ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

תולדות גדולי ישראל ודברי ימי עמינו

אורות הגאולה
הודעות: 7
הצטרף: 05 מרץ 2022, 21:01
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי אורות הגאולה » 05 מרץ 2022, 21:16

פאר המעלות והמידות כתב:
02 מרץ 2022, 16:56
סכינא חריפא כתב:
02 מרץ 2022, 13:48
פאר המעלות והמידות כתב:
02 מרץ 2022, 13:47

בעיקרון אתה צודק אך הסברתי את הסיבה 
הסיבה הובנה.
השאלה היא אם אתה מסוגל להתגבר ולכבד.
המטרה החשובה ביותר היא לעמוד על האמת ועל כבוד התורה! ולצערי נראה לי שאין אפשרות לעשות זאת בדרך אחרת.
כשחוזרים שוב ושוב על שקרים בעניינים אלו אז חוזרים שוב שוב על הטענות כנגדם. אם לא היו השקרים הגדולים לו לא היו הטענות שכנגדם.
 


העניך קלוגער
הודעות: 11
הצטרף: 10 אפריל 2022, 15:11
קיבל תודה: 2 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי העניך קלוגער » 10 אפריל 2022, 18:44

בתור נין ונכד להאי גאון וקדוש הרב ישכר שלמה טייכטל ע"ה מוצא אני לנכון להבהיר כמה עניינים חשובים, המחבר זי"ע אינו היה ציוני מעולם ואף לא ציוני דתי.
המחבר זי"ע היה יהודי הונגרי חרד לדבר השם תלמיד מובהק להגה"ק ממונקאטש זי"ע וממילא אינו יכול לומר שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתינו שהלא דברים אלו סותרים לגמרי את הרמב"ם שכתב שקודם לקיבוץ נדחי ישראל יתרחשו דברים נוספים, עוד בחיים חיותו בעלמא דין כתב לבנו ר' חיים מנחם ע"ה [שלימים נהפך לחסיד חב"ד, חותנו של הרב ביסטריצקי רבה של צפת] שדבר זה מצער אותו נורא אשר ישנם כאלה שלוקחים את ספרו ומסלפים את דבריו ולא זוהי הייתה כוונתו בכתיבת ספר זה ובורא כל העולמים יודע שהיה זה לשם שמים, ודבר זה הסב לו צער רב.
לאחר השואה האיומה בנו היחיד הנותר בחיים ר' חיים מנחם ע"ה, קיבל את זכויות על ספריו של אביו ובתור יהודי חרדי שידע את דעתו של אביו הי"ד לא נתן לחרדלניקי"ם להדפיס את הספר במהדורת כחול לבן, ולאחר זמן פירסם אחד מהרבנים שלהם פסק דין שאין בעלות על דברי תורה ומותר להדפיס זאת אף ללא רשות בן המחבר, בצר לו פנה ר' חיים מנחם לרבו, הרבי מליובאוויטש זי"ע ושאלו לעצתו, ענה לו הרבי שיעשה בי"ד של שלושה דיינים בא"י והם יפסקו מה לעשות בנידון, וכך הווה, איני זוכר את שמות כל הדיינים אך שניים מתוכם הם הגאון ר' זלמן נחמיה גולדברג וכן הגאון ר' ישראל גרוסמן, ודעת הרוב בדיון זה נטתה לומר לתת לחרדלניקי"ם להדפיס את הספר אך בצירוף הקדמה המסבירה את דעתו של המחבר, וכן היה והספר הודפס אף במהדורה רגילה ולאחרי הדפסתו נסע ר' חיים מנחם לרבי מליובאוויטש בנ"י לתת לו את הספר בחלוקת דולרים ובהגישו את הספר שאלו הרבי האם זה הספר שעשה כ"כ הרבה 'טומעל' [רעש] בעולם, ולאחמ"כ בירכו ואמר לו בזה הלשון: "דער טאטע האט געווען א ארליכער איד און וויט פון ציונות" ובתרגום: האבא היה יהודי יר"ש ורחוק מציונות.
וישנם שחושבים שבספרו משמע אחרת, ואקדים ואומר שיש צורך להבין את הדברים לאשורם ולא לפרשן זאת באופנים שונים, וזה שכתוב בספר שקיבוץ בנ"י הוא מסימני התחלת הגאולה אין הכוונה שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתינו חלילה, אלא שמכך שרבים מבנ"י מתקבצים לא"י זהו סימן שאט אט הגאולה עומדת להפציע אך לא זוהי התחלת הגאולה [וכ"מ בשיחת הרבי מילובאוויטש בשנת ה'תשנ"ב.]


מלאך אלוקים
הודעות: 9
הצטרף: 10 מאי 2022, 01:48
קיבל תודה: 2 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי מלאך אלוקים » 10 מאי 2022, 11:05

העניך קלוגער כתב:
10 אפריל 2022, 18:44
בתור נין ונכד להאי גאון וקדוש הרב ישכר שלמה טייכטל ע"ה מוצא אני לנכון להבהיר כמה עניינים חשובים, המחבר זי"ע אינו היה ציוני מעולם ואף לא ציוני דתי.
המחבר זי"ע היה יהודי הונגרי חרד לדבר השם תלמיד מובהק להגה"ק ממונקאטש זי"ע וממילא אינו יכול לומר שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתינו שהלא דברים אלו סותרים לגמרי את הרמב"ם שכתב שקודם לקיבוץ נדחי ישראל יתרחשו דברים נוספים, עוד בחיים חיותו בעלמא דין כתב לבנו ר' חיים מנחם ע"ה [שלימים נהפך לחסיד חב"ד, חותנו של הרב ביסטריצקי רבה של צפת] שדבר זה מצער אותו נורא אשר ישנם כאלה שלוקחים את ספרו ומסלפים את דבריו ולא זוהי הייתה כוונתו בכתיבת ספר זה ובורא כל העולמים יודע שהיה זה לשם שמים, ודבר זה הסב לו צער רב.
לאחר השואה האיומה בנו היחיד הנותר בחיים ר' חיים מנחם ע"ה, קיבל את זכויות על ספריו של אביו ובתור יהודי חרדי שידע את דעתו של אביו הי"ד לא נתן לחרדלניקי"ם להדפיס את הספר במהדורת כחול לבן, ולאחר זמן פירסם אחד מהרבנים שלהם פסק דין שאין בעלות על דברי תורה ומותר להדפיס זאת אף ללא רשות בן המחבר, בצר לו פנה ר' חיים מנחם לרבו, הרבי מליובאוויטש זי"ע ושאלו לעצתו, ענה לו הרבי שיעשה בי"ד של שלושה דיינים בא"י והם יפסקו מה לעשות בנידון, וכך הווה, איני זוכר את שמות כל הדיינים אך שניים מתוכם הם הגאון ר' זלמן נחמיה גולדברג וכן הגאון ר' ישראל גרוסמן, ודעת הרוב בדיון זה נטתה לומר לתת לחרדלניקי"ם להדפיס את הספר אך בצירוף הקדמה המסבירה את דעתו של המחבר, וכן היה והספר הודפס אף במהדורה רגילה ולאחרי הדפסתו נסע ר' חיים מנחם לרבי מליובאוויטש בנ"י לתת לו את הספר בחלוקת דולרים ובהגישו את הספר שאלו הרבי האם זה הספר שעשה כ"כ הרבה 'טומעל' [רעש] בעולם, ולאחמ"כ בירכו ואמר לו בזה הלשון: "דער טאטע האט געווען א ארליכער איד און וויט פון ציונות" ובתרגום: האבא היה יהודי יר"ש ורחוק מציונות.
וישנם שחושבים שבספרו משמע אחרת, ואקדים ואומר שיש צורך להבין את הדברים לאשורם ולא לפרשן זאת באופנים שונים, וזה שכתוב בספר שקיבוץ בנ"י הוא מסימני התחלת הגאולה אין הכוונה שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתינו חלילה, אלא שמכך שרבים מבנ"י מתקבצים לא"י זהו סימן שאט אט הגאולה עומדת להפציע אך לא זוהי התחלת הגאולה [וכ"מ בשיחת הרבי מילובאוויטש בשנת ה'תשנ"ב.]
ראשית, לפי בהשקפה דתית לאומית לא מפריע להיות קדוש וצדיק וגאון ומגדולי הדור:
https://www.tora-forum.co.il/viewtopic. ... 70#p500966

שנית, אמנם השקפתו המקורית של נשוא האשכול הייתה רחסיד מונקאץ' השקפה אנטי ציונית קיצונית אך תוך כדי השואה נעשה ציוני נלהב וכתב דברים שמתאימים רק לבעלי השקפה דתית לאומית. והוא כותב במפורש על בניין הארץ החילוני שהוא אתחלתא דגאולה וזה כבר סותר את דברי מרן הגאון הרבי מלובביץ' זצ"ל.
וכן כותב שגם הפנים והתואר של בניין הארץ הציוני רצוי לפני ה' אף שאם היה בדרך התורה היה רצוי יותר ומונע דם נשפך. לסבור שהפנים והתואר של בניין הארץ הציוני רצוי לפני הקב"ה שייך רק אצל בעל השקפה דתית לאומית.
וכן כותב שאותם מנהיגים שהיו מונעים את ישראל מלהשתתף עם הבונים לא יוכלו לכפר את ידיהם ולומר ידינו לא שפכו את הדם הזה. כלומר שלדעתו אלו שהתנגדו להשתתפות בבניין הארץ הציוני (ולכן לא תמכו בעלייה לארץ) הם אשמים בדם שנשפך בשואה.
אלו דברים שלא יכול לכתוב חרדי המתנגד לציונות!!!
ראו בקישור הבא בפסקה האמצעית
https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?r ... 64&hilite=
 


קול אומר קרא
הודעות: 22
הצטרף: 13 מאי 2022, 09:42
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי קול אומר קרא » 16 מאי 2022, 20:39

אני קצת לא מבין את כל הדיבור אודות המדינה, אם היא כן התחלתא דגאולה או לא משום שהיא של רשעים, יש כאן טעות בסיסית בהבנה של מהות המדינה, המדינה אינה של הרצל וגם לא של בן גוריון, היא של כל אחד ואחד מאזרחי מדינת ישראל, הקול של בן גוריון בקלפי הוא שווה ערך לקול של כל אחד ואחד מהכותבים פה, וא"כ המדינה אינה שייכת לרשעים, המדינה שייכת לעם ישראל, אבל מה נעשה שחלקים גדולים מאותו עם הוא לא שומר תומ"צ, אמנם זו בעיה שאינה קשורה למציאות המדינה, ואם יש אפשרות לתקן דבר זה אדרבה, אבל אין לזה שייכות, ותאורטי אם מחר ארגוני הקירוב מצליחים להשיב בתשובה את כל מצביעי הימין, בבת אחת המדינה תהיה מדינה של החרדים, על כן הבעיה היא לא במדינה הבעיה היא בעם! וא"כ כל מציאות המדינה והשיבה לארץ וכו', הכל שייך רק לצד הטוב, שזה פלוסים על מה שבין כה קיים, שהעם ברובו לא חרדי, ואין לערבב את מציאות העם בדברים הטובים האחרים שקרו.


