דף 1 מתוך 1

שבועה בבי"ד בימינו

נשלח: 20 ינואר 2020, 23:45
על ידי רז בן ציון
מחפש מידע על בתי דינים שנוהגים להשביע כיום כפי המופיע בשו"ע.
 

Re: שבועה בבי"ד בימינו

נשלח: 22 פברואר 2020, 22:58
על ידי חושן המשפט
יש על כך מאמר ארוך ומקיף בספר פסקי הדין של הגאון רבי צבי ברוורמן מביתר עילית, זה נקרא מפנקס בית הדין, נראה מתוך הדברים שאין כיום בית דין שמשביע, עיי"ש שהוא תמה על כך, ודן על חידוש השבועה בזמננו.

Re: שבועה בבי"ד בימינו

נשלח: 22 פברואר 2020, 23:24
על ידי מהבהב בחושך
זכור לי, כי בשו"ת יביע אומר מביא, שהיה לפניו מקרה שחשד מאד בדברי האשה, עד שאמר לה שישביעה, [דבר חריג בבתי הדין של היום] ומחמת איום זה הודתה ששקר בפיה.

Re: שבועה בבי"ד בימינו

נשלח: 15 מרץ 2020, 21:37
על ידי מעל הסטנדרט
אין שבועה בימנו, וכן כתב בפת"ש חו"מ סי' פז, והטעם כי מרן בשו"ע בשו"ע שם כתב כי מי שרץ [והינו שאינו מפחד משבועה]לשבועה אין משביעין אותו.
וראה באריכות באגרות משה ח"ד עמ' סב שכתב כי אין משבעין בימנו, ומה עושים במקום.
אכן הרבה בתי דינים מאימים בשבועה כדי להפחיד ולהוציא האמת בלא שבועה.
ודברי הרב פנקס בית הדין צ"ע.

Re: שבועה בבי"ד בימינו

נשלח: 16 מרץ 2020, 21:41
על ידי ר' יונה
הגר"נ קרליץ זצ"ל השביע פעם, אבל ייתכן שהנתבע הודה תוך כדי הטקס (נרות וס"ת וכו'), אבל הוא בא להשביע בפועל.
הנידון היה דיני ממונות.

Re: שבועה בבי"ד בימינו

נשלח: 24 מרץ 2020, 19:50
על ידי מסורת אבותינו
מעל הסטנדרט כתב:
15 מרץ 2020, 21:37
אין שבועה בימנו, וכן כתב בפת"ש חו"מ סי' פז, והטעם כי מרן בשו"ע בשו"ע שם כתב כי מי שרץ [והינו שאינו מפחד משבועה]לשבועה אין משביעין אותו.
וראה באריכות באגרות משה ח"ד עמ' סב שכתב כי אין משבעין בימנו, ומה עושים במקום.
אכן הרבה בתי דינים מאימים בשבועה כדי להפחיד ולהוציא האמת בלא שבועה.
ודברי הרב פנקס בית הדין צ"ע.


לא מצאתי את זה בפת"ש בסימן פז
אשמח אם תציין את הס"ק
כי אני רואה שם בפת"ש לאורך הסימן פעמים רבות שמבואר הפוך שכן משביעין
וכן כתבו בהרבה ספרים אחרי הפת"ש 
בשו"ת אורח משפט חו"מ סי' ד. בשו"ת שואל ונשאל ח"א חו"מ סי' כט. בשו"ת מים חיים אהע"ז סי' ג. ובתבואות שמש חו"מ בסי' טז. ובסי' כד. בשמע שלמה ח"ב בסי' יד.
וכן שמעתי מדיינים גדולים ומפורסמים.

Re: שבועה בבי"ד בימינו

נשלח: 24 מרץ 2020, 22:01
על ידי מעל הסטנדרט
מסורת אבותינו כתב:
24 מרץ 2020, 19:50
מעל הסטנדרט כתב:
15 מרץ 2020, 21:37
אין שבועה בימנו, וכן כתב בפת"ש חו"מ סי' פז, והטעם כי מרן בשו"ע בשו"ע שם כתב כי מי שרץ [והינו שאינו מפחד משבועה]לשבועה אין משביעין אותו.
וראה באריכות באגרות משה ח"ד עמ' סב שכתב כי אין משבעין בימנו, ומה עושים במקום.
אכן הרבה בתי דינים מאימים בשבועה כדי להפחיד ולהוציא האמת בלא שבועה.
ודברי הרב פנקס בית הדין צ"ע.

 
לא מצאתי את זה בפת"ש בסימן פז
אשמח אם תציין את הס"ק
כי אני רואה שם בפת"ש לאורך הסימן פעמים רבות שמבואר הפוך שכן משביעין
וכן כתבו בהרבה ספרים אחרי הפת"ש 
בשו"ת אורח משפט חו"מ סי' ד. בשו"ת שואל ונשאל ח"א חו"מ סי' כט. בשו"ת מים חיים אהע"ז סי' ג. ובתבואות שמש חו"מ בסי' טז. ובסי' כד. בשמע שלמה ח"ב בסי' יד.
וכן שמעתי מדיינים גדולים ומפורסמים.
ס"ק לח
אשמח לשמוע מי השביע בפועל ב50 שנה אחרונות. ומי משביע היום. וישר כח על הבקיאות שגילית

Re: שבועה בבי"ד בימינו

נשלח: 24 מרץ 2020, 22:08
על ידי מכל מלמדי השכלתי
בביה"ד דירושלים שהיה בביהכנס חורבת רי החסיד בעבר. נהגו להשביע. מחמת שהיה עוני רב שהיה קשה לחייב לשלם במקום שבועה

Re: שבועה בבי"ד בימינו

נשלח: 24 מרץ 2020, 22:15
על ידי מסורת אבותינו
מעל הסטנדרט כתב:
24 מרץ 2020, 22:01
מסורת אבותינו כתב:
24 מרץ 2020, 19:50
מעל הסטנדרט כתב:
15 מרץ 2020, 21:37
אין שבועה בימנו, וכן כתב בפת"ש חו"מ סי' פז, והטעם כי מרן בשו"ע בשו"ע שם כתב כי מי שרץ [והינו שאינו מפחד משבועה]לשבועה אין משביעין אותו.
וראה באריכות באגרות משה ח"ד עמ' סב שכתב כי אין משבעין בימנו, ומה עושים במקום.
אכן הרבה בתי דינים מאימים בשבועה כדי להפחיד ולהוציא האמת בלא שבועה.
ודברי הרב פנקס בית הדין צ"ע.

 
לא מצאתי את זה בפת"ש בסימן פז
אשמח אם תציין את הס"ק
כי אני רואה שם בפת"ש לאורך הסימן פעמים רבות שמבואר הפוך שכן משביעין
וכן כתבו בהרבה ספרים אחרי הפת"ש 
בשו"ת אורח משפט חו"מ סי' ד. בשו"ת שואל ונשאל ח"א חו"מ סי' כט. בשו"ת מים חיים אהע"ז סי' ג. ובתבואות שמש חו"מ בסי' טז. ובסי' כד. בשמע שלמה ח"ב בסי' יד.
וכן שמעתי מדיינים גדולים ומפורסמים.
ס"ק לח
אשמח לשמוע מי השביע בפועל ב50 שנה אחרונות. ומי משביע היום. וישר כח על הבקיאות שגילית
במחכת"ר אבל אני רואה שם הפוך
כ' שו"ע פז' לז' אין מוסרין שבועה למי שרץ אחר השבועה, וז"ל הפ"ת שם: כ' בשער המשפט פי' דהבי"ד יראו לפשר ביניהם שלא יבא לידי שבועה, וביפ"ת פי' עוד דנ"מ ... שלא להפוך את השבועה עליו.
הרי שדבריו הולכים על המקרה של השו"ע של מי שרץ אחר השבועה ולא על מקרה רגיל.
וגם על המקרה ההוא לא כתב שלא ישביעו כלל, אלא להיפך כתב שיראו לפשר שלא יגיעו למצב הזה, אבל לא שעקרו את כל הדין.
ועכ"פ גם אם השער המשפט היה כותב כן, אדרבא, המסקנה הייתה הפוכה, שהרי השעה"מ היה לפני כמעט מאתיים שנה, ומאז ודאי נהגו להשביע רבות. (וכל הנדון כאן בדיון הזה הוא על הדורות הללו), ונמצא שוודאי לא קיי"ל כהשה"מ אילו היה כוונתו כמו שאתה מפרש.
 

Re: שבועה בבי"ד בימינו

נשלח: 24 מרץ 2020, 22:27
על ידי מעל הסטנדרט
מסורת אבותינו כתב:
24 מרץ 2020, 22:15
מעל הסטנדרט כתב:
24 מרץ 2020, 22:01
מסורת אבותינו כתב:
24 מרץ 2020, 19:50


 
לא מצאתי את זה בפת"ש בסימן פז
אשמח אם תציין את הס"ק
כי אני רואה שם בפת"ש לאורך הסימן פעמים רבות שמבואר הפוך שכן משביעין
וכן כתבו בהרבה ספרים אחרי הפת"ש 
בשו"ת אורח משפט חו"מ סי' ד. בשו"ת שואל ונשאל ח"א חו"מ סי' כט. בשו"ת מים חיים אהע"ז סי' ג. ובתבואות שמש חו"מ בסי' טז. ובסי' כד. בשמע שלמה ח"ב בסי' יד.
וכן שמעתי מדיינים גדולים ומפורסמים.
ס"ק לח
אשמח לשמוע מי השביע בפועל ב50 שנה אחרונות. ומי משביע היום. וישר כח על הבקיאות שגילית
במחכת"ר אבל אני רואה שם הפוך
כ' שו"ע פז' לז' אין מוסרין שבועה למי שרץ אחר השבועה, וז"ל הפ"ת שם: כ' בשער המשפט פי' דהבי"ד יראו לפשר ביניהם שלא יבא לידי שבועה, וביפ"ת פי' עוד דנ"מ ... שלא להפוך את השבועה עליו.
הרי שדבריו הולכים על המקרה של השו"ע של מי שרץ אחר השבועה ולא על מקרה רגיל.
וגם על המקרה ההוא לא כתב שלא ישביעו כלל, אלא להיפך כתב שיראו לפשר שלא יגיעו למצב הזה, אבל לא שעקרו את כל הדין.
ועכ"פ גם אם השער המשפט היה כותב כן, אדרבא, המסקנה הייתה הפוכה, שהרי השעה"מ היה לפני כמעט מאתיים שנה, ומאז ודאי נהגו להשביע רבות. (וכל הנדון כאן בדיון הזה הוא על הדורות הללו), ונמצא שוודאי לא קיי"ל כהשה"מ אילו היה כוונתו כמו שאתה מפרש.


כבר ציינתי לעיל כי בימנו רובא דאינשי הוי רץ לשבועה,כי למשה הרבה נשבעים בינם לבין חברם [כמובן דוקא המון העם] ומעתה ראוי לצדין לא להשביע, ולכן לא משביעין כי דינים בדרך כלל שפת"ש או' להן ראוי כך הם נוהגים למעשה, ופוק חזי מאי עמא דבר וכן נוהג גאב"ד חקת משפט אשר ממנו שמעתי המקורות הנ"ל

Re: שבועה בבי"ד בימינו

נשלח: 24 מרץ 2020, 22:31
על ידי מסורת אבותינו
אין ספק שנמנעים משבועה, בגלל שרבים עמי הארץ שקלה שבועה בעיניהם
ועל כך אין כל ויכוח שזו המציאות, ושכך כנראה סבורין העולם הדייני.
הנדון הוא האם זה קו אדום, או שאם יש צורך אז יש להשביע, וכך עושים. {וזה מה שכתוב בשעה"מ שלהשתדל שזה לא יקרה, אבל אם הוא מתעקש, אין מה לעשות ויקוב הדין את ההר}.
מדברים כאן על שינוי של עיקר הדין הדאו' והדרבנן, ללא מקור מוסמך, ושינוי ממסורת אבותינו.
כמובן לא במקרה של רץ לשבועה, אלא באדם ראוי.
ועל כך לא מבואר כלום בפת"ש אלא בתר איפכא וכמו שכתבתי.

Re: שבועה בבי"ד בימינו

נשלח: 24 מרץ 2020, 22:40
על ידי מעל הסטנדרט
מסורת אבותינו כתב:
24 מרץ 2020, 22:31
אין ספק שנמנעים משבועה, בגלל שרבים עמי הארץ שקלה שבועה בעיניהם
ועל כך אין כל ויכוח שזו המציאות, ושכך כנראה סבורין העולם הדייני.
הנדון הוא האם זה קו אדום, או שאם יש צורך אז יש להשביע, וכך עושים. {וזה מה שכתוב בשעה"מ שלהשתדל שזה לא יקרה, אבל אם הוא מתעקש, אין מה לעשות ויקוב הדין את ההר}.
מדברים כאן על שינוי של עיקר הדין הדאו' והדרבנן, ללא מקור מוסמך, ושינוי ממסורת אבותינו.
כמובן לא במקרה של רץ לשבועה, אלא באדם ראוי.
ועל כך לא מבואר כלום בפת"ש אלא בתר איפכא וכמו שכתבתי.

הסברא היא כך כאשר עומד בפני הדיין אדם שצריך מעיקר הדין שבועה, מאחר והדיין לא יודע ודאי אם הוא אדם ראוי כי את זה רק ה' יודע, [ובדרך כלל מי שמגיע לשם, אינו הגר"ח קניבסקי] א"כ חייב לחשוש שמא הוא מהרוב דרצין אחר שבועה, וקימ"ל כל דפריש מרובא פריש, וא"כ אסור להשביע כי על הצד שהוא כן רץ כתב מרן השו"ע "אין מוסרין" וכו'
והינו אסור ולא רק עצה בעלמא.

Re: שבועה בבי"ד בימינו

נשלח: 24 מרץ 2020, 22:50
על ידי מסורת אבותינו
הבלים גמורים. ודברים מוזרים ומופרכים. כל אדם מהחברים שלנו בוגר ישיבה נורמלית, הוא לא מהרץ אחר השבועה, אין לי מושג מי אתה, אבל מסגנונך ניכר שהינך בוגר ישיבה ישראלית. אם זה משהו כמו פונוביז ארחות תורה בי"מ עליון בי"מ אור ישראל סלבודקא סורוצקין תורה בתפארתה חדרה, ק"ס, חברון אטינגר, קפלו וולפסון וכו' כל מישהו כזה וכיוצא בזה כמובן, אינו רץ אחר השבועה, ולא שייך כלל רוב לדבר כזה, ואין בפוסקים ובשותי"ם שום רמז לאמירה חמורה שכזו.
וכבר ציינתי לעיל לרבנים שכתבו לא כך.
ומה שכתבת שראוי רק ה' יודע, אם כך אין דין שבועה, וישתקע הדבר, הראוי הזה הוא דרגה שבין אדם למקום, אבל מצד דיני אדם, כל אדם כשר משביעין אותו.
והמוציא לעז על ישראל ועל הדין וספרי השו"ת, יזהר בחרמם, ובעקיצתם