דף 1 מתוך 1

קטן שהשאיל חפץ של אביו שלא ברשות אביו לקטן אחר, והקטן השני איבד אותו

נשלח: 06 יולי 2019, 22:47
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
זה סיפור אמיתי שאני מנסה לפתור במינימום הפסד.
ה"תכשיט" שלי לקח מברגה (מהסוג הטוב והיקר, עולה כמה מאות שקלים) לבית של חבר שלו ונתן לו אותה.
זה היה שלא ברשותי. עכשיו חבר שלו לא מוצא אותה בביתו ואף אחד לא זוכר בדיוק מה בגורלה.

האם יש מה לעשות?

Re: קטן שהשאיל חפץ של אביו שלא ברשות אביו לקטן אחר, והקטן השני איבד אותו

נשלח: 12 יולי 2019, 09:09
על ידי אחד התלמידים
להתפלל. מה עוד אפשר לעשות?

Re: קטן שהשאיל חפץ של אביו שלא ברשות אביו לקטן אחר, והקטן השני איבד אותו

נשלח: 14 יולי 2019, 20:09
על ידי בר בי רב
חש"ו פגיעתן רעה.
אך אפשר לבקש מאבי הקטן שיעשה מאמץ מיוחד לחפש החפץ האבוד, ובמקרה שלא מצא את החפץ אפשר לשאול אם יכול להגיע להבנה שנעשה מצד בנו דבר שאינו הגון, ואם הוא יכול להשתתף תחת בנו בהוצאות שווי הנזק. יש מידת חסידות שהאב ישלם הכל.
והמקום ימלא חסרונך.

Re: קטן שהשאיל חפץ של אביו שלא ברשות אביו לקטן אחר, והקטן השני איבד אותו

נשלח: 17 יולי 2019, 21:25
על ידי אחד התלמידים
@בר בי רב מהיכא תיתי שיש להאב לשלם מצד מידת חסידות.

Re: קטן שהשאיל חפץ של אביו שלא ברשות אביו לקטן אחר, והקטן השני איבד אותו

נשלח: 19 יולי 2019, 13:49
על ידי בר בי רב
ואני מצרף מה שראיתי לע"ע, ומשם נראה שזה מידת חסידות מצד הבן בעיקר
אך כמדו' שראיתי שגם הרב גרינולד כ' שזה מידת חסידות,
קטן שהזיק.pdf

Re: קטן שהשאיל חפץ של אביו שלא ברשות אביו לקטן אחר, והקטן השני איבד אותו

נשלח: 28 יולי 2019, 21:24
על ידי אחד התלמידים
לא ברור כלל שזה דומה לקטן שהזיק. שהרי כאן זה שהשאילו לקטן פשע במה שנתן לו בידו דבר שהוא יכול לאבד, והכשילו בזה. ויתכן שאין להקטן חיוב לשלם כשיגדול, אפילו ממידת חסידות. ואינו דומה לקטן שהזיק, שהוא הזיק בעצמו בלי שאחר הכשילו בזה.
כעת מצאתי שאלה דומה בספר הדינין, לאחד הראשונים. אך כנראה שם הנער היה בר חיובא אלא שלא היה לו מה לשלם.