דף 1 מתוך 1

היזק שוטה

נשלח: 06 נובמבר 2018, 23:47
על ידי יהודי
לא' מידידיי יש בן לקוי ההורס חלק מהדברים הנקרים לפניו, ומספר פעמים שהיה עמו בכל מיני מקומות הרס הבן כמה וכמה חפצים. באיזה אופן חייב האב לשלם על היזק בנו? האם גם באופן שעשה כל שביכולתו לשמור עליו?

Re: היזק שוטה

נשלח: 06 נובמבר 2018, 23:52
על ידי נדיב לב
לא כל כך הבנתי שאלתך. הרי אב אינו חייב בנזקי בנו על פי דין תורה והקטן איננו רכושו אלא רק חייב לחנכו להימנע מכך וזו הלכה בחו"מ.

Re: היזק שוטה

נשלח: 07 נובמבר 2018, 00:19
על ידי מבקש אמת
אולי כוונת הרב השואל היא שמי שמביא את בנו הלקוי למקום בידעו שסיכוי גדול שיזיק ויהרוס חפצים יתכן ודומה לשולח את הבעירה ביד חש"ו שחייב בדיני שמים כמבואר בהכונס, כיון שמביא אדם שטבעו להזיק למקום שיש בו דברים היכולים להנזק.

Re: היזק שוטה

נשלח: 07 נובמבר 2018, 00:31
על ידי חיים יוסף
בוודאי אם קיבל שמירה על דירה בחינם או בשכר שחייב, כיון שצריך לסלק כל היזק, אולם ברחוב נראה לפוטרו אף מדין שולח בעירה ביד חש"ו שהרי אינו ממונו שצריך לשמור עליו, ואולי מדין גרמא יהא חייב לצאת ידי שמים באופן שלא עשה כל שביכלתו לשמור, ובאופן שעשה כל שביכלתו והיה בטוח שיעלה בידו לשמור עליו אנוס בכל אופן.

Re: היזק שוטה

נשלח: 07 נובמבר 2018, 00:36
על ידי מבקש אמת
פשיטא שברחוב אינו חייב לשמור עליו, אני הבנתי שכוונת השואל היתה באופן שהוא מביא את הילד למקום מסויים בו הוא עלול להזיק (כגון שמביאו לבית חבירו או למשרד וכדומה)

Re: היזק שוטה

נשלח: 07 נובמבר 2018, 01:19
על ידי חיים יוסף
תודה על תודתך, ונראה שבאופן שהזכרת יש לו דין גרמא כנ"ל

Re: היזק שוטה

נשלח: 26 מרץ 2020, 21:31
על ידי מעל הסטנדרט
אם הניח או הביא בנו קרוב מאוד, למקום שברי שיזיק דמי למעמיד בהמתו על קמת חבירו שחייב לשיטת הרשב"א ב"ק נו: מדין אדם המזיק, או מדין אישו משום חיצו [תלוי בביאורי האחרונים בדבריו].
ולפני כמה שנים דנתי בזה קמיה דכמה דיינים יש שסברו כן למעשה, ומהם הגאון הרב זעפרני שליט"א, ויש שלא הסכימו, כמו הרב קסלר