דף 1 מתוך 1

ספר (סדר) עבודת היום

נשלח: 04 יולי 2019, 22:10
על ידי נבשר
בביאור הלכה סי' עג' מביא מספר עבודת היום כמה הלכות, קצת חיפשתי על הספר יש בהיברו בוקס את הספר http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... =1&hilite= 
למחבר קראו דב ישכר בעריש אפיסדורף, הוא כותב שהוא נכדו של "בת עיני, ומבשר צדק" היינו רבי ישכר דב (בער) מזלוטשוב, וא"כ לכאו' הוא היה חסיד כסבו, והמשנ"ב מביאו.
יש שם הסכמה מהשואל ומשיב ומר' שלמה קלוגר, הספר הודפס ב 1868 היינו תרכ"ח. אין עליו ערך במכלול, ולא מצאתי משהו בגוגל, מסקרן אותי האם מישהו יודע משהו בעניין. וכן האם המשנ"ב מביאו בעוד כמה מקומות.
ואגב קשור לאשכול המשנ"ב וחכמי דורו, שהכרך הראשון במשנ"ב נדפס בתרמ"ד.
ועוד דבר מעניין שבהקדמתו שם מביא שהרא"ה כתב בספר החינוך. א"כ דעתו שהרא"ה כתב את ספר החינוך.

Re: ספר (סדר) עבודת היום

נשלח: 04 יולי 2019, 22:44
על ידי מאן דהו
החפץ חיים הזכירו עוד 5 פעמים

משנה ברורה - משנת סופרים צורת אות למ"ד

ביאור הלכה סימן לב ד"ה שגם

ביאור הלכה סימן סו ד"ה ואפילו

שער הציון סימן לב

שער הציון סימן לו אות ל