חמץ פחות מכזית שביטלו

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
בן אהרון
משתמש ותיק
הודעות: 244
הצטרף: 20 דצמבר 2018, 00:31
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

חמץ פחות מכזית שביטלו

שליחה על ידי בן אהרון » 12 אפריל 2020, 18:46

ע' משנ''ב ס' תמ''ב ס''ק לג וז''ל אכן באמת יש מח' בין הפוסקים בזה דדעת הרבה פוסקים דאפ' פחות מכזית צריך ביעור עכ''ל.
והנה פוסקים אלו נשענים לכאו' על  פסק הרי''ף והרמב''ם  דבצק שבסדקי עריבה בפחות מכזית אם אינו עשוי לחזק דצריך ביעור, אך לכאו' זה אינו אלא היכא דליכא ביטול אך אם ביטלו אפ' אם אינו עשוי לחזק א''צ לבער דמ''ש דמעשוי לחזק דאינו אלא הכ''ת של ביטול.וא''כ המבטל חמץ אינו חייב לבער פחות מכזית. 


תורה תמימה
משתמש ותיק
הודעות: 299
הצטרף: 05 אפריל 2020, 09:27
נתן תודה: 47 פעמים
קיבל תודה: 73 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חמץ פחות מכזית שביטלו

שליחה על ידי תורה תמימה » 12 אפריל 2020, 19:30

בן אהרון כתב:
12 אפריל 2020, 18:46
ע' משנ''ב ס' תמ''ב ס''ק לג וז''ל אכן באמת יש מח' בין הפוסקים בזה דדעת הרבה פוסקים דאפ' פחות מכזית צריך ביעור עכ''ל.
והנה פוסקים אלו נשענים לכאו' על  פסק הרי''ף והרמב''ם  דבצק שבסדקי עריבה בפחות מכזית אם אינו עשוי לחזק דצריך ביעור, אך לכאו' זה אינו אלא היכא דליכא ביטול אך אם ביטלו אפ' אם אינו עשוי לחזק א''צ לבער דמ''ש דמעשוי לחזק דאינו אלא הכ''ת של ביטול.וא''כ המבטל חמץ אינו חייב לבער פחות מכזית. 
אין קשר בין הביטול של סדקי עריבה לביטול חמץ.
 

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
בן אהרון
משתמש ותיק
הודעות: 244
הצטרף: 20 דצמבר 2018, 00:31
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חמץ פחות מכזית שביטלו

שליחה על ידי בן אהרון » 12 אפריל 2020, 19:37

תורה תמימה כתב:
12 אפריל 2020, 19:30
בן אהרון כתב:
12 אפריל 2020, 18:46
ע' משנ''ב ס' תמ''ב ס''ק לג וז''ל אכן באמת יש מח' בין הפוסקים בזה דדעת הרבה פוסקים דאפ' פחות מכזית צריך ביעור עכ''ל.
והנה פוסקים אלו נשענים לכאו' על  פסק הרי''ף והרמב''ם  דבצק שבסדקי עריבה בפחות מכזית אם אינו עשוי לחזק דצריך ביעור, אך לכאו' זה אינו אלא היכא דליכא ביטול אך אם ביטלו אפ' אם אינו עשוי לחזק א''צ לבער דמ''ש דמעשוי לחזק דאינו אלא הכ''ת של ביטול.וא''כ המבטל חמץ אינו חייב לבער פחות מכזית. 
אין קשר בין הביטול של סדקי עריבה לביטול חמץ.

פרט נא...
דעל פניו נראה דהיינו הך דמייתי שם בגמ' מכופת שיאור שייחדה לישיבה וזכורני שמהר''מ חאלווה מדמה ביטול כופת שיאור לביטול חמץ בלב.

 


שמח בחור
משתמש ותיק
הודעות: 325
הצטרף: 27 ינואר 2020, 10:39
נתן תודה: 207 פעמים
קיבל תודה: 46 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חמץ פחות מכזית שביטלו

שליחה על ידי שמח בחור » 12 אפריל 2020, 20:08

יש שתי שיטות למה צריך לבער למרות שמבטל.
א. היות ולא בדילי מיניה בשאר ימות השנה, חיישינן שמא יבוא לאוכלו. וא"כ בפחות מכזית אין לחוש.
ב. כיוון דהחמירה בו תורה בל יראה ובל ימצא, החמירו בו מדרבנן. וא"כ מה שנאסר מדאורייתא אסור גם כן מדרבנן.


אליעזר ג
משתמש ותיק
הודעות: 265
הצטרף: 30 מרץ 2020, 00:09
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 53 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חמץ פחות מכזית שביטלו

שליחה על ידי אליעזר ג » 12 אפריל 2020, 20:48

שמח בחור כתב:
12 אפריל 2020, 20:08
יש שתי שיטות למה צריך לבער למרות שמבטל.
א. היות ולא בדילי מיניה בשאר ימות השנה, חיישינן שמא יבוא לאוכלו. וא"כ בפחות מכזית אין לחוש.
ב. כיוון דהחמירה בו תורה בל יראה ובל ימצא, החמירו בו מדרבנן. וא"כ מה שנאסר מדאורייתא אסור גם כן מדרבנן.

למיטב זיכרוני טעם החומרה של התורה עצמה לפי אפשרות ב היא חומרת האכילה והכל מתגלגל אליה ,אלא הנידון לגבי פחות משיעור הוא האם חוששים גם לאיסור חצי שיעור לעניין זה? וגם השיטה הנוספת שחוששים שמא לא יבטלנו בלב שלם או  שימצא בפסח ודעתו עליו להשהותו נובעת מחומרה זו. כי אחרת זה נסתר מגמרא מפורשת בספק בכיכר בשמיא קורה שהוא רק שמא ייפול ויבוא לאכלו ואפשר אולי לדחוק ששם זה טרחה יתרה ועד כדי כך לא הטריחו מצד חשש שלא ביטל בלב שלם. 

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
בן אהרון
משתמש ותיק
הודעות: 244
הצטרף: 20 דצמבר 2018, 00:31
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חמץ פחות מכזית שביטלו

שליחה על ידי בן אהרון » 12 אפריל 2020, 22:15

שמח בחור כתב:
12 אפריל 2020, 20:08
ב. כיוון דהחמירה בו תורה בל יראה ובל ימצא, החמירו בו מדרבנן. וא"כ מה שנאסר מדאורייתא אסור גם כן מדרבנן.


גם לטעם זה סו''c זה חשש שמא יבא לאוכלו וא''כ מה נאמר גבי בצק שבסדקי העריבה בפחות מכזית  דאינו חייב לבער הא אכתי איכא משום חשש שמא יבא לאוכלו אלא ע''כ דבפחות מכזית ליכא חשש שמא יבא לאוכלו וא''כ ה''ה בנדו''ד אפ' דאי הוה דאו' הוה  ביה משום ב''י.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
בן אהרון
משתמש ותיק
הודעות: 244
הצטרף: 20 דצמבר 2018, 00:31
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חמץ פחות מכזית שביטלו

שליחה על ידי בן אהרון » 13 אפריל 2020, 00:06

אליעזר ג כתב:
12 אפריל 2020, 20:48
למיטב זיכרוני טעם החומרה של התורה עצמה לפי אפשרות ב היא חומרת האכילה והכל מתגלגל אליה ,אלא הנידון לגבי פחות משיעור הוא האם חוששים גם לאיסור חצי שיעור לעניין זה? וגם השיטה הנוספת שחוששים שמא לא יבטלנו בלב שלם או  שימצא בפסח ודעתו עליו להשהותו נובע
אמת זה כתוב מפו' בתוס' שזה גם מחשש שמא יבא לאוכלו.
לגבי עצם השאלה אם יש חשש שמא יבא לאוכלו בבצק שבסדקי העריבה בפחות מכזית בעשוי כבר הק' הט''ז והפנ''י וכל א' תי' בדרכו מדוע אין את החשש הנ''ל ומה שאני שואל הוא מדוע לא נעתיק את הדין הזה לכל פחות מכזית שביטלו.[ אין כוונתי לפחות מכזית בבית במקום שאפ' להתחבר דמבאר בסע' ח' דלא סגי בביטול, אלא דווקא במקום שא''א להתחבר].

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
בן אהרון
משתמש ותיק
הודעות: 244
הצטרף: 20 דצמבר 2018, 00:31
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חמץ פחות מכזית שביטלו

שליחה על ידי בן אהרון » 15 אפריל 2020, 23:32


שמח בחור כתב:
12 אפריל 2020, 20:08
יש שתי שיטות למה צריך לבער למרות שמבטל.
א. היות ולא בדילי מיניה בשאר ימות השנה, חיישינן שמא יבוא לאוכלו. וא"כ בפחות מכזית אין לחוש.
ב. כיוון דהחמירה בו תורה בל יראה ובל ימצא, החמירו בו מדרבנן. וא"כ מה שנאסר מדאורייתא אסור גם כן מדרבנן.
 
אליעזר ג כתב:
12 אפריל 2020, 20:48
אליעזר ג כתב: ↑12 אפריל 2020, 20:48
למיטב זיכרוני טעם החומרה של התורה עצמה לפי אפשרות ב היא חומרת האכילה והכל מתגלגל אליה ,אלא הנידון לגבי פחות משיעור הוא האם חוששים גם לאיסור חצי שיעור לעניין זה? וגם השיטה הנוספת שחוששים שמא לא יבטלנו בלב שלם או  שימצא בפסח
 למעשה יש עוד  קושיה כי יש שיטה שם בסוגיה שאפ' בכזית אם אם עשוי לחזק אינו חייב לבער וק' דאכתי איכא חשש שמא יבא לאוכלו (וכאן ל''ש לת' כמו שתי' הפנ''י דלא חששו אלא לאכילה שיש בה כרת דהא איכא כזית וכרת).


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 2729
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 181 פעמים
קיבל תודה: 745 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חמץ פחות מכזית שביטלו

שליחה על ידי נדיב לב » 15 אפריל 2020, 23:35

בן אהרון כתב:
12 אפריל 2020, 18:46
ע' משנ''ב ס' תמ''ב ס''ק לג וז''ל אכן באמת יש מח' בין הפוסקים בזה דדעת הרבה פוסקים דאפ' פחות מכזית צריך ביעור עכ''ל.
והנה פוסקים אלו נשענים לכאו' על  פסק הרי''ף והרמב''ם  דבצק שבסדקי עריבה בפחות מכזית אם אינו עשוי לחזק דצריך ביעור, אך לכאו' זה אינו אלא היכא דליכא ביטול אך אם ביטלו אפ' אם אינו עשוי לחזק א''צ לבער דמ''ש דמעשוי לחזק דאינו אלא הכ''ת של ביטול.וא''כ המבטל חמץ אינו חייב לבער פחות מכזית. 

זכור לי שהגר"ז שם מפרש את דברי השו"ע אחרת מהמג"א. מצד חצי שיעור, ואולי יסייע לקושייתך.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
בן אהרון
משתמש ותיק
הודעות: 244
הצטרף: 20 דצמבר 2018, 00:31
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חמץ פחות מכזית שביטלו

שליחה על ידי בן אהרון » 16 אפריל 2020, 16:45

שוב ראיתי בצל''ח שהק' על הרמב''ם מדוע פסק כהשיטה המחמירה הרי אם ביטל הוי ספק דרבנן וא''כ יש לפסוק לקולא כהל'''ק בגמ'. ות' דל''ש ביטול כלל ובאר וז''ל שהרי חזינן שאינו מפקירו ורוצה בקיומו לצורך העריבה אבל עיקר הביטול הנזכר כאן ברש''י היינו שבטל מתורת אוכל ול''ש בו איסור חמץ כלל עכ''ל
אך אכתי ק' לדבריו דהיה לרמב''ם להקל בפחות מכזית שאינו עשוי לחזק בבטלו דהא ל''ש סברא הצל''ח משום שאינו רוצה בקיומו לצורך העריבה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח