פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 09 אפריל 2018, 18:04

עלה לי דבר חידוש בענין ספירת העומר, אני מציע לחברי הפורום.
אדם ששכח לספור ספירת העומר, נפסק בשו"ע שבשאר הימים סופר בלא ברכה. והנה פעמים אדם עולה לש"ץ ונזכר שלא בירך ספה"ע. מצב מביך. הפתרון לזה עלה בדעתי שיבקש להוציא את אחד המתפללים, ובזה יכול לברך.

הנימוק לזה, למדתי מד' רעק"א בשו"ת קמא סימן ו' בזה"ל: -מה שנסתפק רו"מ במי שספק לו אם בירך ברכהמ"ז דהדין דמברך מספק, אם יכול להוציא לאחר שהוא מסופק ג"כ בזה, מדין ס"ס ס' שמא המברך עתה לא בירך עדיין, ואם תמצא לומר בירך, שמא השומע ממנו ג"כ כבר בירך: ולבסוף מסיק רעק"א בזה"ל -אולם י"ל כיון דמדינא בברכת המזון אף שיצא מוציא כמו כל ברכת המצוות אלא דאסמכוה אקרא ואכלת ושבעת מי שהוא אכל יברך, ומה"ט סגי באכל כזית א' דגן דמחוייב רק מדרבנן יכול להוציא למי שאכל כדי שביעה, וא"כ י"ל דלגבי דרבנן הוי ספק דרבנן שמא זה המוציא עדיין לא בירך, ומה"ט י"ל דאף אם השומע ודאי לא בירך, מ"מ יצא בזה שהמברך מסופק דהוי ספק דרבנן, כיון דמדאורייתא אפילו בירך יכול להוציא ולגבי דרבנן אמרינן שלא בירך: ע"כ לענינו.

ועל פי זה ייתכן לומר -אם כך כ"ש בספה"ע (שאין את הדין ואכלת מי שאכל מברך שהוא דין מיוחד בבהמ"ז, ועוד דהוי בדין ערבות) אפש"ל אדם ששכח לספור ספה"ע, כל שמברך להוציא יד"ח הגם שאינו חייב בברכה, אולם אחר שיש שי' שגם מי שדילג יכול לברך, א"כ לגבי הדין דרבנן (שכל שאינו מחויב בדבר אין מוציא יד"ח אחרים) הוי ספק, שכן אפשר שהוא מחויב (לאותם שי' שדילג לא נפטר) והוי ספק דרבנן בזה, ואזלינן לקולא (שיכול להוציא את האחר) וממילא יכול להוציא בברכתו.

(ולכתחילה אם אפשר לצאת יד"ח ע"י אחר ספה"ע עיין מ"ב סי' תפ"ט ס"ק ה' מביא ב' דעות אולם בביה"ל שם ד"ה ומצוה בסוגריים כתב הכרח נוסף שיצא ע"י אחר, כמובן משם אין ראיה לנידו"ד דמירי שהמוציא מחוייב ופשוט)

ערכים:

סמל אישי של משתמש

רחמים
הודעות: 496
הצטרף: 29 דצמבר 2015, 23:50
מיקום: ארץ ישראל
נתן תודה: 92 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי רחמים » 13 אפריל 2018, 16:41

העתקה 16;40;19.png
העתקה 16;40;55.png
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 13 אפריל 2018, 16:46

רחמים כתב:
העתקה 16;40;19.png
העתקה 16;40;55.png
יישר כח.
אם אפשר להעלות קובץ קריאה. תודה.

סמל אישי של משתמש

רחמים
הודעות: 496
הצטרף: 29 דצמבר 2015, 23:50
מיקום: ארץ ישראל
נתן תודה: 92 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי רחמים » 13 אפריל 2018, 16:47

מה הכוונה קובץ קריאה? העליתי קבצי תמונה, לא טוב?


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 13 אפריל 2018, 16:52

רחמים כתב:מה הכוונה קובץ קריאה? העליתי קבצי תמונה, לא טוב?
פשוט הייתי רוצה להדפיס את הדברים, בקובץ קריאה יותר קריא ונוח.

סמל אישי של משתמש

רחמים
הודעות: 496
הצטרף: 29 דצמבר 2015, 23:50
מיקום: ארץ ישראל
נתן תודה: 92 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי רחמים » 13 אפריל 2018, 16:55

1.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 13 אפריל 2018, 16:58

רחמים כתב:
1.pdf
יישר כח חן חן.


יהודי
הודעות: 3655
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 776 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי יהודי » 14 אפריל 2018, 21:54

יש כזה מעשה בבית הלוי שכך נהג, אמנם זכרוני שלדעת הפר"ח ועוד אחרונים מי ששכח לברך יום א' כבר נחשב אינו מחויב בדבר וממילא אינו יכול להוציא מצד ערבות. ופשוט שהמעשה דהבית הלוי וכן מש"כ לעיל הרב הפ"ש בנוים על כל שנחשב מחויב בדבר.
בשבת ראיתי בספר מנכד הגרי"ש שפעם א' היה לו ספק על ספירתו וביקש כל אותה ספירה שיוציאוהו, ואף שהתיעו לו שיוציא מישהו לא הסכים בשופו"א [ויש בזה עוד חידוש שאף בספק החמיר ושאלו נכדו מדוע, ואמר לו שהספק אינו שקול ויותר נוטה לכך שאינו יכול להמשיך ולספור].


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 14 אפריל 2018, 22:29

יהודי כתב:יש כזה מעשה בבית הלוי שכך נהג, אמנם זכרוני שלדעת הפר"ח ועוד אחרונים מי ששכח לברך יום א' כבר נחשב אינו מחויב בדבר וממילא אינו יכול להוציא מצד ערבות. ופשוט שהמעשה דהבית הלוי וכן מש"כ לעיל הרב הפ"ש בנוים על כל שנחשב מחויב בדבר.
בשבת ראיתי בספר מנכד הגרי"ש שפעם א' היה לו ספק על ספירתו וביקש כל אותה ספירה שיוציאוהו, ואף שהתיעו לו שיוציא מישהו לא הסכים בשופו"א [ויש בזה עוד חידוש שאף בספק החמיר ושאלו נכדו מדוע, ואמר לו שהספק אינו שקול ויותר נוטה לכך שאינו יכול להמשיך ולספור].
ראשית יש"כ על הדברים.
טענה א' שכתבם אם תראו מש"כ הדברים עולים גם לשי' שכל שאינו מחוייב אינו בדין ערבות להוציא.

בנוגע להסיפור שהבאתם בשם הגרי"ש שלא בירך על ספקו, משום שאינו שקול. צע"ג. שהרי כל הטעם שממשכים לספור בספק (כפי שפסק שם השו"ע) הוא משום ספק ספיקא, והיינו שמצרפים את השיטה -שגם בדילג יום אחד מחוייב לספור בברכה עיי"ש במ"ב שכ"כ.
וא"כ הרי יש ספק חמשים אחוז שההלכה כמו אותם שיטות שבדילג בוודאי, עם זאת צריך לברך. ועל כן כל שיש ספק אפילו רחוק שבירך, הרי הוא מצטרף לספק הראשון, וכשכוללים את שניהם יחדיו, הרי הם רוב הסיכויים שאדם זה מחוייב בברכה. זאת מלבד מש"כ שם השעה"צ ס"ק מו וצ"ע.


יהודי
הודעות: 3655
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 776 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי יהודי » 14 אפריל 2018, 23:02

אמנם האחרונים הנ"ל כתבו כך לדינא, וחלקו על הספד"ר דידכו.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 15 אפריל 2018, 01:18

יהודי כתב:אמנם האחרונים הנ"ל כתבו כך לדינא, וחלקו על הספד"ר דידכו.
אני יסביר את דברי. ראשית כמו שכתבתי שכל דברינו עולים גם אם דין ערבות נאמר דווקא באופן שהמוציא מחוייב בדבר.
אלא שבזה הבאנו מד' רעק"א חידוש שכל שיש ספק אם מחוייב, בזה שייך לומר שהמסופק הוא בדין ערבות להוציא יד"ח, משום דדין זה (שכל שאינו מחוייב וכו') הוי דין דרבנן. ולכך גם בנידו"ד אחר שיש שי' שחייב לברך, מה שיש ספק אם יכול להוציא, הוי ספד"ר ולקולא.
מה שהבאתם מד' הפר"ח, כוונתכם לכף החיים (ומה שציינתם הפר"ח אפשר בגלל שהפר"ח חולק בתשו' הנ"ל על רעק"א עיין שם אבל אי"ז נוגע לעניננו, שהפר"ח שם תולה לשי' דספיקא דאו' לחומרא מדרבנן או מה"ת עיי"ש.) וגם הכף החיים ס"ל דבדיעבד אם שמע מאחד כזה יד"ח עיין שם.
זאת מלבד מה שאנו מוכיחים עפ"ד רעק"א להיפך. ובזה מצאנו חידוש ופתרון.


יהודי
הודעות: 3655
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 776 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי יהודי » 15 אפריל 2018, 20:19

הבאתי מדברי הפר"ח בסי' תפט [המודפס בשו"ע צורת הדף ובפרידמן] שם דן באריכות בנושא ומסיק שאין לו תקנה להוציא אחרים. [וזכורני שרע"א מעתיקו במקום אחר, אך כיון שאינני זוכר כעת אינני יכול להעיר מכך].


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 15 אפריל 2018, 20:22

יהודי כתב:הבאתי מדברי הפר"ח בסי' תפט [המודפס בשו"ע צורת הדף ובפרידמן] שם דן באריכות בנושא ומסיק שאין לו תקנה להוציא אחרים. וזכורני שרע"א מעתיקו במקום אחר [אינני זוכר כעת].
יישר כח. כדאי לעיין בזה.
ובעצם הסיפור שהזכרתם עם מרן הגריש"א, יש לדון רבות בדבריו. כמש"כ. רק כדאי למצוא את המקור המדוייק. ולדון בזה.


יהודי
הודעות: 3655
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 776 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי יהודי » 15 אפריל 2018, 20:24

מופיע בספר הליכות האיש שיצא מנכדו הרב ישראלזון


בני ברקי
הודעות: 167
הצטרף: 15 אוגוסט 2016, 18:20
נתן תודה: 82 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי בני ברקי » 17 אפריל 2018, 17:34

הפקדתי שומרים כתב:עלה לי דבר חידוש בענין ספירת העומר, אני מציע לחברי הפורום.
אדם ששכח לספור ספירת העומר, נפסק בשו"ע שבשאר הימים סופר בלא ברכה. והנה פעמים אדם עולה לש"ץ ונזכר שלא בירך ספה"ע. מצב מביך. הפתרון לזה עלה בדעתי שיבקש להוציא את אחד המתפללים, ובזה יכול לברך.

הנימוק לזה, למדתי מד' רעק"א בשו"ת קמא סימן ו' בזה"ל: -מה שנסתפק רו"מ במי שספק לו אם בירך ברכהמ"ז דהדין דמברך מספק, אם יכול להוציא לאחר שהוא מסופק ג"כ בזה, מדין ס"ס ס' שמא המברך עתה לא בירך עדיין, ואם תמצא לומר בירך, שמא השומע ממנו ג"כ כבר בירך: ולבסוף מסיק רעק"א בזה"ל -אולם י"ל כיון דמדינא בברכת המזון אף שיצא מוציא כמו כל ברכת המצוות אלא דאסמכוה אקרא ואכלת ושבעת מי שהוא אכל יברך, ומה"ט סגי באכל כזית א' דגן דמחוייב רק מדרבנן יכול להוציא למי שאכל כדי שביעה, וא"כ י"ל דלגבי דרבנן הוי ספק דרבנן שמא זה המוציא עדיין לא בירך, ומה"ט י"ל דאף אם השומע ודאי לא בירך, מ"מ יצא בזה שהמברך מסופק דהוי ספק דרבנן, כיון דמדאורייתא אפילו בירך יכול להוציא ולגבי דרבנן אמרינן שלא בירך: ע"כ לענינו.
ועל פי זה ייתכן לומר -אם כך כ"ש בספה"ע (שאין את הדין ואכלת מי שאכל מברך שהוא דין מיוחד בבהמ"ז, ועוד דהוי בדין ערבות) אפש"ל אדם ששכח לספור ספה"ע, כל שמברך להוציא יד"ח הגם שאינו חייב בברכה, אולם אחר שיש שי' שגם מי שדילג יכול לברך, א"כ לגבי הדין דרבנן (שכל שאינו מחויב בדבר אין מוציא יד"ח אחרים) הוי ספק, שכן אפשר שהוא מחויב (לאותם שי' שדילג לא נפטר) והוי ספק דרבנן בזה, ואזלינן לקולא (שיכול להוציא את האחר) וממילא יכול להוציא בברכתו.
(ולכתחילה אם אפשר לצאת יד"ח ע"י אחר ספה"ע עיין מ"ב סי' תפ"ט ס"ק ה' מביא ב' דעות אולם בביה"ל שם ד"ה ומצוה בסוגריים כתב הכרח נוסף שיצא ע"י אחר, כמובן משם אין ראיה לנידו"ד דמירי שהמוציא מחוייב ופשוט)
כמודומני שהרב בעל שבט הלוי בחלק ג' או ד' שולל זאת שיברך במקום מי שמחויב לברך.
יש לעיין התם שוב,
וגם נראה שבאגרות משה יש נידון על כך.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 17 אפריל 2018, 17:37

ישר כח.
ב"ה נעיין בזה.
אמנם בנוגע לסיפור שהביא @יהודי באשכול עם הרב אלישיב. אני מאד נבוך בזה כמו שהערתי.
אם תוכל להביע דעתך בזה או שאר חברי הפורום.


יהודי
הודעות: 3655
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 776 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי יהודי » 18 אפריל 2018, 21:22

כנראה הגרי"ש אחז שספק שאינו שקול אינו מצטרף לס"ס, ראה ש"ש ש"א פי"ח שהביא פלוגתת הראשונים בזה.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 18 אפריל 2018, 21:46

יהודי כתב:כנראה הגרי"ש אחז שספק שאינו שקול אינו מצטרף לס"ס, ראה ש"ש ש"א פי"ח שהביא פלוגתת הראשונים בזה.
יישר כח. אבל כמדומני שלא יועיל גם לשי' הנ"ל. שכן עיין בשעה"צ שם ס"ק מ"ו עולה מדבריו שבעיקר הדין רוב הראשונים נוקטים שאף בדילג צריך לברך ומ"מ חוששים למיעוט, אולם באופן שמצטרף לזה ספק שמא שכח, א"כ אי"צ שיהיה ספק השקול אחר שרוב צדדים שבספק הראשון, מצטרפים למיעוט הצדדים העולים מהספק השני. וייתכן שכל ד' הש"ש שמביא ראיה מהגמ' נדה נט: מיירי שהספק הראשון הוא שקול ז"א שיש צד להתיר וצד לאסור, אולם כשיש רוב צדדים בספק הראשון להתיר, בזה אפשר שכן מצרפים ויל"ע.


יהודי
הודעות: 3655
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 776 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי יהודי » 19 אפריל 2018, 00:26

השעה"צ אומר שביום הראשון יש ס"ס גמור ובשאר הימים הספק אם ממשיך לספור אינו שקול אלא נוטה לכך שיכול להמשיך ובזה ודאי שימשיך לספור.
אך מה הדין אם ספק א' נוטה לצד החיוב וספק א' נוטה לצד הפטור, לא רואה לספק זה הכרעה מהשעה"צ, ויתכן שכבר אין רוב צדדים. ואכתי צ"ע.


יהודי
הודעות: 3655
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 776 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי יהודי » 01 מאי 2018, 01:24

סרקתי
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 01 מאי 2018, 01:34

יישר כח גדול ר' @יהודי.
ואכן טעמו משום ס"ס הרחוק. ולדידי זה קשה אחר שמעיקר הדין אף בשכח רוב הראשונים שממשיך לברך, אלא שחוששים למיעוט, אולם בהצטרף ספק אפי' כל דהו כבר מכריע את הספק, ולא רק משום רוב הצדדים כמו שדנו בזה, אלא מאחר שיש צד שספר, בזה אנו כלל לא חוששים לסברות המיעוט ששכח.


יהודי
הודעות: 3655
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 776 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי יהודי » 01 מאי 2018, 19:39

ראה לעיל


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 367 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי מאן דהו » 29 אפריל 2019, 00:30

ואם מסתפק אם שכח מה הדין?


חזק
הודעות: 204
הצטרף: 26 יוני 2019, 23:46
נתן תודה: 107 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פתרון לש"צ ששכח לספור ספירת העומר

שליחה על ידי חזק » 12 אפריל 2020, 09:15

מאן דהו כתב:
29 אפריל 2019, 00:30
ואם מסתפק אם שכח מה הדין?

ספק שכח מברך

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח