מי קובע. הבוס או החוק


פותח הנושא
יהודי פשוט
הודעות: 38
הצטרף: 20 מאי 2016, 10:58
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מי קובע. הבוס או החוק

שליחה על ידי יהודי פשוט » 16 יוני 2016, 18:22

יש לי שאלה שצריך להפנות אל רב פוסק אך אני מעוניין לשמוע קודם את הצדדים
אשתי עובדת במשרה ממשלתית במסגרתה היא מחלקת כספי מדינה לזכאים. על פי חוק ישנם כאלו שזכאים מחמת קריטריונים. אך הוראת המנהל היא להמשיך את ההתנהלות שהיתה עד עכשיו ולא לתת.
השאלה היא: א. מי הסמכות שלה עליה לשמוע
ב. האם היא רשאית שלא לתת לזכאים ואין בזה משום הלנת שכר או השבת אבידה ועוד

ערכים:


כבוד שמים
משתמש ותיק
הודעות: 1069
הצטרף: 07 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 143 פעמים
קיבל תודה: 144 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי קובע. הבוס או החוק

שליחה על ידי כבוד שמים » 17 יוני 2016, 08:20

כספי מדינה הם הפקר למקילים וממון שותפים למחמירים, מי שזכאי ע"פ החוק ודאי שצריך להעביר לו את הכסף ויש בזה השבת אבידה. (אם כי יש לדון שכאן דעת החזו"א שכספי המדינה הם הפקר תהי' קולא, כיון שכשם שאין למדינה זכות לגזול את המיסים, כך אין לה זכות להחליט למי להעביר את הכסף הגזול, אלא שאם הזכאים שילמו מיסים ולא התייאשו מהם, יש כאן השבת אבידה ביחס להחזר המיסים הגזולים).
אם הבוס יפטר אותה, זה נחשב יותר מחומש ממונו, ואדם לא מחוייב להוציא זאת על מ"ע, ובפרט השבת אבידה, דאם היתה אבידתו מרובה משל חבירו פטור.
הלנת שכר שייכת דוקא בעובדים שעבדו עבורה, ולא בזכאי קצבאות.


אחד התלמידים
משתמש ותיק
הודעות: 1537
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 458 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי קובע. הבוס או החוק

שליחה על ידי אחד התלמידים » 17 יוני 2016, 08:44

כבוד שמים כתב:אם הבוס יפטר אותה, זה נחשב יותר מחומש ממונו, ואדם לא מחוייב להוציא זאת על מ"ע, ובפרט השבת אבידה, דאם היתה אבידתו מרובה משל חבירו פטור.
אם יש בזה השבת אבידה יש לאו דלא תוכל להתעלם, ועל לאו חייב להפסיד כל ממונו.
גם יש להסתפק אם הפסד משרה נחשב הפסד ממון או מניעת ריווח.
גם יתכן שאפשר לאיים על הבוס שהיא תמסור אותו לרשויות, ע"פ היתר ב"ד, אם הוא יגזול או יפטר אותה עבור אי שיתוף פעולה בגזל שלו. בודאי לא נעים ועדיף לשתוק, אבל אם יש חיוב השבת אבידה ובאים להתחמק מזה בטענת הפסד משרה יתכן דמה שיש אפשרות לעשות זה מבטל טענה זו.


כבוד שמים
משתמש ותיק
הודעות: 1069
הצטרף: 07 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 143 פעמים
קיבל תודה: 144 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי קובע. הבוס או החוק

שליחה על ידי כבוד שמים » 19 יוני 2016, 07:42

לא נכון!
הדבר מפורש בגמ' שאם היתה מלאכה שלו מרובה משל חבירו פטור, והזכרתי זאת לעיל.


אחד התלמידים
משתמש ותיק
הודעות: 1537
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 458 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי קובע. הבוס או החוק

שליחה על ידי אחד התלמידים » 19 יוני 2016, 08:42

צ"ע אם שייך כאן שלך קודם לשל חבירו, שהרי שם מיירי ביש לו אפשרות לעסוק בשלו או בשל חבירו והתורה חדשה ששלו קודם לשל חבירו. כאן אין עיסוק בשל חבירו סתירה לעיסוק בשל חבירו, רק שהמעבד מאיים שהוא יפטור אותו שלו אם הוא יעשה כדין. זה כמו משיב אבידה שיגיע לידו הפסד צדדי ע"י זה, שצ"ע אם שייך בזה שלך קודם לשל חבירו.
ולא עיינתי בזה אבל מש"כ היה בנוגע למה שכתבו שאינו חייב יותר מחומש נכסיו כמו בכל מצות עשה, וזה בודאי אינו שייך כאן. אם שייך כאן שלו קודם לשל חבירו גם אם ההפסד פחות מחומש נכסיו אינו חייב שזה פטור מיוחד שאינו צריך להפסיד שלו לרווחת חבירו ואינו בגדרי החיוב על מצוות. ואם לא שייך כאן הפטור ששלו קודם לחבירו א"כ צריך להפסיד כל ממונו כמו בכל ל"ת.


פותח הנושא
יהודי פשוט
הודעות: 38
הצטרף: 20 מאי 2016, 10:58
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי קובע. הבוס או החוק

שליחה על ידי יהודי פשוט » 19 יוני 2016, 09:54

תודה על הדברים. הם יהיו לעזר
ובע"ה בקרוב אביא את פסק הדין


עזריאל ברגר
הודעות: 73
הצטרף: 03 פברואר 2017, 11:52
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 6 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי קובע. הבוס או החוק

שליחה על ידי עזריאל ברגר » 05 פברואר 2017, 01:20

לכאורה, בהנחה שדינא דמלכותא דינא (תדע דקטלו דקלי וגשרו גשרי ועברינן עלייהו) - מצווה עליה להלשין על המנהל הזה לממונים עליו, כי הוא גוזל את הראויים לקבל!


כלפי ליא
משתמש ותיק
הודעות: 1443
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 142 פעמים
קיבל תודה: 443 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי קובע. הבוס או החוק

שליחה על ידי כלפי ליא » 07 פברואר 2017, 02:03

איזה הנחה יש שדינא דמלכותא קיים גם במדינתנו? [במיוחד אחרי חוק ההסדרה, שמכשיר גזל למפרע... ואולי גם על זה נאמר דינא דמלכותא?]

גם בלי הנחה של דינא דמלכותא, למה שלא תלשין כדי לזכות את הראויים לקבל?

אגב, מה היה פסק הדין?


מעל הסטנדרט
הודעות: 195
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 38 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מי קובע. הבוס או החוק

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 26 מרץ 2020, 22:18

ממו"ר הגרח"פ שיינברג זצ"ל שמעתי כי מכספי ציבור, אין לנו אלא הוראות ההלכה, ואין מתחשבים כלל בדעת הגבאי או כל ממונה עליהם, כל זמן שאינו נוהג כשורה, ולכן אם בנדו"ד המנהל פעל שלא משיקול נכון, אין חובה כלל לשמוע לו, [ואף אם יבואו ויגידו דינא דמלכותא והמלכות שמה אות המנהל להתחיל, הסברא נותנת שעד כמה שגם המנהל לא שומע לחוק המלכות ופועל אחרת אין חובה לשמוע לו מדינא דמלכותא, פעם שהיתי בישיבת בריסק נאמר לי סברא כזו בשם הגר"ח ע"פ מעשה שהיה עימו ואכמ"ל].


שיתא אלפי
הודעות: 44
הצטרף: 18 מרץ 2020, 16:39
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 36 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי קובע. הבוס או החוק

שליחה על ידי שיתא אלפי » 26 מרץ 2020, 22:37

כלפי ליא כתב:
07 פברואר 2017, 02:03
איזה הנחה יש שדינא דמלכותא קיים גם במדינתנו? [במיוחד אחרי חוק ההסדרה, שמכשיר גזל למפרע... ואולי גם על זה נאמר דינא דמלכותא?]

גם בלי הנחה של דינא דמלכותא, למה שלא תלשין כדי לזכות את הראויים לקבל?

אגב, מה היה פסק הדין?
הכותב שלפניך מביא ראיה עצומה שאין לה תשובה, שיש כאן דינא דמלכותא כמו שכתב הגרי"ש
הוא מצטט בסוגריים "תדע דקטלי דקלי וכו'
זאת אומרת איך אנחנו משתמשים כאן בקרקעות שהופקעו, אם אין דינא דמלכותא.
ובידוע שחצי מהכבישים הם קר'קעות שהופקעו, ואם כן לא נוכל ליסוע לא בכביש ש ולא בכשיב 1 ולא באף כביש.
ואתה שואל עליו, בלי לענות לראייה שלו.
ובעוונותינו יצאו מהם מה שיצאו
 


מעל הסטנדרט
הודעות: 195
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 38 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מי קובע. הבוס או החוק

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 26 מרץ 2020, 22:52

שיתא אלפי כתב:
26 מרץ 2020, 22:37
כלפי ליא כתב:
07 פברואר 2017, 02:03
איזה הנחה יש שדינא דמלכותא קיים גם במדינתנו? [במיוחד אחרי חוק ההסדרה, שמכשיר גזל למפרע... ואולי גם על זה נאמר דינא דמלכותא?]

גם בלי הנחה של דינא דמלכותא, למה שלא תלשין כדי לזכות את הראויים לקבל?

אגב, מה היה פסק הדין?
הכותב שלפניך מביא ראיה עצומה שאין לה תשובה, שיש כאן דינא דמלכותא כמו שכתב הגרי"ש
הוא מצטט בסוגריים "תדע דקטלי דקלי וכו'
זאת אומרת איך אנחנו משתמשים כאן בקרקעות שהופקעו, אם אין דינא דמלכותא.
ובידוע שחצי מהכבישים הם קר'קעות שהופקעו, ואם כן לא נוכל ליסוע לא בכביש ש ולא בכשיב 1 ולא באף כביש.
ואתה שואל עליו, בלי לענות לראייה שלו.
ובעוונותינו יצאו מהם מה שיצאו

שאלות לליבון דבריך, א: אני שמעתי כי דעת הגרי"ש אלישיב כי דינא דמלכותא בזמננו הוא רק ספק, ולכן אין להוציא אך לא חייב לתת, אם יש לך מקור אחר תכתוב למה לא.
ב. לענין הפקעת כבישים, גם בלא דינא דמלכותא, יש עוד סברות, א] קנין כיבוש.
ב] דין סיקריקון המובא בסי' רלז בחו"מ
ג] סי' קנה שרשאי המושל ליקח מהיחיד דבר הנצרך לרבים כמו בית לצורך בנית רכבת [כשאין ברירה] ואין זה מדינא דמלכותא אלא מדין של ז' טובי העיר.
כתבתי מזיכרון מקווה שאין טעות
 


שיתא אלפי
הודעות: 44
הצטרף: 18 מרץ 2020, 16:39
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 36 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי קובע. הבוס או החוק

שליחה על ידי שיתא אלפי » 26 מרץ 2020, 23:00

אם יש עוד סברות, אז מה הראיה של הגמ' תדע דקטלי דיקלי ועבדי גשרי ועברינן עליהו ?
תתרץ שם כמו שאתה מתרץ כאן!!!
(נשאר עוד 224.5 שנים)


מעל הסטנדרט
הודעות: 195
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 38 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מי קובע. הבוס או החוק

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 27 מרץ 2020, 00:11

שיתא אלפי כתב:
26 מרץ 2020, 23:00
אם יש עוד סברות, אז מה הראיה של הגמ' תדע דקטלי דיקלי ועבדי גשרי ועברינן עליהו ?
תתרץ שם כמו שאתה מתרץ כאן!!!
(נשאר עוד 224.5 שנים)
יש נפק"מ בין הטעמים הנ"ל לבין דינא דמלכותא.
כגון קנין כיבוש אינו חל אלא כל זמן שהכיבוש עדין שולט ובהעדר השליטה נפקע הקנין, משא"כ דינא דמלכותא.
וכן די' ז' ובי העיר שאינו נוהג אלא במי שאינו רשע [יש לזה מקור אם תרצה אחפש לך אותו] משא"כ דינא דמלכותא שייך גם ברשע וכמו שהוכיחו מאחאב.
זאת ועוד ז' ובי העיר יכולים לעשות דוקא מה שהוא טובת הציבור משא"כ מלך שיכול אף לעשות טובת המלכות בלבד.
ודין סיקריקון לפי הב"י שם אינו אלא במאיים שימית.
ומעתה אתי שפיר כי במציאות בבבל היה חסר בתנאים אלו.


שיתא אלפי
הודעות: 44
הצטרף: 18 מרץ 2020, 16:39
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 36 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי קובע. הבוס או החוק

שליחה על ידי שיתא אלפי » 27 מרץ 2020, 00:16

אז היות שכאן מדובר ברשע, וגם לא מאיים שימית, בטלו ב' טעמים.
ונשאר רק טעם הכיבוש
ולמה בבבל לא היה את זה ?
היה את זה כל שיתא אלפי שנין.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “דיני ממונות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח