מעות שנמצאו ב'חיידר'


פותח הנושא
כבוד שמים
הודעות: 1090
הצטרף: 07 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 146 פעמים
קיבל תודה: 152 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מעות שנמצאו ב'חיידר'

שליחה על ידי כבוד שמים » 10 מרץ 2016, 14:04

הלכה פסוקה מעות מפוזרות הרי אלו שלו, ולא חיישין שמא נפלו מילד קטן, ואצל אביו הוי יאוש שלא מדעת, כיון שרוב הכספים הנופלים מאנשים הם מגדולים. אבל יש לדון במוצא מעות ב'חיידר' שרוב המאבדים ילדים, דבכה"ג אינם של המוצא, כיון שבעל הכסף לא התייאש

ערכים:


אבא לאחד
הודעות: 42
הצטרף: 10 מרץ 2016, 23:06
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעות שנמצאו ב'חיידר'

שליחה על ידי אבא לאחד » 10 מרץ 2016, 23:09

באותו ענין קשה לי. בזמנינו שהנשים מצויות ברחובות הרי אין ממונם שלהם ואין יאושם יאוש


יונה בן יעקב
הודעות: 281
הצטרף: 07 ינואר 2016, 21:48
נתן תודה: 49 פעמים
קיבל תודה: 58 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעות שנמצאו ב'חיידר'

שליחה על ידי יונה בן יעקב » 10 מרץ 2016, 23:13

אם אדם עשוי למשמש וכו' היא הסברא המתירה בדרך כלל, א"כ דילמא זה נאמר אצל כל אחד וכבר יש ידיעה על האבידה אף לאביו ולבעל וכדו', וצ"ע.


מנין
הודעות: 259
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 14:32
נתן תודה: 108 פעמים
קיבל תודה: 73 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעות שנמצאו ב'חיידר'

שליחה על ידי מנין » 10 מרץ 2016, 23:15

בזמנינו אין הדין הרי אלו שלו במעות, לפי שאין רגילים למשמש בכיס בכל שעה.


יונה בן יעקב
הודעות: 281
הצטרף: 07 ינואר 2016, 21:48
נתן תודה: 49 פעמים
קיבל תודה: 58 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעות שנמצאו ב'חיידר'

שליחה על ידי יונה בן יעקב » 10 מרץ 2016, 23:20

ע' בס' הערות להגרי"ש, ויל"ע בזה טובא.


מטפס ועולה
הודעות: 3
הצטרף: 08 מרץ 2016, 18:52
מיקום: צפונית מערבית
נתן תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מעות שנמצאו ב'חיידר'

שליחה על ידי מטפס ועולה » 10 מרץ 2016, 23:43

מנין כתב:בזמנינו אין הדין הרי אלו שלו במעות, לפי שאין רגילים למשמש בכיס בכל שעה.
שלום רב.
ידוע בשם החזו"א (שאמר להגרד"ל) שגם בזמנינו נשאר הדין למרות שנשתנה המציאות, ויש מביאים בשמו שזה מטעם הפקד בי"ד הפקד.
יונה, האם הגריש"א חולק ע"ז?


מנין
הודעות: 259
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 14:32
נתן תודה: 108 פעמים
קיבל תודה: 73 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעות שנמצאו ב'חיידר'

שליחה על ידי מנין » 10 מרץ 2016, 23:53

מטפס ועולה כתב: ידוע בשם החזו"א (שאמר להגרד"ל) שגם בזמנינו נשאר הדין למרות שנשתנה המציאות, ויש מביאים בשמו שזה מטעם הפקד בי"ד הפקד.
ידוע גם בשם החזו"א שאין ההלכה נקבעת על פי סיפורים


אבא לאחד
הודעות: 42
הצטרף: 10 מרץ 2016, 23:06
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעות שנמצאו ב'חיידר'

שליחה על ידי אבא לאחד » 11 מרץ 2016, 00:24

אין לי אוצר החכמה לחפש את אלו ששמעו זאת מפיו שיהיה לזה דין של הוראה שחכם שמע מחכם הלכה למעשה. ובדבר הטעם. "מטפס ועולה" דקדק בלשונו שאינו ברור כ"כ והגירסא שזכורה לי שאמר <באידיש> "הוא הפסיד, חכמים כבר פסקו הרי אלו שלו," ואפשר שהמביאים בשמו שמעו כך ופרשו כהבנתם.
ואומר אשר על ליבי בדבר זה. א. יש לציין שנדון זה שייך אף בדיני גזילה ב"ק קיז שנחשב השבה מדעת ושם מבואר שאף מונה מעותיו בכל שעה. וכן כבר מוכח בדין אבידה שאף ההולך וארנקי של מעות בידו ונפל לו אחד דרך החור חזקה עליו שכבר ספר ומנה המעות הנשארים. ודבר זה קשה להבינו אף בזמן הגמ'. שהיו המעות יותר חשובים לכל אחד. ונר' לומר. ע"פ מה שיש לעיי' באדם שהחליט שטוב לו תורתו מאלפי זהב וכסף ואינו מתעניין כלל בנעשה בממונו, האם נאמר דלמאי דפסקי' יאוש שלא מדעת אינו יאוש ,לעולם אבידתו שלו. ונר' שכמו שאמרו באילן שידיע דנתרי הוי יאוש מדעת הוא הדין כיוון שהאבידות מצויות ברכושו של אדם בעצם שייך בו יאוש אלא כיוון שחסרה לו הידיעה שבדרך כלל אדם יודע מאבידתו דיינינן ליה כאינו יודע שנאבד וענין זה תלוי בדרך בנ"א וכל שדרך בנ"א השומרים על ממונם כפי ערכו לידע כבר אם נאבדה או לא דיינינן ליה כמי שיודע מאבידתו ומה שבפועל אינו יודע משום שאינו מחשיב לממונו הרי הוא כיודע שממונו נאבד ואינו מקפיד בכך. וכיוון שקבעו חכמים לפי חשיבות הדמים שדרך הדמים למשמש בהם בכל שעה. מה שנזדלזלו הדמים בזמנינו בטלה דעתנו אחר שנקבעה כן ההלכה ודיינינן לכולם כמי שיודעים ומפקירים.
ובסברא זו יש פתח ישוב לעיקר הנדון באשכול שה"ה המוסר ממונו לאחר או קטן שדרכו לאבד שייך לדון דכיודע ומאבד דמיו הוא. אלא שלפי"ז אףאשה המאבדת שאר חפצים שאין בהם עשוי למשמש יהא יאוש אלא שיש לדון שכמוסר דעתו לאשה דמי. ויל"ע בכ"ז.


פותח הנושא
כבוד שמים
הודעות: 1090
הצטרף: 07 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 146 פעמים
קיבל תודה: 152 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעות שנמצאו ב'חיידר'

שליחה על ידי כבוד שמים » 11 מרץ 2016, 08:54

לפי סברת אבא לאחד שממון הנמצא ב'חיידר' הוא בחזקת אבידה מדעת, באנו למח' הרמב"ם והטור האם הרי אלו שלו או שרק אין חיוב השבה, וא"כ אם ימצא זאת ילד אחר, אין אביו זוכה בו, ואם יטול זאת המלמד עד שיימצא המאבד ובשעה שהי' הכסף בארונו של המלמד שמע האבא מהאבידה והתייאש, יזכה בזה המחזיק ולא המוצא.


מטפס ועולה
הודעות: 3
הצטרף: 08 מרץ 2016, 18:52
מיקום: צפונית מערבית
נתן תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מעות שנמצאו ב'חיידר'

שליחה על ידי מטפס ועולה » 11 מרץ 2016, 19:02

מנין כתב:
מטפס ועולה כתב: ידוע בשם החזו"א (שאמר להגרד"ל) שגם בזמנינו נשאר הדין למרות שנשתנה המציאות, ויש מביאים בשמו שזה מטעם הפקד בי"ד הפקד.
ידוע גם בשם החזו"א שאין ההלכה נקבעת על פי סיפורים
אכן, ולכן חיפשתי עכשיו ומצאתיו כאן (בסוף העמוד) בשם הגר"ד יפה. (ויצויין שהוא שאל אודות "בני ישיבה" שאינם ממשמשים בכיסם)
ובעבר ראיתי את זה בשם הגרח"ק בשם הגרד"ל ששמע מהחזו"א.


פותח הנושא
כבוד שמים
הודעות: 1090
הצטרף: 07 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 146 פעמים
קיבל תודה: 152 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעות שנמצאו ב'חיידר'

שליחה על ידי כבוד שמים » 12 מרץ 2016, 20:01

לכאו' גם החזו"א לא אמר כן אלא באופן שקבעו חז"ל, וא"כ יש לנו לדון בעיקר תקנת חז"ל האם הפקירו את המעות גם במקום של רוב קטנים.
יעויין בגליון הש"ס להגרעק"א בסוף סוגיית יאוש שלא מדעת שהק' איך אמרינן דעניים דמתא אחריתא אייאוש מעיקרא, הא איכא קטנים עניים.


אבא לאחד
הודעות: 42
הצטרף: 10 מרץ 2016, 23:06
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעות שנמצאו ב'חיידר'

שליחה על ידי אבא לאחד » 13 מרץ 2016, 06:22

כבוד שמים כתב:לפי סברת אבא לאחד שממון הנמצא ב'חיידר' הוא בחזקת אבידה מדעת, באנו למח' הרמב"ם והטור האם הרי אלו שלו או שרק אין חיוב השבה,
הא דהוה אבידה מדעת הוא מבו' ב"ב פז: אך מבו' שם דלא הוי הפקר . עיי' קצוה"ח רסא' בזה. אך דברי לא הובנו. כתבתי דאף דל"ה הפקר מ"מ יודע מהאבידה והוה "יאוש מדעת" כמו תמרי דזיקי דידיע דנתרי (ב"מ כב) וזה כמעט מוכרע. (אלא שיש לחלק שאולי שם 'ודאי' יפול חלק מהפירות ואין ידוע איזה) ולאריכות דברי הוצרכתי לבאר ד' החזו"א וכן לענין אשה. דכיוון שידע שאם תאבד לא ידע הוי "יאוש מדעת"


פותח הנושא
כבוד שמים
הודעות: 1090
הצטרף: 07 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 146 פעמים
קיבל תודה: 152 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעות שנמצאו ב'חיידר'

שליחה על ידי כבוד שמים » 13 מרץ 2016, 08:36

האם אתה חושב שכל אבא ששולח עם בנו כסף יודע שהכסף יאבד, ומתייאש ממנו מראש?


מטפס ועולה
הודעות: 3
הצטרף: 08 מרץ 2016, 18:52
מיקום: צפונית מערבית
נתן תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מעות שנמצאו ב'חיידר'

שליחה על ידי מטפס ועולה » 13 מרץ 2016, 20:43

אבא לאחד כתב:באותו ענין קשה לי. בזמנינו שהנשים מצויות ברחובות הרי אין ממונם שלהם ואין יאושם יאוש
מתוך גליון פרי חיים (של"ג) ענינים מהגראי"ל (הובא כאן):
ובסוגיא זו הובא לפני רבינו מה שהק' הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א לפי מה שיסד רבי יצחק אלחנן דיאוש של האשה לא מהני לממון הבעל, א"כ מ"ט אמרינן התם דהמוצא מעות בלי סימן יכול ליקחם לעצמו, ולא חשיב יאוש שלא מדעת, משום דאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה, וממילא בודאי כבר נודע לבעלים, למה לא נחוש אולי כסף זה שמצא, נפל מיד אשה נשואה, וזה שייך לבעל, והבעל עדיין אינו יודע שנאבדו, והדר הוי לי' יאוש שלא מדעת.
ומתחילה רצה רבינו לומר דסמכינן על רוב, דרוב מעות שנופלים הם מיד הבעלים עצמם. דבאמת כל דינא דרבי יצחק לכאו' הוא רק מחמת רוב, ואין לנו ודאי שמשמש, אלא דרוב אנשים ממשמשים, ועל סמך זה יכול לזכות בהם, אך לאחר זמן אמר דפשטות הסוגיא לא משמע כן.
ואמר ליישב באופן אחר דבדרך כלל כסף שבעל נותן לאשתו זה פחות או יותר כמה שהיא צריכה כדי לקנות בשוק וכדו', וכסף זה שנותן בידה כבר מעיקרא אייאושי מייאש, ואינו חושב שיחזור אליו, והוי שפיר יאוש מדעת, ובמעשה של רבי יצחק אלחנן היה סכום גדול שלא ניתן בידה כדי להוציא, ובזה ס"ל דכל זמן שלא נודע לבעל, לא מהני היאוש שלה].
ואולי יש ללמוד מזה לנושא האשכול (לא עיינתי).


פותח הנושא
כבוד שמים
הודעות: 1090
הצטרף: 07 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 146 פעמים
קיבל תודה: 152 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעות שנמצאו ב'חיידר'

שליחה על ידי כבוד שמים » 13 מרץ 2016, 22:42

זה חידוש גדול להחשיב כסף שניתן לאשה לצורך מסויים. כ'מעיקרא אייאושי מייאש'.


עומדבדעתו
הודעות: 8
הצטרף: 29 פברואר 2016, 23:44
סטטוס: לא מחובר

Re: מעות שנמצאו ב'חיידר'

שליחה על ידי עומדבדעתו » 10 אפריל 2016, 18:33

מתוך שו"ת ויצב אברהם ח"א סי' קנ"ה
סימן קנה.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 377 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מעות שנמצאו ב'חיידר'

שליחה על ידי מאן דהו » 12 יוני 2019, 04:31

אבא לאחד כתב:
10 מרץ 2016, 23:09
באותו ענין קשה לי. בזמנינו שהנשים מצויות ברחובות הרי אין ממונם שלהם ואין יאושם יאוש

viewtopic.php?f=24&t=3426

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • למי לתת מעות מעשר
  על ידי היודע כל דבר » 08 ספטמבר 2020, 21:26 » ב בית המדרש
  35 תגובות
  349 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי סלקא דעתך
  10 ספטמבר 2020, 00:30

חזור אל “דיני ממונות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים