דף 1 מתוך 1

חידושי הר"י מיגאש שבועות מי יודע מנין מקורו

נשלח: 25 יולי 2019, 23:23
על ידי למדן חסידי
כידוע אחד מספרי הראשונים על מסכת שבועות, הוא הספר "חי' הר"י מיגאש".
הספר הוא מיוחד במינו שראשון כל כך קדמון ידבר בכזה אריכות ויכנס לכל כך הרבה פרטים!
שזה נותן נקודה לחשוב אולי זה באמת לא כ"כ מקורי, ולא מתחת יד הר"י מיגאש יצא.
ועוד שאין כמעט אחרון מאחר דור הטור והבית יוסף שנראה שהיה להם ספר זה, ולכן רצוני לדעת באיזה עת הוא נתגלה.
אם כי וודאי שלכל מה שמובא בראשונים, אם בטור או בר"מ ומ"מ. בשם הר"י מיגאש, הוא מובא שם בשלימות, ואריכות גדול, מיהו כמעט אף פעם לא בלשון המעותק בטור וכדו' אלא בשינוי לשון.
אשמח מאד אם אחד יאיר עיני מהיכן מקורו, ומתי נתגלה, ואם יצא מתחת יד הר"י מיגאש.

Re: חידושי הר"י מיגאש שבועות מי יודע מנין מקורו

נשלח: 25 יולי 2019, 23:30
על ידי איש ווילנא
הרי הראשונים מביאים כסדר את הר"י מיגאש על שבועות. והרמב"ן מעתיק לשונות הרבה פעמים.

Re: חידושי הר"י מיגאש שבועות מי יודע מנין מקורו

נשלח: 25 יולי 2019, 23:34
על ידי מתחזק
למדן חסידי כתב:
25 יולי 2019, 23:23
כידוע אחד מספרי הראשונים על מסכת שבועות, הוא הספר "חי' הר"י מיגאש".
הספר הוא מיוחד במינו שראשון כל כך קדמון ידבר בכזה אריכות ויכנס לכל כך הרבה פרטים!
שזה נותן נקודה לחשוב אולי זה באמת לא כ"כ מקורי, ולא מתחת יד הר"י מיגאש יצא.
ועוד שאין כמעט אחרון מאחר דור הטור והבית יוסף שנראה שהיה להם ספר זה, ולכן רצוני לדעת באיזה עת הוא נתגלה.
אם כי וודאי שלכל מה שמובא בראשונים, אם בטור או בר"מ ומ"מ. בשם הר"י מיגאש, הוא מובא שם בשלימות, ואריכות גדול, מיהו כמעט אף פעם לא בלשון המעותק בטור וכדו' אלא בשינוי לשון.
אשמח מאד אם אחד יאיר עיני מהיכן מקורו, ומתי נתגלה, ואם יצא מתחת יד הר"י מיגאש.
יותר מר"י מיגש על בבא בתרא?

 

Re: חידושי הר"י מיגאש שבועות מי יודע מנין מקורו

נשלח: 26 יולי 2019, 12:23
על ידי למדן חסידי
לא יודע אם יותר מעל בבא תרא.
אבל על הכל השאלה שלי.
וכן יש הרבה פעמים שהטור והב"י והמ"מ אינם מביאים ששיטתו כרי"ף וההרמב"ם, כפי שמובא בחי' לשבועות, אף שיש פעמים שכן מביאים, ויתכן שזה מראה שדבר זה לא אמורו הר"י מיגאש רק אחד אחר...

Re: חידושי הר"י מיגאש שבועות מי יודע מנין מקורו

נשלח: 26 יולי 2019, 14:25
על ידי מתחזק
אז בטח שזה רי מיגא"ש אין ספק.
ככלל אתה יכול לסמוך בעיניים עצומות על הגרמ"ש שפירא זצ"ל המדקדק הגדול בראשונים.

Re: חידושי הר"י מיגאש שבועות מי יודע מנין מקורו

נשלח: 31 יולי 2019, 00:02
על ידי איש ווילנא
הרבה פעמים זה מגביל לדברי הראשונים שמצטטים את הר"י מיגאש [הרמב"ן ותלמידיו] וזה הראיה הכי גדולה שיש

בקשר לבית יוסף. הבית יוסף לא מצטט את הר"י מיגאש מתוך חידושיו
אלא מתוך דברי הראשונים שהביאוהו כך שלא ניתן להביא מזה ראיה

Re: חידושי הר"י מיגאש שבועות מי יודע מנין מקורו

נשלח: 29 אוגוסט 2019, 20:29
על ידי למדן חסידי
היום ראיתי בהקדמה לספר קובץ מפרשים על מסכת שבועות שחי' הר"י מיגאש על שבועות נלקט  ע"י חבר ת"ח ...!
וכאן אני שואל מהיכן נלקט כ"כ הרבה דברים שיש מהן שלא מצינו בראשונים אחרים, וכן על ספר ליקוט כגון ליקוטי רע"א רואים שהוא מולקט איך שהוא מתחיל ואיך שהוא מסיים וכאן הכל נראה כמו איזה ראשון שכתבו מסודר, וזה נראה שחוץ מליקוט זה גם עבר עריכה לשונית ופרשנות על פי שיטת הר"י מיגאש!!!,
ואם אני צודק הדבר מזעזע! שהרי הספר נתקבל כראשון גמור,
אשמח במי שיכול לאיר את עיני מי הוא המלקט ובאיזה אופן... 

Re: חידושי הר"י מיגאש שבועות מי יודע מנין מקורו

נשלח: 29 אוגוסט 2019, 20:31
על ידי איש ווילנא
למדן חסידי כתב:
29 אוגוסט 2019, 20:29
היום ראיתי בהקדמה לספר קובץ מפרשים על מסכת שבועות שחי' הר"י מיגאש על שבועות נלקט  ע"י חבר ת"ח ...!
וכאן אני שואל מהיכן נלקט כ"כ הרבה דברים שיש מהן שלא מצינו בראשונים אחרים, וכן על ספר ליקוט כגון ליקוטי רע"א רואים שהוא מולקט איך שהוא מתחיל ואיך שהוא מסיים וכאן הכל נראה כמו איזה ראשון שכתבו מסודר, וזה נראה שחוץ מליקוט זה גם עבר עריכה לשונית ופרשנות על פי שיטת הר"י מיגאש!!!,
ואם אני צודק הדבר מזעזע! שהרי הספר נתקבל כראשון גמור,
אשמח במי שיכול לאיר את עיני מי הוא המלקט ובאיזה אופן... 

לא יודע אייזה מהדורה אתה מדבר
אני מחזיק כרגע ביד את חידושי הר"י מיגאש על שבועות שהוציא הגרמ"ש שפירא
וכותב שם שנערך על פי כתב יד מתחילתו ועד סופו

ושוב נזכרתי שהספר חי' הר"י מיגאש לא יצא לראשונה בימינו
אלא יצא כבר לפני הרבה שנים [לא זוכר את התקופה. אבדוק בקרוב]

Re: חידושי הר"י מיגאש שבועות מי יודע מנין מקורו

נשלח: 29 אוגוסט 2019, 23:55
על ידי למדן חסידי
איש ווילנא כתב:
29 אוגוסט 2019, 20:31
למדן חסידי כתב:
29 אוגוסט 2019, 20:29
היום ראיתי בהקדמה לספר קובץ מפרשים על מסכת שבועות שחי' הר"י מיגאש על שבועות נלקט  ע"י חבר ת"ח ...!
וכאן אני שואל מהיכן נלקט כ"כ הרבה דברים שיש מהן שלא מצינו בראשונים אחרים, וכן על ספר ליקוט כגון ליקוטי רע"א רואים שהוא מולקט איך שהוא מתחיל ואיך שהוא מסיים וכאן הכל נראה כמו איזה ראשון שכתבו מסודר, וזה נראה שחוץ מליקוט זה גם עבר עריכה לשונית ופרשנות על פי שיטת הר"י מיגאש!!!,
ואם אני צודק הדבר מזעזע! שהרי הספר נתקבל כראשון גמור,
אשמח במי שיכול לאיר את עיני מי הוא המלקט ובאיזה אופן... 

לא יודע אייזה מהדורה אתה מדבר
אני מחזיק כרגע ביד את חידושי הר"י מיגאש על שבועות שהוציא הגרמ"ש שפירא
וכותב שם שנערך על פי כתב יד מתחילתו ועד סופו

ושוב נזכרתי שהספר חי' הר"י מיגאש לא יצא לראשונה בימינו
אלא יצא כבר לפני הרבה שנים [לא זוכר את התקופה. אבדוק בקרוב]

יש לי מהודרה שיצא משהו כמו בתשמ"ה, ובקובץ מפרשים שהוא מילה במילה כמו שם כתוב בהקדמה כנ"ל

Re: חידושי הר"י מיגאש שבועות מי יודע מנין מקורו

נשלח: 30 אוגוסט 2019, 00:33
על ידי כלפי ליא
חי' הר"י מיגאש על שבועות מודפסים במלואם כבר מאות בשנים, וחוזרים ונדפסים מידי דור ודור מאז ועד הלום.

אחת המהודרות המפורסמות הוא דפוס פראג תקפ"ו, בחיי החת"ס, שצירף לזה כמה תשובות שלו

Re: חידושי הר"י מיגאש שבועות מי יודע מנין מקורו

נשלח: 30 אוגוסט 2019, 12:38
על ידי למדן חסידי
היום ראיתי בשם הגדולים לחיד"א, במערכת גדולים אות י [קמו] ערך רבינו יוסף הלוי ן' מיגאש.
וז"ל רבינו יוסף הלוי ן' מיגאש פירש כמה מסכתות ונדפסו חידושיו לבתרא ושבועות והרבה להשיב שו"ת ומהם הביא רבינו בצלאל בשיטותיו.

Re: חידושי הר"י מיגאש שבועות מי יודע מנין מקורו

נשלח: 30 אוגוסט 2019, 12:40
על ידי למדן חסידי
רק רציתי לברר אם הגרמ"ש שפירא חיבר רק על ב"ב או גם על שבועות?
ב. אם המהודרה הנפוצה הוא ללא תוספות או עם תוספות [הגרמ"ש על ב"ב הסגיר בסוגרים את התוספות ובשבועות במהדורה הנפוצה אין את הסוגרים.

Re: חידושי הר"י מיגאש שבועות מי יודע מנין מקורו

נשלח: 30 אוגוסט 2019, 12:51
על ידי איש ווילנא
למדן חסידי כתב:
30 אוגוסט 2019, 12:40
רק רציתי לברר אם הגרמ"ש שפירא חיבר רק על ב"ב או גם על שבועות?
ב. אם המהודרה הנפוצה הוא ללא תוספות או עם תוספות [הגרמ"ש על ב"ב הסגיר בסוגרים את התוספות ובשבועות במהדורה הנפוצה אין את הסוגרים.

הגרמ"ש חיבר גם על שבועות

עם שלוש קטעים שהוסיף על המהדורות הקודמות
שלקוחים מכתב יד שהיה לפניו

Re: חידושי הר"י מיגאש שבועות מי יודע מנין מקורו

נשלח: 30 אוגוסט 2019, 14:00
על ידי למדן חסידי
הגרמ"ש חיבר גם על שבועות!
היכן ניתן להשיגו

Re: חידושי הר"י מיגאש שבועות מי יודע מנין מקורו

נשלח: 30 אוגוסט 2019, 14:44
על ידי כלפי ליא
אין שום חידוש ושום תוספת בחי' הר"י מיגאש שהוציא לאור רמ"ש שפירא על מס' שבועות [רק על ב"ק וב"מ זה ליקוטים שלו, ובב"ב יש קטעים מלוקטים מעבר לנדפס העתיק], זה אותו חי' הר"י מיגאש המודפסים מזה מאות שנים כאמור.
גם שלושת הקטעים שנוספו במהדורת רמ"ש מכת"י, על המהדורא הראשונה, כבר נדפסו במהדורות קודמות.

וכל הדיון כאן מעלה גיחוך רב

Re: חידושי הר"י מיגאש שבועות מי יודע מנין מקורו

נשלח: 30 אוגוסט 2019, 17:01
על ידי איש ווילנא
השלוש קטעים נדפסו לפני הגרמ"ש בגנזי ירושלים על ידי הגרש"א ורטהיימר. כך כותב הגרמ"ש
אני מבין שזה לא מהדורה נוספת אלא רק פרסמו את הקטעים האלו