מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

כל מה שקשור לכשרות, בצורה ענינית בלבד
כללי הפורום
כל אשכול שיסטה מענינו, ימחק לאלתר. כל משתמש שידון לגופם של אנשים או יכנס לענינים פוליטים וכיוצ"ב יורחק לצמיתות.

הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2758
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 747 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 24 מאי 2018, 22:44

ראה מאמר מקיף שנכתב בענין הזה-
בעולם החסידות נודעת הקפדה יתירה וחומרה גדולה בנושא חלב של נכרי. בשם האדמו"ר רבי חיים מצאנז בעל "דברי חיים" מובא כי:
"חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אין הטעם האמיתי לאיסורו שמא יערבו בו חלב טמא, אלא שטעם זה הוא הטעם שגילו לנו חכמים, אך יש טעם כמוס אחר מדוע חלב שחלבו גוי אסור".
גם החתם סופר התבטא בדרך דומה. באחד מדרושיו אמר, ש"לבסוף יתפתו בני ישראל ויבלו זמנם בחכמת חיצונים, עד שסוף סוף יתערבו אומות העולם בזה עמנו, ויתחילו לדרוש באגדות של דופי לאמר… טפשות היא לאסור חלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואהו, וכיוצא באלו בכל המצוות. [אבל באמת] ולו חכמו ישכילו, כי יש בכל אלו טעמים אחרים גבוהים מעל גבוהים, ועל כל דבר ממונים מלאכים מטיבים ומריעים, ואז יבינו וישכילו כי כל גדרי חז"ל וגזרתם – יש להם שורש למעלה, אז ישימו מחסום לפיהם"[29].
לצד זאת, גדולי ישראל עמדו על ההשפעה השלילית הניכרת של צריכת חלב גוי. האדמו"ר הריי"צ סיפר:
"שאחד הגיע עם חתנו, למדן גדול, לרבי לליאזנא, והתלונן שהחתן שתמיד התנהג בהנהגה טובה, החלו פתאום להציק לו ספיקות באמונה, והוא עצמו יש לו צער גדול מזה. אמר לו הרבי שהוא [החתן] נכשל בלא יודעים בחלב עכו"ם, ונתן לו תיקון לכך והוא הבריא ברוחניות"[30].
בעמ' יא מצטט הרב בלייר בין היתר דברי החתם סופר, וכך הוא כותב:
"כתב החתם סופר (דרשות חלק א דרוש לז' טבת תקע"ג, עמ' פא) וז"ל, כי לבסוף יתפתו בני ישראל ויבלו זמנם בחכמת חיצונים, עד שסוף סוף יתערבו אומות העולם בזה עמנו, ויתחילו לדרוש באגדת של דופי לאמר מאי טעמא נאסר חלב בהמה טמאה, משום שמוליד חולי וטמטום כך וכך על פי חכמת הטבע וחכם גדול היה משה רבנו ע"ה.
אך אם כן טיפשות הוא לאסור חלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואהו, וכיוצא באלו בכל המצות.
ולו חכמו ישכילו – כי יש בכל אלו טעמים אחרים גבוהים מעל גבוהים, ועל כל דבר ממונים מלאכים מטיבים ומריעים, ואז יבינו וישכילו כי כל גדרי חז"ל וגזרתם יש להם שורש למעלה – אז ישימו מחסום בפיהם, עכ"ל…
וכן הדברי חיים זצוק"ל היה אומר בזה הלשון (מובא ספר דרכי חיים אות נ, שו"ת דברי יציב או"ח סימן כז…): שלשה דברים קבלתי מחותני הרה"ג מלייפציק ז"ל איש מפי איש עד משה רבינו ע"ה, ואחת מהם הוא שחלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו אין הטעם שמא עירב בו חלב טמא, כי זה הטעם גילו החכמים רק לפני העולם, רק שיש טעם כמוס בדבר".
ולדבריהם, אף אם יש לך אלף הוכחות שלא עירב חלב טמא, וכגון שסגר את הנכרי בחדר סגור מכל צד, אין שום דבר בחדר חוץ מהעכ"ום והפרה, עדיין החלב נאסר, מאחר שלא היה ישראל רואהו, ואין הטעם משום עירוב חלב טמא.
ושמעתי מהג"ר משה שטרנבוך שליט"א שמהאי טעמא אף בימינו דאין כל כך חשש לעירוב חלב טמא, עדיין מחמירים כל כך באיסור חלב עכו"ם".


גשן
הודעות: 4
הצטרף: 29 מאי 2018, 19:29
נתן תודה: 4 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי גשן » 03 יולי 2018, 18:56

שלום רב כתב:לפי מה שפירסמה העדה"ח כל השנים, כי החלב תחת כשרותה נלקח מרפתות של שומרי שבת בלבד (מעניין אם עומדים בזה לאחר שנותנים כשרות גם על טרה)
האם ידוע לך בבירור כי במחלבת טרה משתמשים ברפתות שאינם שומרי שבת, או שזה סתם שאלה תאורטית?


יושב ציון
הודעות: 32
הצטרף: 11 יולי 2017, 22:38
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי יושב ציון » 03 יולי 2018, 20:32

גשן כתב:
שלום רב כתב:לפי מה שפירסמה העדה"ח כל השנים, כי החלב תחת כשרותה נלקח מרפתות של שומרי שבת בלבד (מעניין אם עומדים בזה לאחר שנותנים כשרות גם על טרה)
האם ידוע לך בבירור כי במחלבת טרה משתמשים ברפתות שאינם שומרי שבת, או שזה סתם שאלה תאורטית?
במדריך הכשרות של העה"ח ש.ז. כתבו שעם הצטרפות חברת טרה להשגחת העדה, נוספו 110 רפתות שומרי שבת בארה"ק.


עפר ואפר
משתמש ותיק
הודעות: 464
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 123 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי עפר ואפר » 08 יולי 2018, 11:58

איש מפי איש כתב:מה שהבריסקערס לא סומכים על וועדת מהדרין זה נושא אחר לגמרי, ולא קשור כי הוא זה למצלמות.
עניין המצלמות שווה ברמתו 'לשחוטי חוץ' של העדה"ח, אולי אתם צעירים ולא יודעים אבל בזמן המנחת יצחק 'שחוטי חוץ' היה איסור נורא בהעה"ח.
כשראו שלא עומדים בתחרות וזה מייקר את העופות בא הרב פריינד שהיה גאבד בהעה"ח והתיר הכל.
היה על זה מלחמות קצת ויש בודדים שעד היום אוכלים רק משחיטה בארץ אבל הדור החדש של העה"ח אפי' לא יודע את זה.
נראה לי שאדוני עשה טשולנט.
שחוטי חוץ הכוונה להביא בשר משחיטה של רב שאינו רב העיר.
יש נושא אחר של שחיטה בסמכות הבד"ץ שנעשית בחו"ל. זה משהו אחר.
ומצלמות זה משהו שלישי. אפשר להניח שהרבה שמרנים לא יחבבו עניין זה, ויש הרב שלא אוחזים מזה. וכ"ד הרב לנדא והבד"ץ, והגרמ"ש קליין. (וי"א הרב וואזנר).
לצד שני, הרבה טוענים שמצלמות שוות הרבה יותר ממשגיחים.


עפר ואפר
משתמש ותיק
הודעות: 464
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 123 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי עפר ואפר » 08 יולי 2018, 12:05

פעלעד כתב:בשביל מה צריך שיהיה שם משגיח בכל רגע נתון? יש מוצרים המצריכים השגחה תמידית בכל רגע, אבל במחלבה מספיק נכנס ויוצא, משא"כ אם סוברים או מחמירים שמצלימה אין לו דין השגחה כלל אז נמצא שזה כלל לא חלב ישראל, כך שאיני רואה סיבה מתקבלת על הדעת למה שיהיה יותר ראוי לשתות דוקא מהדרין תנובה ולא מהעדה.
פעם אמר מישהו מכשרות הרב רובין, שגם אם לחלב טמא שאינו מצוי אפשר להקל ביוצא ונכנס, אבל הבעיה של חליבת שבת היא בעיה חמורה יותר, והוא טוען שהוא כשיש לו מצלמות רואה את האמת, שאפי' אנשים שומרי שבת אינם מעמידים עצמם על ממונם, כ"ש אנשים שאינם שומרי שבת ורק מתחייבים לבד"ץ (הלא כל בעלי המאה מחלבות של טרה לא חזרו בתשובה...)
אם אני לא טועה (ובכלל לא בטוח שכך), היינו, שמה שעושים במחלבה שומרת שבת, זה שבשבת הפרות נחלבות באוטומציה, אבל זה מצוי להתקלקל, ואז צריכים לחלוב ע"י הנכרי, וצריכים להפסיד את החלב.

סמל אישי של משתמש

פעלעד
משתמש ותיק
הודעות: 531
הצטרף: 27 דצמבר 2015, 22:20
נתן תודה: 53 פעמים
קיבל תודה: 141 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי פעלעד » 08 יולי 2018, 13:03

ויצוייר שהמצלמות משמשות רק לשבת ניחא, הבעיה שהם סומכים על זה כל השבוע ועפיז הם קוראים לזה חלב ישראל.
ובטוחני שלעדה יש דרכים אחרות לבדוק אם הם שומרים שבת או לא, נראה לך העדה כל כך פאנאטים שרק מחתימים חילוני על דף שישמור שבת וזהו? תחשבו בהגיון...


סופר
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 04 יולי 2017, 14:00
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 133 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי סופר » 08 יולי 2018, 14:26

פעלעד כתב:ויצוייר שהמצלמות משמשות רק לשבת ניחא, הבעיה שהם סומכים על זה כל השבוע ועפיז הם קוראים לזה חלב ישראל.
הם סומכים על יוצר ונכנס פעמיים בשבוע.
.
פעלעד כתב: ובטוחני שלעדה יש דרכים אחרות לבדוק אם הם שומרים שבת או לא, נראה לך העדה כל כך פאנאטים שרק מחתימים חילוני על דף שישמור שבת וזהו? תחשבו בהגיון...
העדה טוענים שכל זמן שבעל הרפת הוא לא מחלל שבת בפרהסיה, אין שום מניע הלכתי שהוא יחלוב את הפרות, ואין שום צורך ביוצא ונכנס.

סמל אישי של משתמש

פעלעד
משתמש ותיק
הודעות: 531
הצטרף: 27 דצמבר 2015, 22:20
נתן תודה: 53 פעמים
קיבל תודה: 141 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי פעלעד » 08 יולי 2018, 14:31

נו, אז אם כך ההלכה מה צריך יותר מזה? הרי הכל רק גירה וצריך לצאת ידי חובת גזירת חז"ל, בדיוק כמו דין ביטול איסור ברוב אין שם מקום להחמיר לא לאכול אחרי שזה מבוטל כדין כידוע, אז אם כך ההלכה לגבי חילול שבת מה אני צריך יותר מזה?
לא מעניין אותי להיות פרומער יותר ממהלכה


נפתולי
משתמש ותיק
הודעות: 205
הצטרף: 03 יולי 2017, 11:54
נתן תודה: 109 פעמים
קיבל תודה: 96 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי נפתולי » 08 יולי 2018, 15:18

שאלתי מישהו מהעדה החרדית, והוא טוען שלמיטב ידיעתו חוץ מהמשגיחים יש גם מצלמות. רק שלא סומכים על המצלמות לגבי חלב ישראל בלבד, והמצלמות משמשות לשאר עניני הכשרות וכן כדי לגלות חששות של רמאויות וכדו'. בכלל מצלמות אבטחה זה הסטנדרט שלהם בכל המפעלים שבהשגחתם.


אמונת אומן
משתמש ותיק
הודעות: 259
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 18 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אמונת אומן » 21 יולי 2019, 21:18

העד"ח כבר ויתרו לגמרי על התנאי הזה של שומרי שבת

סמל אישי של משתמש

פעלעד
משתמש ותיק
הודעות: 531
הצטרף: 27 דצמבר 2015, 22:20
נתן תודה: 53 פעמים
קיבל תודה: 141 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי פעלעד » 21 יולי 2019, 21:20

חלומות באספמיא


יהודי
משתמש ותיק
הודעות: 2448
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 376 פעמים
קיבל תודה: 449 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי יהודי » 21 יולי 2019, 21:22

גא"מ
למה לכתוב בלי לבדוק


פותח הנושא
אחד התלמידים
משתמש ותיק
הודעות: 1227
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 85 פעמים
קיבל תודה: 321 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אחד התלמידים » 21 יולי 2019, 21:42

אמונת אומן כתב:
21 יולי 2019, 21:18
העד"ח כבר ויתרו לגמרי על התנאי הזה של שומרי שבת

לפי כתבה בהעדה בשבוע שעבר, הם מקפידים על שמירת שבת ברפת.
לא ברור עם הם מקפידים שגם בעלי הרפת יהיו שומרי שבת בעצמם, אבל זה מעולם לא היה תנאי במתן הכשר. היה פעם ענין בזה מצד חלב ישראל, שלא צריך משגיח שם כל הזמן. אבל לפי הכתוב בכתבה שיש משגיח ברפת בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, אם בעלי הרפת שומרי שבת בעצמם אינו משנה לגבי כשרות החלב.
טרה.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


אמונת אומן
משתמש ותיק
הודעות: 259
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 18 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אמונת אומן » 21 יולי 2019, 21:50

בהחלט זה היה תנאי למתן ההכשר, עד ההחלטה לתת הכשר לטרה, שכבר לא יכלו לעמוד בזה.


יהודי
משתמש ותיק
הודעות: 2448
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 376 פעמים
קיבל תודה: 449 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי יהודי » 21 יולי 2019, 22:07

אם כך הוחלט על ידכם, מי יהין לבו להתווכח.


אמונת אומן
משתמש ותיק
הודעות: 259
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 18 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אמונת אומן » 22 יולי 2019, 00:06

יהודי כתב:
21 יולי 2019, 22:07
אם כך הוחלט על ידכם, מי יהין לבו להתווכח.
לא  הוחלט על ידי, אלא שמעתי באזני הודאת בעל דין מהממונה על התחום בעד''ח. 


שניאור
משתמש ותיק
הודעות: 381
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 152 פעמים
קיבל תודה: 79 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי שניאור » 22 יולי 2019, 08:09

איש מפי איש כתב:
02 אפריל 2018, 01:19
יצויין כי מרן הגרי"ש אלישיב הורה שאין שום חשש לסמוך על מצלמות, והחומרה של העה"ח היא חומרא דאתי לידי קולא כי המשגיח לא נמצא שם כל הזמן!
לכן המהדרין מעדיפים [מהבחינה הזו] את וועדת מהדרין של תנובה על פני העה"ח.
אולי בסברא אתה צודק אבל במציאות לא, כי בעדה"ח יש גם מצלמות וגם משגיח.


אמונת אומן
משתמש ותיק
הודעות: 259
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 18 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אמונת אומן » 22 יולי 2019, 10:32

אחד התלמידים כתב:
21 יולי 2019, 21:42
אמונת אומן כתב:
21 יולי 2019, 21:18
העד"ח כבר ויתרו לגמרי על התנאי הזה של שומרי שבת

לפי כתבה בהעדה בשבוע שעבר, הם מקפידים על שמירת שבת ברפת.
לא ברור עם הם מקפידים שגם בעלי הרפת יהיו שומרי שבת בעצמם, אבל זה מעולם לא היה תנאי במתן הכשר. היה פעם ענין בזה מצד חלב ישראל, שלא צריך משגיח שם כל הזמן. אבל לפי הכתוב בכתבה שיש משגיח ברפת בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, אם בעלי הרפת שומרי שבת בעצמם אינו משנה לגבי כשרות החלב.
טרה.pdf
בואו חשבון! 
נאמר שיש 110 רפתות שהצטרפו להיות שומרי שבת. מסתמא היו כעשרים שהיו גם לפני כן שומרי שבת. 
יש לנו 130 רפתות. 
משגיח 24 שעות זה אומר 3 משמרות של 8 שעות. 
עלות שכר מינימלי למשגיח כשרות 8 שעות היא 11000 ש"ח, כפול 130 רפתות = 4.29 מליון ש"ח לחודש עבור משגיחים ברפתות בלבד! 
זה לפני שכר מפקחים, מנהלים, שעות נוספות, נסיעות, מצלמות, ועוד. 
כל זה עבור השגחה על החלב לפני שהוא מגיע בכלל למחלבה. 
פתי יאמין לכל דבר. 
 


אמונת אומן
משתמש ותיק
הודעות: 259
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 18 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אמונת אומן » 22 יולי 2019, 11:21

לפי החשבון הנ"ל, בדוחות השנתיים של טרה לשנת 2018,
אמורה להופיע הוצאה של מינימום מאה מליון ש"ח עבור הוצאות כשרות,
שהרי מעבר להשגחה ברפת צריך להשגיח על החלב במחלבות ובתהליכי ייצור מסועפים לכל מגוון המוצרים המתועשים של טרה. 

מי מרים את הכפפה?


פותח הנושא
אחד התלמידים
משתמש ותיק
הודעות: 1227
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 85 פעמים
קיבל תודה: 321 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אחד התלמידים » 22 יולי 2019, 20:12

אמונת אומן כתב:
22 יולי 2019, 10:32
אחד התלמידים כתב:
21 יולי 2019, 21:42
לפי כתבה בהעדה בשבוע שעבר, הם מקפידים על שמירת שבת ברפת.
לא ברור עם הם מקפידים שגם בעלי הרפת יהיו שומרי שבת בעצמם, אבל זה מעולם לא היה תנאי במתן הכשר. היה פעם ענין בזה מצד חלב ישראל, שלא צריך משגיח שם כל הזמן. אבל לפי הכתוב בכתבה שיש משגיח ברפת בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, אם בעלי הרפת שומרי שבת בעצמם אינו משנה לגבי כשרות החלב.
טרה.pdf
בואו חשבון! 
נאמר שיש 110 רפתות שהצטרפו להיות שומרי שבת. מסתמא היו כעשרים שהיו גם לפני כן שומרי שבת. 
יש לנו 130 רפתות. 
משגיח 24 שעות זה אומר 3 משמרות של 8 שעות. 
עלות שכר מינימלי למשגיח כשרות 8 שעות היא 11000 ש"ח, כפול 130 רפתות = 4.29 מליון ש"ח לחודש עבור משגיחים ברפתות בלבד! 
זה לפני שכר מפקחים, מנהלים, שעות נוספות, נסיעות, מצלמות, ועוד. 
כל זה עבור השגחה על החלב לפני שהוא מגיע בכלל למחלבה. 
פתי יאמין לכל דבר. 

אתה מבקש האמת, או מחפש עלילות? קודם תודיע על סמך מה אתה אומר שנוסף 110 רפתות, ואח"כ נעשה חשבון. למה צריך לעשות הנחות שעל פיהם צריכים להסיק שמשקרים כאן? אם יש לך מקור מהימן נשמח לראות. אבל אם כפי הנשמע מתגובתך שזה הנחה בלי שום כיסוי, כשאפשר לעשות הנחות אחרות?


אמונת אומן
משתמש ותיק
הודעות: 259
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 18 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אמונת אומן » 22 יולי 2019, 20:18

אחד התלמידים כתב:
22 יולי 2019, 20:12
אמונת אומן כתב:
22 יולי 2019, 10:32
אחד התלמידים כתב:
21 יולי 2019, 21:42
לפי כתבה בהעדה בשבוע שעבר, הם מקפידים על שמירת שבת ברפת.
לא ברור עם הם מקפידים שגם בעלי הרפת יהיו שומרי שבת בעצמם, אבל זה מעולם לא היה תנאי במתן הכשר. היה פעם ענין בזה מצד חלב ישראל, שלא צריך משגיח שם כל הזמן. אבל לפי הכתוב בכתבה שיש משגיח ברפת בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, אם בעלי הרפת שומרי שבת בעצמם אינו משנה לגבי כשרות החלב.
טרה.pdf
בואו חשבון! 
נאמר שיש 110 רפתות שהצטרפו להיות שומרי שבת. מסתמא היו כעשרים שהיו גם לפני כן שומרי שבת. 
יש לנו 130 רפתות. 
משגיח 24 שעות זה אומר 3 משמרות של 8 שעות. 
עלות שכר מינימלי למשגיח כשרות 8 שעות היא 11000 ש"ח, כפול 130 רפתות = 4.29 מליון ש"ח לחודש עבור משגיחים ברפתות בלבד! 
זה לפני שכר מפקחים, מנהלים, שעות נוספות, נסיעות, מצלמות, ועוד. 
כל זה עבור השגחה על החלב לפני שהוא מגיע בכלל למחלבה. 
פתי יאמין לכל דבר. 

אתה מבקש האמת, או מחפש עלילות? קודם תודיע על סמך מה אתה אומר שנוסף 110 רפתות, ואח"כ נעשה חשבון. למה צריך לעשות הנחות שעל פיהם צריכים להסיק שמשקרים כאן? אם יש לך מקור מהימן נשמח לראות. אבל אם כפי הנשמע מתגובתך שזה הנחה בלי שום כיסוי, כשאפשר לעשות הנחות אחרות?
במחילה, לפני שמתקיפים ראוי לבדוק. 
הנתון הזה הובא למעלה בהודעה של יושב ציון, בשם מדריך הכשרות של העד"ח. 
 


פותח הנושא
אחד התלמידים
משתמש ותיק
הודעות: 1227
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 85 פעמים
קיבל תודה: 321 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אחד התלמידים » 22 יולי 2019, 22:19

אמונת אומן כתב:
22 יולי 2019, 20:18
אחד התלמידים כתב:
22 יולי 2019, 20:12
אמונת אומן כתב:
22 יולי 2019, 10:32

בואו חשבון! 
נאמר שיש 110 רפתות שהצטרפו להיות שומרי שבת. מסתמא היו כעשרים שהיו גם לפני כן שומרי שבת. 
יש לנו 130 רפתות. 
משגיח 24 שעות זה אומר 3 משמרות של 8 שעות. 
עלות שכר מינימלי למשגיח כשרות 8 שעות היא 11000 ש"ח, כפול 130 רפתות = 4.29 מליון ש"ח לחודש עבור משגיחים ברפתות בלבד! 
זה לפני שכר מפקחים, מנהלים, שעות נוספות, נסיעות, מצלמות, ועוד. 
כל זה עבור השגחה על החלב לפני שהוא מגיע בכלל למחלבה. 
פתי יאמין לכל דבר. 

אתה מבקש האמת, או מחפש עלילות? קודם תודיע על סמך מה אתה אומר שנוסף 110 רפתות, ואח"כ נעשה חשבון. למה צריך לעשות הנחות שעל פיהם צריכים להסיק שמשקרים כאן? אם יש לך מקור מהימן נשמח לראות. אבל אם כפי הנשמע מתגובתך שזה הנחה בלי שום כיסוי, כשאפשר לעשות הנחות אחרות?
במחילה, לפני שמתקיפים ראוי לבדוק. 
הנתון הזה הובא למעלה בהודעה של יושב ציון, בשם מדריך הכשרות של העד"ח. 
 

אני מתנצל על החריפות. לא שמתי לב למש"כ יושב ציון והיה נשמע מלשון תגובתך שזה השערה בעלמא. והיות שהנחת שיש עשרים משקים שומרי שבת מלפני ההכשר על טרה, ובכתבה בהעדה שהעליתי למעלה הם כותבים שעם ההכשר על טרה מספרי הרפתות ששומרים שבת הכפילו את עצמם, מופרך לומר שנוסף 110 רפתות על עשרים הקיימים.
לגבי עצם העובדות, מדריך העדה מתשע"ז אינו תחת ידי. אבל בויקי כותבים: 'כ-60% מתנובת החלב הארצית באים מלמעלה מ-180 משקים שיתופיים - קיבוצים ומושבים שיתופיים. לאלה יש עדרים גדולים, המונים כל אחד בממוצע 300 פרות חולבות. כ-38% מתנובת החלב הכללית מיוצרים בכ-1,400 משקים משפחתיים, המצויים בתוך כ-135 מושבים'. מועצת החלב כותב: 'עדר הבקר לחלב בישראל מונה כ-135,000 פרות ב–750 רפתות'. אינו יודע מי מעודכן יותר. העדה כותב שעשרים אחוז של הרפתות שומרי שבת, אבל לא ברור אם הכוונה לרפתות ממש, או ייצור של עשרים אחוז של החלב, וזה בעיקר מהרפות הגדולים. ובכל אופן אפשר להבין מוקי שיש הרבה רפתות במספר קטן יותר של ישובים, שזה כנראה אמת לכו"ע. פשוט שלא צריך משגיח על כל רפת, ודי במשגיח אחד המסתובב כל הזמן בכל המושב, ואפילו בין כמה מושבים סמוכים. וממילא הסכום האסטרונומי שחשבת פשוט לא רלוונטי.


יהודי
משתמש ותיק
הודעות: 2448
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 376 פעמים
קיבל תודה: 449 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי יהודי » 22 יולי 2019, 22:42

מעניין לבדוק את העובדות לאשורן ללא השערות.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: נבשר | 4 אורחים