קטן המזיק


פותח הנושא
י. זהב
הודעות: 19
הצטרף: 12 יולי 2017, 21:39
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

קטן המזיק

שליחה על ידי י. זהב » 24 אוקטובר 2019, 18:19

ידוע שקטן פטור הוא והוריו מתשלומים על נזקים.
אך האם ישנם מצבים שההורים כמו 'שומרים' עליו ויהיו חייבים על נזקיו.
כמו לדוגמה אם אשה נכנסה לחנות בגדים שתינוקה בידה - ותוך כדי פלט הילד את שאכל בשעה האחרונה על ערימה של בגדים - שאז האם כשומרת על התינוק - מה שנראה מאוד הגיוני (חוץ מהעניין של דעת בעלי'בתים... ) גם בגדר ההלכה.
אמנם אין שמירה בעבדים - אך ישנם שיטות האומרות שכן ישנם מצבים שיהיה שמירה בעבדים ואולי גם בקטנים.
אחר שהתעסקתי בדין זה ונטה לבי להחמיר, מכיון שהאם כשומרת וע"ד כן המוכרת והיא נכנסה לחנות - וחלקו עלי חברי ובדקתי ופשפשתי מצאתי את הדברים הבאים.

שיטת השואל ומשיב (מהדורה תניינא חלק ב סימן ל) הכותב:
                     
                    "נסתפקתי בהא דקי"ל דאין דין שומרים על קרקעות אם גם אדם בכלל קרקעות משום דלדעת הרבה פוסקים אדם דינו כקרקע או לא. והנה כאשר השקפתי בזה ראיתי בסי' צ"ה לענין שבועה דגם כן אמעטו קרקעות האריך הש"ך שם ס"ק י"ח דגם אדם מישראל דינו כקרקע ולפי זה הוא הדין לענין שמירה גם כן אינו בכלל שמירה. וק"ל מהא דמבואר במלכים א' סי' כ' שאמר הנביא כן משפטיך אתה חרצת אלמא דחייב בפשיעה ואף דנאמר דשם היה פשיעה וכדעת המחייבים בפשיע' אכתי קשה מהא דאמרו בב"מ דף נ"ח השוכר את הפועל לשמור את התינוק וכו' וקשה למה יתחייב הא איתקש לקרקע. מיהו י"ל דזה באמת קושית הש"ס כיון דנושא שכר אינו משלם אמאי ישלם גם גבי תינוק הא תינוק הוי קרקע וע"ז משני בשקנו מידו ובכה"ג חייב ויש להאריך בזה בסוגיא. שוב מצאתי במחנה אפרים הלכות שומרין סי' ח' שכתב דאף בכל הני דממעטין משבוע' ומשמירה אם קיבל בפירוש חייב בפשיעה ורמז להך דמלכים סי' כ' ע"ש. ועיי"ש באריכות.
ויתכן וזה כעין פשיעה של האם - כשמעמידה את התינוק במצב שיכול לפלוט ליד ערימה של בגדים.

ובפתחי חושן (חלק פקדון ושאלה פרק א הערה מט) כתב:
                     
                      "ונראה ששומר תינוק חייב גם לשמור שלא יזיק, ואם הזיק חייב השומר וכו' אפשר שכל נזק הבא ע"י האדם הוא בכלל שמירתו וצ"ע. עיי"ש.

מה דעתכם?

ואקדים, אכן יהיו שיחלקו עלי - וזה מקובל, אך ברצוני לראות האם יש כאלה המקבלים אף הם את דבר ההלכה.

ערכים:


יהודי
משתמש ותיק
הודעות: 2924
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 415 פעמים
קיבל תודה: 567 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קטן המזיק

שליחה על ידי יהודי » 24 אוקטובר 2019, 19:40

פשוט לכאו' שמי שיודע שבנו הקטן פעיל טובא ונכנס עמו לחנות כלי פורצלן הוא חייב על הזיקו. וכמו"כ לכאו' בחנויות מזון.
דווקא הציור עם הפליטה הוא שונה במקצת.


יהודי נאמן
משתמש ותיק
הודעות: 312
הצטרף: 09 ספטמבר 2019, 14:32
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: קטן המזיק

שליחה על ידי יהודי נאמן » 24 אוקטובר 2019, 21:29

י. זהב כתב:
24 אוקטובר 2019, 18:19
ידוע שקטן פטור הוא והוריו מתשלומים על נזקים.
אך האם ישנם מצבים שההורים כמו 'שומרים' עליו ויהיו חייבים על נזקיו.
כמו לדוגמה אם אשה נכנסה לחנות בגדים שתינוקה בידה - ותוך כדי פלט הילד את שאכל בשעה האחרונה על ערימה של בגדים - שאז האם כשומרת על התינוק - מה שנראה מאוד הגיוני (חוץ מהעניין של דעת בעלי'בתים... ) גם בגדר ההלכה.
אמנם אין שמירה בעבדים - אך ישנם שיטות האומרות שכן ישנם מצבים שיהיה שמירה בעבדים ואולי גם בקטנים.
אחר שהתעסקתי בדין זה ונטה לבי להחמיר, מכיון שהאם כשומרת וע"ד כן המוכרת והיא נכנסה לחנות - וחלקו עלי חברי ובדקתי ופשפשתי מצאתי את הדברים הבאים.ובפתחי חושן (חלק פקדון ושאלה פרק א הערה מט) כתב:
                     
                      "ונראה ששומר תינוק חייב גם לשמור שלא יזיק, ואם הזיק חייב השומר וכו' אפשר שכל נזק הבא ע"י האדם הוא בכלל שמירתו וצ"ע. עיי"ש.

מה דעתכם?

ואקדים, אכן יהיו שיחלקו עלי - וזה מקובל, אך ברצוני לראות האם יש כאלה המקבלים אף הם את דבר ההלכה.
לא הבנתי, הפתחי חושן סובר שהמקבל שמירה על תינוק חייב אם התינוק הוזק?
לגוף הנידון, יש כאן עיורב נושאים נושא אחד האם יש קבלת שמירה על אדם וזה בגוונא שנמסר לו אדם או תינוק לפקדון לשמור עליו. אבל מה זה נוגע לשמירה על התינוק שלי? ממתי אני שומר שלו כלפי בעל החנות?
 


יהודי
משתמש ותיק
הודעות: 2924
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 415 פעמים
קיבל תודה: 567 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קטן המזיק

שליחה על ידי יהודי » 24 אוקטובר 2019, 21:58

אתה לא שומר, אבל אין לך היתר להכניס מזיק לחנות של אחר אם הוא יזיק שם.


יהודי נאמן
משתמש ותיק
הודעות: 312
הצטרף: 09 ספטמבר 2019, 14:32
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: קטן המזיק

שליחה על ידי יהודי נאמן » 24 אוקטובר 2019, 22:02

יהודי כתב:
24 אוקטובר 2019, 21:58
אתה לא שומר, אבל אין לך היתר להכניס מזיק לחנות של אחר אם הוא יזיק שם.
אז למה שאני יתחייב עליו? מדין שור המזיק הוא הרי לא שור שלי. הוא אדם [תינוק..] לעצמו.
גם על השור שלי הייתי פטור לולא התחדש בתורה שחייב על ממונו.
 


יהודי
משתמש ותיק
הודעות: 2924
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 415 פעמים
קיבל תודה: 567 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קטן המזיק

שליחה על ידי יהודי » 24 אוקטובר 2019, 22:07

מי התיר לך להכניס שור מזיק שאינו שלך?


יהודי נאמן
משתמש ותיק
הודעות: 312
הצטרף: 09 ספטמבר 2019, 14:32
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: קטן המזיק

שליחה על ידי יהודי נאמן » 24 אוקטובר 2019, 22:09

יהודי כתב:
24 אוקטובר 2019, 22:07
מי התיר לך להכניס שור מזיק שאינו שלך?
אדם שהכניס שור הפקר לחנות פטור. מלבד אם זה ממש ברי היזקא כמו מעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו.
מסתבר אכן שהוא חייב בדיני שמים כמו גרמא. וצריך עיון.
 


יהודי
משתמש ותיק
הודעות: 2924
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 415 פעמים
קיבל תודה: 567 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קטן המזיק

שליחה על ידי יהודי » 24 אוקטובר 2019, 22:21

יש אופנים שקטן הוא ממש ברי היזיקא, ע"ז דיברתי.


זאת נחמתי
הודעות: 95
הצטרף: 12 אפריל 2019, 00:27
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 29 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: קטן המזיק

שליחה על ידי זאת נחמתי » 24 אוקטובר 2019, 23:15

י. זהב כתב:
24 אוקטובר 2019, 18:19
ידוע שקטן פטור הוא והוריו מתשלומים על נזקים.
אך האם ישנם מצבים שההורים כמו 'שומרים' עליו ויהיו חייבים על נזקיו.
כמו לדוגמה אם אשה נכנסה לחנות בגדים שתינוקה בידה - ותוך כדי פלט הילד את שאכל בשעה האחרונה על ערימה של בגדים - שאז האם כשומרת על התינוק - מה שנראה מאוד הגיוני (חוץ מהעניין של דעת בעלי'בתים... ) גם בגדר ההלכה.
אמנם אין שמירה בעבדים - אך ישנם שיטות האומרות שכן ישנם מצבים שיהיה שמירה בעבדים ואולי גם בקטנים.
אחר שהתעסקתי בדין זה ונטה לבי להחמיר, מכיון שהאם כשומרת וע"ד כן המוכרת והיא נכנסה לחנות - וחלקו עלי חברי ובדקתי ופשפשתי מצאתי את הדברים הבאים.

שיטת השואל ומשיב (מהדורה תניינא חלק ב סימן ל) הכותב:
                     
                    "נסתפקתי בהא דקי"ל דאין דין שומרים על קרקעות אם גם אדם בכלל קרקעות משום דלדעת הרבה פוסקים אדם דינו כקרקע או לא. והנה כאשר השקפתי בזה ראיתי בסי' צ"ה לענין שבועה דגם כן אמעטו קרקעות האריך הש"ך שם ס"ק י"ח דגם אדם מישראל דינו כקרקע ולפי זה הוא הדין לענין שמירה גם כן אינו בכלל שמירה. וק"ל מהא דמבואר במלכים א' סי' כ' שאמר הנביא כן משפטיך אתה חרצת אלמא דחייב בפשיעה ואף דנאמר דשם היה פשיעה וכדעת המחייבים בפשיע' אכתי קשה מהא דאמרו בב"מ דף נ"ח השוכר את הפועל לשמור את התינוק וכו' וקשה למה יתחייב הא איתקש לקרקע. מיהו י"ל דזה באמת קושית הש"ס כיון דנושא שכר אינו משלם אמאי ישלם גם גבי תינוק הא תינוק הוי קרקע וע"ז משני בשקנו מידו ובכה"ג חייב ויש להאריך בזה בסוגיא. שוב מצאתי במחנה אפרים הלכות שומרין סי' ח' שכתב דאף בכל הני דממעטין משבוע' ומשמירה אם קיבל בפירוש חייב בפשיעה ורמז להך דמלכים סי' כ' ע"ש. ועיי"ש באריכות.
ויתכן וזה כעין פשיעה של האם - כשמעמידה את התינוק במצב שיכול לפלוט ליד ערימה של בגדים.

ובפתחי חושן (חלק פקדון ושאלה פרק א הערה מט) כתב:
                     
                      "ונראה ששומר תינוק חייב גם לשמור שלא יזיק, ואם הזיק חייב השומר וכו' אפשר שכל נזק הבא ע"י האדם הוא בכלל שמירתו וצ"ע. עיי"ש.

מה דעתכם?

ואקדים, אכן יהיו שיחלקו עלי - וזה מקובל, אך ברצוני לראות האם יש כאלה המקבלים אף הם את דבר ההלכה.
לחייב אב או אם  על נזקים  שעושה בנו, זו דעת צדוקים  .

והמקורות שהובאו אין להם שייכות לענין, כיון ששם מדובר על מקרה שמתחייב בשמירה על נזק שנעשה לקטן, ויתכן שבכלל זה אף חיוב לשלם את מה שיזיק וכדמוכח בב"ק יג לענין חיוב שמירה על נזקי שור .


פותח הנושא
י. זהב
הודעות: 19
הצטרף: 12 יולי 2017, 21:39
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קטן המזיק

שליחה על ידי י. זהב » 26 אוקטובר 2019, 22:31

זאת נחמתי כתב:
24 אוקטובר 2019, 23:15
י. זהב כתב:
24 אוקטובר 2019, 18:19
ידוע שקטן פטור הוא והוריו מתשלומים על נזקים.
אך האם ישנם מצבים שההורים כמו 'שומרים' עליו ויהיו חייבים על נזקיו.
כמו לדוגמה אם אשה נכנסה לחנות בגדים שתינוקה בידה - ותוך כדי פלט הילד את שאכל בשעה האחרונה על ערימה של בגדים - שאז האם כשומרת על התינוק - מה שנראה מאוד הגיוני (חוץ מהעניין של דעת בעלי'בתים... ) גם בגדר ההלכה.
אמנם אין שמירה בעבדים - אך ישנם שיטות האומרות שכן ישנם מצבים שיהיה שמירה בעבדים ואולי גם בקטנים.
אחר שהתעסקתי בדין זה ונטה לבי להחמיר, מכיון שהאם כשומרת וע"ד כן המוכרת והיא נכנסה לחנות - וחלקו עלי חברי ובדקתי ופשפשתי מצאתי את הדברים הבאים.

שיטת השואל ומשיב (מהדורה תניינא חלק ב סימן ל) הכותב:
                     
                    "נסתפקתי בהא דקי"ל דאין דין שומרים על קרקעות אם גם אדם בכלל קרקעות משום דלדעת הרבה פוסקים אדם דינו כקרקע או לא. והנה כאשר השקפתי בזה ראיתי בסי' צ"ה לענין שבועה דגם כן אמעטו קרקעות האריך הש"ך שם ס"ק י"ח דגם אדם מישראל דינו כקרקע ולפי זה הוא הדין לענין שמירה גם כן אינו בכלל שמירה. וק"ל מהא דמבואר במלכים א' סי' כ' שאמר הנביא כן משפטיך אתה חרצת אלמא דחייב בפשיעה ואף דנאמר דשם היה פשיעה וכדעת המחייבים בפשיע' אכתי קשה מהא דאמרו בב"מ דף נ"ח השוכר את הפועל לשמור את התינוק וכו' וקשה למה יתחייב הא איתקש לקרקע. מיהו י"ל דזה באמת קושית הש"ס כיון דנושא שכר אינו משלם אמאי ישלם גם גבי תינוק הא תינוק הוי קרקע וע"ז משני בשקנו מידו ובכה"ג חייב ויש להאריך בזה בסוגיא. שוב מצאתי במחנה אפרים הלכות שומרין סי' ח' שכתב דאף בכל הני דממעטין משבוע' ומשמירה אם קיבל בפירוש חייב בפשיעה ורמז להך דמלכים סי' כ' ע"ש. ועיי"ש באריכות.
ויתכן וזה כעין פשיעה של האם - כשמעמידה את התינוק במצב שיכול לפלוט ליד ערימה של בגדים.

ובפתחי חושן (חלק פקדון ושאלה פרק א הערה מט) כתב:
                     
                      "ונראה ששומר תינוק חייב גם לשמור שלא יזיק, ואם הזיק חייב השומר וכו' אפשר שכל נזק הבא ע"י האדם הוא בכלל שמירתו וצ"ע. עיי"ש.

מה דעתכם?

ואקדים, אכן יהיו שיחלקו עלי - וזה מקובל, אך ברצוני לראות האם יש כאלה המקבלים אף הם את דבר ההלכה.
לחייב אב או אם  על נזקים  שעושה בנו, זו דעת צדוקים  .

והמקורות שהובאו אין להם שייכות לענין, כיון ששם מדובר על מקרה שמתחייב בשמירה על נזק שנעשה לקטן, ויתכן שבכלל זה אף חיוב לשלם את מה שיזיק וכדמוכח בב"ק יג לענין חיוב שמירה על נזקי שור .
הנך מוזמן ללמוד ולפתוח את המקורות שוב ושוב עד שתבין.
ואם לא הבנת: י"א שפעמים שאדם חייב גם על דבר שדומה במהותו לעבד (שאין עליו שמירה) - ואדם המכניס נזק לרשות היחיד (קרן ושן ורגל חייבים ברשות היחיד) חייב עליו. בפרט תינוק שהוא לא כעבד או כקטן משום שאין לו כלל דעת להזיק והמכניסו לחנות זה על דעת לשמור עליו על נזקיו שיבצע אפילו ללא ידע.

אגב, 'צדוקים' הם אלו שלמדו את התורה שבכתב ללא תורה שבע"פ - ללא הפירוש, המסורת וההסברים שבכל הלכה והלכה. אלא נצמדו לטקסט כמו חסרי-דעת ולא ניסו אפילו לראות ולהבין את מה שבין השורות ולקבל את ההלכה כפי שעברה מפה לפה ומרב לתלמיד.
ולפני חיווי דעה יש מקום ללמוד את הסוגיה לעומק - זה אחר שכמה מו"צים מצאו לחייב בפירוש את אם התינוק. החולק עליהם יש לו מקום! אבל לשלוף משפטים ממותן צרה באבחה של רגע מצדיקה את מה שהמשנה אומרת על מי שהוא ההפך מחכם.
 


יהודי נאמן
משתמש ותיק
הודעות: 312
הצטרף: 09 ספטמבר 2019, 14:32
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: קטן המזיק

שליחה על ידי יהודי נאמן » 26 אוקטובר 2019, 23:05

י. זהב כתב:
26 אוקטובר 2019, 22:31
זאת נחמתי כתב:
24 אוקטובר 2019, 23:15
י. זהב כתב:
24 אוקטובר 2019, 18:19
ידוע שקטן פטור הוא והוריו מתשלומים על נזקים.
אך האם ישנם מצבים שההורים כמו 'שומרים' עליו ויהיו חייבים על נזקיו.
כמו לדוגמה אם אשה נכנסה לחנות בגדים שתינוקה בידה - ותוך כדי פלט הילד את שאכל בשעה האחרונה על ערימה של בגדים - שאז האם כשומרת על התינוק - מה שנראה מאוד הגיוני (חוץ מהעניין של דעת בעלי'בתים... ) גם בגדר ההלכה.
אמנם אין שמירה בעבדים - אך ישנם שיטות האומרות שכן ישנם מצבים שיהיה שמירה בעבדים ואולי גם בקטנים.
אחר שהתעסקתי בדין זה ונטה לבי להחמיר, מכיון שהאם כשומרת וע"ד כן המוכרת והיא נכנסה לחנות - וחלקו עלי חברי ובדקתי ופשפשתי מצאתי את הדברים הבאים.

שיטת השואל ומשיב (מהדורה תניינא חלק ב סימן ל) הכותב:
                     
                    "נסתפקתי בהא דקי"ל דאין דין שומרים על קרקעות אם גם אדם בכלל קרקעות משום דלדעת הרבה פוסקים אדם דינו כקרקע או לא. והנה כאשר השקפתי בזה ראיתי בסי' צ"ה לענין שבועה דגם כן אמעטו קרקעות האריך הש"ך שם ס"ק י"ח דגם אדם מישראל דינו כקרקע ולפי זה הוא הדין לענין שמירה גם כן אינו בכלל שמירה. וק"ל מהא דמבואר במלכים א' סי' כ' שאמר הנביא כן משפטיך אתה חרצת אלמא דחייב בפשיעה ואף דנאמר דשם היה פשיעה וכדעת המחייבים בפשיע' אכתי קשה מהא דאמרו בב"מ דף נ"ח השוכר את הפועל לשמור את התינוק וכו' וקשה למה יתחייב הא איתקש לקרקע. מיהו י"ל דזה באמת קושית הש"ס כיון דנושא שכר אינו משלם אמאי ישלם גם גבי תינוק הא תינוק הוי קרקע וע"ז משני בשקנו מידו ובכה"ג חייב ויש להאריך בזה בסוגיא. שוב מצאתי במחנה אפרים הלכות שומרין סי' ח' שכתב דאף בכל הני דממעטין משבוע' ומשמירה אם קיבל בפירוש חייב בפשיעה ורמז להך דמלכים סי' כ' ע"ש. ועיי"ש באריכות.
ויתכן וזה כעין פשיעה של האם - כשמעמידה את התינוק במצב שיכול לפלוט ליד ערימה של בגדים.

ובפתחי חושן (חלק פקדון ושאלה פרק א הערה מט) כתב:
                     
                      "ונראה ששומר תינוק חייב גם לשמור שלא יזיק, ואם הזיק חייב השומר וכו' אפשר שכל נזק הבא ע"י האדם הוא בכלל שמירתו וצ"ע. עיי"ש.

מה דעתכם?

ואקדים, אכן יהיו שיחלקו עלי - וזה מקובל, אך ברצוני לראות האם יש כאלה המקבלים אף הם את דבר ההלכה.
לחייב אב או אם  על נזקים  שעושה בנו, זו דעת צדוקים  .

והמקורות שהובאו אין להם שייכות לענין, כיון ששם מדובר על מקרה שמתחייב בשמירה על נזק שנעשה לקטן, ויתכן שבכלל זה אף חיוב לשלם את מה שיזיק וכדמוכח בב"ק יג לענין חיוב שמירה על נזקי שור .
הנך מוזמן ללמוד ולפתוח את המקורות שוב ושוב עד שתבין.
ואם לא הבנת: י"א שפעמים שאדם חייב גם על דבר שדומה במהותו לעבד (שאין עליו שמירה) - ואדם המכניס נזק לרשות היחיד (קרן ושן ורגל חייבים ברשות היחיד) חייב עליו. בפרט תינוק שהוא לא כעבד או כקטן משום שאין לו כלל דעת להזיק והמכניסו לחנות זה על דעת לשמור עליו על נזקיו שיבצע אפילו ללא ידע.

אגב, 'צדוקים' הם אלו שלמדו את התורה שבכתב ללא תורה שבע"פ - ללא הפירוש, המסורת וההסברים שבכל הלכה והלכה. אלא נצמדו לטקסט כמו חסרי-דעת ולא ניסו אפילו לראות ולהבין את מה שבין השורות ולקבל את ההלכה כפי שעברה מפה לפה ומרב לתלמיד.
ולפני חיווי דעה יש מקום ללמוד את הסוגיה לעומק - זה אחר שכמה מו"צים מצאו לחייב בפירוש את אם התינוק. החולק עליהם יש לו מקום! אבל לשלוף משפטים ממותן צרה באבחה של רגע מצדיקה את מה שהמשנה אומרת על מי שהוא ההפך מחכם.

אבל לא הסברת את הנקודה העיקרית, מה פתאום שהוא נהיה שומר על התינוק? מה מחייב אותו לשמור עליו?
ומי הם אלה שסוברים שהאם חייבת? אם אפשר לנקוב בשמותם.
 


פותח הנושא
י. זהב
הודעות: 19
הצטרף: 12 יולי 2017, 21:39
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קטן המזיק

שליחה על ידי י. זהב » 26 אוקטובר 2019, 23:18

יהודי נאמן כתב:
26 אוקטובר 2019, 23:05
י. זהב כתב:
26 אוקטובר 2019, 22:31
זאת נחמתי כתב:
24 אוקטובר 2019, 23:15

לחייב אב או אם  על נזקים  שעושה בנו, זו דעת צדוקים  .

והמקורות שהובאו אין להם שייכות לענין, כיון ששם מדובר על מקרה שמתחייב בשמירה על נזק שנעשה לקטן, ויתכן שבכלל זה אף חיוב לשלם את מה שיזיק וכדמוכח בב"ק יג לענין חיוב שמירה על נזקי שור .
הנך מוזמן ללמוד ולפתוח את המקורות שוב ושוב עד שתבין.
ואם לא הבנת: י"א שפעמים שאדם חייב גם על דבר שדומה במהותו לעבד (שאין עליו שמירה) - ואדם המכניס נזק לרשות היחיד (קרן ושן ורגל חייבים ברשות היחיד) חייב עליו. בפרט תינוק שהוא לא כעבד או כקטן משום שאין לו כלל דעת להזיק והמכניסו לחנות זה על דעת לשמור עליו על נזקיו שיבצע אפילו ללא ידע.

אגב, 'צדוקים' הם אלו שלמדו את התורה שבכתב ללא תורה שבע"פ - ללא הפירוש, המסורת וההסברים שבכל הלכה והלכה. אלא נצמדו לטקסט כמו חסרי-דעת ולא ניסו אפילו לראות ולהבין את מה שבין השורות ולקבל את ההלכה כפי שעברה מפה לפה ומרב לתלמיד.
ולפני חיווי דעה יש מקום ללמוד את הסוגיה לעומק - זה אחר שכמה מו"צים מצאו לחייב בפירוש את אם התינוק. החולק עליהם יש לו מקום! אבל לשלוף משפטים ממותן צרה באבחה של רגע מצדיקה את מה שהמשנה אומרת על מי שהוא ההפך מחכם.
אבל לא הסברת את הנקודה העיקרית, מה פתאום שהוא נהיה שומר על התינוק? מה מחייב אותו לשמור עליו?
ומי הם אלה שסוברים שהאם חייבת? אם אפשר לנקוב בשמותם.

ראה בספר קטן והלכותיו עמוד פז הלכה ד.
והסיבות, בין השאר, שהוא נהיה שומר, זה שהרי הוא כמו מעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו, שנפסק בהלכה (שו"ע סימן שצ"ד ס"ג) שחייב - שהרי התינוק כל הזמן באופציה יכול לפלוט ולהזיק. 


יהודי נאמן
משתמש ותיק
הודעות: 312
הצטרף: 09 ספטמבר 2019, 14:32
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: קטן המזיק

שליחה על ידי יהודי נאמן » 26 אוקטובר 2019, 23:21

י. זהב כתב:
26 אוקטובר 2019, 23:18
יהודי נאמן כתב:
26 אוקטובר 2019, 23:05
י. זהב כתב:
26 אוקטובר 2019, 22:31
 
ראה בספר קטן והלכותיו עמוד פז הלכה ד.
והסיבות, בין השאר, שהוא נהיה שומר, זה שהרי הוא כמו מעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו, שנפסק בהלכה (שו"ע סימן שצ"ד ס"ג) שחייב - שהרי התינוק כל הזמן באופציה יכול לפלוט ולהזיק. 
אז לא קשור כלל לשומר, למעלה לא כתבת את זה.
ואם זה רק מדין מעמיד מה שאני העליתי לעיל, אז זה צריך להיות בגדר ברי היזקא. בסתמא זה לא כך.


פותח הנושא
י. זהב
הודעות: 19
הצטרף: 12 יולי 2017, 21:39
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קטן המזיק

שליחה על ידי י. זהב » 26 אוקטובר 2019, 23:38

יהודי נאמן כתב:
26 אוקטובר 2019, 23:21
י. זהב כתב:
26 אוקטובר 2019, 23:18
יהודי נאמן כתב:
26 אוקטובר 2019, 23:05
 
ראה בספר קטן והלכותיו עמוד פז הלכה ד.
והסיבות, בין השאר, שהוא נהיה שומר, זה שהרי הוא כמו מעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו, שנפסק בהלכה (שו"ע סימן שצ"ד ס"ג) שחייב - שהרי התינוק כל הזמן באופציה יכול לפלוט ולהזיק. 
אז לא קשור כלל לשומר, למעלה לא כתבת את זה.
ואם זה רק מדין מעמיד מה שאני העליתי לעיל, אז זה צריך להיות בגדר ברי היזקא. בסתמא זה לא כך.

אני דיברתי מדין שומר מי שמאוד רוצה לראות משהו שמחייב כתבתי את המקור לעיל. 
ובדין שומר על מה ואיך הוא שומר יש גם לעיין בדברי הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג ב'תחומין' (יח תשנח) עמוד 48.
ומצד דין ברי הזיקא אתה אכן צודק - אבל יש לך ללמוד יותר בעיון את סוגיה זו. עיין בספר פלגי מים (אינני מכיר את המחבר) המצורף המסביר בטוב טעם ודעת מדוע אכן יש לחייב גם מדין מעמיד.
תינוק.PDF
 
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


יהודי נאמן
משתמש ותיק
הודעות: 312
הצטרף: 09 ספטמבר 2019, 14:32
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: קטן המזיק

שליחה על ידי יהודי נאמן » 27 אוקטובר 2019, 00:01

י. זהב כתב:
26 אוקטובר 2019, 23:38
יהודי נאמן כתב:
26 אוקטובר 2019, 23:21
י. זהב כתב:
26 אוקטובר 2019, 23:18

ראה בספר קטן והלכותיו עמוד פז הלכה ד.
והסיבות, בין השאר, שהוא נהיה שומר, זה שהרי הוא כמו מעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו, שנפסק בהלכה (שו"ע סימן שצ"ד ס"ג) שחייב - שהרי התינוק כל הזמן באופציה יכול לפלוט ולהזיק. 
אז לא קשור כלל לשומר, למעלה לא כתבת את זה.
ואם זה רק מדין מעמיד מה שאני העליתי לעיל, אז זה צריך להיות בגדר ברי היזקא. בסתמא זה לא כך.

אני דיברתי מדין שומר מי שמאוד רוצה לראות משהו שמחייב כתבתי את המקור לעיל. 
ובדין שומר על מה ואיך הוא שומר יש גם לעיין בדברי הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג ב'תחומין' (יח תשנח) עמוד 48.
ומצד דין ברי הזיקא אתה אכן צודק - אבל יש לך ללמוד יותר בעיון את סוגיה זו. עיין בספר פלגי מים (אינני מכיר את המחבר) המצורף המסביר בטוב טעם ודעת מדוע אכן יש לחייב גם מדין מעמיד.
תינוק.PDF 
לא כתבת למעלה מי שמחייב. אני עדיין לא מאמין שיש מי שמחייב. ציטטת שורה אחת מספר פתחי חושן שלא ברור על מה הוא מדבר בכלל.
 


פותח הנושא
י. זהב
הודעות: 19
הצטרף: 12 יולי 2017, 21:39
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קטן המזיק

שליחה על ידי י. זהב » 27 אוקטובר 2019, 11:45

יהודי נאמן כתב:
27 אוקטובר 2019, 00:01
י. זהב כתב:
26 אוקטובר 2019, 23:38
יהודי נאמן כתב:
26 אוקטובר 2019, 23:21

אז לא קשור כלל לשומר, למעלה לא כתבת את זה.
ואם זה רק מדין מעמיד מה שאני העליתי לעיל, אז זה צריך להיות בגדר ברי היזקא. בסתמא זה לא כך.

אני דיברתי מדין שומר מי שמאוד רוצה לראות משהו שמחייב כתבתי את המקור לעיל. 
ובדין שומר על מה ואיך הוא שומר יש גם לעיין בדברי הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג ב'תחומין' (יח תשנח) עמוד 48.
ומצד דין ברי הזיקא אתה אכן צודק - אבל יש לך ללמוד יותר בעיון את סוגיה זו. עיין בספר פלגי מים (אינני מכיר את המחבר) המצורף המסביר בטוב טעם ודעת מדוע אכן יש לחייב גם מדין מעמיד.
תינוק.PDF 
לא כתבת למעלה מי שמחייב. אני עדיין לא מאמין שיש מי שמחייב. ציטטת שורה אחת מספר פתחי חושן שלא ברור על מה הוא מדבר בכלל.
תינוק נזק.PDF
 
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח