דף 1 מתוך 1

האם בבין המצרים יש חיוב להיזהר יותר בכבישים?

נשלח: 29 יולי 2019, 02:01
על ידי בן של רב
אם כהמבואר בשו"ע זהו זמן מסוכן במיוחד - הרי כל הדרכים בחזקת סכנה.
וק"ו מדקויות כאלו של הליכה יחידי ובין חמה לצל וכן "לא יכו התלמידים" וכו'.

וק"ו בזמנינו שהדרכים מלאים במתכות כבדות וגדולות המוטחות במהירות מהכא להתם כמו כף הקלע.
ובתוך קופסאות הברזל הללו יש אנשים חיים שכל חייהם תלויים בזהירות זו שאף קופסת ברזל מכל אלפי הקופסאות לא תתנגש בקופסא השניה שנוסעת לידה או שמאחוריה או שכנגדה.

האמנם זה ענין הלכתי להחמיר בימים אלו יותר מתמיד בעניני תעבורה?

Re: האם בבין המצרים יש חיוב להיזהר יותר בכבישים?

נשלח: 13 יולי 2020, 23:48
על ידי למה זה תשאל לשמי
יש לדון אם שייכת בזה סכנה שיכול לשמור עצמו, והא דכל הדרכים בחזקת סכנה נראה דהיינו סכנת שודדים וכו'