תחת השיחים

תולדות גדולי ישראל ודברי ימי עמינו

פותח הנושא
בר בי רב דחד יומא
הודעות: 38
הצטרף: 19 מאי 2020, 20:01
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

תחת השיחים

שליחה על ידי בר בי רב דחד יומא » 20 מאי 2020, 11:58

פעם בגיליון שבת קודש היה מדור שנקרא תחת השיחים וצ'יקווע זאכן ואולי כל מי שיש לו באמתחתו איזה דבר חידוד מרבותינו אולי יכתוב זאת כאן למען יעמדו ימים רבים


פותח הנושא
בר בי רב דחד יומא
הודעות: 38
הצטרף: 19 מאי 2020, 20:01
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי בר בי רב דחד יומא » 20 מאי 2020, 12:07

דוגמא לדבר ידוע שמרן בעל הויואל משה היה אוהב בדרשותיו לפתור מדרשי פליאה ופעם בעדנא דחדוותא אמר שמי שרוצה יביא מדרש פליאה והוא יפרשו וקם אחד מן הלצים שם ואמר שכיון שהגיע ר"י לאשמנו בגדנו היה נותן בהם סימנים דצ"ך עד"ש באח"ב ונענה לו שאמנם אין מדרש כזה אבל אפשר לפרשו שידוע שהרבה מעמי הארצות שמגיעים לאשמנו בגדנו מסתפקים אם בדעברנו דופי יכו פ"א או פעמיים וכן בליל הסדר לא יודעים אם ששופכים את היין בכל מכה אם במכת בכורות ישפכו פ"א או פעמיים ולכן נתן בהם ר"י ראשי תיבות שבאח"ב הוא ללא המ' של מכת בכורות


למה זה תשאל לשמי
משתמש ותיק
הודעות: 274
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 217 פעמים
קיבל תודה: 92 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 20 מאי 2020, 12:40

במקום אחד חיפשו מנין והיה חסר אחד.
נכנס יהודי שנטה להשכלה לבית הכנסת (פעם היו מתפללים בבית כנסת)
לא נחה דעתו של הרב מיהודי זה, וציווה להביא יהודי אחר.
נפגע המשכיר וטען להרב 'וכי לא תצרפני כחלבנה בסממני הקטורת?'
השיב לו הרב. ודאי, אך בקטורת היו אחד עשר סממנים.


פותח הנושא
בר בי רב דחד יומא
הודעות: 38
הצטרף: 19 מאי 2020, 20:01
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי בר בי רב דחד יומא » 20 מאי 2020, 12:57

אני שמעתי שהרב ענה לא שגם היה משהו שלא הכניסו מפני הכבוד.....


יוספזון
משתמש ותיק
הודעות: 1415
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 213 פעמים
קיבל תודה: 463 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי יוספזון » 20 מאי 2020, 13:45

למה זה תשאל לשמי כתב:
20 מאי 2020, 12:40
במקום אחד חיפשו מנין והיה חסר אחד.
נכנס יהודי שנטה להשכלה לבית הכנסת (פעם היו מתפללים בבית כנסת)
לא נחה דעתו של הרב מיהודי זה, וציווה להביא יהודי אחר.
נפגע המשכיר וטען להרב 'וכי לא תצרפני כחלבנה בסממני הקטורת?'
השיב לו הרב. ודאי, אך בקטורת היו אחד עשר סממנים.
מענין לענין באותו ענין
מסופר שפעם נסע רב חשוב ברכבת, ונתאחרה השעה וביקש להתפלל תפילת מנחה בציבור. היו אתו עוד שבע יהודים, ביחד הם היו שמונה. הם ביקשו משניים שהיו במקום שהיו רחוקים מתורה ומצוות להצטרף למנין. אך הללו סירבו. לאחר שדחקו בהם, קמו ועברו לקרון אחרת...
נענה הרב ואמר. עכשיו התברר לי קושיא שהתקשתי בה הרבה זמן. מצאנו ב'מנחה' ששלח יעקב לעשיו ששלח הרבה עדרי צאן ובקר. וכידוע, לכל עדר מתלווים כלבים לשומרם. למה לא מצאנו שיעקב שלח גם 'כלבים'? אלא, האמת שיעקב כן שלח כלבים, אבל 'כשהכלבים' ראו 'מנחה' הם קמו וברחו...
 


למה זה תשאל לשמי
משתמש ותיק
הודעות: 274
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 217 פעמים
קיבל תודה: 92 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 20 מאי 2020, 14:03

לעקוד את הבל.png

האי 'ונסיים' דכתיב בההוא עניינא, היינו למאי דסמיך ליה התם, ולא אהכא איתמר ופשוט.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי וחי בהם » 20 מאי 2020, 14:23

מעשה ביהודי כפרי, עתיר נכסים, שבגרה בתו, ויצא לשחר אחר חתן ראוי לשמו, תלמיד חכם ובעל מידות, אשר יהיה סמוך על שולחנו, ויכלכלנו בכבוד כל ימיו, כאשר כל מחסורו עליו.
החל הכפרי לסובב על פני הארץ, ובדרכו הגיע לאחת הישיבות המפורסמות, אשר יצא שמה לתהילה בקרב הארץ, ופקיע שמה כמקום המצמיחה מקרבה עילויים וגאונים מפורסמים. נכנס הכפרי אל ראשי הישיבה, וביקש כי ישלחו אל אסנייתו את הבחור הנבחר ביותר; העילוי של הישיבה.
הראש ישיבה עשה כך, אולם עילוי זה "לא ידע" להשיב על קושיותיו של העשיר הכפרי. ברוב כעסו פנה העשיר אל ראש הישיבה, וכמעשה עשיר אשר יענה עזות החל לגעור בו על ה'סחורה' הקלוקלת אשר שיגר לפניו. ראש הישיבה שלח לפניו עילוי אחר, אך גם הוא לא הצליח לעמוד בכור המבחן.
מיד קרא ראש הישיבה לעילויים ושאלם על מה יצא הקצף. סיפרו לפניו כי אותו הנגיד שאלם: אומרים אנו מדי ליל שבת 'אין מדליקין... ולא בחלב נחום', ותמה העשיר "מה פשעו ומה חטאתו של נחום זה שחכמים אסרו להשתמש בחלבו?"... וכמה שניסו להעמידו על טעותו לא התקבלו דבריהם באזניו.
כעת הבין ראש הישיבה עם יש כאן עסק ולכן שלח לפני העשיר את הבדחן של הישיבה, והוא השיבו כך: נאמר בתורה 'ויהי בשל פרעה את העם, ולא נחום', נחום לא אבה לצאת ממצרים. וכל כך למה? לפי שנחום זה - מוכר נרות חלב היה, ופרנסה רבה לא היתה לו. עד אותו היום, וט"ו בניסן היה, למחרת מכת בכורות, והמצריים אשר שיכלו את בניהם בכוריהם, נזקקו לפתע בבת אחת למאות אלפי נרות נשמה, עבור יקיריהם שנפחו את נפשם, ונחום הוצף באחת במאות אלפי קונים. מששמע כי משה רבינו מכריז על יציאת מצרים, אטם אזנו משמוע; מבכר הוא להישאר כאן ולגרוף הון ממכירת הנרות, והתורה הנציחה זאת לנצח נצחים: ולא נחום! משכך, קנסוהו חכמים, ואסרו לקנות את נרותיו".
"פלאי פלאים!" התמוגג הכפרי, ומיד נחתמו התנאים...


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי וחי בהם » 20 מאי 2020, 14:24

הרה"ק רבי ארון בנו של ה'מאור ושמש' המכונה 'דער גוטער יוד' הסתיר עצמו מאוד ולא היה אומר 'תורה' בטיש, רק קרא דבר תורה מספרו של אביו. פעם כשהזכיר דברי רש"י 'מלמד שהיה מכיר בכל ע"ז שבעולם שלא הניח ע"ז שלא עבדה' קרא: 'לא הניח עולם הזה שלא עבדה...', העירו לו מקורביו הרי הר"ת 'ע"ז' הוא 'עבודה זרה' ולא 'עולם הזה'? השיב להם 'עולם הזה' ו'עבודה זרה' היינו הך!...


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי וחי בהם » 20 מאי 2020, 14:24

באוהב ישראל (ליקוטים בסוף הספר): ותען אסתר גו' תנתן לי נפשי גו' כי נמכרנו גו' להשמיד גו' ואלו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי גו' ויאמר המלך אחשורוש גו' מי הוא זה גו' אשר מלאו לבו לעשות כן. (ז, ג'ד' ה) והנה קשה הלשון נמכרנו שאמרה אסתר, כי היאך שייך לשון מכירה אצל הריגה. והיה צ"ל כי נגזר עלינו. ועוד למה הוסיפה אסתר לאמר ואלו לעבדים גו' נמכרנו החרשתי אשר לא נאמר עד הנה שום זכר מן מכירות לעבדים. ועוד מה אמר אחשורוש מי הוא זה וגו' הלא הוא בעצמו חתם א"ע על הגזירה כמו שאמר הכתוב ויכתוב בשם המלך וגו', כן הקשה אדמו"ר הרב הקדוש.
ותירץ ע"ז ע"פ מה ששמע בשם הר"ר שרירא גאון זצ"ל ע"פ מעשה שהיה אז בימיו עשיר מופלג והיה לו ס"ת שהיה כתב ידו של עזרא הסופר. ולהעשיר הזה היו לו שני בנים. ולאחר פטירתו היה מחלוקת גדול בין הבנים היורשים מחמת שכל אחד מהם חפץ לקחת את הס"ת הזה מלקחת כל כסף וזהב שבעולם. והציעו טענותיהם לפני יודעי דת ויצא הפסק דין שהחלוקה תהיה ביניהם ע"פ הגורל ומי שיזכה ע"פ הגורל בהס"ת שייך לו הס"ת הזה. והטילו גורל ביניהם וזכה האחד בהס"ת הנ"ל ושמח מאוד שמחה גדולה. והיה בעיניו כמוצא שלל רב. ולהשני היה לו יסורים גדולים כי אף שלקח כנגדו הרבה כסף וזהב כ"ז אינו שוה לו מגודל תשוקתו להס"ת הזה. והיה שם בהעיר הנ"ל מומר אחד ובראותו כל זאת מאוד חרה אפו על היורש הזה שאיבד הון רב בעד ס"ת אחד. ועשה ברשע להחליף את מלבושיו כדי שלא יכירוהו. והלך להבית הכנסת אשר היה שם הס"ת הזה. והתחבא שמה באיזה זוית עד הערב וכאשר הלכו כל האנשים לביתם לקח המומר הזה את הס"ת מנרתיקו ומצא כתוב (שמות כג, כ) ועבדתם את ה' אלהיכם ובירך את לחמך וגו' ועשה הרשע הזה ברשעתו ומחק את הע' מן ועבדתם וכתב א' במקומו ופיסל את הס"ת בחירוף וגידוף גדול ר"ל. ודבר זה לא נתוודע לשום אדם. ולאחר כמה ימים נודע הדבר שיש טעות כזה בהס"ת הזה. והנה היורש הזה שהס"ת נפל בגורלו היה לו צער גדול בשמעו מזה. ומגודל היסורים ודאגה נחלה מאוד כי אמר אף שיכולין לתקן הטעות הזה אבל לא יהיה נקרא ס"ת של עזרא הסופר. ובא אליו אביו בחלום הלילה וסיפר לו את כל המאורע וצוה לחפש תחת השולחן ושם נמצא עין של המומר אשר יקוים בו עין תחת עין. ועוד אמר לו אביו אשר הס"ת לא יתקן שום אדם, כי כן יצא הפסק מהב"ד של מעלה אשר עזרא הסופר בעצמו יתקן את הס"ת שלו וכן היה כאשר אמר אביו.
וכאשר שמע הגאון הנ"ל המעשה הזאת אמר שעפ"ז נוכל לתרץ הפסוקים הנ"ל. כי המן הרשע עשה ג"כ כדבר הזה. היינו מתחילה כאשר בא לפי המלך לא גילה לו תוכן כוונתו הרע רק אמר שרצונו לקנות את היהודים לעבוד בהם. ונותן בעד זה עשרת אלפים ככר כסף. וכתב השטר מכירה על לה"ק לעבדם. והמלך אחשורש חתם א"ע על זה. ואח"כ עשה המן הרשע ברשתו ומחק את הע' וכתב א' במקומו בלשון לאבדם. ואח"כ כאשר ראו סופרי המלך את השטר מכירה שהיה נכתב לאבדם, אז כתבו הם פי' הדבר להשמיד להרוג ולאבד, וזהו שאמרה אסתר. ואלו לעבדים ולשפחות נמכרנו. היינו כאשר אמר לפניך בתחילה. החרשתי. ולכן כעס המלך אחשורוש ואמר מי הוא זה ואי זו הוא אשר מלאו לבו לעשות כן, פי' כי אני לא מכרתי אותם אלא לעבדים. ועל ידי זה עשה לנו השי"ת נסים ונפלאות על ידי מרדכי ואסתר. וכיה"ר שירומם קרן ישראל ב"ב אמן. ודפח"ח:


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי וחי בהם » 20 מאי 2020, 14:25

סיפר הגר"מ קרימלובסקי: פעם הלכתי עם מורי ורבי הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל לביתו של יבלחט"א מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א וחיכינו בתור. שמתי לב שכל הזמן הסתתר רבי אברהם מאחורי, והבנתי שעושה כן כדי שלא ירגישו בו ולא יקדימוהו בתור.
אך אני חששתי לכבודו וזזתי כל הזמן יותר ויותר הצידה, כדי שיבחינו בו הגבאים, ואכן מיד כשהבחינו בו קראו לו בהוראת רבי חיים לתחילת התור.
הגיב רבי אברהם ואמר לרבי חיים שהוא מצידו יכול להמתין לפי התור שיש לפניו.
אמר לו רבי חיים: בתרגום יונתן על הפסוק 'ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע', תרגם: 'כד חמא משה ענוותנותיה…' ושואלים המפרשים כיצד זה מתקשר לפסוק. אלא, שכתוב בספרים שהמתים יקומו בתחיית המתים לפי סדר האל"ף בי"ת של השמות, לדוגמה: אברהם ראשון, ברוך שני, וכו'.
ונשאלת השאלה, מאחר שמשה קרא להושע יהושע, הרי נמצא שהפסידו, שגרם על ידי כך שהוא יקום בזמן של חמש אותיות מאוחר יותר. אלא התירוץ, שענווים אינם מן המנין, והם יוקדמו לפני כל הסדר של התור, וא"כ יהושע שהיה עניו לא יאוחר בתור כלל…


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי וחי בהם » 20 מאי 2020, 14:26

היה בחור חסיד גור שניצל מהשואה והגיע לעיר רחוקה בחו"ל אשר בקושי היו שם איזה יהודים מודרניים, והוא שמר במסירות נפש על יהדותו, אך מ"מ הוצרך לגלח זקנו וללבוש בגדים מודרניים.
ויהי היום והגיעה לאזניו השמועה כי חצר גור הוקמה מחדש בעיה"ק ירושלים. מיד עלה ובא לשב"ק אל הבית ישראל אשר זכרו עוד מלפני המלחמה וקירבו מאוד. באמצע השבת שאל אותו הבית ישראל 'איך אתה מרגיש כאן בין החסידים'? ענה מיד שהוא מרגיש כשבת גוי...
אמר לו הבית ישראל שהקאצקער הקשה למה צריך להיות כתוב 'מן התרים את הארץ', וכי אין אנו יודעים זאת. אלא הכוונה שהמרגלים שהיו בתחילה צדיקים המשיכו ללבוש את הרבי'שע מלבושים אף כשחזרו, ונגשו אליהם יהושע וכלב וקרעו בגדיהם של התרים באמרם להם הרי אתם רשעים ומה לכם לרבי'שע מלבושים. כך אמר לו הבית ישראל יש כאן רבים שיכולים לקרוע מהם את מלבושי החסידות שלהם ואתה בלי המלבושים חשוב יותר מהם!


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי וחי בהם » 20 מאי 2020, 14:26

שנה אחת בעיו"כ לפני עלות השחר חלף על פני הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן יהודי חפוז נושא תרנגול בידו אץ רץ לעשיית כפרות. עיכבו ר' מאיר ושאלו 'הידעת מה אומר התרנגול'? פער הלה זוג עינים תמהות ולא ידע מה להשיב. נענה ר' מאיר ואמר לו: הסכת ואלמדך מה אומר התרנגול, 'אני הגבר' אני הוא התרנגול (הנקרא גבר) 'ראה עני' הסובל 'בשבט עברתו' בגין עברותיו של האדם הלזה, 'אותי נהג ויולך' אותי הוא אוחז ומוליך 'חושך ולא אור' בשעה זו של טרם בוקר, ואולם 'אך בי ישוב' אם מדמה הוא אכן לצאת ידי חובת החזרה בתשובה בי בלבד, 'יהפוך ידו כל היום' יכול הוא לסובב אותי בידו כל היום ולא יועיל לו הדבר מאומה.


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי וחי בהם » 20 מאי 2020, 14:27

מסופר שהחתם סופר זצ"ל ראה פעם אדם אומר וידוי ומכה על לבו, אשמנו בגדנו וכו', והלה אמר הוידוי בחפזון כמי שלא שת לבו למה שאומר, ניגש אליו החתם סופר ואמר לו: מה אתה דופק, אף אחד לא נמצא שם. בלשונו: קאנער איז ניקס דערין...
והמהרי"ד מבעלזא אמר על זה משל לאיש כפרי שבא לעיר וראה שאחד סובב והולך בכל העיר ותוף בידו ומכה בו בכל כוחו. שאל: מה זה? אמרו לו שיצאה אש, והבערה ללהב יצאת, על כן מכים בתוף בכל העיר. לאחר זמן כשחזר לביתו ויצאה אש באחד מבתי הכפר, לקח גם הוא תוף והתחיל לקשקש בו בחזקה, בחשבו כי בזה יכבה האש. אבל אין קול ואין עונה וכל הכפר היה לשריפת אש. חזר ושאל את בני העיר: מה זאת? אמרו לו שההכאה בתוף היא רק סימן שיביאו אנשי העיר מים ויכבו האש, אבל אם אין מביאין מים לא תכבה האש בהכאה לבד... וכך הם האומרים וידוי ומכין על לבם בלא לב, והלא זה רק לסימן שיבואו פלגי מים מהעינים על לא שמרו תורתו.


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי וחי בהם » 20 מאי 2020, 14:28

היה מעשה אצל האדמו"ר בעל ויואל משה מסאטמאר זצ"ל שעשה טיש בסוכה והיה קהל רב מאוד, והגבאי ביקש היתר מהאדמו"ר שיתיר לו להכניס את הסירים עם התבשילים לסוכה כי באופן אחר יהיה קשה מאוד לחלק את האוכל לכל הציבור. ואמר האדמו"ר שפעם היה איזה אדם עני שבלמדו הפסוק בפרשת נח "צוהר תעשה לתיבה", פירש כך – צוהר תעשה לתיבה – "א קויליטש זאלסטו מאכן פארן טיש". וכל הסובבים תמהו עליו, שלא כך פירוש הפסוק, וענה להם הרי "צוהר" פירושו ליכטיג – אור, ומה לעשות שאצלי כשיש קוליטש על השולחן נהיה אצלי ליכטיג, וסיים האדמו"ר ה"ה בעניננו, הרי כל האיסור בכלי אכילה הוא משום כבוד הסוכה, אבל הכבוד הגדול ביותר של הסוכה שיש ליהודים מה לאכול, ואם לא יהיה להם לאכול אין כבוד, ולכן התיר לו (מושיען של ישראל).


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי וחי בהם » 20 מאי 2020, 14:28

הגרי"ז מבריסק התאכסן פעם בבית של יהודי חסידי, וראה הבעה"ב כי הגרי"ז מביט במראה בעת הנחת תפילין. חשב הבעה"ב לעצמו שאולי הגרי"ז אינו יודע שבשו"ת דברי חיים להרה"ק מצאנז (ח"ב סי' ו) כתב שהעושה כן נקרא בור והדיוט, ולפיכך הניח ספר דברי חיים ליד התפילין של הגרי"ז ונתן סימניה בדף אשר שם כתב הדברי חיים את הדברים הללו. למחר בעת שרצה הגרי"ז להניח תפילין, הבין מה רצה לרמוז לו הבעה"ב, ואמר לו הרב מבריסק: הן חסיד אתה ומחמת חסידותך עשית זאת, אם כן הבה אספר לך סיפור חסידים, וממקום שבאת לטעון כנגדי מבעל דברי חיים עצמו, משם אתרץ את עצמי. וכך סיפר: פעם ישן הדברי חיים בסוכתו וגשמי זעף התחילו לרדת עד שהכרים והכסתות נתמלאו מים ואף הוא עצמו נרטב עד לשד עצמותיו, ביקשו בני ביתו להניאו מלישון בסוכה שהלא מצטער פטור מן הסוכה וכל הפטור מן הסוכה ואינו יוצא משם אינו אלא הדיוטות. השיב הדברי חיים כנגדם "מוטב שאקרא הדיוט ובלבד שאקיים מצות סוכה". סיים הרב מבריסק ואמר: אף אני אומר לך כן, אמנם הדברי חיים כתב שלהתבונן במראה כדי לבדוק את מקום התפילין של ראש הוא בורות, מוטב אהיה קרוי בור ומצות תפילין אקיים כהידורה.


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי וחי בהם » 20 מאי 2020, 14:29

מסופר על אחד מגדולי ישראל שעוד בילדותו נתפרסם כילד חריף ופקח, כי פעם אחת בראש השנה קודם התקיעות מצאו אביו כשהוא יושב ואוכל סעודה דשינה. שאל אותו אביו מתוך רוגז 'כלום אין אתה יודע שאסור לאכול קודם התקיעות'. 'ידעתי אבי ידעתי' השיב הילד מיד, 'אבל מכיון שכל עיקרה של מצוות תקיעת שופר היא כדי לערבב את השטן שלא יקטרג, משום כך רציתי גם אני לערבב אותו, הרי השטן בודאי יודע שאסור לאכול לפני התקיעות וכשיראה שאני אוכל יהרהר בלבו בודאי כבר תקעו ישראל בשופר ולא יקטרג'...


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי וחי בהם » 20 מאי 2020, 14:30

בבית מדרשו של הגרי"י פישר מינו פעם ע"פ דעתו ש"ץ ת"ח וירא שמים שהיה פחות מבן שלושים. באו כמה מנכבדי הקהל להתלונן לפניו איך הסכים לדבר זה. השיב מיד: "מום עובר הוא זה"...


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי וחי בהם » 20 מאי 2020, 14:30

הקפיד החת"ס מאוד שיהיו חזנים יראי שמים, ולכן קבע מקום תפילתו בישיבתו עם תלמידיו, מלבד בלילי יו"ט היה נוהג להתפלל בביהכ"נ הגדול של העיר, ואם כי היה קשה עליו לשמוע כנגן המנגן החזן עם המשוררים, בכל זאת הוצרך לכבוד הקהל להתפלל שם, והיה אומר על זה בדרך צחות: "הסובל ומעלים עין משוררים"...
עוד מסופר כי היה פעם חזן שאינו הגון שהלך לעולמו, ובנו לקח בחזקה תפקיד אביו אע"פ שלא היה קולו נאה. לאחר התפילה ניגש החזן החדש אל המרא דאתרא ושאלו האם נהנה מתפילתו. השיבו הרב: הרי אתה ממלא מקום אביך, אם כן איפה זאת אומר לך ה'מפני חטאינו' כבר היה של אביך, אבל 'ואין אנו יכולים' היה משלך...


מחשבות
משתמש ותיק
הודעות: 716
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 180 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי מחשבות » 20 מאי 2020, 14:36

פעם בהסעה בה חזרו הרמי"ם לביתם מהישיבה,
נשאלה השאלה למה אברהם לא נתן את בתו ליצחק
למ"ד בת הייתה לו ובכל שמה (יעוי' בעלי תוס' על התורה).
נענה ... ואמר מסתמא היה אברהם אבינו בריסקער
ולמ"ד שהיה לו בת חשש אברהם אבינו למ"ד שלא היה לו בת....
וקם אחר ומחה נמרצות והיה שישו ושמחו...


יוספזון
משתמש ותיק
הודעות: 1415
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 213 פעמים
קיבל תודה: 463 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי יוספזון » 20 מאי 2020, 14:38

ידוע הפלוגתא בין הנוב"י לגדולי החסידים בענין אמירת 'לשם יחוד' לפני כל מצוה.
היה יהודי מסויים, שיצאו עליו רינונים חמורים. והוא הוציא ספר 'להוכיח' שגם לפי תורת הנסתר, אין לומר לשם יחוד. הוא שלח את הספר למהר"ש קלוגער זי"ע לשם קבלת הסכמה. הגר"ש, שהכיר את נפש המחבר ושם הרע שיצא עליו, השיבו בקצרה: החיבור אין צריך להיות 'נדפס' כי המחבר כבר 'נתפס'. ואשר דן שגם על פי 'נסתר' אין לומר 'לשם יחוד', גם זה אין צורך כי המחבר 'נסתר לשם יחוד'...


יוספזון
משתמש ותיק
הודעות: 1415
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 213 פעמים
קיבל תודה: 463 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי יוספזון » 20 מאי 2020, 14:42

מסופר על שני מחותנים שבאו לדין תורה אצל אחד הרבנים, והציגו בפניו את טענותיהם. אבי הכלה היה לו בית מרזח או בית הארחה על אם הדרך, שבה היו נכנסים אוכלים וישנים בתשלום. המחותן הגיע אליו כדי לסגור את השידוך בכי טוב. ועד שחתמו בפועל, הם ישבו ושוחחו ובינתיים גם 'טעמו'... אבי הכלה טען, שמקובל 'לכבד' לאחר שגמרו את השידוך בכי טוב, אבל מה שאכל לפני זה, המחותן חייב לשלם!
ענה הרב ואמר, עכשיו נתברר לי פסוק בתורה. כשבא אליעזר עבר אברהם לבית לבן ובתואל לקחת את רבקה, נאמר, ויושם לפניו לאכול, ויאמר לא אוכל עד אם דברתי דברי... כנראה, שהבין שאם המחותנים הם לבן ובתואל, עליו קודם לסיים את השידוך, ורק אחר כך יוכל לאכול, כי אם לא, עוד ידרשו ממנו לשלם להם...


מחשבות
משתמש ותיק
הודעות: 716
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 180 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי מחשבות » 20 מאי 2020, 14:43

היה מספר ... על בחור מנובהרדוק שישב על הארץ
וחזר כל הזמן מי אני אני גארנישט גארנישט
עבר בחור אחר מנובהרדוק הניף ידו בביטול
ובחיוך ניצחון על פניו הוסיף ואמר:
הוא רק אומר על עצמו שהוא גארנישט
אבל אני ב-א-מ-ת ב-א-מ-ת גארנישט...


יוספזון
משתמש ותיק
הודעות: 1415
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 213 פעמים
קיבל תודה: 463 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי יוספזון » 20 מאי 2020, 15:19

עַל דְּבַר אֲשֶׁר לֹא קִדְּמוּ אֶתְכֶם בַּלֶּחֶם וּבַמַּיִם… וַאֲשֶׁר שָׂכַר עָלֶיךָ אֶת בִּלְעָם בֶּן בְּעוֹר מִפְּתוֹר אֲרַם נַהֲרַיִם לְקַלְלֶךָּ! (פרק כג פסוק ה')
פסוק זה הסביר המגיד מדובנא במשל: פעם אחת בא כפרי אחד לישיבה ובקש מראש הישיבה כי ימצא בעבורו חתן הגון לבתו.

מתחייב אני – ענה הכפרי – לפרנס את חתני ולספק לו את כל צרכיו. בחר ראש הישיבה חתן מופלג בתורה ובמעשים טובים וכעבור זמן נשא החתן את בתו של הכפרי לאשה. למחרת החתונה הסב החתן בבית חמיו לארוחת הבוקר והנה מגישים לפניו לחם צר ומים לחץ…

החתן העדין לא אמר דבר ובקושי רב נגס בלחם ושתה מן המים. בערב חזר ונשנה הדבר שוב הניחו לפניו לחם קשה ומים וכך מדי יום… התקשה החתן באכילת מאכלים אלה משום כך הלך ורזה ופניו נפלו. כאשר ראה הכפרי כי חתנו אינו אוכל פתח עליו בצעקות: מפני מה אינך אוכל? וכי בהיותך בישיבה התרגל הגוף למאכלים מעודנים? משלא הועילו צעקותיו שכר הסוחר שני גויים גברתנים כדי שישגיחו על חתנו שיאכל. בכל ארוחה היו עומדים עליו ושוט בידיו בכל פעם שדחה החתן מלפניו את הלחם הקשה ולא אכל היו שני אלה מצליפים בו בשוט…

לילה אחד חמק החתן מבית חותנו ונמלט לישיבה. נכנס החתן החבול לראש הישיבה וסיפר לו את כל המאורעות מיום החתונה ועד היום. למחרת הגיע הכפרי לישיבה לחפש את חתנו. מדוע אינך נותן לחתנך מאכלים ראויים? שאל ראש הישיבה את הכפרי. אומר לכם את האמת – ענה הכפרי – אין באפשרותי לשלם אלא דמי לחם ומים…

רשע שכמוך!!! – צעק הרב – אין באפשרותך לקנות בעבורו אוכל טוב יותר? וכסף כדי לשכור שני גויים יש לך?! לשם כך כספך מספיק?!!!…

כן הוא גם הנמשל – סיים המגיד: נאמר בפסוק: "עַל דְּבַר אֲשֶׁר לֹא קִדְּמוּ אֶתְכֶם בַּלֶּחֶם וּבַמַּיִם". ואם תשאל שמא לא היה להם כסף לכך? ממשיך הפסוק ואומר: "וַאֲשֶׁר שָׂכַר עָלֶיךָ אֶת בִּלְעָם… לְקַלְלֶךָּ!" – הן היה בידם די כסף כדי לשכור את בלעם שיקלל את בני ישראל אם כן משמע שאך מתוך רשעות לא קדמו את בני ישראל בלחם ומים…


פותח הנושא
בר בי רב דחד יומא
הודעות: 38
הצטרף: 19 מאי 2020, 20:01
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי בר בי רב דחד יומא » 20 מאי 2020, 16:59

יעקב אבינו אומר לעשיו עם לבן גרתי וכ' רש"י גרתי בגי' תרי"ג ובא לומר עם לבן גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ולכאו' היה לו לכתוב שגרתי אותיות תרי"ג ולא רק גימטריה ומטו משמיה דהרש"מ דיסקין [המכונה סימוניק] שכל ענין התרי"ג הווא מספר ושכזה אין משמעות לאיזה אותיות זה


למה זה תשאל לשמי
משתמש ותיק
הודעות: 274
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 217 פעמים
קיבל תודה: 92 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 20 מאי 2020, 17:03

מחשבות כתב:
20 מאי 2020, 14:43
היה מספר ... על בחור מנובהרדוק שישב על הארץ
וחזר כל הזמן מי אני אני גארנישט גארנישט
עבר בחור אחר מנובהרדוק הניף ידו בביטול
ובחיוך ניצחון על פניו הוסיף ואמר:
הוא רק אומר על עצמו שהוא גארנישט
אבל אני ב-א-מ-ת ב-א-מ-ת גארנישט...

כיו''ב על שני רבנים זקנים שישבו ושוחחו בענוותנות זה עם זה.
ויען האחד: וכי מה אני, גארנישט...
ויוסף השני: ואני, ודאי גארנישט!
רב שלישי צעיר היה שירש את מקום אבותיו, והאזין לשיחתם, ואמר אף הוא, אף אני גארנישט...
הביטו עליו שניהם ברוגזה, ויאמר אחד מהם 'גם כן גארנישט'...


למה זה תשאל לשמי
משתמש ותיק
הודעות: 274
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 217 פעמים
קיבל תודה: 92 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 20 מאי 2020, 17:07

מחשבות כתב:
20 מאי 2020, 14:36
פעם בהסעה בה חזרו הרמי"ם לביתם מהישיבה,
נשאלה השאלה למה אברהם לא נתן את בתו ליצחק
למ"ד בת הייתה לו ובכל שמה (יעוי' בעלי תוס' על התורה).
נענה ... ואמר מסתמא היה אברהם אבינו בריסקער
ולמ"ד שהיה לו בת חשש אברהם אבינו למ"ד שלא היה לו בת....
וקם אחר ומחה נמרצות והיה שישו ושמחו...
בנוסח אחר
לדעה אחת בגמ', איוב בימי אחשורוש היה, כיון שכתוב על בנות איוב 'אשר לא נמצאו כמותן בכל הארץ'. אימתי היה שביקשו נערות בתולות בכל הארץ, הוי אומר בימי אחשורוש
והקשה רבי חיים בריה דהגרי"ז סאלאוויציק, א''כ מדוע לא לקח אחשורוש את בנות איוב.
ותירץ, איוב בריסקער היה, וסירב לתת את בנותיו לאחשורוש. 'חושש אני לשיטות שאיוב לא היה ולא נברא' אמר איוב. 
 


אברהם העברי
משתמש ותיק
הודעות: 696
הצטרף: 12 ספטמבר 2019, 20:00
נתן תודה: 18 פעמים
קיבל תודה: 154 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי אברהם העברי » 20 מאי 2020, 17:32

למה זה תשאל לשמי כתב:
20 מאי 2020, 17:07
מחשבות כתב:
20 מאי 2020, 14:36
פעם בהסעה בה חזרו הרמי"ם לביתם מהישיבה,
נשאלה השאלה למה אברהם לא נתן את בתו ליצחק
למ"ד בת הייתה לו ובכל שמה (יעוי' בעלי תוס' על התורה).
נענה ... ואמר מסתמא היה אברהם אבינו בריסקער
ולמ"ד שהיה לו בת חשש אברהם אבינו למ"ד שלא היה לו בת....
וקם אחר ומחה נמרצות והיה שישו ושמחו...
בנוסח אחר
לדעה אחת בגמ', איוב בימי אחשורוש היה, כיון שכתוב על בנות איוב 'אשר לא נמצאו כמותן בכל הארץ'. אימתי היה שביקשו נערות בתולות בכל הארץ, הוי אומר בימי אחשורוש
והקשה רבי חיים בריה דהגרי"ז סאלאוויציק, א''כ מדוע לא לקח אחשורוש את בנות איוב.
ותירץ, איוב בריסקער היה, וסירב לתת את בנותיו לאחשורוש. 'חושש אני לשיטות שאיוב לא היה ולא נברא' אמר איוב. 


ומעניין לעניין באותו עניין
שמעתי מ... בעניין מתחם גולובנציץ בב"ש שקבור שם איוב וראייתו מגמ' מפורשת (ב"ב טו.)
י"א איוב יהודי היה י"א איוב  גוי היה וי"א איוב לא היה ולא נברא


אברהם העברי
משתמש ותיק
הודעות: 696
הצטרף: 12 ספטמבר 2019, 20:00
נתן תודה: 18 פעמים
קיבל תודה: 154 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי אברהם העברי » 20 מאי 2020, 17:45

למה זה תשאל לשמי כתב:
20 מאי 2020, 17:07
ותירץ, איוב בריסקער היה, וסירב לתת את בנותיו לאחשורוש. 'חושש אני לשיטות שאיוב לא היה ולא נברא' אמר איוב.
לכאו' צ"ל להיפך
אחשוורוש בריסקער היה, וסירב לקחת את בנותיו של איוב. 'חושש אני לשיטות שאיוב לא היה ולא נברא' אמר אחשוורוש.
ודו"ק....


למה זה תשאל לשמי
משתמש ותיק
הודעות: 274
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 217 פעמים
קיבל תודה: 92 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 20 מאי 2020, 18:19

אברהם העברי כתב:
20 מאי 2020, 17:45
למה זה תשאל לשמי כתב:
20 מאי 2020, 17:07
ותירץ, איוב בריסקער היה, וסירב לתת את בנותיו לאחשורוש. 'חושש אני לשיטות שאיוב לא היה ולא נברא' אמר איוב.
לכאו' צ"ל להיפך
אחשוורוש בריסקער היה, וסירב לקחת את בנותיו של איוב. 'חושש אני לשיטות שאיוב לא היה ולא נברא' אמר אחשוורוש.
ודו"ק....

פסלת החידוד משום 'ניטל עוקצו'


למה זה תשאל לשמי
משתמש ותיק
הודעות: 274
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 217 פעמים
קיבל תודה: 92 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: תחת השיחים

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 20 מאי 2020, 18:28

אברהם העברי כתב:
20 מאי 2020, 17:32

ומעניין לעניין באותו עניין
שמעתי מ... בעניין מתחם גולובנציץ בב"ש שקבור שם איוב וראייתו מגמ' מפורשת (ב"ב טו.)
י"א איוב יהודי היה י"א איוב  גוי היה וי"א איוב לא היה ולא נברא

ולכו''ע 'יומת' על אלו שקנו שם היינו ממון, יצא נקי מנכסיו

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • סוכה תחת הסוכה
  על ידי יהושע » 06 אוקטובר 2019, 12:58 » ב סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
  9 תגובות
  104 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי לשכוי בינה
  07 אוקטובר 2019, 01:11
 • ''ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בנ''י'' פר' במדבר
  על ידי תורה לשמה » 24 מאי 2020, 20:00 » ב במדבר
  23 תגובות
  185 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי ד.מ.
  25 מאי 2020, 22:21

חזור אל “דעת דורות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח