“ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?


פותח הנושא
בר בי רב
הודעות: 448
הצטרף: 07 מאי 2017, 12:08
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 79 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

“ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי בר בי רב » 21 אפריל 2019, 12:06

קטעים מתוך מאמר שהתפרסם עכשיו [מהרב ר. י. ח. מ. א.]:

בפרשת בשלח (טו, ב) על הפסוק “עזי וזמרת י”ה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלי אבי וארממנהו”.

ופרש”י בד”ה “זה אלי” וז”ל: בכבודו נגלה עליהם והיו מראים אותו באצבע, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראו נביאים, עכ”ל.

ובשפתי חכמים אות ח’ הביא משם ה”גור אריה” וז”ל: כי זה אלי משמע שראו אותו, ומדכתיב כל השירה בלשון יחיד א”כ על כל אחד ואחד ואפילו על השפחה נמי מדבר, עכ”ל.

ובמכילתא דרבי ישמעאל בשלח מסכתא דשירה פר’ ג’ (וכן הוא בילקוט שמעוני שמות פר’ טז רמז רמ”ד) מובא וז”ל: זה אלי ואנוהו. רבי אליעזר אומר מנין אתה אומר שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל וכל שאר הנביאים שנאמ’ בהם (הושע י”ב) וביד הנביאים אדמה וכתיב יחזקאל א’ נפתחו השמים ואראה מראות אלהים. משל למלך בשר ודם שבא למדינה ועליו צפירה מקיפתו וגבורים מימינו ומשמאלו וחיילות מלפניו ומלאחריו הכל שואלין אי זהו המלך מפני שהוא בשר ודם כמותם. אבל כשנגלה הקב”ה על הים לא שאל אחד מהם לשאול אי זהו המלך אבל כשראוהו הכירוהו ופתחו כלן ואמרו זה אלי ואנוהו, עכ”ל.

וכן עיין בזוה”ק ח”ב (דף ס”ד ע”ב) שכה כתב וז”ל: אמר רבי אבא, מאי דכתיב היש יהו”ה בקרבנו אם אין, וכי טפשין הוו ישראל דלא ידעי מלה דא, והא חמו שכינתא קמייהו, וענני כבוד עלייהו דסחרן לון, ואינון אמרו היש יהו”ה בקרבנו אם אין, גוברין דחמו זיו יקרא דמלכיהון על ימא, ותנינן ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל, אינון אשתכחו טפשין ואמרו היש יהו”ה בקרבנו אם אין. אלא הכי קאמר רבי שמעון, בעו למנדע בין עתיקא סתימאה דכל סתימין דאקרי אין, ובין זעיר אנפין דאקרי יהו”ה, ועל דא לא כתיב היש יהו”ה בקרבנו אם לא, כמה דכתיב הילך בתורתי אם לא, אלא היש יהו”ה בקרבנו אם אין, אי הכי אמאי אתענשו, אלא על דעבידו פרודא, ועבידו בנסיונא, דכתיב ועל נסותם את יהו”ה, אמרו ישראל אי האי נשאל בגוונא חד, ואי האי נשאל בגוונא אחרא, ועל דא מיד ויבא עמלק, עכ”ל הזוה”ק.

ונשאלת השאלה מי היא אותה שפחה שראתה על הים מה שלא ראו הנביאים.
...
ט) שאלתי להגאון האדיר רבי חיים קניבסקי שליט”א שאלה זו מי היא השפחה שראתה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. והשיב לי שמה שכתבו חז”ל ראתה שפחה הכוונה על כל השפחות, עכ”ל.


המאמר המלא באתר ספרים אונליין
https://sfarim.online/2019/04/21/%D7%A8 ... %91%D7%95/


ברסלבר (ליטאי לשעבר)
הודעות: 378
הצטרף: 04 יולי 2018, 21:22
נתן תודה: 105 פעמים
קיבל תודה: 125 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר) » 21 אפריל 2019, 12:50

בהתחלה חשבתי שזו שאלה של בן אדם שלא למד דקדוק בסיסי של כיתה ד'. כאילו ברור שהכוונה לכל שפחה ולא לאחת מסויימת.
רק אח"כ הבנתי שאולי הכונה להקשות מצד שמניין היו לבני ישראל שפחות הרי הם עצמם היו עבדים שרק עכשיו השתחררו, שזה באמת שאלה טובה.
אבל זה לא מובן מהציטוט החלקי שלך. ודי נראה שגם ר' חיים לא הבין את השאלה אחרת ממה שאני הבנתי בהתחלה.


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 21 אפריל 2019, 14:06

דרך אגב, ידוע אימרה של בעלי המוסר כי אמנם השפחה על הים ראתה, אך היא נשארה שפחה.
אבל הדרכי שמואל זיע"א היה מרגלא בפומיה לומר לא כן, והביא שכן מפורש ברמב"ן בכמה מקומות שמכח אותה ראיה הזדככו בני ישראל בגופם וזכו לאכול את המן - שהוא לחם שמים.


במבי
הודעות: 2365
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 612 פעמים
קיבל תודה: 683 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי במבי » 21 אפריל 2019, 16:34

וכן זכור לי שהעובר ראה אף מבטן אמו וכן תינוק יונק משדי אמו ושמט דד מפיו ואמר ג"כ "זה אלי ואנוהו" ומסתמא האם שהניקה אז היתה פטורה מלעמוד שהרי עסוקה בלהניק והווי כמחזיק ס"ת שפטור מלעמוד !

מה רב קדושת מעמד האם בישראל !


יהודי של פעם
הודעות: 163
הצטרף: 13 מרץ 2019, 23:52
נתן תודה: 16 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי יהודי של פעם » 21 אפריל 2019, 19:33

בר בי רב כתב:
21 אפריל 2019, 12:06
ונשאלת השאלה מי היא אותה שפחה שראתה על הים מה שלא ראו הנביאים.
וכן יש לשאול מי היו העבדים של ישראל שנימולו ביד' ניסן
כמבואר בשמות יב-מד וברמב"ן שם פסוק מג


פותח הנושא
בר בי רב
הודעות: 448
הצטרף: 07 מאי 2017, 12:08
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 79 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי בר בי רב » 21 אפריל 2019, 19:45

ברסלבר (ליטאי לשעבר) כתב:
21 אפריל 2019, 12:50
בהתחלה חשבתי שזו שאלה של בן אדם שלא למד דקדוק בסיסי של כיתה ד'. כאילו ברור שהכוונה לכל שפחה ולא לאחת מסויימת.
רק אח"כ הבנתי שאולי הכונה להקשות מצד שמניין היו לבני ישראל שפחות הרי הם עצמם היו עבדים שרק עכשיו השתחררו, שזה באמת שאלה טובה.
אבל זה לא מובן מהציטוט החלקי שלך. ודי נראה שגם ר' חיים לא הבין את השאלה אחרת ממה שאני הבנתי בהתחלה.
יהודי של פעם כתב:
21 אפריל 2019, 19:33
בר בי רב כתב:
21 אפריל 2019, 12:06
ונשאלת השאלה מי היא אותה שפחה שראתה על הים מה שלא ראו הנביאים.
וכן יש לשאול מי היו העבדים של ישראל שנימולו ביד' ניסן
כמבואר בשמות יב-מד וברמב"ן שם פסוק מג
עיינתם בקישור המצורף?


יהודי
הודעות: 3663
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 783 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי יהודי » 21 אפריל 2019, 21:14

זקן ויושב בישיבה כתב:
21 אפריל 2019, 14:06
דרך אגב, ידוע אימרה של בעלי המוסר כי אמנם השפחה על הים ראתה, אך היא נשארה שפחה.
אבל הדרכי שמואל זיע"א היה מרגלא בפומיה לומר לא כן, והביא שכן מפורש ברמב"ן בכמה מקומות שמכח אותה ראיה הזדככו בני ישראל בגופם וזכו לאכול את המן - שהוא לחם שמים.
זכורני שכאשר הייתי בחור בישיה"ק, היה בשבת פרשת בשלח קידוש לשמחת אופרוף (באולם מתחת שערי אשר) והשתתף שם מרן הגרח"ק שליט"א, וכששאלוהו מדוע נשארה שפחה, אמר שמכיון שאף אחד לא שיחרר אותה.זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 22 אפריל 2019, 11:01

ודרך אגב, מנין דרשו חז"ל שראתה שפחה על הים וכו' וכמדומה בשם הגר"א או בשם תלמידו הגר"ח שחז"ל דרשו כן ממה שכתוב זה קלי ואנווהו אלוקי אבי וארוממנהו, ומי יכול לומר זה קלי ואינו יכול לומר אלוקי אבי זהו שפחה.


טעם ודעת
הודעות: 232
הצטרף: 03 אפריל 2019, 15:29
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי טעם ודעת » 24 אפריל 2019, 22:31

גם בפשטות יש לומר שרק במתן תורה אז הגיעו לדרגה של 'בנים'


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 24 אפריל 2019, 22:33

טעם ודעת כתב:
24 אפריל 2019, 22:31
גם בפשטות יש לומר שרק במתן תורה אז הגיעו לדרגה של 'בנים'
מה כוונתך לומר? שכל ישראל נקראו שפחה? ודאי לא משמע כך.


ראשון לציון
הודעות: 205
הצטרף: 23 אפריל 2019, 20:47
קיבל תודה: 46 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי ראשון לציון » 24 אפריל 2019, 22:54

איני מבין את כל הפלפול. מפורש בעשרת הדברות 'עבדך ואמתך' - ומכאן שהיו להם עבדים ושפחות. ויש גם את המדרש הידוע אודות המן, שאם היו רבים על בעלות לעבד היו יודעים זאת על ידי המן שירד במקום האדון האמיתי


נבשר
הודעות: 2282
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 639 פעמים
קיבל תודה: 584 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי נבשר » 25 אפריל 2019, 00:36

טעם ודעת כתב:
24 אפריל 2019, 22:31
גם בפשטות יש לומר שרק במתן תורה אז הגיעו לדרגה של 'בנים'
ביציאת מצרים "בני בכרי ישראל" וכן בערבית "המעביר בניו בין גזרי ים סוף".


האדם
הודעות: 4
הצטרף: 25 אפריל 2019, 01:44
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי האדם » 25 אפריל 2019, 02:10

בפשטות קאי על שפחות של המצריים


האדם
הודעות: 4
הצטרף: 25 אפריל 2019, 01:44
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי האדם » 25 אפריל 2019, 02:14

ראשון לציון כתב:
24 אפריל 2019, 22:54
מפורש בעשרת הדברות 'עבדך ואמתך'
התורה היא נצחיית, דאלת"ה וְגֵרְךָ אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ דכתיב בתריה על מי קאי?


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 25 אפריל 2019, 11:02

האדם כתב:
25 אפריל 2019, 02:10
בפשטות קאי על שפחות של המצריים
אז למה לא נאמר מה שראו מצרים על הים וכו'?
ברור דקאי על שפחות של ישראל, וכפי שהבאתי למעלה מהגר"א ותלמידיו, דמקור דרשת חז"ל מהלשון זה קלי ואלוקי אבי וכו' עיין לעיל.


טעם ודעת
הודעות: 232
הצטרף: 03 אפריל 2019, 15:29
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי טעם ודעת » 28 אפריל 2019, 13:55

גם שנמצא לשונות אלו בני בכרי וכו' המעביר בניו וכו', מ"מ שלימות וגמר הדבר נעשה בסיני כמו שמפורש בספרים שביצאית מצרים היה האירוסין וגמר הקנין הנשיאין נעשה בקבלת התורה ואז נעשו לגמרי מדריגת 'בנים'


רוצה לדעת
הודעות: 981
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 376 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי רוצה לדעת » 28 אפריל 2019, 13:59

בני בכורי הוא ע"ש העתיד כמפורש ברש"י שבת פט: ובמהרש"א שם
המעביר בניו, אי' בשפ"א בכ"ד שבקרי"ס זכו לתואר בנים,
ולהמבו' ברש"י הנ"ל הביאור כי בקרי"ס כבר התחיל הארת מתן תורה וכמש"כ הספרונו עה"פ "אנכי ה'", עייש"ה.
וכמו"כ עפ"י המבו' ברמב"ן שבקרי"ס נזדכך גופם להיות ראויים לאכילת המן, ועל אכילת המן אי' בקדמונים [עי' ש"ש בהקדמה] שהיה "הכרחי" למתן תורה.


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 28 אפריל 2019, 14:22

טעם ודעת כתב:
28 אפריל 2019, 13:55
גם שנמצא לשונות אלו בני בכרי וכו' המעביר בניו וכו', מ"מ שלימות וגמר הדבר נעשה בסיני כמו שמפורש בספרים שביצאית מצרים היה האירוסין וגמר הקנין הנשיאין נעשה בקבלת התורה ואז נעשו לגמרי מדריגת 'בנים'
כל הפלפולים לא יעזרו, כשחז"ל אמרו ראתה שפחה על הים, אין ספק כלל שלא התכוונו לבני ישראל עצמם.


משה נפתלי
הודעות: 905
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 71 פעמים
קיבל תודה: 273 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי משה נפתלי » 28 אפריל 2019, 15:12

במבי כתב:
21 אפריל 2019, 16:34
זכור לי שהעובר ראה מבטן אמו, וכן תינוק יונק משדי אמו שמט דד מפיו ואמר "זה אלי ואנוהו".
כך שנו חכמים בשלהי פרק חמישי דמסכת סוטה:
דָּרַשׁ רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי: בַּשָּׁעָה שֶׁעָלוּ יִשְׂרָאֵל מִן הַיָּם נָתְנוּ עֵינֵיהֶם לוֹמַר שִׁירָה. וְכֵיצַד אָמְרוּ שִׁירָה? עוֹלֵל מֻטָּל עַל בִּרְכֵּי אִמּוֹ וְתִינוֹק יוֹנֵק מִשְּׁדֵי אִמּוֹ, כֵּיוָן שֶׁרָאוּ אֶת הַשְּׁכִינָה, עוֹלֵל הִגְבִּיהַּ צַוָּארוֹ וְתִינוֹק שָׁמַט דַּד מִפִּיו וְאָמְרוּ 'זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ', שֶׁנֶּאֱמַר 'מִפִּי עוֹלְלִים וְיֹנְקִים יִסַּדְתָּ עֹז'. הָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מִנַּיִן שֶׁאֲפִלּוּ עֻבָּרִים שֶׁבִּמְעֵי אִמָּן אָמְרוּ שִׁירָה? שֶׁנֶּאֱמַר 'בְּמַקְהֵלוֹת בָּרְכוּ אֱלֹהִים, אֲדֹנָי מִמְּקוֹר יִשְׂרָאֵל'. וְהָא לָא חֲזוּ? אָמַר רַבִּי תַּנְחוּם: כָּרֵס נַעֲשָׂה לָהֶן כְּאַסְפַּקְלַרְיָא הַמְּאִירָה וְרָאוּ.


יהודי של פעם
הודעות: 163
הצטרף: 13 מרץ 2019, 23:52
נתן תודה: 16 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי יהודי של פעם » 28 אפריל 2019, 15:20

נבשר כתב:
25 אפריל 2019, 00:36
טעם ודעת כתב:
24 אפריל 2019, 22:31
גם בפשטות יש לומר שרק במתן תורה אז הגיעו לדרגה של 'בנים'
ביציאת מצרים "בני בכרי ישראל" וכן בערבית "המעביר בניו בין גזרי ים סוף".
אדרבה
'בני בכורי' משמע שלא רק ישראל נקראו בנים רק הם הבכורים
ועמד על כך ר"א וסרמן סוף קובה"ע שעד מ"ת כולם האומות נקראו בנים וישראל בכורים
ואחר מ"ת רק ישראל נקראו בנים למקום


נבשר
הודעות: 2282
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 639 פעמים
קיבל תודה: 584 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי נבשר » 29 אפריל 2019, 00:04

רוצה לדעת כתב:
28 אפריל 2019, 13:59
בני בכורי הוא ע"ש העתיד כמפורש ברש"י שבת פט: ובמהרש"א שם
המעביר בניו, אי' בשפ"א בכ"ד שבקרי"ס זכו לתואר בנים,
ולהמבו' ברש"י הנ"ל הביאור כי בקרי"ס כבר התחיל הארת מתן תורה וכמש"כ הספרונו עה"פ "אנכי ה'", עייש"ה.
וכמו"כ עפ"י המבו' ברמב"ן שבקרי"ס נזדכך גופם להיות ראויים לאכילת המן, ועל אכילת המן אי' בקדמונים [עי' ש"ש בהקדמה] שהיה "הכרחי" למתן תורה.
היכן השפת אמת שציינת?


רוצה לדעת
הודעות: 981
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 376 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

שליחה על ידי רוצה לדעת » 29 אפריל 2019, 00:26

נבשר כתב:
29 אפריל 2019, 00:04
רוצה לדעת כתב:
28 אפריל 2019, 13:59
בני בכורי הוא ע"ש העתיד כמפורש ברש"י שבת פט: ובמהרש"א שם
המעביר בניו, אי' בשפ"א בכ"ד שבקרי"ס זכו לתואר בנים,
ולהמבו' ברש"י הנ"ל הביאור כי בקרי"ס כבר התחיל הארת מתן תורה וכמש"כ הספרונו עה"פ "אנכי ה'", עייש"ה.
וכמו"כ עפ"י המבו' ברמב"ן שבקרי"ס נזדכך גופם להיות ראויים לאכילת המן, ועל אכילת המן אי' בקדמונים [עי' ש"ש בהקדמה] שהיה "הכרחי" למתן תורה.
היכן השפת אמת שציינת?
שפ"א פסח תרל"ח: וביצ"מ קבלו מלכות שמים כמ"ש הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה וכ"כ עבדי הם אשר הוצאתי כו'. אח"כ קי"ס בחי' בנים
פסח תרמ"ו: בענין קי"ס בשביעי של פסח. שדרשו במדרש שהוא כמו שבת לשאר ימי הפסח. שזה הי' תכלית הגאולה דמקודם יצאו מכלל עבדי פרעה להיות עבדי ה'. ואח"כ נכנסו במדריגת בנים
תרנ"ח: ביצ"מ נעשו בנ"י עבדי ה' כמ"ש והוצאתי את צבאותי. ובקי"ס נתעלו לבחי' בנים כמ"ש המעביר בניו בין גזרי ים סוף.

אם תמצא עוד, תעדכן...

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח