הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

כל מה שקשור לכשרות, בצורה ענינית בלבד
כללי הפורום
כל אשכול שיסטה מענינו, ימחק לאלתר. כל משתמש שידון לגופם של אנשים או יכנס לענינים פוליטים וכיוצ"ב יורחק לצמיתות.

הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 24 מאי 2018, 22:44

ראה מאמר מקיף שנכתב בענין הזה-
בעולם החסידות נודעת הקפדה יתירה וחומרה גדולה בנושא חלב של נכרי. בשם האדמו"ר רבי חיים מצאנז בעל "דברי חיים" מובא כי:
"חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אין הטעם האמיתי לאיסורו שמא יערבו בו חלב טמא, אלא שטעם זה הוא הטעם שגילו לנו חכמים, אך יש טעם כמוס אחר מדוע חלב שחלבו גוי אסור".
גם החתם סופר התבטא בדרך דומה. באחד מדרושיו אמר, ש"לבסוף יתפתו בני ישראל ויבלו זמנם בחכמת חיצונים, עד שסוף סוף יתערבו אומות העולם בזה עמנו, ויתחילו לדרוש באגדות של דופי לאמר… טפשות היא לאסור חלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואהו, וכיוצא באלו בכל המצוות. [אבל באמת] ולו חכמו ישכילו, כי יש בכל אלו טעמים אחרים גבוהים מעל גבוהים, ועל כל דבר ממונים מלאכים מטיבים ומריעים, ואז יבינו וישכילו כי כל גדרי חז"ל וגזרתם – יש להם שורש למעלה, אז ישימו מחסום לפיהם"[29].
לצד זאת, גדולי ישראל עמדו על ההשפעה השלילית הניכרת של צריכת חלב גוי. האדמו"ר הריי"צ סיפר:
"שאחד הגיע עם חתנו, למדן גדול, לרבי לליאזנא, והתלונן שהחתן שתמיד התנהג בהנהגה טובה, החלו פתאום להציק לו ספיקות באמונה, והוא עצמו יש לו צער גדול מזה. אמר לו הרבי שהוא [החתן] נכשל בלא יודעים בחלב עכו"ם, ונתן לו תיקון לכך והוא הבריא ברוחניות"[30].
בעמ' יא מצטט הרב בלייר בין היתר דברי החתם סופר, וכך הוא כותב:
"כתב החתם סופר (דרשות חלק א דרוש לז' טבת תקע"ג, עמ' פא) וז"ל, כי לבסוף יתפתו בני ישראל ויבלו זמנם בחכמת חיצונים, עד שסוף סוף יתערבו אומות העולם בזה עמנו, ויתחילו לדרוש באגדת של דופי לאמר מאי טעמא נאסר חלב בהמה טמאה, משום שמוליד חולי וטמטום כך וכך על פי חכמת הטבע וחכם גדול היה משה רבנו ע"ה.
אך אם כן טיפשות הוא לאסור חלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואהו, וכיוצא באלו בכל המצות.
ולו חכמו ישכילו – כי יש בכל אלו טעמים אחרים גבוהים מעל גבוהים, ועל כל דבר ממונים מלאכים מטיבים ומריעים, ואז יבינו וישכילו כי כל גדרי חז"ל וגזרתם יש להם שורש למעלה – אז ישימו מחסום בפיהם, עכ"ל…
וכן הדברי חיים זצוק"ל היה אומר בזה הלשון (מובא ספר דרכי חיים אות נ, שו"ת דברי יציב או"ח סימן כז…): שלשה דברים קבלתי מחותני הרה"ג מלייפציק ז"ל איש מפי איש עד משה רבינו ע"ה, ואחת מהם הוא שחלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו אין הטעם שמא עירב בו חלב טמא, כי זה הטעם גילו החכמים רק לפני העולם, רק שיש טעם כמוס בדבר".
ולדבריהם, אף אם יש לך אלף הוכחות שלא עירב חלב טמא, וכגון שסגר את הנכרי בחדר סגור מכל צד, אין שום דבר בחדר חוץ מהעכ"ום והפרה, עדיין החלב נאסר, מאחר שלא היה ישראל רואהו, ואין הטעם משום עירוב חלב טמא.
ושמעתי מהג"ר משה שטרנבוך שליט"א שמהאי טעמא אף בימינו דאין כל כך חשש לעירוב חלב טמא, עדיין מחמירים כל כך באיסור חלב עכו"ם".


גשן
הודעות: 13
הצטרף: 29 מאי 2018, 19:29
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי גשן » 03 יולי 2018, 18:56

שלום רב כתב:לפי מה שפירסמה העדה"ח כל השנים, כי החלב תחת כשרותה נלקח מרפתות של שומרי שבת בלבד (מעניין אם עומדים בזה לאחר שנותנים כשרות גם על טרה)
האם ידוע לך בבירור כי במחלבת טרה משתמשים ברפתות שאינם שומרי שבת, או שזה סתם שאלה תאורטית?


יושב ציון
הודעות: 45
הצטרף: 11 יולי 2017, 22:38
קיבל תודה: 15 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי יושב ציון » 03 יולי 2018, 20:32

גשן כתב:
שלום רב כתב:לפי מה שפירסמה העדה"ח כל השנים, כי החלב תחת כשרותה נלקח מרפתות של שומרי שבת בלבד (מעניין אם עומדים בזה לאחר שנותנים כשרות גם על טרה)
האם ידוע לך בבירור כי במחלבת טרה משתמשים ברפתות שאינם שומרי שבת, או שזה סתם שאלה תאורטית?
במדריך הכשרות של העה"ח ש.ז. כתבו שעם הצטרפות חברת טרה להשגחת העדה, נוספו 110 רפתות שומרי שבת בארה"ק.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי עפר ואפר » 08 יולי 2018, 11:58

איש מפי איש כתב:מה שהבריסקערס לא סומכים על וועדת מהדרין זה נושא אחר לגמרי, ולא קשור כי הוא זה למצלמות.
עניין המצלמות שווה ברמתו 'לשחוטי חוץ' של העדה"ח, אולי אתם צעירים ולא יודעים אבל בזמן המנחת יצחק 'שחוטי חוץ' היה איסור נורא בהעה"ח.
כשראו שלא עומדים בתחרות וזה מייקר את העופות בא הרב פריינד שהיה גאבד בהעה"ח והתיר הכל.
היה על זה מלחמות קצת ויש בודדים שעד היום אוכלים רק משחיטה בארץ אבל הדור החדש של העה"ח אפי' לא יודע את זה.
נראה לי שאדוני עשה טשולנט.
שחוטי חוץ הכוונה להביא בשר משחיטה של רב שאינו רב העיר.
יש נושא אחר של שחיטה בסמכות הבד"ץ שנעשית בחו"ל. זה משהו אחר.
ומצלמות זה משהו שלישי. אפשר להניח שהרבה שמרנים לא יחבבו עניין זה, ויש הרב שלא אוחזים מזה. וכ"ד הרב לנדא והבד"ץ, והגרמ"ש קליין. (וי"א הרב וואזנר).
לצד שני, הרבה טוענים שמצלמות שוות הרבה יותר ממשגיחים.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי עפר ואפר » 08 יולי 2018, 12:05

פעלעד כתב:בשביל מה צריך שיהיה שם משגיח בכל רגע נתון? יש מוצרים המצריכים השגחה תמידית בכל רגע, אבל במחלבה מספיק נכנס ויוצא, משא"כ אם סוברים או מחמירים שמצלימה אין לו דין השגחה כלל אז נמצא שזה כלל לא חלב ישראל, כך שאיני רואה סיבה מתקבלת על הדעת למה שיהיה יותר ראוי לשתות דוקא מהדרין תנובה ולא מהעדה.
פעם אמר מישהו מכשרות הרב רובין, שגם אם לחלב טמא שאינו מצוי אפשר להקל ביוצא ונכנס, אבל הבעיה של חליבת שבת היא בעיה חמורה יותר, והוא טוען שהוא כשיש לו מצלמות רואה את האמת, שאפי' אנשים שומרי שבת אינם מעמידים עצמם על ממונם, כ"ש אנשים שאינם שומרי שבת ורק מתחייבים לבד"ץ (הלא כל בעלי המאה מחלבות של טרה לא חזרו בתשובה...)
אם אני לא טועה (ובכלל לא בטוח שכך), היינו, שמה שעושים במחלבה שומרת שבת, זה שבשבת הפרות נחלבות באוטומציה, אבל זה מצוי להתקלקל, ואז צריכים לחלוב ע"י הנכרי, וצריכים להפסיד את החלב.

סמל אישי של משתמש

פעלעד
הודעות: 595
הצטרף: 27 דצמבר 2015, 22:20
נתן תודה: 68 פעמים
קיבל תודה: 210 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי פעלעד » 08 יולי 2018, 13:03

ויצוייר שהמצלמות משמשות רק לשבת ניחא, הבעיה שהם סומכים על זה כל השבוע ועפיז הם קוראים לזה חלב ישראל.
ובטוחני שלעדה יש דרכים אחרות לבדוק אם הם שומרים שבת או לא, נראה לך העדה כל כך פאנאטים שרק מחתימים חילוני על דף שישמור שבת וזהו? תחשבו בהגיון...


סופר
הודעות: 566
הצטרף: 04 יולי 2017, 14:00
נתן תודה: 122 פעמים
קיבל תודה: 179 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי סופר » 08 יולי 2018, 14:26

פעלעד כתב:ויצוייר שהמצלמות משמשות רק לשבת ניחא, הבעיה שהם סומכים על זה כל השבוע ועפיז הם קוראים לזה חלב ישראל.
הם סומכים על יוצר ונכנס פעמיים בשבוע.
.
פעלעד כתב: ובטוחני שלעדה יש דרכים אחרות לבדוק אם הם שומרים שבת או לא, נראה לך העדה כל כך פאנאטים שרק מחתימים חילוני על דף שישמור שבת וזהו? תחשבו בהגיון...
העדה טוענים שכל זמן שבעל הרפת הוא לא מחלל שבת בפרהסיה, אין שום מניע הלכתי שהוא יחלוב את הפרות, ואין שום צורך ביוצא ונכנס.

סמל אישי של משתמש

פעלעד
הודעות: 595
הצטרף: 27 דצמבר 2015, 22:20
נתן תודה: 68 פעמים
קיבל תודה: 210 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי פעלעד » 08 יולי 2018, 14:31

נו, אז אם כך ההלכה מה צריך יותר מזה? הרי הכל רק גירה וצריך לצאת ידי חובת גזירת חז"ל, בדיוק כמו דין ביטול איסור ברוב אין שם מקום להחמיר לא לאכול אחרי שזה מבוטל כדין כידוע, אז אם כך ההלכה לגבי חילול שבת מה אני צריך יותר מזה?
לא מעניין אותי להיות פרומער יותר ממהלכה


נפתולי
הודעות: 432
הצטרף: 03 יולי 2017, 11:54
נתן תודה: 261 פעמים
קיבל תודה: 189 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי נפתולי » 08 יולי 2018, 15:18

שאלתי מישהו מהעדה החרדית, והוא טוען שלמיטב ידיעתו חוץ מהמשגיחים יש גם מצלמות. רק שלא סומכים על המצלמות לגבי חלב ישראל בלבד, והמצלמות משמשות לשאר עניני הכשרות וכן כדי לגלות חששות של רמאויות וכדו'. בכלל מצלמות אבטחה זה הסטנדרט שלהם בכל המפעלים שבהשגחתם.


אמונת אומן
הודעות: 2019
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 297 פעמים
קיבל תודה: 753 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אמונת אומן » 21 יולי 2019, 21:18

העד"ח כבר ויתרו לגמרי על התנאי הזה של שומרי שבת

סמל אישי של משתמש

פעלעד
הודעות: 595
הצטרף: 27 דצמבר 2015, 22:20
נתן תודה: 68 פעמים
קיבל תודה: 210 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי פעלעד » 21 יולי 2019, 21:20

חלומות באספמיא


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי יהודי » 21 יולי 2019, 21:22

גא"מ
למה לכתוב בלי לבדוק


פותח הנושא
אחד התלמידים
הודעות: 1768
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 543 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אחד התלמידים » 21 יולי 2019, 21:42

אמונת אומן כתב:
21 יולי 2019, 21:18
העד"ח כבר ויתרו לגמרי על התנאי הזה של שומרי שבת

לפי כתבה בהעדה בשבוע שעבר, הם מקפידים על שמירת שבת ברפת.
לא ברור עם הם מקפידים שגם בעלי הרפת יהיו שומרי שבת בעצמם, אבל זה מעולם לא היה תנאי במתן הכשר. היה פעם ענין בזה מצד חלב ישראל, שלא צריך משגיח שם כל הזמן. אבל לפי הכתוב בכתבה שיש משגיח ברפת בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, אם בעלי הרפת שומרי שבת בעצמם אינו משנה לגבי כשרות החלב.
טרה.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


אמונת אומן
הודעות: 2019
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 297 פעמים
קיבל תודה: 753 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אמונת אומן » 21 יולי 2019, 21:50

בהחלט זה היה תנאי למתן ההכשר, עד ההחלטה לתת הכשר לטרה, שכבר לא יכלו לעמוד בזה.


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי יהודי » 21 יולי 2019, 22:07

אם כך הוחלט על ידכם, מי יהין לבו להתווכח.


אמונת אומן
הודעות: 2019
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 297 פעמים
קיבל תודה: 753 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אמונת אומן » 22 יולי 2019, 00:06

יהודי כתב:
21 יולי 2019, 22:07
אם כך הוחלט על ידכם, מי יהין לבו להתווכח.
לא  הוחלט על ידי, אלא שמעתי באזני הודאת בעל דין מהממונה על התחום בעד''ח. 


שניאור
הודעות: 951
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 654 פעמים
קיבל תודה: 301 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי שניאור » 22 יולי 2019, 08:09

איש מפי איש כתב:
02 אפריל 2018, 01:19
יצויין כי מרן הגרי"ש אלישיב הורה שאין שום חשש לסמוך על מצלמות, והחומרה של העה"ח היא חומרא דאתי לידי קולא כי המשגיח לא נמצא שם כל הזמן!
לכן המהדרין מעדיפים [מהבחינה הזו] את וועדת מהדרין של תנובה על פני העה"ח.
אולי בסברא אתה צודק אבל במציאות לא, כי בעדה"ח יש גם מצלמות וגם משגיח.


אמונת אומן
הודעות: 2019
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 297 פעמים
קיבל תודה: 753 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אמונת אומן » 22 יולי 2019, 10:32

אחד התלמידים כתב:
21 יולי 2019, 21:42
אמונת אומן כתב:
21 יולי 2019, 21:18
העד"ח כבר ויתרו לגמרי על התנאי הזה של שומרי שבת

לפי כתבה בהעדה בשבוע שעבר, הם מקפידים על שמירת שבת ברפת.
לא ברור עם הם מקפידים שגם בעלי הרפת יהיו שומרי שבת בעצמם, אבל זה מעולם לא היה תנאי במתן הכשר. היה פעם ענין בזה מצד חלב ישראל, שלא צריך משגיח שם כל הזמן. אבל לפי הכתוב בכתבה שיש משגיח ברפת בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, אם בעלי הרפת שומרי שבת בעצמם אינו משנה לגבי כשרות החלב.
טרה.pdf
בואו חשבון! 
נאמר שיש 110 רפתות שהצטרפו להיות שומרי שבת. מסתמא היו כעשרים שהיו גם לפני כן שומרי שבת. 
יש לנו 130 רפתות. 
משגיח 24 שעות זה אומר 3 משמרות של 8 שעות. 
עלות שכר מינימלי למשגיח כשרות 8 שעות היא 11000 ש"ח, כפול 130 רפתות = 4.29 מליון ש"ח לחודש עבור משגיחים ברפתות בלבד! 
זה לפני שכר מפקחים, מנהלים, שעות נוספות, נסיעות, מצלמות, ועוד. 
כל זה עבור השגחה על החלב לפני שהוא מגיע בכלל למחלבה. 
פתי יאמין לכל דבר. 
 


אמונת אומן
הודעות: 2019
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 297 פעמים
קיבל תודה: 753 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אמונת אומן » 22 יולי 2019, 11:21

לפי החשבון הנ"ל, בדוחות השנתיים של טרה לשנת 2018,
אמורה להופיע הוצאה של מינימום מאה מליון ש"ח עבור הוצאות כשרות,
שהרי מעבר להשגחה ברפת צריך להשגיח על החלב במחלבות ובתהליכי ייצור מסועפים לכל מגוון המוצרים המתועשים של טרה. 

מי מרים את הכפפה?


פותח הנושא
אחד התלמידים
הודעות: 1768
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 543 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אחד התלמידים » 22 יולי 2019, 20:12

אמונת אומן כתב:
22 יולי 2019, 10:32
אחד התלמידים כתב:
21 יולי 2019, 21:42
לפי כתבה בהעדה בשבוע שעבר, הם מקפידים על שמירת שבת ברפת.
לא ברור עם הם מקפידים שגם בעלי הרפת יהיו שומרי שבת בעצמם, אבל זה מעולם לא היה תנאי במתן הכשר. היה פעם ענין בזה מצד חלב ישראל, שלא צריך משגיח שם כל הזמן. אבל לפי הכתוב בכתבה שיש משגיח ברפת בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, אם בעלי הרפת שומרי שבת בעצמם אינו משנה לגבי כשרות החלב.
טרה.pdf
בואו חשבון! 
נאמר שיש 110 רפתות שהצטרפו להיות שומרי שבת. מסתמא היו כעשרים שהיו גם לפני כן שומרי שבת. 
יש לנו 130 רפתות. 
משגיח 24 שעות זה אומר 3 משמרות של 8 שעות. 
עלות שכר מינימלי למשגיח כשרות 8 שעות היא 11000 ש"ח, כפול 130 רפתות = 4.29 מליון ש"ח לחודש עבור משגיחים ברפתות בלבד! 
זה לפני שכר מפקחים, מנהלים, שעות נוספות, נסיעות, מצלמות, ועוד. 
כל זה עבור השגחה על החלב לפני שהוא מגיע בכלל למחלבה. 
פתי יאמין לכל דבר. 

אתה מבקש האמת, או מחפש עלילות? קודם תודיע על סמך מה אתה אומר שנוסף 110 רפתות, ואח"כ נעשה חשבון. למה צריך לעשות הנחות שעל פיהם צריכים להסיק שמשקרים כאן? אם יש לך מקור מהימן נשמח לראות. אבל אם כפי הנשמע מתגובתך שזה הנחה בלי שום כיסוי, כשאפשר לעשות הנחות אחרות?


אמונת אומן
הודעות: 2019
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 297 פעמים
קיבל תודה: 753 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אמונת אומן » 22 יולי 2019, 20:18

אחד התלמידים כתב:
22 יולי 2019, 20:12
אמונת אומן כתב:
22 יולי 2019, 10:32
אחד התלמידים כתב:
21 יולי 2019, 21:42
לפי כתבה בהעדה בשבוע שעבר, הם מקפידים על שמירת שבת ברפת.
לא ברור עם הם מקפידים שגם בעלי הרפת יהיו שומרי שבת בעצמם, אבל זה מעולם לא היה תנאי במתן הכשר. היה פעם ענין בזה מצד חלב ישראל, שלא צריך משגיח שם כל הזמן. אבל לפי הכתוב בכתבה שיש משגיח ברפת בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, אם בעלי הרפת שומרי שבת בעצמם אינו משנה לגבי כשרות החלב.
טרה.pdf
בואו חשבון! 
נאמר שיש 110 רפתות שהצטרפו להיות שומרי שבת. מסתמא היו כעשרים שהיו גם לפני כן שומרי שבת. 
יש לנו 130 רפתות. 
משגיח 24 שעות זה אומר 3 משמרות של 8 שעות. 
עלות שכר מינימלי למשגיח כשרות 8 שעות היא 11000 ש"ח, כפול 130 רפתות = 4.29 מליון ש"ח לחודש עבור משגיחים ברפתות בלבד! 
זה לפני שכר מפקחים, מנהלים, שעות נוספות, נסיעות, מצלמות, ועוד. 
כל זה עבור השגחה על החלב לפני שהוא מגיע בכלל למחלבה. 
פתי יאמין לכל דבר. 

אתה מבקש האמת, או מחפש עלילות? קודם תודיע על סמך מה אתה אומר שנוסף 110 רפתות, ואח"כ נעשה חשבון. למה צריך לעשות הנחות שעל פיהם צריכים להסיק שמשקרים כאן? אם יש לך מקור מהימן נשמח לראות. אבל אם כפי הנשמע מתגובתך שזה הנחה בלי שום כיסוי, כשאפשר לעשות הנחות אחרות?
במחילה, לפני שמתקיפים ראוי לבדוק. 
הנתון הזה הובא למעלה בהודעה של יושב ציון, בשם מדריך הכשרות של העד"ח. 
 


פותח הנושא
אחד התלמידים
הודעות: 1768
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 543 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אחד התלמידים » 22 יולי 2019, 22:19

אמונת אומן כתב:
22 יולי 2019, 20:18
אחד התלמידים כתב:
22 יולי 2019, 20:12
אמונת אומן כתב:
22 יולי 2019, 10:32

בואו חשבון! 
נאמר שיש 110 רפתות שהצטרפו להיות שומרי שבת. מסתמא היו כעשרים שהיו גם לפני כן שומרי שבת. 
יש לנו 130 רפתות. 
משגיח 24 שעות זה אומר 3 משמרות של 8 שעות. 
עלות שכר מינימלי למשגיח כשרות 8 שעות היא 11000 ש"ח, כפול 130 רפתות = 4.29 מליון ש"ח לחודש עבור משגיחים ברפתות בלבד! 
זה לפני שכר מפקחים, מנהלים, שעות נוספות, נסיעות, מצלמות, ועוד. 
כל זה עבור השגחה על החלב לפני שהוא מגיע בכלל למחלבה. 
פתי יאמין לכל דבר. 

אתה מבקש האמת, או מחפש עלילות? קודם תודיע על סמך מה אתה אומר שנוסף 110 רפתות, ואח"כ נעשה חשבון. למה צריך לעשות הנחות שעל פיהם צריכים להסיק שמשקרים כאן? אם יש לך מקור מהימן נשמח לראות. אבל אם כפי הנשמע מתגובתך שזה הנחה בלי שום כיסוי, כשאפשר לעשות הנחות אחרות?
במחילה, לפני שמתקיפים ראוי לבדוק. 
הנתון הזה הובא למעלה בהודעה של יושב ציון, בשם מדריך הכשרות של העד"ח. 
 

אני מתנצל על החריפות. לא שמתי לב למש"כ יושב ציון והיה נשמע מלשון תגובתך שזה השערה בעלמא. והיות שהנחת שיש עשרים משקים שומרי שבת מלפני ההכשר על טרה, ובכתבה בהעדה שהעליתי למעלה הם כותבים שעם ההכשר על טרה מספרי הרפתות ששומרים שבת הכפילו את עצמם, מופרך לומר שנוסף 110 רפתות על עשרים הקיימים.
לגבי עצם העובדות, מדריך העדה מתשע"ז אינו תחת ידי. אבל בויקי כותבים: 'כ-60% מתנובת החלב הארצית באים מלמעלה מ-180 משקים שיתופיים - קיבוצים ומושבים שיתופיים. לאלה יש עדרים גדולים, המונים כל אחד בממוצע 300 פרות חולבות. כ-38% מתנובת החלב הכללית מיוצרים בכ-1,400 משקים משפחתיים, המצויים בתוך כ-135 מושבים'. מועצת החלב כותב: 'עדר הבקר לחלב בישראל מונה כ-135,000 פרות ב–750 רפתות'. אינו יודע מי מעודכן יותר. העדה כותב שעשרים אחוז של הרפתות שומרי שבת, אבל לא ברור אם הכוונה לרפתות ממש, או ייצור של עשרים אחוז של החלב, וזה בעיקר מהרפות הגדולים. ובכל אופן אפשר להבין מוקי שיש הרבה רפתות במספר קטן יותר של ישובים, שזה כנראה אמת לכו"ע. פשוט שלא צריך משגיח על כל רפת, ודי במשגיח אחד המסתובב כל הזמן בכל המושב, ואפילו בין כמה מושבים סמוכים. וממילא הסכום האסטרונומי שחשבת פשוט לא רלוונטי.


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי יהודי » 22 יולי 2019, 22:42

מעניין לבדוק את העובדות לאשורן ללא השערות.


פותח הנושא
אחד התלמידים
הודעות: 1768
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 543 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אחד התלמידים » 06 ספטמבר 2019, 11:27

משא הגאון הגדול רבי משה מרדכי קארפ שליט"א בכנס רבני הכשרות בחודש אב בענין זה
חז"ל הק' גזרו על חלב עכו"ם שאסור בשתיה, והוא כל שאין ישראל רואהו. ומקופיא נראה שדין זה שייך רק בחוץ לארץ שהרפתות שם ע"פ רוב הם בבעלות עכו"ם, אבל בארץ ישראל שכמעט כולם בבעלות ישראל ליכא נפק"מ בהאי דינא. אבל למעשה יש נידון גדול בפוסקים גבי חלב של מומר, אם דינו כחלב עכו"ם, דמומר לחלל שבת עשאוהו כגוי לכל דבריו. דהנה גבי בישול עכו"ם (בבישול מומר) יש שהחמירו בזה מאחר שעשוהו לגוי לכל דבריו, ויש שהתירו מאחר שסיבת איסור בישול עכו"ם הוא משום חתנות, וכאן, כיון שמותר לישא את בתו - תו ליכא למיסר משום חתנות. וגבי חלב של מומר לחלל שבת, דעת הדרכי תשובה שדינו כעכו"ם לכל דבריו, וכ"כ בתשו' לבושי מרדכי דכאן חמור יותר (מבישולי עכו"ם), לפי שאין זה גזירה של חתנות אלא שמא עירב בו דבר טמא, וחשש זה שייך אף בו. ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל (קובץ תשובות ח"ג יו"ד סי' קטו) כתב, דאף אם נאמר דמחלל שבת בפרהסיא אין דינו כגוי - מ"מ 'שומר' הוא לא יכול להיות באם העובדים ברפת הם גוים (עובדים זרים). ואף שכתוב בפוסקים שאם הפועלים גויים והבעל הבית הוא ישראל מותר אף בלא נכנס ויוצא, [ויש נידון אם צריך שיהא בית ישראל באותו חצר], היינו משום דמירתת מבעל הבית, אבל אם בעה"ב מומר והוא עצמו חשוד על הדבר בודאי שאינו יכול להיות שומר, ואז חלב זה חוזר לגזירה שחלב עכו"ם אסור באין ישראל רואהו.
והנה בגדר גזירת חכמים דחלב עכו"ם, דעת רוב הפוסקים דגזירה זו גזרו במנין ואסרו גוף החלב, אפי' שיבטל הטעם, וסיבת הגזירה דחשש עירוב חלב טמא מ"מ לא בטל הדין והחלב אסור, וכדעת הרשב"א (תורת הבית הארוך בית ג' ריש שער ו'), וכן פסקו הרמ"א (סי' קטו ס"א) והגר"א (שם) והחיד"א (שו"ת יוסף אומץ סי' סד) ובית מאיר (שו"ע סי' קטו) ובשו"ת תשובה מאהבה. וכן הכריע החתם סופר (יו"ד סי' ק"ז) שאפי' שבודאי אין בו חלב טמא - מ"מ האיסור נשאר במקומו כל דאין ישראל רואהו. ודעת החכמת אדם (כלל ס"ז סעי' א) שגזירת חלב לא היתה גזירה במנין, מ"מ כל מקום דאיכא חשש כל דהו - החלב נאסר, ולא מהני אומדנא דמוכח שלא עירב בו חלב טמא, כגון שאין באותו העיר חלב טמא, ודלא כפרי חדש שהתיר בכה"ג.
וידועים דעתם של החזו"א (יו"ד סי' מ"א סק"ד) והאגרות משה (יו"ד ח"א סי' מ"ז) להתיר בזמננו כשיש 'מירתת' מפיקוח ממשלתי, [ובזמננו יש 'מירתת' גם שיש בדיקת מדגם של המחלבה, אף שעל מיעוט חלב טמא אין הבדיקה מועלת], אבל למעשה כבר נתבאר דעת האחרונים שחלב עכו"ם נאסר בגזירת חז"ל ולא משום חששא, ולכן אפילו שבטל הטעם באיסורא קיימי, ולדבריהם ליכא נפקותא אם יש מירתת או לא, ואף במקום שאין מצוי כל כך שיערבו חלב טמא באיסורא קיימי. ויתירה מזו, הנה כתב החת"ס שכבר קיבלו עלינו ישראל, שאפילו במקום שאין חשש חלב טמא לאסור חלב עכו"ם. וכ"כ החיד"א (בברכ"י סי' קט"ו סק"א) שכן פשטה ההוראה בכל גלילות טורקיא וארץ הצבי, ולכן, כל שאין ישראל רואהו בשעת חליבה או עכ"פ יוצא ונכנס - יש לאסור החלב.
והנה בזמנינו, המצב ברפתות, כפי ששמעתי מכמה מרבני ומפקחי הכשרויות השונים הוא כך:
החלב שבהשגחת הבד"ץ דהעדה החרדית, הרפתות של שומרי תו"מ וממילא סומכים על בעל הבית, ובשאר הרפתות, יש להם השגחה על כל חליבה וחליבה, ולצורך זה הם מחזיקים במספר רב של משגיחים לפקח בכל הרפתות שבהשגחתם. לעומתם, ועדת מהדרין של תנובה, מאשרים רפתות שיש בהם מצלמות, וכידוע שנחלקו המורים אם אפשר לסמוך על המצלמות ובזה חשיב רואהו או שלא. מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל היה מיקל בזה, ותו יש מירתת במה שיכול לפתוח את סרט הוידיאו ולראות. וסברנו שהמהדרין של תנובה סומכים על המצלמות, וכך מקובל בעולם שעיקר היתרם הוא משום המצלמות, ובתוספת זה הם גם נכנסים ויוצאים כ20 פעם במשך השנה, וא"כ כיון שיש מצלמות אפשר לסמוך על זה ולהתיר את החלב ברפתות אלו.
אך לאחר שביררנו וחקרנו התברר שלא כך הם פני הדברים. הן אמת שהם סוברים שמצלמות 'מתירות', ומשתמשים בו לחלב של גויים ממש, שבהם שמים מצלמות ומסתכלים בו בכל חליבה וחליבה, אבל המציאות היא שברפתות של ישראל מחללי שבת אין מצלמות, [וגם במקומות שיש - לא משתמשים בזה כלל בימות החול], ומתוך 640 רפתות, יש מתוכם סה"כ 10% מצלמות, ומשתמשים בזה בשביל שבת, ובימות החול – סומכים על שנכנס המשגיח 5 פעמים בחודש [דהיינו בכל שבוע פעם אחת, ופעם יש פעמיים בשבוע], והם סוברים שבזה סגי שיחשב שמירה של יוצא ונכנס, וכמו ששנינו שמהני יוצא ונכנס. וזה היתר דחוק, וצריך ביאור רב, אחרי שהם יודעים שדרך כלל אחרי שבו פ"א לא מגיע מיד שוב, ובפוסקים איתא שאף כשיוצא באמצע החליבה לתפילה, כיון שיודע שאין חוזר מיד - תו ליכא היתרא דיוצא ונכנס, ובפרט שהם יודעים כמה פעמים הם מגיעים בחודש. ע"כ.
שים לב למש"כ בסוף לגבי המציאות בהשגחת עדה"ח ואצל ועדת מהדרין.


פותח הנושא
אחד התלמידים
הודעות: 1768
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 543 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי אחד התלמידים » 06 ספטמבר 2019, 11:32

הרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמן, מרבני כולל 'מדרש אליהו', מח"ס קונטרס השביעית

כשרות החלב שאפשר לסמוך עליו??

קודם שנתחיל בנידון החלב במקורם, נקדים את העובדות הקיימות במחלבות. כזכור שלפני מספר שנים היה ויכוח הלכתי לענין אם אפשר לסמוך על מצלמות דיחשב כמו שישראל רואהו, לכה"פ כיושב בחוץ ויכול לראות דש"ד משום דמירתת, וידוע דמרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל נטה להתיר, ומרן השבט הלוי זצ"ל נטה לבסוף לאיסור. [והנידון במצלמות, באופן שאין רואים בשעת חליבה ממש (כמו בשבת), שם יש חשש רחוק שאפשר לרמות ולמחוק חלקים מהתמונות בלא שישמו לב על זה, (ואף שזה חשש רחוק שהרי כפי המציאות בשביל לפרוץ ולזייף ע"י האקרים צריך משאבים עצומים של ארגון גדול, ואין למישהו בעולם סיבה לזייף ולהשקיע בזה כאלו משאבים), מ"מ כיון דבחלב עכו"ם חוששין אף לחששות רחוקות כמש"כ החכ"א לפיכך יש שאסרו בזה, וכ"ש לפמש"כ החת"ס שאפילו היכא דודאי לא עירב חלב טמא אסרו כל שאינו רואהו. והיכא שיכול לראות במצלמות בשעת חליבה ממש, שם קיל יותר, אלא דאף בזה יש שכתבו דלא אריך למיעבד הכי, לאחר שהיכא שעומד אדם ממש מירתת יותר ממה שרואהו דרך המצלמות, ומעשים בכל יום דכאשר יש שומרים בפועל על המקום לא יבואו גנבים מאימת השומרים, ואילו כאשר יש רק מצלמות יש הרבה יותר גנבים, והיינו לפי שהמירתת יותר בטבע הוא במה שרואהו ממש. וגם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שהתיר לרבני ועדת מהדרין להשתמש ברפתות בא"י במצלמות, מ"מ בחו"ל לא הסכים להתיר, וכפי ששמעתי בהקלטה שאחד מרבני ברזיל (האדמו"ר מראצפערט שליט"א) דיבר עמו בנוגע למצלמות שנעשו שם ברפתות, ורבינו הגרי"ש הביא את מורת רוחו ואמר לו (תרגום מאידיש): צריך לדעת דחלב עכו"ם זה טרף, היום זה מצלמות ומחר זה משהו אחר, וככל הגוים בית ישראל, ע"כ. והיינו שאחז שבחו"ל להתיר מצלמות זה פירצה, או משום שבחו"ל הבהמות הם גם בבעלות גויים וחמיר טפי]. ומקובל בעולם שההבדלים בין כשרות 'העדה החרדית' ל'ועדת מהדרין' הוא בדבר זה. אך לאחר הבירור פני הדברים שונים לגמרי.
וכמובן שהדברים שיכתבו כאן הם להלכה ולא למעשה, ונאמרו רק כדי לעורר, וח"ו להטיל דופי בשום חכם, והכרעה נתונה בזאת רק לגדולי ישראל ולעמודי ההוראה.
ובתחילה נביא כאן את העובדות כפי ששמעתי מכמה תלמידי חכמים, ולאחר מכן נדון לגופם של דברים.
***
לאחר בירור עם ראשי תנובה וטרה, התחדדה המציאות, רפתות שבהשגחת בד"ץ 'העדה החרדית': ישנו משגיח כשרות בכל חליבה וחליבה, ואינם מסתמכים כלל על מצלמות. בשבת כיון שלא ניתן לפקח בפועל ע"כ אינם לוקחים כ"א מרפתות של שומרי שבת, חלב משאר הרפתות הולכים לפסי יצור שאינם בהשגחתם.
ב'ועדת מהדרין תנובה': ס"ה 640 רפתות. מתוכם ס"ה 60 עם מצלמות. כשיש מצלמה ביקור אחת לחודש. כשאין מצלמה ביקור 5 פעמים בחודש [כלומר 4 כל שבוע, וחמישי שתמיד יפחדו שזה יום למחרת]. יש חלב עיזים של צ'ררקסים, שם שזה גויים, יש מצלמות, וכפי שאמר לנו הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א שביקש שיראו את תחילת החליבה במצלמה. בשבת היכן שיש מצלמות, רואים במוצש"ק שרק גויים היו בחליבה. בקיצור ההיתר של חליבת הגויים ברפתות שבבעלות ישראל אף אם הוא מחלל שבת, הוא בהסתמך על ישראל יוצא ונכנס אחת לשבוע, וחשיב מירתת.
הרב שניאור זלמן רווח
רב קהילת 'משכן התורה' אלעד, וראש המכון למצוות התלויות בארץ

***
בבירור עם ר' אריק שאול שליט"א אחראי על הרפתות ב'ועדת מהדרין תנובה', הנתונים הם כדלהלן, ברפתות יש כ-6 ביקורים בחודש, וע"ז סומכים דחשיב נכנס ויוצא ומירתת. ניתוני המצלמות, הוא ש-250 מתוך 900 מליון ליטר חלב יש מצלמות, ודבר זה נעשה בשביל שבת, לפקח על החלב שנחלב בשבת, שכל מוצ"ש מעיינים במצלמות, ומה שנחלב בהיתר נלקח לפס יצור של מהדרין, וכל שנעשה באיסורי שבת נשלח לפסי יצור אחרים, בשאר המקומות שאין מצלמות יש משגיח בכל יום ראשון שבודק קודם החליבה שהמיכלית ריקה, כדי שהחלב של איסור (שנחלב בשבת) לא יכנס לפס יצור מהדרין. נמצא שיש 4 פעמים השגחה בכל יום ראשון, ועוד פעמים בתוך החודש, ובהם אין לעובדי ובעלי הרפתות מושג מתי הוא יבוא, וזה יכול להיות שכל הפעמים יהיו ברצף באותו יום או בהפרש יום או במשך החודש. [א"ה. היינו שעיקר השגחה על חלב עכו"ם הוא במה שהמשגיח מגיע 2 פעמים בחודש. ואחרי שמגיע פעם שניה, לכאו' המירתת הוא חלש, לאחר שהם יודעים שבדרך כלל הוא לא מגיע פעם נוספת, וצ"ע].
ב'עדה החרדית' יש משגיח בכל חליבה וחליבה. ב'תנובה' החלב בשבת הוא מרפתות של שומרי מצות, [אך יש שפיקפקו, שיש מהם שרמתם הרוחנית היא לא גבוהה, ואינם מדקדקים קלה כבחמורה]. וב'טרה' יש גם בשבת משגיח בכל חליבה וחליבה. [ושמעתי עדות מר' א. ש. שבאחד הרפתות שהוא גם בפיקוחו, הוא רואה דרך המצלמות את המשגיח של העדה החרדית בכל חליבה וחליבה. ואף אם פעם אחת המשגיח לא הגיע, מ"מ מירתת מלערב חלב טמא].
הרב יהושע בחר
מו"ץ בבית ההוראה המרכזי רמת שלמה ירושלים, וראש כולל 'עיון ההלכה' מדרש אליהו.


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי יהודי » 06 ספטמבר 2019, 12:46

זה לא נראה טוב, זה נראה שעדיפות לעדה"ח איננה רק מעלה בעלמא.


zxc
הודעות: 161
הצטרף: 30 אוגוסט 2019, 00:36
נתן תודה: 55 פעמים
קיבל תודה: 56 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי zxc » 07 ספטמבר 2019, 21:58

1. בחוברת של 'שומרי שבת' הם כתבו להעדיף את מוצרי טרה, ואת מוצרי תנובה שבהכשר העד"ח, מפני שרק הם מקפידים על שמירת שבת.
2. שמעתי מכמה וכמה מתושבי ענגלנד, ששם הפרומע ציבור, לא צורכים את מוצרי הרב ווסטהיים

סמל אישי של משתמש

פעלעד
הודעות: 595
הצטרף: 27 דצמבר 2015, 22:20
נתן תודה: 68 פעמים
קיבל תודה: 210 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי פעלעד » 24 נובמבר 2019, 22:24

zxc כתב:
07 ספטמבר 2019, 21:58

2. שמעתי מכמה וכמה מתושבי ענגלנד, ששם הפרומע ציבור, לא צורכים את מוצרי הרב ווסטהיים

מוצרי הרב וועסטיים כבר מזמן לא שמורים רק לתושבי אנגליה, כל ארה"ב מלא בהם, וכל מי שמבין קצת בכשרות יודע להתרחק מזה.


במבי
הודעות: 2214
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 594 פעמים
קיבל תודה: 640 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי במבי » 24 נובמבר 2019, 23:24

פעלעד כתב:
24 נובמבר 2019, 22:24
zxc כתב:
07 ספטמבר 2019, 21:58

2. שמעתי מכמה וכמה מתושבי ענגלנד, ששם הפרומע ציבור, לא צורכים את מוצרי הרב ווסטהיים

מוצרי הרב וועסטיים כבר מזמן לא שמורים רק לתושבי אנגליה, כל ארה"ב מלא בהם, וכל מי שמבין קצת בכשרות יודע להתרחק מזה.

את האמת.

כמה העדה החרדית משלמת לך שתהיה תמיד השופר שלה?

 


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שליחה על ידי יהודי » 24 נובמבר 2019, 23:27

במבי כתב:
24 נובמבר 2019, 23:24
פעלעד כתב:
24 נובמבר 2019, 22:24
zxc כתב:
07 ספטמבר 2019, 21:58

2. שמעתי מכמה וכמה מתושבי ענגלנד, ששם הפרומע ציבור, לא צורכים את מוצרי הרב ווסטהיים

מוצרי הרב וועסטיים כבר מזמן לא שמורים רק לתושבי אנגליה, כל ארה"ב מלא בהם, וכל מי שמבין קצת בכשרות יודע להתרחק מזה.

את האמת.

כמה העדה החרדית משלמת לך שתהיה תמיד השופר שלה?

 
כמה הרב ווסטעהיים משלם לך על השטות הזאת?

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “כשרות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח