דף 1 מתוך 1

חובת סיפור יציאת מצרים כשהתעורר

נשלח: 19 אפריל 2019, 00:10
על ידי נדיב לב
הרמב"ם כותב שמצוות סיפור יציאת מצרים עד שתחטפנו שינה
ויש לדון במקרה שהתעורר אם שרי ליה לחזור ולישון או שוב חוזר עליו החיוב
וחשבתי לדמות לדברי ר' ישראל סלנטר דחובת אניש לבסומי לא מפקיעה חובת שכרות מכאן ואילך אלא פוטרת כל עוד הוא מבוסם ולאחר שנשתפה חוזר עליו חיוב השתיה והוא הדין בספק זה
וברור שהספק לא לשיטות הנוקטות שחובת סיפור יציאת מצרים עד חצות אלא לדברי הרמב"ם

Re: חובת סיפור יציאת מצרים כשהתעורר

נשלח: 19 אפריל 2019, 00:18
על ידי בן של רב
אולי רעיון נועז:
שחלק מהענין בסיפור יצי"מ הוא להירדם עם המסר כדי שיחדור בתת המודע.
שהרי כל ענין ההמחשה המרובה בלילה הזה - מתאים מאוד להרבה עקרונות בפסיכולוגיה כידוע למבינים.

ויש גם בחינה רוחנית ידועה ששנת הלילה מספיגה את המעשים שקדמו לה.

ואולי זה מתקשר כהסבר נוסף ומחודש למה של"צ ק"ש על המיטה - כי התחליף הזה הוא במקום לישן מתוך דברי תורה.
(ואכמ"ל בהקבלות הרבות בין ק"ש ות"ת לסיפור יצי"מ)

זה גם מסתדר לי מצויין עם אריכות שיש לי - על דין לינה בירושלים של כל מקריב קרבן.

Re: חובת סיפור יציאת מצרים כשהתעורר

נשלח: 19 אפריל 2019, 00:24
על ידי נדיב לב
כשהתעורר פרח ליה מהתת מודע או לא?
איך פשטת בדבריך הנועזים והנחמדים את הספק

Re: חובת סיפור יציאת מצרים כשהתעורר

נשלח: 19 אפריל 2019, 00:38
על ידי יהודי
לכאו' כוונת הרב הנדיב היא האם עד שתחטפנו שינה או שיעור פטור או אונס, בפמ"ג א"א סי' תפא סק"א לכאו' מבואר שלאחר שישן כבר אינו חייב.

Re: חובת סיפור יציאת מצרים כשהתעורר

נשלח: 19 אפריל 2019, 00:59
על ידי יעקב שלם
כתבו הפוסקים (מובא למשל גם בשערי ימי הפסח) שעד שתחטפנו שינה הכוונה עד שראשו כבד עליו או שהוא מאוד עייף ול"צ להירדם על כרית ההסיבה
ולכן בד"כ מי שהתעורר הוא עדין בגדר "חטוף" ע"י השינה
אא"כ מדובר שהוא התעורר לגמרי והוא לא ממשיך לישון והנידון האם חוזר עליו החיוב

Re: חובת סיפור יציאת מצרים כשהתעורר

נשלח: 19 אפריל 2019, 01:41
על ידי אסף
..

Re: חובת סיפור יציאת מצרים כשהתעורר

נשלח: 19 אפריל 2019, 01:55
על ידי בן של רב
נדיב לב כתב:
19 אפריל 2019, 00:24
כשהתעורר פרח ליה מהתת מודע או לא?
איך פשטת בדבריך הנועזים והנחמדים את הספק
לא פשטתי (את כותנתי) אלא העמדתי מהלך אחר בענין.
וממילא הספק מתפצל לשנים.
להמהלך הרגיל שבעצם יש לספר כל הלילה כי כל הלילה נועד לזה - א"כ אולי כשמתעורר אין לו פטור דהא כבר יצא מכלל אנוס ונעבאך שעיניו נעצמות.

אבל להמהלך המחודש שזה לא סתם חיוב על הלילה אלא חיוב להירדם עם זה - א"כ השאלה היא קצת אחרת.
האם סגי במשהו כל דהו
(וכמו הרמ"א שפוטר ע"י שינה מינימלית בפורים את החיוב של עד דלא ידע)
או שעדיין יש גם וגם
דהיינו גם חיוב להירדם וגם למלא את הלילה
(וכמו ת"ת שתרתי איתנייהו ביה)

Re: חובת סיפור יציאת מצרים כשהתעורר

נשלח: 19 אפריל 2019, 08:53
על ידי שמעיה
לי יש רעיון אחר. שחובת סיפור יציאת מצרים הוא על הפסח מצה ומרור. וכפי שאין יוצאים יד''ח קודם הלילה, כך אין מצווה בזה אחר הבוקר.
מאחר ואם ישן אדם לאחר אכילה מן הפסח, אסור לו להמשיך ולאכול, (וכבימינו אם נרדם אחר אפיקומן), הרי שפקעה חובת הפסח ממנו, ושוב אין לו מצווה לספר ביצי''מ.

