היכן המקור לכך שכל חודש ניסן הוא במעלה כמו ראש חודש?


פותח הנושא
מתאהב על ידך
הודעות: 1470
הצטרף: 29 ינואר 2020, 21:23
נתן תודה: 712 פעמים
קיבל תודה: 490 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

היכן המקור לכך שכל חודש ניסן הוא במעלה כמו ראש חודש?

שליחה על ידי מתאהב על ידך » 25 מרץ 2020, 23:01

כמדומני שראיתי כן פעם בשם הגר"א ואיני זוכר היכן.

התוכן שנשמר בזכרוני הוא בערך כך:
החודש הזה לכם ראש חדשים = ראש ממש של כל החדשים.
וכמו שבכל חודש היום הראשון הוא לא סתם התחלה אלא באותו יחס של ראש אל הגוף - כך ניסן כלפי כל החדשים. 

אשמח אם מישהו ימצא המקור. 


וחי בהם
הודעות: 906
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 330 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן המקור לכך שכל חודש ניסן הוא במעלה כמו ראש חודש?

שליחה על ידי וחי בהם » 25 מרץ 2020, 23:33

ספר השל"ה הקדוש - מסכת פסחים - פרק נר מצוה (ו)
החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה (שמות יב, ב). הנה יש כפל לשון בזה הפסוק, אמר שהוא ראש חדשים ואמר שנית ראשון הוא לכם. ואפשר שהפסוק מדבר משני עיבורים, מעיבור החודש ומעיבור השנה. החודש הזה לכם הוא קידוש החודש, כמו שפרש רש"י, ראשון הוא לכם, זה אמר לענין עיבור השנה, וכדאמר שמואל (ברכות י, ב), אין מעברין ניסן בניסן, ותמיד ניסן הוא ראשון. אבל דרך רמז נוכל לומר דהפסוק רומז החודש הזה לכם ראש חדשים, כלומר החודש כולו הוא ראשי חדשים, כי כל יום ויום הוא כראש חודש, וכמו שכתב הטור סימן תכ"ט בשם מסכת סופרים, דאין מתענין בניסן מפני שבאחד בניסן הוקם המשכן, וי"ב נשיאים הקריבו קרבנם כו'.
נלע"ד מנהג טוב לקרות בכל יום ויום פרשת הנשיא של זה היום, כי כל נשיא ונשיא היה לו סודות גדולות אשר המשיכו שפע הרוחניות כל אחד לשבטו כל ימי עולם. ולא לחנם כתבה התורה כל שבט ושבט ופרטה הקרבן, אף על פי שכולם היו שוות, והיה מהראוי לומר בדרך קצרה, וכן זה הנשיא הקריב וכן זה הנשיא הקריב כן, אלא לכל אחד היה לו סודות מיוחדות. ובזה הדרך דרך מדרש רבות לבאר טעמים לכל נשיא ונשיא טעם אחר, וגם דברי הרבות הם סודות מופלגות מושגות למי שחלק לו השם מהחכמה האמיתית. ובקריאת הפרשה הוא מעורר קדושת היום, וכאשר נהגו הספרדיים לומר בכל זמן וזמן מזמורים מעניינים של יום. ומצאתי כתוב בכתבי הקודש דהאר"י ז"ל, וכן מצינו הים נקרע לי"ב קרעים, כמו שנאמר (תהלים קלו, יג), לגוזר ים סוף לגזרים, לכל שבט ושבט בפני עצמו:


וחי בהם
הודעות: 906
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 330 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן המקור לכך שכל חודש ניסן הוא במעלה כמו ראש חודש?

שליחה על ידי וחי בהם » 25 מרץ 2020, 23:34

ספר השל"ה הקדוש - ספר שמות - פרשת בא דרך חיים תוכחות מוסר
נהגו בני ישראל לקבוע ימי חודש ניסן הללו להיות קדושים ולא חול. וזה רמוז גם כן במה שנאמר (שמות יב, ב), החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה, דלכאורה הוא כפל. ועל דרך הפשט מדבר מעיבור החודש ומעיבור השנה. אמנם דרך רמז הודיע כי כל החודש כולו הוא כמו ראש חודש, ולא כשאר חדשים ראש חודש הוא מקודש ושאר ימי החודש הם חול, אמנם זה החודש כולו הוא כמו ראשי חדשים, כל יום הוא כמו ראש חודש:


ספר וסופר
הודעות: 1044
הצטרף: 08 ספטמבר 2019, 17:06
נתן תודה: 375 פעמים
קיבל תודה: 757 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן המקור לכך שכל חודש ניסן הוא במעלה כמו ראש חודש?

שליחה על ידי ספר וסופר » 25 מרץ 2020, 23:52

ידוע ווארט בשם הגר"א, שכידוע כל ראש חודש אסור להתענות, אולם בראש חודש ניסן זה תענית צדיקים על מיתת נדב ואביהו [היום היארצייט!].

ורימז את זה בפסוק הנ"ל, שחודש ניסן כולו - 'החודש הזה' הוא 'לכם ראש חדשים' - שהוא כולו כראש חדש לענין איסור תענית, אולם היום הראשון שלו 'ראשון - הוא לכם כחדשי השנה', דהיינו כשאר ימות החודשים, שהם מותרים בתענית.


יושב אוהלים
הודעות: 5899
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 711 פעמים
קיבל תודה: 1432 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן המקור לכך שכל חודש ניסן הוא במעלה כמו ראש חודש?

שליחה על ידי יושב אוהלים » 27 מאי 2020, 15:08

ספר וסופר כתב:
25 מרץ 2020, 23:52
ידוע ווארט בשם הגר"א, שכידוע כל ראש חודש אסור להתענות, אולם בראש חודש ניסן זה תענית צדיקים על מיתת נדב ואביהו [היום היארצייט!].

ורימז את זה בפסוק הנ"ל, שחודש ניסן כולו - 'החודש הזה' הוא 'לכם ראש חדשים' - שהוא כולו כראש חדש לענין איסור תענית, אולם היום הראשון שלו 'ראשון - הוא לכם כחדשי השנה', דהיינו כשאר ימות החודשים, שהם מותרים בתענית.

אולי ידוע לך איפה זה מובא בשם הגר"א?


[פעם אמר לי מישהו ווארט בשם הגר"א, שאלתי אותו איפה זה מובא? ענה לי שבספר "פנינים מתורת הגר"א (כמדומני) יש אוסף של וורטים שאומרים בשם הגר"א, וכותב שם המלקט שהם לא מהגר"א, ווארט זה לא מובא שם, אז זה ראיה שהגר"א אמרו. - אני מקווה שלווארט שהבאת יש מקור יותר טוב מזה שזה מהגר"א]


ספר וסופר
הודעות: 1044
הצטרף: 08 ספטמבר 2019, 17:06
נתן תודה: 375 פעמים
קיבל תודה: 757 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן המקור לכך שכל חודש ניסן הוא במעלה כמו ראש חודש?

שליחה על ידי ספר וסופר » 27 מאי 2020, 15:28

יושב אוהלים כתב:
27 מאי 2020, 15:08
ספר וסופר כתב:
25 מרץ 2020, 23:52
ידוע ווארט בשם הגר"א, שכידוע כל ראש חודש אסור להתענות, אולם בראש חודש ניסן זה תענית צדיקים על מיתת נדב ואביהו [היום היארצייט!].

ורימז את זה בפסוק הנ"ל, שחודש ניסן כולו - 'החודש הזה' הוא 'לכם ראש חדשים' - שהוא כולו כראש חדש לענין איסור תענית, אולם היום הראשון שלו 'ראשון - הוא לכם כחדשי השנה', דהיינו כשאר ימות החודשים, שהם מותרים בתענית.

אולי ידוע לך איפה זה מובא בשם הגר"א?


[פעם אמר לי מישהו ווארט בשם הגר"א, שאלתי אותו איפה זה מובא? ענה לי שבספר "פנינים מתורת הגר"א (כמדומני) יש אוסף של וורטים שאומרים בשם הגר"א, וכותב שם המלקט שהם לא מהגר"א, ווארט זה לא מובא שם, אז זה ראיה שהגר"א אמרו. - אני מקווה שלווארט שהבאת יש מקור יותר טוב מזה שזה מהגר"א]
אימצתי את הרעיון..

האמת שאת הווארט הזה אני זוכר מהישיבה קטנה, כאשר הייתי צריך להכין ווארט להגיד בעונג שבת אצל המשגיח..

אינני זוכר היכן ראיתי אותו אז.

אולם מחיפוש מהיר, מצאתי באוצר החכמה ספר בשם 'משכנות ישראל', מהרב ישראל פרץ שהיה רב בגרמניא לפני המלחמה [הספר מעוטר בהסכמות חשובות], והוא אומר שכך הוא שמע בשם הגר"א.

מה זה אומר?
 


יושב אוהלים
הודעות: 5899
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 711 פעמים
קיבל תודה: 1432 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן המקור לכך שכל חודש ניסן הוא במעלה כמו ראש חודש?

שליחה על ידי יושב אוהלים » 27 מאי 2020, 15:40

זה אומר שלפחות יש מקצת מקור,
אא"כ תגיד שלזה שאומרים את זה "בשם הגר"א" יש לנו כבר ראיה ברורה, שהרי:
ספר וסופר כתב:
25 מרץ 2020, 23:52
ידוע ווארט בשם הגר"א...


מ אלישע
הודעות: 800
הצטרף: 05 פברואר 2020, 15:11
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 163 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן המקור לכך שכל חודש ניסן הוא במעלה כמו ראש חודש?

שליחה על ידי מ אלישע » 29 אוקטובר 2020, 01:41

ספר וסופר כתב:
25 מרץ 2020, 23:52
ידוע ווארט בשם הגר"א, שכידוע כל ראש חודש אסור להתענות, אולם בראש חודש ניסן זה תענית צדיקים על מיתת נדב ואביהו [היום היארצייט!].

ורימז את זה בפסוק הנ"ל, שחודש ניסן כולו - 'החודש הזה' הוא 'לכם ראש חדשים' - שהוא כולו כראש חדש לענין איסור תענית, אולם היום הראשון שלו 'ראשון - הוא לכם כחדשי השנה', דהיינו כשאר ימות החודשים, שהם מותרים בתענית.
פלא הלשון כאן.
כי אם מותר להתענות בר"ח ניסן, יהיה מותר גם בראש חדש אב,
כי נלב"ע אהרן הכהן.
 


ספר וסופר
הודעות: 1044
הצטרף: 08 ספטמבר 2019, 17:06
נתן תודה: 375 פעמים
קיבל תודה: 757 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן המקור לכך שכל חודש ניסן הוא במעלה כמו ראש חודש?

שליחה על ידי ספר וסופר » 29 אוקטובר 2020, 08:53

מ אלישע כתב:
29 אוקטובר 2020, 01:41
פלא הלשון כאן.
כי אם מותר להתענות בר"ח ניסן, יהיה מותר גם בראש חדש אב,
כי נלב"ע אהרן הכהן.

נכון, מי אמר שלא?
לאותם שיטות שתענית צדיקים דוחה את האיסור להתענות בראש חודש.


פותח הנושא
מתאהב על ידך
הודעות: 1470
הצטרף: 29 ינואר 2020, 21:23
נתן תודה: 712 פעמים
קיבל תודה: 490 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן המקור לכך שכל חודש ניסן הוא במעלה כמו ראש חודש?

שליחה על ידי מתאהב על ידך » 14 מרץ 2021, 01:15

אולי זה הפשט במילים התמוהות לכאורה שקראנו היום בתורה על התאריך הבעל"ט:
"ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אהל מועד".
מה רע בנוסח רגיל כמו תמיד "בחודש הראשון באחד לחודש" ומה זה ביום החודש?
אלא כיון שכל החודש הוא סוג של ראש חודש, אז היום הראשון הוא לא סתם ראש חודש של חודש סתמי - אלא יום ייחודי פי כמה וכמה שהרי בו נברא העולם וכל החודש הוא כעין המשכו של ה'ראש השנה' הזה.


פותח הנושא
מתאהב על ידך
הודעות: 1470
הצטרף: 29 ינואר 2020, 21:23
נתן תודה: 712 פעמים
קיבל תודה: 490 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן המקור לכך שכל חודש ניסן הוא במעלה כמו ראש חודש?

שליחה על ידי מתאהב על ידך » 08 אפריל 2021, 02:39

עדיין לא יצא ניסן...


אור זורח
הודעות: 1858
הצטרף: 07 פברואר 2021, 13:15
נתן תודה: 1398 פעמים
קיבל תודה: 497 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן המקור לכך שכל חודש ניסן הוא במעלה כמו ראש חודש?

שליחה על ידי אור זורח » 08 אפריל 2021, 08:03

מתאהב על ידך כתב:
08 אפריל 2021, 02:39
עדיין לא יצא ניסן...
ראיתי שציינו כאן לפנינים מתורת הגר''א

כמדומני שהדבר מובא גם בעוד ספרים של ליקוטים מתורת הגר''א
שיצאו בזמן האחרון והעורכים כתבו שעשו בירור מעמיק על כל פירוש מנין הוא הגיע וכמדומה שיש גם מכתב ברכה מגדולי ישראל
אני לא זוכר כעת את שמות הספרים אבל כמדומני שמובא בהרבה אם לא בכולם
יש לנו בבית הכנסת כמה ספרים על ליקוטים מתורת הגר''א עם מקורות ובכולם זה מופיע כמדומני

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח