דף 1 מתוך 1

סיטומתא

נשלח: 06 יולי 2016, 22:11
על ידי כבוד שמים
קלא דלא פסיק בפי יושבי על מדין לדון דין סיטומתא בכל מקום.
ובאמת יש מזה תועלת למסחר הוירטואלי וגרורותיו.
אמנם מה שדנו חתימה על רשות בני' לשכן כסיטומתא, או זכרון דברים, לענ"ד צע"ג, כיון שעיקרו של קנין סיטומתא הוא גמר הדבר, וזה הי' ציור רושם על החביות, שמשמעות הדבר היתה גמר הקנין, אבל חתימה על היתר בני' או זכרון דברים שהם חלק מתהליך של משא ומתן, צ"ע איך אפשר להחשיבם כקנין במקום שלא נעשה קנין ע"פ ד"ת.

Re: סיטומתא

נשלח: 07 יולי 2016, 00:46
על ידי חקר משפט
ענין זה של חתימה האם אפשר לחזור בו. ידוע פסקו של הרב אלישיב הובא בפסקי דין ירושלים ח"ט שלאחר קבלת הרישיון כבר אי אפשר לחזור בו.

Re: סיטומתא

נשלח: 07 יולי 2016, 08:54
על ידי כבוד שמים
ע"ז אני תמה. האם יצא מפי הגרי"ש דבר זה שלא יוכל לחזור בו, כי לכאו' אינו יותר מערב שהוציא הוצאות על פיו, ויצטרך לשלם לו את הוצאות הוצאת הרשיון, אבל מהיכ"ת שלא יוכל לחזור בו.

Re: סיטומתא

נשלח: 07 יולי 2016, 23:53
על ידי מצאצאיו של אברהם
לשואל הנבון שכתב: אבל חתימה על היתר בני' או זכרון דברים שהם חלק מתהליך של משא ומתן.
אינני מבין כוונתך שזה חלק מתהליך וכו', הרי בא שכן ומתחתים את יתר דיירי הבנין (השותפים בנכס) שהוא רוצה לבנות בגג, כלומר תנו לי לבנות בחלקכם, החתימה זהו גמר הענין, ויתר ההתרים והבירוקרטיות בעיריה אין לזה שום קשר להסכמה הנ"ל.
משל למה הדבר דומה, אם לאחר סימון החבית היה על הקונה ללכת ולשלם מסים או יתר אישורים ובירוקרטיות, האם נימא שבכה"ג אין קנין סיטומתא?.
הענין ברור ברגע שהמקנה גמר להקנות ויש עוד ענינים חיצוניים להסדיר אין זה מבטל את הסיטומתא.

Re: סיטומתא

נשלח: 08 יולי 2016, 01:15
על ידי חקר משפט
לדעתי יש להעמיד השאלה אחרת ואעמיד זאת בשאלה נפרדת

Re: סיטומתא

נשלח: 08 יולי 2016, 08:56
על ידי כבוד שמים
מצאצאיו של אברהם כתב:לשואל הנבון שכתב: אבל חתימה על היתר בני' או זכרון דברים שהם חלק מתהליך של משא ומתן.
אינני מבין כוונתך שזה חלק מתהליך וכו', הרי בא שכן ומתחתים את יתר דיירי הבנין (השותפים בנכס) שהוא רוצה לבנות בגג, כלומר תנו לי לבנות בחלקכם, החתימה זהו גמר הענין, ויתר ההתרים והבירוקרטיות בעיריה אין לזה שום קשר להסכמה הנ"ל.
זה חלק ממשא ומתן ביחס לסידור הזכויות בין השכנים, אדם הגון שאינו מעוניין או שאין לו את האמצעים לבנות על הגג, אמור לחתום לשכינו על אישור פורצדוראלי לעירי' כדי שיוכל לבנות. אף שעדיין רצונו לקבל את חלקו במקרה של מכירת הנכס וכיו"ב. ואף אם רובא דאינשי לא יחתמו על שום חתימה לפני שיגמרו לעקוץ את שכינם להחתים אותו ולדרוש ממנו כל העולה על רוחם, אין זה דומה לרישום החביות שהוא באופיו ובמהותו גמר הדבר.

Re: סיטומתא

נשלח: 25 יוני 2019, 10:44
על ידי פיניפיני
כבוד שמים כתב:
07 יולי 2016, 08:54
ע"ז אני תמה. האם יצא מפי הגרי"ש דבר זה שלא יוכל לחזור בו, כי לכאו' אינו יותר מערב שהוציא הוצאות על פיו, ויצטרך לשלם לו את הוצאות הוצאת הרשיון, אבל מהיכ"ת שלא יוכל לחזור בו.
בערב אין קנין משא"כ כאן יש קנין פירות שמקנים לשכן, ואם אומרים שחתימה הוא קנין כסיטומתא הוי קנין ולמה יוכל לחזור בו?
 

Re: סיטומתא

נשלח: 18 מרץ 2020, 14:42
על ידי מעל הסטנדרט
בשו"ע חו"מ סי' רד כתב מפוש כי בכל קנין סיטומתא תלוי מה המנהג, אם נהגו לעשות בזה קנין הוי קנין, ואם נהגו רק לו' בזה שאין כל אחד יכול לחזור בו, אסור לחזור, ואם חזר מקבל מי שפרע. וא"כ מה שאין זיכרון דברים נחשב לגמר קנין, אין בזה בכדי להוציאו מדין סיטומתא כי כאמור יש שני סוגי סיטומתא.

Re: סיטומתא

נשלח: 18 מרץ 2020, 16:18
על ידי מסורת אבותינו
החתימה היא - לעירייה.
וממילא אם לפי כללי העירייה ברגע שחתמת להם אינך יכול לחזור בך, הרי שיש לעירייה רשות לבנות שם או להרשות את השכן לבנות שם.
וממילא לא יועיל שום דין תורה על זה. כי על דעת כן נשתתפו, שיהיה לפי דרכי העירייה באותו המקום.
ולמי שלא מסכים עם ההנחה הזו, בלא"ה מה מהני החתימה שמלכתחילה אינה אלא כלפי העירייה, והוא ימשיך לתבוע מרחק של ד"א בין חלון לחלון, או שאר הלכות כמבואר בשו"ע.
והכל תלוי בהנחה והגישה הכללית לעניין, האם כללי העירייה תופסים ע"פ ההלכה, כי על דעת כן נשתתפו. או שהעירייה אינו כלום.