: כמה הערות והארות לערב פסח\ בדיקת חמץ..

נשלח: 18 אפריל 2019, 21:46
על ידי רוצה לדעת
כבוד דורדיא היקר,
ראשית שמחתנו בדבריך הנפלאים כתמיד!

הברכה כוללת את הביעור שלמחרת,
היכן מניחים את החמץ, בכניסה לבית במקום שמור וקשור היטב היטב...

Re: כמה הערות והארות לערב פסח\ בדיקת חמץ..

נשלח: 18 אפריל 2019, 21:59
על ידי דורדיא
ועוד שאלה קטנה..

חמץ שביטלתי והפקרתי עכשיו אחרי הבדיקה,
אני יכול לאכול אותו מחר בבוקר?

Re: כמה הערות והארות לערב פסח\ בדיקת חמץ..

נשלח: 18 אפריל 2019, 22:09
על ידי רוצה לדעת
למה לא,
תזכה בזה בחזרה,
ותאכל כמו הנחש שאוכל עפרא דארעא....

Re: כמה הערות והארות לערב פסח\ בדיקת חמץ..

נשלח: 18 אפריל 2019, 22:56
על ידי נחפשה דרכינו
אצלנו מצאו כו"כ פעמים חמץ גמור בבדיקה בבנין [שחייב מדינא בבדיקה כדין חצר השותפין]

Re: כמה הערות והארות לערב פסח\ בדיקת חמץ..

נשלח: 18 אפריל 2019, 23:45
על ידי בן של רב
אם תמיד לא מצאת כנראה אתה ובני ביתך מוצלחים במיוחד!

אני מצאתי גם הפעם כמה דברים כמו תמיד.

Re: כמה הערות והארות לערב פסח\ בדיקת חמץ..

נשלח: 19 אפריל 2019, 00:03
על ידי הכהן
דורדיא כתב:
18 אפריל 2019, 21:59
ועוד שאלה קטנה..

חמץ שביטלתי והפקרתי עכשיו אחרי הבדיקה,
אני יכול לאכול אותו מחר בבוקר?
אחרי הבדיקה מבטלים רק את החמץ שאינו ידוע