למישהו יש את המעשה עם הרב מבריסק והיהודי שזלזל בו?

תולדות גדולי ישראל ודברי ימי עמינו

פותח הנושא
מבין ענין
הודעות: 568
הצטרף: 09 אוקטובר 2017, 23:22
נתן תודה: 326 פעמים
קיבל תודה: 146 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

למישהו יש את המעשה עם הרב מבריסק והיהודי שזלזל בו?

שליחה על ידי מבין ענין » 07 אוקטובר 2018, 02:23

היה מעשה עם הרב מבריסק שלא היה פוסק אלא מפנה לדיין הרב ריגר, ופ"א שאלו אותו אחד שאלה בנוגע לדם נבלה שהתערב כו' והרב אמר לשאול את הרב ריגר, ואמר לו רב אחד שהרב צריך את הרב ריגר אצלו בכיס... שכל הזמן מפנה אליו וכביכול אינו יודע לפסוק...
ואז אותו הרב החל לפרט בפני הבריסקרב את ההלכה כשכל פסיקה שהלה היה אומר היה הרב מבריסק אומר לו סברה הפוכה, עד שהראה לו שאינו יודע צורתא דשמעתתא, והרב מבריסק ב"ה "יודע לפסוק" רק שמיראת ההוראה מפנה לדיין הרב שמחה ריגר.
ראיתי את הסיפור בצורה חסרה בספר "פרשת השבוע" דברים [להרב ישעיה שכטר עמ' קיח - מובא באוצה"ח], אני מחפש את הסיפור המקורי, אותו ראיתי בעבר אך איני מוצאו כעת.
תודה!


נזהר מצבועים
הודעות: 189
הצטרף: 28 ספטמבר 2018, 01:38
נתן תודה: 338 פעמים
קיבל תודה: 89 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: למישהו יש את המעשה עם הרב מבריסק והיהודי שזלזל בו?

שליחה על ידי נזהר מצבועים » 07 אוקטובר 2018, 02:30

יש סיפור כזה אבל נושא השאלה
היה על אתרוג יפה ופחות יפה
כך לי זכור


פותח הנושא
מבין ענין
הודעות: 568
הצטרף: 09 אוקטובר 2017, 23:22
נתן תודה: 326 פעמים
קיבל תודה: 146 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למישהו יש את המעשה עם הרב מבריסק והיהודי שזלזל בו?

שליחה על ידי מבין ענין » 07 אוקטובר 2018, 02:33

נזהר מצבועים כתב:יש סיפור כזה אבל נושא השאלה
היה על אתרוג יפה ופחות יפה
כך לי זכור
מצאתי את המעשה בצורה שונה ממה שמוכר לי, בצורה בה הרב בחן אברכים:

בקובץ משיב כהלכה (היוצא על ידי מכון להוראה במונסי גליון כ"ח עמוד י"ט) כתבו, דמטו משמיה של הגר"ח מבריסק זצ"ל, שבאו לפניו כמה אברכים ת"ח שלמדו יו"ד הלכות תערובות ובקשו שיבחן אותם האם הם ראוים להורות בעניני איסור והיתר. אמר להם הגר"ח, דלהורות כהלכה צריך להיות להמורה הוראה ד' מעלות: א) שיהיה פקח. ב) שידע ד' חלקי השו"ע, דאי אפשר להורות בהלכות תערובות כל זמן שלא למד גם שאר הלכות. ג) שידע גם ש"ס ותוס'. ד) שיהיה גם למדן ולא רק בקי. ורק בהצטרף ד' הדברים הללו יש בכוחם לפסוק הלכה, דאם חסר אחד מהם הוא עלול לטעות.
האברכים תמהו על דבריו, דאיזה פקחות נצרך לשאלת איסור והיתר, של תערובות או שאלה בבשר וחלב, ומדוע צריך להיות למדן ע"ז, וגם לידע ש"ס ותוס' וד' חלקי שו"ע. התינח לשאלה בדיני ממונות בעינן פקחות כדי שהדיין יבין העסקים ולהבחין מי משקר וכדומה, וגם צריך להיות למדן כדי להבין עניני נזיקין לאשורו, אבל בשאלה קלה ופשוטה של תערובות מה הצורך לזה.
והשיב להם הגר"ח: בואו ואראה לכם אם תוכלו לפסוק שאלה קלה ופשוטה בהלכות איסור והיתר. מה הדין במשרתת גויה שעוזרת בבית ישראל שהלכה לשוק של גוים וקנתה חתיכת בשר עוף והשליכה לקדירה שהיה מתבשל בו בשר עוף כשר, ולא נודע מזה עד אחר שכבר לקחו מהקדרה הרבה בשר ומרק ואי אפשר עכשיו לדעת אם הי' ס' נגד האיסור או רק רוב מה הדין. הם השיבו מיד: הלכה מפורשת היא ביור"ד (סי' צ"ח ס"ב): אם נתערב מין במינו ואינו מינו ואין יכולין לעמוד עליו ולשערו אם הי' בו ס', אם נודע בודאי שהיה עכ"פ רוב היתר ממינו, אמרינן סלק שאינו מינו ומינו רבה עליו ומבטלו ברוב ואין כאן רק ספק דרבנן אם היה בו ס' וספק דרבנן אזלינן לקולא, והש"ך פסק דאין אמרים סלק וצריך מן התורה ס' נגד האינו מינן ובספק הולכין לחומרא לכן הבשר מותר, והמרק ושאר דברם להש"ך אסור.
אמר להם הגר"ח: בשביל שאלה כזו אמרתי להם שהדיין צריך להיות פקח להתבונן בהמעשה שקרה. האברכים התבוננו עוד פעם ואמרו אין אנו רואים עוד מה לדון בזה חוץ ממה שאמרנו. אמר להם הגר"ח: הרי הגויים אינם מולחים את הבשר להוציא ממנו הדם, וא"כ הבשר שקנתה הגויה לא היה מלוח, וא"כ יש בהבשר גם דם, ודם עם בשר הוה מין בשאינו מינו, ובכולו משערינן וא"כ עכשיו מה הדין.
ענו האברכים: הרב צודק ובספק ס' מין בשאינו מינו הולכין לחומרא כיון שהוא ספיקא דאורייתא.
אמר להם הגר"ח: בשביל שאלה כזו אמרתי לכם שכדי להורות בהלכות תערובות צריכים לדעת גם שאר הלכות, הרי דם שבשלו הוא רק דרבנן, וכאן כיון שנתבשל הבשר שוב אין כאן רק ספק דרבנן, הם עמדו נכלמים, והגר"ח המשיך ושאל ועתה מה פוסקין בזה. האברכים התבוננו ואחר העיון אמרו רבינו צודק, זה רק ספק דרבנן ואזלינן לקולא.
אמר להם הגר"ח: בשביל שאלה כזו אמרתי להם שלהורות הלכה פשוטה באו"ה צריכים להיות גם למדן, דבדם של בשר נבילה לכאורה יש שני איסורים, איסור נבלה ואיסור דם, והא דאמרינן דדם שבישלו הוא רק דרבנן הוא רק מכח איסורא של דם, אבל מכח איסורא של נבלה ליכא היתרא במה שבישלו. הנה אמרתי לכם כבר הלומדות, עכשיו תאמרו מה הדין. בבושת פנים השיבו: רבינו צודק התבשיל אסור.
אמר להם הגר"ח: בשביל שאלה כזו אמרתי לכם דהדיין צריך להיות בקי גם בש"ס ותוס', דהתוס' במסכת פסחים (דף כ"ב ע"א) ובמנחות (דף ק"ד ע"א) כתבו שדם לא הוה בכלל בהמה וצריך דרש מיוחד לרבות שדם נבלה מטמא עי"ש, הרי שדם נבלה אין בו איסור נבלה רק איסור דם וממילא יש לו הקולא של דם שבישלו, עכ"ד.


בני תורה
הודעות: 246
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: למישהו יש את המעשה עם הרב מבריסק והיהודי שזלזל בו?

שליחה על ידי בני תורה » 07 אוקטובר 2018, 02:50

הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל מספר את זה באחד מפניניו.
אולי פניני הגרי"ז.


פותח הנושא
מבין ענין
הודעות: 568
הצטרף: 09 אוקטובר 2017, 23:22
נתן תודה: 326 פעמים
קיבל תודה: 146 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למישהו יש את המעשה עם הרב מבריסק והיהודי שזלזל בו?

שליחה על ידי מבין ענין » 07 אוקטובר 2018, 09:50

בני תורה כתב:הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל מספר את זה באחד מפניניו.
אולי פניני הגרי"ז.
תודה. לא מצאתי שם.


כלפי ליא
הודעות: 1448
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 459 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למישהו יש את המעשה עם הרב מבריסק והיהודי שזלזל בו?

שליחה על ידי כלפי ליא » 07 אוקטובר 2018, 10:53

הדו"ד עצמו מובא בחידושי הגר"ח (במהדורות הישנות סי' שעז)

הסיפור מועתק בספרים רבים אין מספר, כגון זהב הקודש לרמ"ז איתן שליט"א כריתות כא. ומובא גם בספר הרב מבריסק ח"ב עמ' 129


פותח הנושא
מבין ענין
הודעות: 568
הצטרף: 09 אוקטובר 2017, 23:22
נתן תודה: 326 פעמים
קיבל תודה: 146 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למישהו יש את המעשה עם הרב מבריסק והיהודי שזלזל בו?

שליחה על ידי מבין ענין » 07 אוקטובר 2018, 13:14

כלפי ליא כתב:הדו"ד עצמו מובא בחידושי הגר"ח (במהדורות הישנות סי' שעז)

הסיפור מועתק בספרים רבים אין מספר, כגון בספר הרב מבריסק ח"ב עמ' 129
יישר כח! את זה חיפשתי!

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “דעת דורות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: זאת נחמתי, יצחק פון ישיבה, למה זה תשאל לשמי | 6 אורחים