אלף בית גימל
הודעות: 880
הצטרף: 18 מרץ 2021, 00:42
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 136 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי אלף בית גימל » 16 מאי 2022, 21:21

לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 22:53
אור זרוע כתב:
13 ינואר 2022, 22:49
לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 22:43
א"כ חזרה ראייתי למקומה.
כשם שהתנ"ך מקובל על כולם למרות שדוקא המזרחי מחבבים אותו מאוד, כך יתכן שהספר אם הבנים שמחה מקובל על חלק מהחרדים למרות שהמזרחי (לדבריך) הם שמדפיסים אותו.
ראייתך סרת טעם. אתה עורך היקשים כאילו מדובר בהנחות פילוסופיות מופשטות ולא בדברים ידועים ומפורסמים. עוד מעט נדון על היחס בין סידור התפילה והספר "אם הבנים שמחה" והערכת שניהם אצל חוגי הדתי־לאומי.
נראה לי שלא הבנת דברי.
אני יודע שדברי האור החיים שהגאולה תהיה בדרך הטבע, ודברי הירושלמי שבית המקדש יבנה לפני שיבוא המשיח לא נתקבלו בציבור.
אני לא שאלתי כאן אם דברי הספר הם מוסכמים, אלא האם הספר עצמו נחשב פסול כמו ספרי המזרחי, או שהספר עצמו נחשב כספר חרדי רגיל שאף אם לא נתקבלו דבריו להלכה אבל אין מניעה מללמוד בו.
ועל זה אשמח למקורות או ידיעות ולא ראיות סרות טעם מכך שהמדפיסים הם מזרחי וכדומה.
לפי מיטב זכרוני לדעתי הוא התיר עליה לישראל כיחידים לא שונה בהרבה מאחרים . נראה לי שיש שנתנו פרשנות אחרת שלא מתכתבת עם דבריו . כמו תמיד דרך הציונות. הדתית לתת פרשנות מרחיבה מאוד מאוד  עד כדי עיוות הדברים . קודם מסמנים את המטרה ואחר כך מוצאים תרוצים שונים ומשונים ומכניסים מוטיבים זרים ליהדות כמו לאומיות . 
כתבתי על זה ועל 3 השבועות שהציונות הדתית נותנת פרשנות מעוותת להצהרת בלפור לוועידת סן רמו ולהחלטת האומות המאוחדות שנתנו לנו רשיון אך ורק לעלות לישראל כיחידים ולא בחומה . 


 


על כל פנים
הודעות: 606
הצטרף: 18 יוני 2020, 22:31
נתן תודה: 392 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי על כל פנים » 16 מאי 2022, 23:55

קול אומר קרא כתב:
16 מאי 2022, 20:39
היא של כל אחד ואחד מאזרחי מדינת ישראל
השלטון הוא של רשעים


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3439
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 2061 פעמים
קיבל תודה: 2385 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 17 מאי 2022, 00:03

אלף בית גימל כתב:
16 מאי 2022, 21:21
נותנת פרשנות מעוותת להצהרת בלפור לוועידת סן רמו ולהחלטת האומות המאוחדות שנתנו לנו רשיון אך ורק לעלות לישראל כיחידים ולא בחומה .

פרשנות מעוותת?!

זה לשונה המדוייק של הצהרת בלפור : "ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ותשתדל במיטב מאמציה להקל על השגת מטרה זו".

ושל ועידת סאן רמו : "בעלת המנדט תהיה אחראית להגשמת ההצהרה שממשלת בריטניה פרסמה ביום 2 בנובמבר 1917, ושנתקבלה על ידי ממשלות ההסכמה האחרות, לטובת ייסוד "הבית הלאומי" לעם היהודי בארץ-ישראל".

את לשונה המלא של החלטת האו"מ בשנת תש"ח, אשר מזכירה פעמים אין-ספור הקמת מדינה יהודית, אפשר לראות כאן באריכות.


אלף בית גימל
הודעות: 880
הצטרף: 18 מרץ 2021, 00:42
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 136 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי אלף בית גימל » 17 מאי 2022, 01:28

המצפה לישועת ה' כתב:
17 מאי 2022, 00:03
אלף בית גימל כתב:
16 מאי 2022, 21:21
נותנת פרשנות מעוותת להצהרת בלפור לוועידת סן רמו ולהחלטת האומות המאוחדות שנתנו לנו רשיון אך ורק לעלות לישראל כיחידים ולא בחומה .

פרשנות מעוותת?!

זה לשונה המדוייק של הצהרת בלפור : "ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ותשתדל במיטב מאמציה להקל על השגת מטרה זו".

ושל ועידת סאן רמו : "בעלת המנדט תהיה אחראית להגשמת ההצהרה שממשלת בריטניה פרסמה ביום 2 בנובמבר 1917, ושנתקבלה על ידי ממשלות ההסכמה האחרות, לטובת ייסוד "הבית הלאומי" לעם היהודי בארץ-ישראל".

את לשונה המלא של החלטת האו"מ בשנת תש"ח, אשר מזכירה פעמים אין-ספור הקמת מדינה יהודית, אפשר לראות כאן באריכות.
בלי נדר אשלח לכאן מה שכתבתי אבל כהרגלכם יש לכם שיטה לעוות את משמעות הדברים להוציא דברים מהקשרם ולהמציא שיטות ומהלכים שלא שיערו אבותינו. 
לעלות בחומה זה לעלות לארץ ישראל כדי להקים את בית המקדש במלואו  ולסלק כל עבודה זרה =נצרות או עבודה תפלה =איסלם  כמו שעלה יהושוע לארץ ישראל תוך סילוק כל 7 עמים שלא שייכים לארץ ששיכת אך ורק למי שמקיים את התורה כי זה הארץ ששיכת אך ורק לקבה. 
את זה אומות העולם לא נתנו לנו . בסהכ נתנו לנו לעלות לארץ ישראל תוך נתינת כל הזכויות למוסלמים ולנוצרים . זה נקרא עליה של יחידים ולא של עם ישראל לארץ שהיא רק בבעלות של הקבה ששיכת אך ורק למי שמקיים את התורה כולה כלומר עם ישראל . 
בתור יחידים אנחנו צריכים לשמור על כל הזכויות של כל הדתות . זה פשוט וברור שזה לא עליה בחומה ולכן ברור שלא התבטלו 3 השבועות ועדיין הם בתוקף . כך גם אומר במפורש אם הבנים שמחה . 
אנחנו רואים היום מה המשמעות של מדינה יהודית . רק להסתכל על מגילת העצמאות שהיא מסמך מביש שאם תלמיד בן 16 היה מגיש אותו העבודה בבית ספר היא מקבל נכשל על חוסר קהורנטיות . לא סתם אהרון ברק רוצה להפוך את מגילת העצמאות לחוקה . 

 


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3439
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 2061 פעמים
קיבל תודה: 2385 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 17 מאי 2022, 01:34

אלף בית גימל כתב:
17 מאי 2022, 01:28
אנחנו צריכים לשמור על כל הזכויות של כל הדתות

בקיצור. אתה אוחז שמותר וצריך לבנות כאן מדינה, רק תנאי כפול התנה הקב"ה עמנו, שלא נזיק חלילה לשום כנסיה משוקצת העומדת ברחבי ארצינו הקדושה...


אלף בית גימל
הודעות: 880
הצטרף: 18 מרץ 2021, 00:42
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 136 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי אלף בית גימל » 17 מאי 2022, 01:43

המצפה לישועת ה' כתב:
17 מאי 2022, 01:34
אלף בית גימל כתב:
17 מאי 2022, 01:28
אנחנו צריכים לשמור על כל הזכויות של כל הדתות

בקיצור. אתה אוחז שמותר וצריך לבנות כאן מדינה, רק תנאי כפול התנה הקב"ה עמנו, שלא נזיק חלילה לשום כנסיה משוקצת העומדת ברחבי ארצינו הקדושה...
זה מופיע בכל הרשיונות שקיבלנו מאומות  העולם מוכיח שזה עליה של יחידים . לא אני כתבתי את הרישיון אני בסהכ קבלתי במייל . 
לגבי מדינה . טוב לו לאדם שלא נברא אבל כשנברא יפשפש במעשיו . 
נראה לי שקודש הקודשים הרצל הקדוש חיבב את הכנסיה .

 


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3439
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 2061 פעמים
קיבל תודה: 2385 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 17 מאי 2022, 02:15

אלף בית גימל כתב:
17 מאי 2022, 01:43
זה מופיע בכל הרשיונות שקיבלנו מאומות  העולם מוכיח שזה עליה של יחידים .

טוב. נו. נסיים בזאת את הדיון. הצלחה רבה.


קול אומר קרא
הודעות: 22
הצטרף: 13 מאי 2022, 09:42
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי קול אומר קרא » 17 מאי 2022, 14:32

על כל פנים כתב:
16 מאי 2022, 23:55
קול אומר קרא כתב:
16 מאי 2022, 20:39
היא של כל אחד ואחד מאזרחי מדינת ישראל
השלטון הוא של רשעים
אני מבאר בצורה מפורטת מדוע השלטון הוא לא של רשעים, כי המדינה היא דמוקרטיה וא"כ המדינה שייכת לעם ולא ליחידים עיי"ש, ואתה מתעלם מהכל וחוזר שוב פעם על הסיסמא המופרכת בלי שום הסבר.
 


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3439
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 2061 פעמים
קיבל תודה: 2385 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 17 מאי 2022, 14:54

קול אומר קרא כתב:
17 מאי 2022, 14:32
על כל פנים כתב:
16 מאי 2022, 23:55
קול אומר קרא כתב:
16 מאי 2022, 20:39
היא של כל אחד ואחד מאזרחי מדינת ישראל
השלטון הוא של רשעים
אני מבאר בצורה מפורטת מדוע השלטון הוא לא של רשעים, כי המדינה היא דמוקרטיה וא"כ המדינה שייכת לעם ולא ליחידים עיי"ש, ואתה מתעלם מהכל וחוזר שוב פעם על הסיסמא המופרכת בלי שום הסבר.
כנראה שהרב @על כל פנים התחלף לו @קול אומר קרא, ב@קול קורא במדבר...
 


על כל פנים
הודעות: 606
הצטרף: 18 יוני 2020, 22:31
נתן תודה: 392 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי על כל פנים » 17 מאי 2022, 16:01

קול אומר קרא כתב:
17 מאי 2022, 14:32
אני מבאר בצורה מפורטת מדוע השלטון הוא לא של רשעים, כי המדינה היא דמוקרטיה
גם דמוקרטיה יש בה שלטון, לא כל אחד ואחד יכול להחליט ולחוקק חוקים


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3439
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 2061 פעמים
קיבל תודה: 2385 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 17 מאי 2022, 16:05

על כל פנים כתב:
17 מאי 2022, 16:01
קול אומר קרא כתב:
17 מאי 2022, 14:32
אני מבאר בצורה מפורטת מדוע השלטון הוא לא של רשעים, כי המדינה היא דמוקרטיה
גם דמוקרטיה יש בה שלטון, לא כל אחד ואחד יכול להחליט ולחוקק חוקים

היינו?!

אם כל המדינה תהיה מורכבת מיהודים חרדים יראי ה' בלבד, שיבחרו בנצגיגים חרדים יראי ה' בלבד, (וממילא גם ההרכב של ה'שופטים' ישתנה כליל), היא לא תוכל לחוקק חוק ככל שברצונה, נניח על חובת שמירת שבת קודש בכל המרחב שבין דן לבין אילת ?!
 


על כל פנים
הודעות: 606
הצטרף: 18 יוני 2020, 22:31
נתן תודה: 392 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי על כל פנים » 17 מאי 2022, 16:37

המצפה לישועת ה' כתב:
17 מאי 2022, 16:05
אם כל המדינה תהיה מורכבת מיהודים חרדים יראי ה' בלבד
אז יהיה שלטון אחרת
השלטון כעת הוא של רשעים
(ואגב, גם שלטון שהח"ח הוא ראה"מ אסור ע"פ תורה כידוע מהגרי"ז)


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3439
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 2061 פעמים
קיבל תודה: 2385 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 17 מאי 2022, 16:48

על כל פנים כתב:
17 מאי 2022, 16:37
כידוע מהגרי"ז
לא ידוע לי כן מהגרי"ז, אשמח למקור.

בכל אופן, לעיקר דבריך, לא מובן מה ענית בזאת על טענתו של הרב @קול אומר קרא לעיל, אשר טען, כי השלטון שמורכב מהעם לא מייצג כלום מלבד את העם, כך שאין להלין כלום על השלטון אלא רק על העם אשר בוחר בו.


על כל פנים
הודעות: 606
הצטרף: 18 יוני 2020, 22:31
נתן תודה: 392 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי על כל פנים » 17 מאי 2022, 16:51

המצפה לישועת ה' כתב:
17 מאי 2022, 16:48
כי השלטון שמורכב מהעם לא מייצג כלום מלבד את העם, כך שאין להלין כלום על השלטון אלא רק על העם אשר בוחר בו.
על מקימי השלטון, הבוחרים בהם, ומחליטי ההחלטות אנו מלינים


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3439
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 2061 פעמים
קיבל תודה: 2385 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 17 מאי 2022, 16:55

על כל פנים כתב:
17 מאי 2022, 16:51
המצפה לישועת ה' כתב:
17 מאי 2022, 16:48
כי השלטון שמורכב מהעם לא מייצג כלום מלבד את העם, כך שאין להלין כלום על השלטון אלא רק על העם אשר בוחר בו.
על מקימי השלטון, הבוחרים בהם, ומחליטי ההחלטות אנו מלינים

מקימי השלטון - היינו - הבוחרים בהם. וכנ"ל.

מחליטי ההחלטות - היינו - נבחרי השלטון, הנבחרים ע"י העם.

אמור מעתה, כנ"ל, אין להפנות את תלונתינו, ואת תפילותינו, אלא על העם, שסרח וסר מן הדרך, לדאבונינו. (ומסיימין בטוב).


על כל פנים
הודעות: 606
הצטרף: 18 יוני 2020, 22:31
נתן תודה: 392 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי על כל פנים » 17 מאי 2022, 17:02

המצפה לישועת ה' כתב:
17 מאי 2022, 16:55
קימי השלטון - היינו - הבוחרים בהם. וכנ"ל.
לא כי אלא מייסדי המדינה
המצפה לישועת ה' כתב:
17 מאי 2022, 16:55
אמור מעתה, כנ"ל, אין להפנות את תלונתינו, ואת תפילותינו, אלא על העם, שסרח וסר מן הדרך, לדאבונינו. (ומסיימין בטוב).
לא הבנתי, יש מספיק מקום להלין על כולם


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3439
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 2061 פעמים
קיבל תודה: 2385 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 17 מאי 2022, 17:06

על כל פנים כתב:
17 מאי 2022, 17:02
המצפה לישועת ה' כתב:
17 מאי 2022, 16:55
קימי השלטון - היינו - הבוחרים בהם. וכנ"ל.
לא כי אלא מייסדי המדינה

לשמחתינו הם פסו ותמו מן העולם.

ולענינינו?!

השלטון עדיין בידיהם?

(אגב, גם בזמנם אם היו רוב העם חרדיים לא היה השלטון אלא חרדי בלבד).


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3439
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 2061 פעמים
קיבל תודה: 2385 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 17 מאי 2022, 17:07

על כל פנים כתב:
17 מאי 2022, 17:02
המצפה לישועת ה' כתב:
17 מאי 2022, 16:55
אמור מעתה, כנ"ל, אין להפנות את תלונתינו, ואת תפילותינו, אלא על העם, שסרח וסר מן הדרך, לדאבונינו. (ומסיימין בטוב).
לא הבנתי, יש מספיק מקום להלין על כולם

הטענה היא, שאין כאן 'כולם', אין כאן שני דברים כלל, יש כאן דבר אחד בלבד, ושמו 'העם'.

היש לכבודו מענה לחלוק על כך?
 


על כל פנים
הודעות: 606
הצטרף: 18 יוני 2020, 22:31
נתן תודה: 392 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי על כל פנים » 17 מאי 2022, 18:12

המצפה לישועת ה' כתב:
17 מאי 2022, 17:06
השלטון עדיין בידיהם?

(אגב, גם בזמנם אם היו רוב העם חרדיים לא היה השלטון אלא חרדי בלבד).
השלטון ביד בניהם ממשיכי דרכם
(אגב, אילו היה היטלר ימ"ש וכל גרמניה חרדי אז היה השלטון בגרמניה חרדי בלבד)
המצפה לישועת ה' כתב:
17 מאי 2022, 17:07
הטענה היא, שאין כאן 'כולם', אין כאן שני דברים כלל, יש כאן דבר אחד בלבד, ושמו 'העם'.
היש לכבודו מענה לחלוק על כך?
אז הנטו"ק והחילונים וגויים מרוסיא כולם דבר אחד כי קראת דבר זה 'העם'? לא הבנתי ה'טענה'.


קול אומר קרא
הודעות: 22
הצטרף: 13 מאי 2022, 09:42
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי קול אומר קרא » 17 מאי 2022, 21:05

על כל פנים כתב:
17 מאי 2022, 16:01
קול אומר קרא כתב:
17 מאי 2022, 14:32
אני מבאר בצורה מפורטת מדוע השלטון הוא לא של רשעים, כי המדינה היא דמוקרטיה
גם דמוקרטיה יש בה שלטון, לא כל אחד ואחד יכול להחליט ולחוקק חוקים

אני רואה שאתה לא חושב צעד אחד קדימה, ומי בוחר את השלטון??? הם נבחרים לבד?! העם בוחר אותם כל ארבע שנים, או במציאות שלנו כל חצי שנה, א"כ השלטון הוא ס"ה מראה של העם, ותו לא מידי, לא של רשעים ולא של ערב רב, אלא של "עם ישראל" כפי מה שהוא!


על כל פנים
הודעות: 606
הצטרף: 18 יוני 2020, 22:31
נתן תודה: 392 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי על כל פנים » 17 מאי 2022, 21:10

קול אומר קרא כתב:
17 מאי 2022, 21:05
א"כ השלטון הוא ס"ה מראה של העם, ותו לא מידי, לא של רשעים ולא של ערב רב
אנשי הממשלה הם לא המחליטים בסופו של יום?
קול אומר קרא כתב:
17 מאי 2022, 21:05
אלא של "עם ישראל" כפי מה שהוא!
לא של עם ישראל אלא של מדינת ישראל


קול אומר קרא
הודעות: 22
הצטרף: 13 מאי 2022, 09:42
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי קול אומר קרא » 17 מאי 2022, 23:50

אני רואה שאין לנו שפה משותפת! אני חוזר פעם אחרונה על ההסבר הדי פשוט, המדינה השולטת אין לו כוח מצד עצמה, אלא כל ככה ניתן לה ע"י חידוש המנדט ע"י העם וזה קורה בבחירות, לפי זה אין דבר כזה שקוראים לו מדינת ישראל כמושג נפרד, אלא כנלווה לייצוג העם, לדוגמה בבניין צריך איזה שהוא מערכת שתסדר את כל הדברים הצריכים סידור, וכן שתייצג את הבניין בכל מה שצריך יצוג, ועל כן יש בחירות ודיירי הבניין בוחרים וועד בית שייצג אותם, מעתה האם יהיה נכון להתייחס לוועד בית כנושא, הלא הוא המייצג את דיירי הבניין, ולולי דירי הבניין רוצים בו כנציגם הוא לא היה הוועד, א"כ אם יש תלונה על מאן דהוא זה פשוט על דיירי הבניין, כך אנו במדינתנו, יש כאן וועד בית גדול שבמושגים של עם קוראים לזה מדינה\שלטון והוא מייצג את דעותינו את רצונותינו ואת אמונותינו, ואם אינך מרוצה מהדעות, הרצונות, האמונות של המדינה, אתה מוזמן לקום ולנסות לשנות את העם שמופקד על מינוי הועד -השלטון, לבחירתך: ערכים, הידברות, לב לאחים, אילת השחר, וסליחה על מי ששכחתי


על כל פנים
הודעות: 606
הצטרף: 18 יוני 2020, 22:31
נתן תודה: 392 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי על כל פנים » 18 מאי 2022, 04:50

קול אומר קרא כתב:
17 מאי 2022, 23:50
אני רואה שאין לנו שפה משותפת!
אכן
קול אומר קרא כתב:
17 מאי 2022, 23:50
המדינה השולטת אין לו כוח מצד עצמה, אלא כל ככה ניתן לה ע"י חידוש המנדט ע"י העם וזה קורה בבחירות
אתה שוכח שהיו כאן אנשים רשעים שהקימו את המדינה, זה לא התחיל בבחירות. מה שקורה שהשלטון נשאר בידי רשעים ע"י הבוחרים בה, אבל זה לא משנה שהשלטון בידי רשעים
קול אומר קרא כתב:
17 מאי 2022, 23:50
כך אנו במדינתנו
במדינתך
קול אומר קרא כתב:
17 מאי 2022, 23:50
דעותינו את רצונותינו ואת אמונותינו
לא כי אלא יושבים אנשים שנבחרו ע"י הרבה אנשים (ואכן הם יושבים שם ע"פ דעת רוב הקהל הזה), שיש להם כוח ושלטון, והם מחליטים מה לעשות.
קול אומר קרא כתב:
17 מאי 2022, 23:50
אתה מוזמן לקום ולנסות לשנות את העם שמופקד על מינוי הועד
זה ברכה לבטלה כמובן, העבודה שלנו רק להבין שזה לא המדינה שלנו ועלינו לעשות רק רצון ה'


העניך קלוגער
הודעות: 11
הצטרף: 10 אפריל 2022, 15:11
קיבל תודה: 2 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי העניך קלוגער » 18 מאי 2022, 23:33

מלאך אלוקים כתב:
10 מאי 2022, 11:05
העניך קלוגער כתב:
10 אפריל 2022, 18:44
בתור נין ונכד להאי גאון וקדוש הרב ישכר שלמה טייכטל ע"ה מוצא אני לנכון להבהיר כמה עניינים חשובים, המחבר זי"ע אינו היה ציוני מעולם ואף לא ציוני דתי.
המחבר זי"ע היה יהודי הונגרי חרד לדבר השם תלמיד מובהק להגה"ק ממונקאטש זי"ע וממילא אינו יכול לומר שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתינו שהלא דברים אלו סותרים לגמרי את הרמב"ם שכתב שקודם לקיבוץ נדחי ישראל יתרחשו דברים נוספים, עוד בחיים חיותו בעלמא דין כתב לבנו ר' חיים מנחם ע"ה [שלימים נהפך לחסיד חב"ד, חותנו של הרב ביסטריצקי רבה של צפת] שדבר זה מצער אותו נורא אשר ישנם כאלה שלוקחים את ספרו ומסלפים את דבריו ולא זוהי הייתה כוונתו בכתיבת ספר זה ובורא כל העולמים יודע שהיה זה לשם שמים, ודבר זה הסב לו צער רב.
לאחר השואה האיומה בנו היחיד הנותר בחיים ר' חיים מנחם ע"ה, קיבל את זכויות על ספריו של אביו ובתור יהודי חרדי שידע את דעתו של אביו הי"ד לא נתן לחרדלניקי"ם להדפיס את הספר במהדורת כחול לבן, ולאחר זמן פירסם אחד מהרבנים שלהם פסק דין שאין בעלות על דברי תורה ומותר להדפיס זאת אף ללא רשות בן המחבר, בצר לו פנה ר' חיים מנחם לרבו, הרבי מליובאוויטש זי"ע ושאלו לעצתו, ענה לו הרבי שיעשה בי"ד של שלושה דיינים בא"י והם יפסקו מה לעשות בנידון, וכך הווה, איני זוכר את שמות כל הדיינים אך שניים מתוכם הם הגאון ר' זלמן נחמיה גולדברג וכן הגאון ר' ישראל גרוסמן, ודעת הרוב בדיון זה נטתה לומר לתת לחרדלניקי"ם להדפיס את הספר אך בצירוף הקדמה המסבירה את דעתו של המחבר, וכן היה והספר הודפס אף במהדורה רגילה ולאחרי הדפסתו נסע ר' חיים מנחם לרבי מליובאוויטש בנ"י לתת לו את הספר בחלוקת דולרים ובהגישו את הספר שאלו הרבי האם זה הספר שעשה כ"כ הרבה 'טומעל' [רעש] בעולם, ולאחמ"כ בירכו ואמר לו בזה הלשון: "דער טאטע האט געווען א ארליכער איד און וויט פון ציונות" ובתרגום: האבא היה יהודי יר"ש ורחוק מציונות.
וישנם שחושבים שבספרו משמע אחרת, ואקדים ואומר שיש צורך להבין את הדברים לאשורם ולא לפרשן זאת באופנים שונים, וזה שכתוב בספר שקיבוץ בנ"י הוא מסימני התחלת הגאולה אין הכוונה שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתינו חלילה, אלא שמכך שרבים מבנ"י מתקבצים לא"י זהו סימן שאט אט הגאולה עומדת להפציע אך לא זוהי התחלת הגאולה [וכ"מ בשיחת הרבי מילובאוויטש בשנת ה'תשנ"ב.]
ראשית, לפי בהשקפה דתית לאומית לא מפריע להיות קדוש וצדיק וגאון ומגדולי הדור:
https://www.tora-forum.co.il/viewtopic. ... 70#p500966

שנית, אמנם השקפתו המקורית של נשוא האשכול הייתה רחסיד מונקאץ' השקפה אנטי ציונית קיצונית אך תוך כדי השואה נעשה ציוני נלהב וכתב דברים שמתאימים רק לבעלי השקפה דתית לאומית. והוא כותב במפורש על בניין הארץ החילוני שהוא אתחלתא דגאולה וזה כבר סותר את דברי מרן הגאון הרבי מלובביץ' זצ"ל.
וכן כותב שגם הפנים והתואר של בניין הארץ הציוני רצוי לפני ה' אף שאם היה בדרך התורה היה רצוי יותר ומונע דם נשפך. לסבור שהפנים והתואר של בניין הארץ הציוני רצוי לפני הקב"ה שייך רק אצל בעל השקפה דתית לאומית.
וכן כותב שאותם מנהיגים שהיו מונעים את ישראל מלהשתתף עם הבונים לא יוכלו לכפר את ידיהם ולומר ידינו לא שפכו את הדם הזה. כלומר שלדעתו אלו שהתנגדו להשתתפות בבניין הארץ הציוני (ולכן לא תמכו בעלייה לארץ) הם אשמים בדם שנשפך בשואה.
אלו דברים שלא יכול לכתוב חרדי המתנגד לציונות!!!
ראו בקישור הבא בפסקה האמצעית
https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?r ... 64&hilite=
במענה לתגובתך:
א. כפי הנכתב בגוף הדברים הרבי מילובאוויטש אמר לבן המחבר ז"ל אשר האבא היה יר"ש ורחוק מציונות [ובלה"ק: "דער טאטע איז געווען א ערליכער איד און וויט פון ציונות] ודברי צדיקים עומדים וקיימים לעד, ולא היה בכוונת הרבי זי"ע לומר שרחוק היה מציונות, אך ציוני דתי היה. שהלא כל הפרשייה נסובה סביב כך שהציונים הדתיים רצו להדפיס ספר זה במהדורת כחול לבן, וע"כ באה תשובתו של הרבי זי"ע כנכתב לעיל.
ב. כנאמר כבר לא זוהי הייתה מטרת הספר, להוות כספר בסיס לציונות הדתית, והמחבר התאונן על כך אף בחייו.
ג. לפני הדפסת ספרי הרב זצ"ל בההוצאה החדשה שע"י קרן רא"ם, נכנסו למעונו של הרב אלישיב, ובירכם הרב על פועל ידם והוסיף שזכות המחבר זי"ע תעמוד להם ע"כ, ולדבריו הצטרף אף חתנו הגר"ח קנייבסקי ז"ל ואמר שמכיר את ספרי הרב ז"ל והם ספרים טובים, [נ"ב שמעתי, (ואיני יודע המקור לכך) שכאשר מכון פרי הארץ רצו להו"ל את הספר 'אם הבנים שמחה' חסר היה להם כשלושים מקורות לדברי המחבר, ונכנסו לגר"ח קנייבסקי ע"מ שיעזור להם במציאתם. עשרים מקורות שלף הגר"ח מזכרונו מיד, עוד חמישה חשב מעט ולאחמ"כ אמר שיש לזה לשון דומה. וחמישה נוספים לא ידע הגר"ח ז"ל לומר להם, דבר המראה על גאונתו העצומה של מחבר הספר, שכידוע כתב את ספר זה כאשר הסתתר מאימת הנאצים ללא ספרים כלל.]
וכן אמר הרב וואזנר זצ"ל, דזכה להכיר את אותו גאון וקדוש ז"ל ואף לשאת ולתת עימו בהלכה. ומצווה לעשות נפשות לאותו צדיק.
ומי אנו שנפצה פה ונצפצף על דבריהם ונאמר שספרים אלו ציוניים הם.

 


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3439
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 2061 פעמים
קיבל תודה: 2385 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 30 מאי 2022, 01:43

על כל פנים כתב:
17 מאי 2022, 18:12
המצפה לישועת ה' כתב:
17 מאי 2022, 17:06
השלטון עדיין בידיהם?

(אגב, גם בזמנם אם היו רוב העם חרדיים לא היה השלטון אלא חרדי בלבד).
השלטון ביד בניהם ממשיכי דרכם
(אגב, אילו היה היטלר ימ"ש וכל גרמניה חרדי אז היה השלטון בגרמניה חרדי בלבד)

נכון, השלטון ביד בניהם, וברצונם, כאז כן היום, יעמידו שלטון תורני.

הוי אומר: העם הוא שמרד, ומשם בא הקלקול ומתהווה, לא השלטון לכשעצמו.

(ובנוגע להמוסגר, הסיפור קצת ארוך, אך בקצרה אספר למר דברים כהווייתם.

היו היה לפני הרבה שנים אחד, הנקרא אברהם אבינו, 'אברהם' זה נבחר ע"י ה' להעמיד את העם הנבחר, ע"י בנו ונכדו, ממשיכי דרכו, יצחק ויעקב.

העם היהודי דהיום, על כל חלקיו הם הם הצאצאים של 'אברהם' הנ"ל, הגרמנים (הארורים, ישחקו עצמותיהם וימק בשרם לעינינו במהרה) אינם צאצאים ואינם ממשיכים את העם הנבחר, ומשכך אינם שייכים כלל לנידו"ד.

אקוה שהדברים ברורים).


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3439
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 2061 פעמים
קיבל תודה: 2385 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספר "אם הבנים שמחה" - ליומא דהילולא

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 30 מאי 2022, 01:46

על כל פנים כתב:
17 מאי 2022, 18:12
המצפה לישועת ה' כתב:
17 מאי 2022, 17:07
הטענה היא, שאין כאן 'כולם', אין כאן שני דברים כלל, יש כאן דבר אחד בלבד, ושמו 'העם'.
היש לכבודו מענה לחלוק על כך?
אז הנטו"ק והחילונים וגויים מרוסיא כולם דבר אחד כי קראת דבר זה 'העם'? לא הבנתי ה'טענה'.

הנטו"ק והחילונים הם אכן 'דבר אחד', היינו עם אחד, ממש כך.

(הגוים מרוסיה, לא, כמובן. אך הם אינם רבים כ"כ כפי שמנסים לצייר, ובודאי שהשלטון העיקרי אינו תלוי בהם אלא רק באחינו היהודים, על כל פלגיהם השונים, מנטו"ק ועד חילונים כופרים, וכנ"ל).

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “דעת דורות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: נפתולי, סאטמארער | 7 אורחים