Re: חובת סיפור יציאת מצרים כשהתעורר

נשלח: 19 אפריל 2019, 13:57
על ידי תריג מצוות
בחק יעקב תפא א מבואר שלאחר שישן וניעור לא חלה עליו מצות סיפור יציאת מצרים, (וע"ש שאף כבר אין את איסור שתיה שלאחר האפיקומן). אמנם ראיתי שמביאים בשם ספר 'התעוררות התשובה' (סי' רעא) שלאחר שניעור חזר החיוב.

Re: חובת סיפור יציאת מצרים כשהתעורר

נשלח: 30 מרץ 2020, 00:17
על ידי נדיב לב
יעקב שלם כתב:
19 אפריל 2019, 00:59
כתבו הפוסקים (מובא למשל גם בשערי ימי הפסח) שעד שתחטפנו שינה הכוונה עד שראשו כבד עליו או שהוא מאוד עייף ול"צ להירדם על כרית ההסיבה
ולכן בד"כ מי שהתעורר הוא עדין בגדר "חטוף" ע"י השינה
אא"כ מדובר שהוא התעורר לגמרי והוא לא ממשיך לישון והנידון האם חוזר עליו החיוב

כך מסתבר

Re: חובת סיפור יציאת מצרים כשהתעורר

נשלח: 30 מרץ 2020, 00:23
על ידי הערשל
בן של רב כתב:
19 אפריל 2019, 01:55
נדיב לב כתב:
19 אפריל 2019, 00:24
כשהתעורר פרח ליה מהתת מודע או לא?
איך פשטת בדבריך הנועזים והנחמדים את הספק

לא פשטתי (את כותנתי) אלא העמדתי מהלך אחר בענין.
וממילא הספק מתפצל לשנים.
להמהלך הרגיל שבעצם יש לספר כל הלילה כי כל הלילה נועד לזה - א"כ אולי כשמתעורר אין לו פטור דהא כבר יצא מכלל אנוס ונעבאך שעיניו נעצמות.

אבל להמהלך המחודש שזה לא סתם חיוב על הלילה אלא חיוב להירדם עם זה - א"כ השאלה היא קצת אחרת.
האם סגי במשהו כל דהו
(וכמו הרמ"א שפוטר ע"י שינה מינימלית בפורים את החיוב של עד דלא ידע)
או שעדיין יש גם וגם
דהיינו גם חיוב להירדם וגם למלא את הלילה
(וכמו ת"ת שתרתי איתנייהו ביה)
ממעשה דרבותינו שהיו מסובים בב"ב משמע שצריך כל הלילה גם בלא שתחטפנו שינה.
 

Re: חובת סיפור יציאת מצרים כשהתעורר

נשלח: 30 מרץ 2020, 00:30
על ידי איש ווילנא
בן של רב כתב:
19 אפריל 2019, 00:18
אולי רעיון נועז:
שחלק מהענין בסיפור יצי"מ הוא להירדם עם המסר כדי שיחדור בתת המודע.
שהרי כל ענין ההמחשה המרובה בלילה הזה - מתאים מאוד להרבה עקרונות בפסיכולוגיה כידוע למבינים.

ו
בן של רב כתב:
19 אפריל 2019, 00:18
אולי רעיון נועז:
שחלק מהענין בסיפור יצי"מ הוא להירדם עם המסר כדי שיחדור בתת המודע.
שהרי כל ענין ההמחשה המרובה בלילה הזה - מתאים מאוד להרבה עקרונות בפסיכולוגיה כידוע למבינים.

ויש גם בחינה רוחנית ידועה ששנת הלילה מספיגה את המעשים שקדמו לה.

וכיון שהגרד"ל אמר שיש לומר בדיחה להוריד את המתח
אומר שעל פי דבריך הבנתי
על מה שיש שנוהגים בפורים לשתות רביעית יין וללכת לישון ובזה לקיים מצוות עד דלא ידע
ולא הבנתי אייזה טעם יש למצווה זו
וכי יש ענין לישון בפורים ומה כל ההגיון בזה [ואת דברי הרמב"ם והרמ"א פירשתי שהכוונה לשתות עד הרבה עד שראשו כבד עליו ונרדם מעצמו]
אבל לדבריך אתי שפיר כי כשהולך לישון אחרי שתיית יין זה מספיג את המעשה שקדם לו

וכמובן שהדברים על דרך הלצה
אבל על דרך אמת אין שום ענין לישון בפורים ואין זה כי אם מעשה הדיוט