דף 2 מתוך 2

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 29 אפריל 2019, 15:15
על ידי שמעיה
מתחזק כתב:
29 אפריל 2019, 15:12
שמעיה כתב:
29 אפריל 2019, 15:07
מתחזק כתב:
24 אפריל 2019, 21:42
הצהרה מאוד חמורה כוונתי, כמו הצהרה של אדם שהוא לא יקיים מצווה שהוא חייב אותה, ודם אם רק במצב מסויים כמו נידון דידן, אבל יש כאן חסרון בקבלת עול המצווה.
לענ''ד, הצהרתך חמורה מאוד.
זה כמו הצהרה של אדם, ששיקול דעתו ההלכתי של פוסק מקובל על עשרות אלפי יהודים יראים ושלמים, אין בו די על מנת שההולכים לאורו ינהגו כפסקו בכל מקרה שיקרה.
ועדיין הצהרה זו יותר חמורה.
לא הבנתי.
נחלקו הפוסקים האם מצת מכונה כשרה לפסח או לא. אומר תלמיד הפוסק שפסק שמצת מכונה אינה כשרה לפסח, ובשל כך לא ניתן לקיים על ידי אכילתה את מצוות הלילה, שכאשר אין לו מצת יד, הרי הוא במצב שאין לו מצות. זאת על פי פסק רבו. לפי זה, אין כאן הצהרה ולא חמורה, אלא יש כאן תחושת אני ורבותיי ופוסקיי, ומלבדי אין עוד.

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 29 אפריל 2019, 15:33
על ידי זקן ויושב בישיבה
שמעיה כתב:
29 אפריל 2019, 15:15
מתחזק כתב:
29 אפריל 2019, 15:12
שמעיה כתב:
29 אפריל 2019, 15:07

לענ''ד, הצהרתך חמורה מאוד.
זה כמו הצהרה של אדם, ששיקול דעתו ההלכתי של פוסק מקובל על עשרות אלפי יהודים יראים ושלמים, אין בו די על מנת שההולכים לאורו ינהגו כפסקו בכל מקרה שיקרה.
ועדיין הצהרה זו יותר חמורה.
לא הבנתי.
נחלקו הפוסקים האם מצת מכונה כשרה לפסח או לא. אומר תלמיד הפוסק שפסק שמצת מכונה אינה כשרה לפסח, ובשל כך לא ניתן לקיים על ידי אכילתה את מצוות הלילה, שכאשר אין לו מצת יד, הרי הוא במצב שאין לו מצות. זאת על פי פסק רבו. לפי זה, אין כאן הצהרה ולא חמורה, אלא יש כאן תחושת אני ורבותיי ופוסקיי, ומלבדי אין עוד.
יצאו כאן מתוך הנחה שאף האוסרים המקוריים לא התכוונו עד כדי כך, אלא שהיום יהיו כאלו שיקצינו עד שם ועליהם מדובר.
עדיין איננו יודעים אם יש מי שפוסק כך.

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 29 אפריל 2019, 17:21
על ידי שמעיה
זקן ויושב בישיבה כתב:
29 אפריל 2019, 15:33
שמעיה כתב:
29 אפריל 2019, 15:15
מתחזק כתב:
29 אפריל 2019, 15:12
ועדיין הצהרה זו יותר חמורה.
לא הבנתי.
נחלקו הפוסקים האם מצת מכונה כשרה לפסח או לא. אומר תלמיד הפוסק שפסק שמצת מכונה אינה כשרה לפסח, ובשל כך לא ניתן לקיים על ידי אכילתה את מצוות הלילה, שכאשר אין לו מצת יד, הרי הוא במצב שאין לו מצות. זאת על פי פסק רבו. לפי זה, אין כאן הצהרה ולא חמורה, אלא יש כאן תחושת אני ורבותיי ופוסקיי, ומלבדי אין עוד.
יצאנו מתוך הנחה שאף האוסרים המקוריים לא התכוונו עד כדי כך, אלא שהיום יהיו כאלו שיקצינו עד שם ועליהם מדובר.
עדיין איננו יודעים אם יש מי שפוסק כך.
לא נכנסתי כלל לנידון עצמו. אני הגבתי על הצהרתו התמוהה של מתחזק שכוונה אל מי שכתב
ברל כתב:
24 אפריל 2019, 21:10
לשיטתם וכך אוחזים בצאנז ככל הידוע לי שזה חמץ בדיוק כמו לחם למה שיעשו את זה?
ועל כך כתב
מתחזק כתב:
24 אפריל 2019, 21:23
לענ"ד, להצהיר שאם יהא לו רק כזית מצה מכונה הוא לא יאכל אותה בליל ט"ו, זוהי הצהרה מאוד חמורה.
ועל כך כתבתי את מה שכתבתי.

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 29 אפריל 2019, 18:33
על ידי זכרונות
השאלה שנשאלה דומה לשאלה האם כשאין למישהוא תפילין רגילות ויש לו רק תפילין שהפרשיות נכתבו במכונת כתיבה עתיקה שלכמה מהפוסקים זה נקרא כתיבה האם יניח אותם או לא
השאלה מתעצמת כשגם הפרשיות נכתבו במכונת כתיבה מודרנית שבלחיצה אחת נכתבו כל הפרשיות
מצב מצות מכונה היום הוא ללא הכר למצב הראשוני שעליה דנו הפוסקים לפני כמאה וחמישים שנה שאז המציאות שהמוצר המוגמר היה בדיוק כמו מצות עבו"י וההבדל היחיד היה שרידוד הבצק נעשה ע"י מכונה ידנית, משא"כ כיום התנור לא מוסק כמו שנהגו אבותינו אלא החום בהתחלתו הוא הרבה פחות חם כדי שהבצק יקבל תפיחה ורק אח"כ הוא נאפה, כך שהדמיון בינו למצות שצוותה תורתינו הקדושה לאכול בליל הסדר הוא רחוק כרחוק מזרח ממערב ויתכן גם להיכשל באיסור כרת

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 29 אפריל 2019, 19:59
על ידי נפתולי
אני יודע מקרוב שיש קהילות מסויימות שאף אינם אוכלים "לאחר הפסח" מצות מכונה, משום שהם לא נמכרו במכירת חמץ!!!
לכאורה לדעתם הם בוודאי לא יאכלו כלל מצה בליל הסדר, מאשר לאכול מצת מכונה שהוא לדידם חמץ גמור.
לדוגמא בעלמא אני מעתיק כאן מתשובת בעל חלקת יואב (או"ח י"ד), שרואים דעת האוסרין כי אכילת מצות מכונה דינו כאכילת חמץ ממש, ואין זה אפילו פתרון לאופים מסויימים שלא אפו מצות כהלכתן והכשילו את הרבים באכילת חמץ:
לכידה.JPG
המדובר היה באופים שמכשילים את הרבים בחמץ, וחשבו להתיר משום זה מצות מכונה.

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 30 אפריל 2019, 16:53
על ידי אברך כולל
מתפלפלים כאן מסברא על דבר שנפסק בשולחן ערוך
סתירת זקנים בנין כתב:
24 אפריל 2019, 23:15
יהושע כתב:
24 אפריל 2019, 22:39
אבל עדיין יש לדון מדין נדר.
אין נשבעים על המצוות, דאין שבועה חלה על שבועה, ונדר לא שייך פה כי אין זה מצה מסויימת שלפנינו, וגם אם כן יהיה חייב לעשות על זה התרת נדרים.
שלחן ערוך [תבנית הדף].pdf
שלחן ערוך [תבנית הדף].pdf

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 30 אפריל 2019, 17:29
על ידי שמעיה
אברך כולל כתב:
30 אפריל 2019, 16:53
מתפלפלים כאן מסברא על דבר שנפסק בשולחן ערוך
סתירת זקנים בנין כתב:
24 אפריל 2019, 23:15
יהושע כתב:
24 אפריל 2019, 22:39
אבל עדיין יש לדון מדין נדר.
אין נשבעים על המצוות, דאין שבועה חלה על שבועה, ונדר לא שייך פה כי אין זה מצה מסויימת שלפנינו, וגם אם כן יהיה חייב לעשות על זה התרת נדרים.
שלחן ערוך [תבנית הדף].pdfשלחן ערוך [תבנית הדף].pdf
אכן. רציתי להעיר מכבר שלכאורה דומה לנשבע שלא לאכול מצה כלל, דבכה''ג חל על המצוות.

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 30 אפריל 2019, 17:33
על ידי זקן ויושב בישיבה
שמעיה כתב:
30 אפריל 2019, 17:29
אברך כולל כתב:
30 אפריל 2019, 16:53
מתפלפלים כאן מסברא על דבר שנפסק בשולחן ערוך
סתירת זקנים בנין כתב:
24 אפריל 2019, 23:15
אין נשבעים על המצוות, דאין שבועה חלה על שבועה, ונדר לא שייך פה כי אין זה מצה מסויימת שלפנינו, וגם אם כן יהיה חייב לעשות על זה התרת נדרים.
שלחן ערוך [תבנית הדף].pdfשלחן ערוך [תבנית הדף].pdf
אכן. רציתי להעיר מכבר שלכאורה דומה לנשבע שלא לאכול מצה כלל, דבכה''ג חל על המצוות.
למה? אתה מתכוון מדין כולל? האם אוסר מצה על עצמו כל שבעת ימי הפסח זה כולל?

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 30 אפריל 2019, 17:36
על ידי שמעיה
לשון המחבר, באם קשה לפתוח את הקובץ שצירף הרב @אברך כולל
אמר שבועה שלא אוכל מצה סתם, אסור לאכול מצה בליל פסח.

ברגע שהוא אוסר על עצמו מצות מכונה מחצות ערב פסח ועד צאת הפסח, הרי הוא כולל. ואם אצטרך, אפשפש ואמצא את האבני נזר הדן על עניין זה.
יתר על כן, יש לדון במי שאוסר על עצמו מצה של כוסמין, וקרה המקרה ובליל פסח לא היה לפניו מצת דגן כי אם של כוסמין. סברתי נותנת שאין מדובר בנשבע על המצווה וייאסר עליו לאכול מצת כוסמין זו.

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 30 אפריל 2019, 17:42
על ידי זקן ויושב בישיבה
שמעיה כתב:
30 אפריל 2019, 17:36
לשון המחבר, באם קשה לפתוח את הקובץ שצירף הרב @אברך כולל
אמר שבועה שלא אוכל מצה סתם, אסור לאכול מצה בליל פסח.

ברגע שהוא אוסר על עצמו מצות מכונה מחצות ערב פסח ועד צאת הפסח, הרי הוא כולל. ואם אצטרך, אפשפש ואמצא את האבני נזר הדן על עניין זה.
יתר על כן, יש לדון במי שאוסר על עצמו מצה של כוסמין, וקרה המקרה ובליל פסח לא היה לפניו מצת דגן כי אם של כוסמין. סברתי נותנת שאין מדובר בנשבע על המצווה וייאסר עליו לאכול מצת כוסמין זו.
כי אני זוכר שדנים אם אסר על כל ליל פסח, אם נחשב לכולל, אבל שם יש סברא לומר שאינו יכול לאכול את הכזית השני בלי לאכול את הראשון וממילא נחשב לביטול המצווה, אבל באוסר כמה ימים לכאורה נחשב לכולל אלא שיש לדון שכיון שהזמן הראשון שאסר הוא זמן חיוב וצריך עיון, אכן אם אסר מחצות כמו שכתבתם, אז לכאורה ודאי הוי כולל.

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 30 אפריל 2019, 17:48
על ידי שמעיה
ברור שמצות מכונה נאסרות על האוסרים מחצות, ככל חמץ אחר.

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 30 אפריל 2019, 17:50
על ידי זקן ויושב בישיבה
לגוף ההערה של נדר, אני לא יודע בכלל אם זה נקרא נדר, הרי הם סוברים שזה חשש חמץ, ואוסרים זאת מעיקר הדין.
אם אדם בתחילה היתה דעתו לאיסור ועל כן נהג איסור ואח"כ נמלך וסבור שזה היתר האם יש בזה משום נדר?

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 30 אפריל 2019, 17:53
על ידי זקן ויושב בישיבה
שמעיה כתב:
30 אפריל 2019, 17:48
ברור שמצות מכונה נאסרות על האוסרים מחצות, ככל חמץ אחר.
אני חושב עכשיו, שיתכן שכיון שבלאו הכי אסור אז לאכול מצה עד הלילה, א"כ ממה נפשך, מחצות ועד הלילה הוי שבועה לקיים את המצווה שהרי אסורות לו מדינא, ובלילה כבר יש לדון כהנ"ל שאם הזמן הראשון הוא ביטול מצווה לא מהני בזה כולל.

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 30 אפריל 2019, 17:54
על ידי שמעיה
זקן ויושב בישיבה כתב:
30 אפריל 2019, 17:53
שמעיה כתב:
30 אפריל 2019, 17:48
ברור שמצות מכונה נאסרות על האוסרים מחצות, ככל חמץ אחר.
אני חושב עכשיו, שיתכן שכיון שבלאו הכי אסור אז לאכול מצה עד הלילה, א"כ ממה נפשך, מחצות ועד הלילה הוי שבועה לקיים את המצווה שהרי אסורות לו מדינא, ובלילה כבר יש לדון כהנ"ל שאם הזמן הראשון הוא ביטול מצווה לא מהני בזה כולל.
מצה עשירה, ובצקות של נכרים, גם הם מצה ייקראו ומותרות מחצות ואילך.

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 30 אפריל 2019, 17:56
על ידי זקן ויושב בישיבה
ויש כאן עוד להעיר שאינו נחשב שבועה לבטל את המצווה שהרי נשבע רק על סוג אחד של מצות ויכול עדין לקיים המצווה בשאר, ואיני זוכר בסוגיות בשבועות אם כזה דבר נחשב לביטול מצווה.
שוב ראיתי שכבר כתבת את זה למעלה.

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 30 אפריל 2019, 17:58
על ידי זקן ויושב בישיבה
שמעיה כתב:
30 אפריל 2019, 17:54
זקן ויושב בישיבה כתב:
30 אפריל 2019, 17:53
שמעיה כתב:
30 אפריל 2019, 17:48
ברור שמצות מכונה נאסרות על האוסרים מחצות, ככל חמץ אחר.
אני חושב עכשיו, שיתכן שכיון שבלאו הכי אסור אז לאכול מצה עד הלילה, א"כ ממה נפשך, מחצות ועד הלילה הוי שבועה לקיים את המצווה שהרי אסורות לו מדינא, ובלילה כבר יש לדון כהנ"ל שאם הזמן הראשון הוא ביטול מצווה לא מהני בזה כולל.
מצה עשירה, ובצקות של נכרים, גם הם מצה ייקראו ומותרות מחצות ואילך.
ואם כך, אז שוב אין צריך לדון כולל מצד הימים אלא כולל מצד סוגי המצות, והנשבע שלא יאכל בליל פסח בין מצה עניה ובין מצה עשירה, לכאורה ודאי חייל משום כולל. ושוב ראיתי בקצוה"ח סימן ע"ג.

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 30 אפריל 2019, 18:16
על ידי הכהן
נפתולי כתב:
29 אפריל 2019, 19:59
אני יודע מקרוב שיש קהילות מסויימות שאף אינם אוכלים "לאחר הפסח" מצות מכונה, משום שהם לא נמכרו במכירת חמץ!!!
ואילו אני שמעתי, כמדומני על האדמו"ר מצאנז שליט"א, שנוהג בדווקא לאכול אחר הפסח מצות מכונה ממי שאוכל אותם בפסח.

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 30 אפריל 2019, 18:19
על ידי זקן ויושב בישיבה
הכהן כתב:
30 אפריל 2019, 18:16
נפתולי כתב:
29 אפריל 2019, 19:59
אני יודע מקרוב שיש קהילות מסויימות שאף אינם אוכלים "לאחר הפסח" מצות מכונה, משום שהם לא נמכרו במכירת חמץ!!!
ואילו אני שמעתי, כמדומני על האדמו"ר מצאנז שליט"א, שנוהג בדווקא לאכול אחר הפסח מצות מכונה ממי שאוכל אותם בפסח.
ואני שמעתי מדודי שהוא חסיד גור, שהבית ישראל זצוק"ל אמר שבעצם היה צריך למכור את במכירת חמץ אלא שאי אפשר לפגוע באלה שכן אוכלים את זה כמצה... לא שאני מאמין שהוא אמר את זה.

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 30 אפריל 2019, 18:22
על ידי זקן ויושב בישיבה
שמעיה כתב:
30 אפריל 2019, 17:54
זקן ויושב בישיבה כתב:
30 אפריל 2019, 17:53
שמעיה כתב:
30 אפריל 2019, 17:48
ברור שמצות מכונה נאסרות על האוסרים מחצות, ככל חמץ אחר.
אני חושב עכשיו, שיתכן שכיון שבלאו הכי אסור אז לאכול מצה עד הלילה, א"כ ממה נפשך, מחצות ועד הלילה הוי שבועה לקיים את המצווה שהרי אסורות לו מדינא, ובלילה כבר יש לדון כהנ"ל שאם הזמן הראשון הוא ביטול מצווה לא מהני בזה כולל.
מצה עשירה, ובצקות של נכרים, גם הם מצה ייקראו ומותרות מחצות ואילך.
לאחר ההסתכלות בשוע הל' נדרים מבואר שם שמצה עשירה אינה בכלל שבועה שלא לאכול מצה, אבל כאן, אם זה אכן נדר, אז אין כאן לשון מסויימת, אלא מה שאסרו על עצמם מצות מכונה ובזה אכן מסתבר שכולל את כל סוגי המצות.

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 01 מאי 2019, 11:44
על ידי חירב
עיין באבני נזר שכתב על מצות מכונה שזה ביהרג ואל יעבור ופשוט שגם אם אין מצות יד כלל

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 01 מאי 2019, 12:07
על ידי סתירת זקנים בנין
אברך כולל כתב:
30 אפריל 2019, 16:53
מתפלפלים כאן מסברא על דבר שנפסק בשולחן ערוך
סתירת זקנים בנין כתב:
24 אפריל 2019, 23:15
יהושע כתב:
24 אפריל 2019, 22:39
אבל עדיין יש לדון מדין נדר.
אין נשבעים על המצוות, דאין שבועה חלה על שבועה, ונדר לא שייך פה כי אין זה מצה מסויימת שלפנינו, וגם אם כן יהיה חייב לעשות על זה התרת נדרים.
שלחן ערוך [תבנית הדף].pdfשלחן ערוך [תבנית הדף].pdf
יש"כ שהארת עינינו, אלא דיש לדון א"כ האם ההוא נקרא שנשבע שלא לאכול בלילי פסחים או שלא לאכול בכלל, ולזה צריך לעיין מעט בנושא.

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

נשלח: 01 מאי 2019, 17:05
על ידי הכהן
חירב כתב:
01 מאי 2019, 11:44
עיין באבני נזר שכתב על מצות מכונה שזה ביהרג ואל יעבור ופשוט שגם אם אין מצות יד כלל
פשוט שהפליג בזה, שהרי חמץ גופו אינו ביהרג ואל יעבור.