מה בדיוק אנו עומדים לקבל בחג השבועות?


פותח הנושא
סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 522 פעמים
קיבל תודה: 733 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מה בדיוק אנו עומדים לקבל בחג השבועות?

שליחה על ידי סבא » 23 אפריל 2018, 18:14

כל צורב יודע, שאנו נמצאים בימים של הכנה למתן תורה, וידועים כל המדרשים שמתן תורה בבחינה מסוימת חוזר על עצמו כל שנה [ובזכות ועד הרבנים נודע לכל ילד, שייתכן שבעת קריאת עשרת הדברות נעשה עיקר הדבר עד ששייך בזה גם היום מושג של כל החולים נתרפאו],
ורציתי להבין, הלא "תורה לאו בשמים היא שכבר ניתנה לבני אדם" נאמר על כל התורה כולה, וכביכול לא נשאר כלום מן התורה בשמים, א"כ מה פירוש ומשמעות המושג שמתחדשת כל שנה בחינת קבלת התורה מצד בורא עולם [ובשלמא מצידנו אני מבין שאנו יכולים לקבל על עצמנו ביותר תוקף את הנעשה ונשמע]?

ערכים:


שאר לעמו
הודעות: 3706
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 585 פעמים
קיבל תודה: 1140 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בדיוק אנו עומדים לקבל בחג השבועות?

שליחה על ידי שאר לעמו » 23 אפריל 2018, 18:25

שאלה יפה.
במעמד הר סיני היו שני דברים, הא' מסירת התורה לישראל, והב' שהקב"ה זיכה לישראל שחפצו בתורה - שיקבלו התורה, וישמרוה ויקיימוה.
ובחינה זו השניה ששייכא בישראל, קיימת בכל שנה ושנה (שזה מהותם של המועדים); שישראל שחפצו בתורה יזכו להבינה - לשמרה, ואז לקיימה ביתר שאת (לשמור, זה החזרה וההבנה, כדפירש"י 'ושמרתם').


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בדיוק אנו עומדים לקבל בחג השבועות?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 23 אפריל 2018, 18:46

סבא כתב:כל צורב יודע, שאנו נמצאים בימים של הכנה למתן תורה, וידועים כל המדרשים שמתן תורה בבחינה מסוימת חוזר על עצמו כל שנה [ובזכות ועד הרבנים נודע לכל ילד, שייתכן שבעת קריאת עשרת הדברות נעשה עיקר הדבר עד ששייך בזה גם היום מושג של כל החולים נתרפאו],
ורציתי להבין, הלא "תורה לאו בשמים היא שכבר ניתנה לבני אדם" נאמר על כל התורה כולה, וכביכול לא נשאר כלום מן התורה בשמים, א"כ מה פירוש ומשמעות המושג שמתחדשת כל שנה בחינת קבלת התורה מצד בורא עולם [ובשלמא מצידנו אני מבין שאנו יכולים לקבל על עצמנו ביותר תוקף את הנעשה ונשמע]?
יש חילוק בין הארה של אותו זמן כד' הרמח"ל בכמה מקומות. ובין ההתרחשות שאירעה באותו זמן שאינו חוזר על עצמו.
אם אפשר לעלות את המקור למש"כ "מתן תורה בבחינה מסוימת חוזר על עצמו כל שנה". באותו סגנון הרמח"ל מדבר על פורים ועוד אבל מצד ההארת הזמן והמועד עיין שם.
ומן הסתם אין כוונתך למש"כ השל"ה שבשבועות הינו דין על התורה. אם כך הראה לנו ר' סבא את מקורך.
ועד הרבנים הנ"ל -הוא אך משום סגוליות שיש לאותו זמן אחר שחוזרת אותה הארה, ושמועה נאה זו עתיקת יומין, ואם לזה כוונתך, הרי שמצאנו גם את החילוק, יש הארה מצד סגוליות הזמן כד' הרמח"ל, ויש את מהות הענין של אותו חג או זמן, ובזה לא מצאנו שקבלת התורה ניתנת שוב כפשוטה וחוזר חלילה. ואם בשאלתך ר' סבא אין כוונתך מצד הארה -כד' הרמח"ל וכמדו' כך גם המהר"ל- אלא דברים כפשוט'. אשמח לדעת את המקור.


פותח הנושא
סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 522 פעמים
קיבל תודה: 733 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בדיוק אנו עומדים לקבל בחג השבועות?

שליחה על ידי סבא » 23 אפריל 2018, 19:09

איתא בירושלמי [ר"ה, פ"ד, ה"י]: ר' משרשיא בשם ר' אידי, בכל הקרבנות כתיב חטא, ובעצרת אין כתיב חטא, אמר להן הקדוש ברוך הוא מכיון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם: והנה יש להבין, בשלמא בעת קבלת התורה הייתה קבלת התורה גופא כפרה עד שלא הוצרכו לחטאת, אבל הרי את הקרבנות הקריבו בכל שנה ושנה, ומדוע בכל שנה בחג השבועות לא הצטרכו לחטאת, ועיין בקרבן העדה שפירש וז"ל מכיון שקבלתם וכו'. שבכל שנה בעצרת הוא כיום אשר עמדנו לפני הר סיני ומקבלים התורה מחדש, וכדאמר רב יוסף [פסחים ס"ח:] אי לאו האי יומא וכו' הלכך אין שם חטאת ביום הזה עכ"ל. והיינו שמוכיח מהאי דרשה דהירושלמי, וכן מלשונו של רב יוסף שאמר אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא, ולא אמר אי לאו ההוא יומא, דבאמת בכל שנה ושנה מתחדשת שוב קבלת התורה, ולכן אין אנו צריכים לחטאת, וזהו שאמר רב יוסף, שהיום הזה ממש של קבלת התורה הוא גרים לכך שאינו ככמה יוסף דאיכא בשוקא. [העתקתי מדרשה של הרב יהושע דוד טורצ'ין שנזדמן שנמצאת תחת ידי]
יש גם מדרש לגבי קריאת התורה בשבועות וכעת לא מצאתיו.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בדיוק אנו עומדים לקבל בחג השבועות?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 23 אפריל 2018, 19:16

סבא כתב:איתא בירושלמי [ר"ה, פ"ד, ה"י]: ר' משרשיא בשם ר' אידי, בכל הקרבנות כתיב חטא, ובעצרת אין כתיב חטא, אמר להן הקדוש ברוך הוא מכיון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם: והנה יש להבין, בשלמא בעת קבלת התורה הייתה קבלת התורה גופא כפרה עד שלא הוצרכו לחטאת, אבל הרי את הקרבנות הקריבו בכל שנה ושנה, ומדוע בכל שנה בחג השבועות לא הצטרכו לחטאת, ועיין בקרבן העדה שפירש וז"ל מכיון שקבלתם וכו'. שבכל שנה בעצרת הוא כיום אשר עמדנו לפני הר סיני ומקבלים התורה מחדש, וכדאמר רב יוסף [פסחים ס"ח:] אי לאו האי יומא וכו' הלכך אין שם חטאת ביום הזה עכ"ל. והיינו שמוכיח מהאי דרשה דהירושלמי, וכן מלשונו של רב יוסף שאמר אי לאו האייומא כמה יוסף איכא בשוקא, ולא אמר אי לאו ההואיומא, דבאמת בכל שנה ושנה מתחדשת שוב קבלת התורה, ולכן אין אנו צריכים לחטאת, וזהו שאמר רב יוסף, שהיום הזה ממש של קבלת התורה הוא גרים לכך שאינו ככמה יוסף דאיכא בשוקא. [העתקתי מדרשה של הרב יהושע דוד טורצ'ין שנזדמן נשמצאת תחת ידי]
יש גם מדרש לגבי קריאת התורה בשבועות וכעת לא מצאתיו.
נאים הדברים.
אולם אם דבריך הנזכרים בשאלה הנ"ל מבוססים ע"ד הירושלמי וכו'. -"ומקבלים התורה מחדש" הרי גם התירוץ יילך בעקבותיהם.
חוזה שכירות של דירה מחדשים פעם בשנה. קבלת התורה הקב"ה מחדש כביכול את החוזה של תורה מידי שנה בחג השבועות. וכשם שבחוזה הנ"ל אין קבלת דבר חדש אלא מקבלים את שהיה כך גם בענין התורה. כך לענ"ד.


פותח הנושא
סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 522 פעמים
קיבל תודה: 733 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בדיוק אנו עומדים לקבל בחג השבועות?

שליחה על ידי סבא » 23 אפריל 2018, 19:18

הפקדתי שומרים כתב:
סבא כתב:איתא בירושלמי [ר"ה, פ"ד, ה"י]: ר' משרשיא בשם ר' אידי, בכל הקרבנות כתיב חטא, ובעצרת אין כתיב חטא, אמר להן הקדוש ברוך הוא מכיון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם: והנה יש להבין, בשלמא בעת קבלת התורה הייתה קבלת התורה גופא כפרה עד שלא הוצרכו לחטאת, אבל הרי את הקרבנות הקריבו בכל שנה ושנה, ומדוע בכל שנה בחג השבועות לא הצטרכו לחטאת, ועיין בקרבן העדה שפירש וז"ל מכיון שקבלתם וכו'. שבכל שנה בעצרת הוא כיום אשר עמדנו לפני הר סיני ומקבלים התורה מחדש, וכדאמר רב יוסף [פסחים ס"ח:] אי לאו האי יומא וכו' הלכך אין שם חטאת ביום הזה עכ"ל. והיינו שמוכיח מהאי דרשה דהירושלמי, וכן מלשונו של רב יוסף שאמר אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא, ולא אמר אי לאו ההוא יומא, דבאמת בכל שנה ושנה מתחדשת שוב קבלת התורה, ולכן אין אנו צריכים לחטאת, וזהו שאמר רב יוסף, שהיום הזה ממש של קבלת התורה הוא גרים לכך שאינו ככמה יוסף דאיכא בשוקא. [העתקתי מדרשה של הרב יהושע דוד טורצ'ין שנזדמן שנמצאת תחת ידי]
יש גם מדרש לגבי קריאת התורה בשבועות וכעת לא מצאתיו.
נאים הדברים.
אולם אם דבריך הנזכרים בשאלה הנ"ל מבוססים ע"ד הירושלמי וכו'. -"ומקבלים התורה מחדש" הרי גם התירוץ יילך בעקבותיהם.
חוזה שכירות של דירה מחדשים פעם בשנה. קבלת התורה הקב"ה מחדש כביכול את החוזה של תורה מידי שנה בחג השבועות. וכשם שבחוזה הנ"ל אין קבלת דבר חדש לא מקבלים את שהיה כך גם בענין התורה. כך לענ"ד.
ממקום שבאת, חוזה צריך לחדש כי השכירות הייתה רק לשנה, אבל הכא הרי הנתינה הייתה לעולם ולא יחליף הקל ולא ימיר דתו לעולמים, וגם את עמו לא יטוש לעולם.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בדיוק אנו עומדים לקבל בחג השבועות?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 23 אפריל 2018, 19:24

ממקום שבאתי לשם אני יחזור וינמק. -"חוזה-התורה" המתחדש כל שנה הוא משום חביבותם של ישראל (כד' הירוש' שהז') ואין כאן ענין לעצם הנתינה שהיא לעולמים. זאת מלבד שהנתינה לעולמים, מונח בה, התחדשות כל שנה ושנה -התחדשות הנתינה לעולם. וכ"ז מפני חביבותם של ישראל שקיבלו עליהם וכו'.
וכד' הירושלמי שהזכרת -אמר להן הקדוש ברוך הוא מכיון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם. עיין בקרבן העדה שפירש וז"ל מכיון שקבלתם וכו'. שבכל שנה בעצרת הוא כיום אשר עמדנו לפני הר סיני ומקבלים התורה מחדש, וכדאמר רב יוסף [פסחים ס"ח:] אי לאו האי יומא וכו' הלכך אין שם חטאת ביום הזה עכ"ל.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בדיוק אנו עומדים לקבל בחג השבועות?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 16 מאי 2018, 00:54

עניני דיומא כהנ"ל.


ישי בן ישראל
הודעות: 160
הצטרף: 25 מרץ 2018, 18:18
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בדיוק אנו עומדים לקבל בחג השבועות?

שליחה על ידי ישי בן ישראל » 16 מאי 2018, 21:33

א. מקור 'ועד הרבנים' וכדו' הוא בפסיקתא דר"כ פרשה בחודש השלישי:
"אמר הקב"ה לישראל, בני, היו קורין את הפרשה הזאת בכל שנה, ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדים לפני הר סיני ומקבלין את התורה".

ב. בעיקר השאלה: התורה היא שכל אלוקי, ומי שקרוב יותר לנותנה ולנתינתה משיג בה יותר, וממילא ע"י נתינת התורה מחדש בכל שנה (וי"א אף בכל יום ויום כל' הברכה 'נותן התורה' - נתן לא נאמר אלא נותן) קרובים יותר למקור התורה וממילא זוכים להשיג אותה לאמיתותה.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בדיוק אנו עומדים לקבל בחג השבועות?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 16 מאי 2018, 21:42

יש"כ על המקור.
מה שכתבת לתרץ אכן תירוץ יפה על החלק השני אבל החלק הראשון בשאלת השואל -הלא "תורה לאו בשמים היא שכבר ניתנה לבני אדם" נאמר על כל התורה כולה, וכביכול לא נשאר כלום מן התורה בשמים. עדיין לא מתורץ.
ולזה הצענו ליישב למעלה, שקבלת התורה כל שנה זהו כעין שכירות וכו' עיי"ש. אולי תסכים.


ישי בן ישראל
הודעות: 160
הצטרף: 25 מרץ 2018, 18:18
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בדיוק אנו עומדים לקבל בחג השבועות?

שליחה על ידי ישי בן ישראל » 16 מאי 2018, 21:53

הפקדתי שומרים כתב:יש"כ על המקור.
מה שכתבת לתרץ אכן תירוץ יפה על החלק השני אבל החלק הראשון בשאלת השואל -הלא "תורה לאו בשמים היא שכבר ניתנה לבני אדם" נאמר על כל התורה כולה, וכביכול לא נשאר כלום מן התורה בשמים. עדיין לא מתורץ.
ולזה הצענו ליישב למעלה, שקבלת התורה כל שנה זהו כעין שכירות וכו' עיי"ש. אולי תסכים.
כוונתי שאין כאן מסירת תורה חדשה מצד תוכנה, רק התחדשות השפעת האלוקות שהיא פנימיות התורה, וממילא יש בידינו תורה הקרובה יותר לנותנה.

דבריך עונים על המקורות שהובאו בכאן, אבל כמדומה שבספרי יראים ובוודאי בספרי חסידות קדומים מבואר שיש גם התחדשות הנתינה (ועד"ז במה שציינתי לעיל שיש מקורות גם על נתינת תורה כל יום מחדש ואין לי פנאי לחפשם).


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בדיוק אנו עומדים לקבל בחג השבועות?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 16 מאי 2018, 21:58

הבהרת את דבריך יפה מאד, הדברים נאים ומתקבלים.
ובדברי דווקא כתבתי שיש התחדשות נתינה -"זאת מלבד שהנתינה לעולמים, מונח בה, התחדשות כל שנה ושנה -התחדשות הנתינה לעולם" ובאמת בהודעה הראשונה דברינו באו בקיצור.


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 370 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בדיוק אנו עומדים לקבל בחג השבועות?

שליחה על ידי מאן דהו » 05 יוני 2019, 21:16

סבא כתב:
23 אפריל 2018, 18:14
כל צורב יודע, שאנו נמצאים בימים של הכנה למתן תורה, וידועים כל המדרשים שמתן תורה בבחינה מסוימת חוזר על עצמו כל שנה [ובזכות ועד הרבנים נודע לכל ילד, שייתכן שבעת קריאת עשרת הדברות נעשה עיקר הדבר עד ששייך בזה גם היום מושג של כל החולים נתרפאו],
ורציתי להבין, הלא "תורה לאו בשמים היא שכבר ניתנה לבני אדם" נאמר על כל התורה כולה, וכביכול לא נשאר כלום מן התורה בשמים, א"כ מה פירוש ומשמעות המושג שמתחדשת כל שנה בחינת קבלת התורה מצד בורא עולם [ובשלמא מצידנו אני מבין שאנו יכולים לקבל על עצמנו ביותר תוקף את הנעשה ונשמע]?

viewtopic.php?f=24&t=5612
נדיב לב כתב:
30 מאי 2019, 00:53
כתב במכתב מאליהו חלק ב עמוד כח: כבר ביארנו במאמר "שורש נצחיות ישראל" בשם מו"ר הרב צבי הירש זצ"ל, שאין הזמן עובר על האדם אלא שהאדם נוסע בתוך הזמן, נמצא שבכל שבועות מגיעים אנו לאותה קדושת הזמן ממש שהיתה לאבותינו בשעת קבלת התורה, יוצא איפוא שבשבועות עלינו לחזור ולקבל את התורה ממש, כי זמן מתן תורה הוא גם עבורנו.


מדוע נזקק לפילוסופיה - אם הזמן עובר על האדם או האדם עובר בזמן. אולי באמת הזמן עובר וחוזר חלילה [ובכך יגיע לאותו יסוד. כמו למשל דברי המהרח"ו שכתב בכל שנה חוזרת אותה הארה בחג ונפתחים שערי שמים כפי שהיה מימי קדם. בפסח נגאלו - נעשה זמן המסוגל לגאולה, "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל"] viewtopic.php?f=35&t=2288&p=68242#p68220
ובכלל מה המשמעות שלה?


טעם ודעת
הודעות: 232
הצטרף: 03 אפריל 2019, 15:29
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בדיוק אנו עומדים לקבל בחג השבועות?

שליחה על ידי טעם ודעת » 05 יוני 2019, 22:25

ספר שפת אמת - במדבר - לשבועות - שנת [תרל"ה]
בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ס"ר מה"ש לכל א' מישראל קשרו לו ב' כתרים א' של נעשה ואחד של נשמע. מה לשון קשרו. הענין הוא כי יש לכל איש ישראל ב' מיני אורות. אחד מה שניתן בו נקודה פנימיות קודש לה' כמ"ש נשמה שנתת בי טהורה. ועוד שנית מאיר עליו מלמעלה הארה עליונה למעלה מהשגתו [והוא בחי' אור מקיף] וב' הארות אלו הם תלוין זה בזה כפי מה שמברר האדם מעשיו לטוב ומוציא מכח אל הפועל הארה פנימיות שבו. כן שורה עליו הארה שלמעלה ג"כ. וב' בחי' אלו הם נעשה ונשמע. והם הם ב' הכתרים והכל בא בזכות התורה תורה כפשוטו שמגלה לאדם רזי עליון. וגם הוא מלשון יורה שמרוה הארץ. כמו כן כתיב יערוף כמטר לקחי שבכח היגיעה בתורה מוציא אדם כח נשמתו אל הפועל כמ"ש בזוה"ק על פסוק ישרצו המים שרץ נפש חי' כו' ע"ש. וב' בחי' הללו הם שתי הלחם שצריכין תנופה בחג הזה כי שניהם צריכין מלחמה. בחי' נעשה נגד היצה"ר. ונשמע ע"י שהוא למעלה מהשגת האדם. והוא בחי' עוה"ב ותיקון עוה"ז כמ"ש במ"א ששתי העולמות תלוין זה בזה. וז"ש קשרו לו ב' שנקשר כל א' מישראל בהארה עליונה שעל ראשו כמ"ש שמחת עולם על ראשם כנ"ל:


טעם ודעת
הודעות: 232
הצטרף: 03 אפריל 2019, 15:29
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בדיוק אנו עומדים לקבל בחג השבועות?

שליחה על ידי טעם ודעת » 05 יוני 2019, 22:33

 
ספר שפת אמת - במדבר - לשבועות - שנת [תרל"ה]
פנים בפנים דיבר ה' עמכם כו' במד' הרב נותן והתלמיד מקבל כו' ע"ש. פי' כי הקב"ה נותן התורה ונותן ג"כ כח בישראל לקבל התורה כי הכל ממנו הוא. והכנת בני ישראל אל התורה הוא חסד בפ"ע שזכו בנ"י להיות מכוון פנים בפנים לקבל הדברות. וזהו הי' ע"י משה רבינו ע"ה כמ"ש אנכי עומד בין ה' וביניכם. וזה מתעורר בכל שנה ג"כ כמ"ש עומד ולא כתיב עמדתי. וזהו ג"כ תנופת שתי הלחם. לחם מן השמים ומן הארץ. בחי' תורה שבכתב ושבע"פ. פירוש הנתינה והקבלה שניהם מתעוררין בחג הזה:


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 370 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בדיוק אנו עומדים לקבל בחג השבועות?

שליחה על ידי מאן דהו » 06 יוני 2019, 00:29

טעם ודעת כתב:
05 יוני 2019, 22:33
 
ספר שפת אמת - במדבר - לשבועות - שנת [תרל"ה]
פנים בפנים דיבר ה' עמכם כו' במד' הרב נותן והתלמיד מקבל כו' ע"ש. פי' כי הקב"ה נותן התורה ונותן ג"כ כח בישראל לקבל התורה כי הכל ממנו הוא. והכנת בני ישראל אל התורה הוא חסד בפ"ע שזכו בנ"י להיות מכוון פנים בפנים לקבל הדברות. וזהו הי' ע"י משה רבינו ע"ה כמ"ש אנכי עומד בין ה' וביניכם. וזה מתעורר בכל שנה ג"כ כמ"ש עומד ולא כתיב עמדתי. וזהו ג"כ תנופת שתי הלחם. לחם מן השמים ומן הארץ. בחי' תורה שבכתב ושבע"פ. פירוש הנתינה והקבלה שניהם מתעוררין בחג הזה:

מילים עמוקות. אבל מה הפירוש 'הנתינה והקבלה שניהם מתעוררין בחג הזה'?
תנסה להוריד את המילים הגבוהות של השפת אמת זצ"ל לעולם המעשה של קטנים כמונו

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים