פרשת בשלח - דתן ואבירם

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק
סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
פשר פרשה
מנהל תוכן
הודעות: 38
הצטרף: 15 ינואר 2018, 23:16
קיבל תודה: 4 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פרשת בשלח - דתן ואבירם

שליחה על ידי פשר פרשה » 25 ינואר 2018, 16:26

ואמר פרעה לבני ישראל נבכים הם בארץ סגר עליהם המדבר (שמות, יד, ג).

פירש רש"י: לבני ישראל - על בני ישראל.

אך בתרגום יונתן בן עוזיאל כתב נפלאות, וזה לשונו: "ויימר פרעה לדתן ואבירם בני ישראל דמישתיירון במצרים", חזינן דדתן ואבירם הרשיעו כ"כ עד שלא הצטרפו עם ישראל ביציאתם ממצרים, ואליהם דיבר פרעה.

וצריך ביאור, דהלא מצאנו לדתן ואבירם שהותירו מן המן, והרי לנו שאף הם יצאו עם בני ישראל. עוד צריך ביאור מדוע רשעים גמורים שכאלו, שהיו היחידים שלא יצאו עם ישראל, לא מתו במכת חושך יחד עם שאר רשעי בני ישראל.


הבוחן
הודעות: 355
הצטרף: 30 יולי 2017, 23:27
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 88 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - דתן ואבירם

שליחה על ידי הבוחן » 25 ינואר 2018, 17:17

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק יד
ורבותינו דרשו (ויאמר) [ואמר] פרעה לבני ישראל (שמות יד ג). לדתן ולאבירם שנשארו במצרים, ובאו עם פרעה ואח"כ כשראו הים נבקע לבני ישראל מיד תהו בלבם ונתערבו עם אחיהם בני ישראל:נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר. נתנבא פרעה ולא ידע מה אמר, עתידין הן לבכות במדבר והמדבר סוגר עליהם וקוברם, שנאמר במדבר הזה יפלו פגריכם (במדבר יד כט):


הבוחן
הודעות: 355
הצטרף: 30 יולי 2017, 23:27
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 88 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - דתן ואבירם

שליחה על ידי הבוחן » 25 ינואר 2018, 17:22

מנחם ציון שמות פרשת בשלח
בסעודת ליל שבת שביעי של פסח
ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ וגו'. בתרגום יונתן בן עוזיאל תירץ הדקדוק דכתיב לבני ולא כתיב על בני, וכתב שאמר כך לדתן ואבירם, ולפ"ז משמע שדתן ואבירם נשארו במצרים, ולהלן הוא אומר [שמות יד יב] הלא זה הדבר אשר דברנו אליך חדל ממנו וגו', ופירש דקאי נמי על דתן ואבירם, וא"כ דבריו סותרין זה את זה.
וביאור הענין דידוע שדתן ואבירם היו דלטורין וספרו לפני פרעה את כל דברי משה [ילקו"ש פ"ב רמז קסז], וכששמע פרעה שמשה אמר לישראל מפי הגבורה כי ביד חזקה יגרשם מארצו, הקשה את לבו למאן לשלחם, ואולם דבר ה' יקום לעולם, ואחר עשר מכות בהרוג ה' כל בכור ויקם פרעה לילה ותחזק מצרים על העם לגרשם בחזקה, אבל הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח לישראל להוציאם ביד רמה, על כן צוה להם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, וגם בהיות הבוקר עדיין לא הלכו, שהוצרכו להשאיל להם כלי כסף וזהב עד אחר חצות בעצם היום הזה, ועיכוב יציאתם היה תמוה בעיני פרעה כי אותה היו מבקשים, ועל כן היה סבור שנבוכים הם ואינם יכולין לצאת, ובנתיים היו דתן ואבירם יוצאים ונכנסים בבית פרעה ואמר להם שהישראל נבוכים בארץ, ואח"כ בצאת ישראל ממצרים יצאו דתן ואבירם עמהם, ופרעה לא הרגיש כלל שסבור שמסבבין בשווקין וברחובות בכל ארץ מצרים שאינן יכולין לצאת, עד שהוגד לו באמת כי ברח העם, היה סבור שמדעת ישראל עשו כך שעשו קנוניא עם דתן ואבירם להטעותו, ולפ"ז שני הכתובים מכוונים שדתן ואבירם הם שפרעה דבר אליהם נבוכים הם וגו', והם המדברים אל משה על הים, הוא הדבר אשר דברנו וגו'.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 519 פעמים
קיבל תודה: 732 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - דתן ואבירם

שליחה על ידי סבא » 25 ינואר 2018, 19:41

פשר פרשה כתב:ואמר פרעה לבני ישראל נבכים הם בארץ סגר עליהם המדבר (שמות, יד, ג).
פירש רש"י: לבני ישראל - על בני ישראל.
אך בתרגום יונתן בן עוזיאל כתב נפלאות, וזה לשונו: "ויימר פרעה לדתן ואבירם בני ישראל דמישתיירון במצרים", חזינן דדתן ואבירם הרשיעו כ"כ עד שלא הצטרפו עם ישראל ביציאתם ממצרים, ואליהם דיבר פרעה.
עוד צריך ביאור מדוע רשעים גמורים שכאלו, שהיו היחידים שלא יצאו עם ישראל, לא מתו במכת חושך יחד עם שאר רשעי בני ישראל.
תירץ בתוספות על התורה בזה"ל ויהי תשך אפלה פירש רש"י שאז מתו כל פושעי ישראל וא"ת והלא דתן ואבירם לא מתו, וי"ל דה"ק כל שאין מאמינים ביציאת מצרים מתו, ודתן ואבירם לא מתו כי היו מאמינים ביציאת מצרים עכ"ל. וכן הוא בפירוש הרא"ש על התורה.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 519 פעמים
קיבל תודה: 732 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - דתן ואבירם

שליחה על ידי סבא » 25 ינואר 2018, 19:44

בנותן טעם להוסיף- כתב בפירוש הנתיבות [מעשה ניסים] על ההגדה [כנגד ארבעה בנים] וז"ל והנה כל הד' מדרגות יצאו ממצרים דאפילו רשעים גמורים יצאו דהא היו דתן ואבירם ופסלו של מיכה ירד לים כמבואר במדרשם ז"ל וכנגד כל אחד חייבין ליתן שבח והודיה לשמו יתברך על שהיה יד השגחתו להצילם עכ"ל.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 519 פעמים
קיבל תודה: 732 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - דתן ואבירם

שליחה על ידי סבא » 25 ינואר 2018, 19:56

שבתי וראיתי כי עדיין צ"ע, שהרי לפי תרוצי הרא"ש והתוס', הטעם שלא מתו כי האמינו ביציאת מצרים, וא"כ מדוע נשארו במצרים, ומצאתי שעמד בקושיה זו בחידושי מהרי"ל דיסקין. ורצו"ב-
מהריל דיסקין בשלח.PDF
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


אוריאל
הודעות: 1534
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 500 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - דתן ואבירם

שליחה על ידי אוריאל » 25 ינואר 2018, 20:07

לפי דברי השכל טוב יוצא, שבשעה שעם ישראל עלה לצד השני של הים, רצו מהר דתן ואבירם לפני כל המצרים, והתערבו עמם, וזהו דבר פלא.


הבוחן
הודעות: 355
הצטרף: 30 יולי 2017, 23:27
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 88 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - דתן ואבירם

שליחה על ידי הבוחן » 25 ינואר 2018, 21:23

אוריאל כתב:לפי דברי השכל טוב יוצא, שבשעה שעם ישראל עלה לצד השני של הים, רצו מהר דתן ואבירם לפני כל המצרים, והתערבו עמם, וזהו דבר פלא.
כנראה כונתך עקב הענן שחצץ ובאמת פלא שכתוב שהרשעים הענן פלט אותם וזה השבי ששבה עמלק (עם כי שם כתוב שזה היה שפחה אחת) וא"כ למה הענן נתן להם להיכנס.


נטירא בר זוזא
הודעות: 9
הצטרף: 25 ינואר 2018, 16:02
קיבל תודה: 2 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - דתן ואבירם

שליחה על ידי נטירא בר זוזא » 25 ינואר 2018, 23:10

היו בנידון זה שפע של דיונים בפורום של 'אוצר החכמה', ואטו כי רוכלא וכו'. משם דליתי רק את הקובץ הבא ממאמרי הרה"ג ישראל דנדרוביץ שליט"א, ובתוכו מאמר נכבד ועשיר בנושא.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש

זענדל
הודעות: 60
הצטרף: 19 ינואר 2018, 11:44
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - דתן ואבירם

שליחה על ידי זענדל » 26 ינואר 2018, 10:43

בבאר מים חיים -בפרשתנו כתב:
ובני ישראל הלכו ביבשה וגו'. מיעוט רבים שנים, לומר כי על שנים מישראל לבד נקרע הים והם דתן ואבירם שאמרו חז"ל שנשארו ונקרע הים עליהם לבד.
וכ"כ בבאמ"ח פרשת קרח:
על דרך מאמר חז"ל (בתרגום ירושלמי). (הגהה - עיין תרגום יונתן בשלח י"ד, ג'). שעליהם לבד נבקע הים אחרי צאת ישראל ממנו שהם איחרו לבוא עבור רשעתם ונבקע בשבילם שלזה יאמר הכתוב כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וגו' ובני ישראל הלכו ביבשה וגו' פירוש גם אחר שכבר בא סוס פרעה בים הלכו בני ישראל ביבשה והם דתן ואבירם שנבקע עבורם ועל כן חשבו החטאים האלה בנפשותם כי חשיבתם גרם זא


חמוץ בגדים
הודעות: 39
הצטרף: 13 דצמבר 2017, 21:21
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - דתן ואבירם

שליחה על ידי חמוץ בגדים » 28 ינואר 2018, 11:24

כידוע שוטרי בני ישראל אשר הוכו היו דתן ואבירם. וא"כ יש לומר שכמו שמזכי הרבים לא שייך שיהיו הם בגיהנום ותלמידיהם בגן עדן כך מי שהתייסר על בני ישראל מהמצרים לא יראו במפלתם ותשועתם של ישראל שמסרו נפש בשבילם. ולכן זכו דתן ואבירם לצאת ממצרים ולהנצל מים סוף.

האם זו מחשבה חדשה או שקידמני אדם בזה?


אור זרוע
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 286 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - דתן ואבירם

שליחה על ידי אור זרוע » 28 ינואר 2018, 13:34

פשר פרשה כתב:וצריך ביאור, דהלא מצאנו לדתן ואבירם שהותירו מן המן, והרי לנו שאף הם יצאו עם בני ישראל.
עד שמביאים ראיות ממדרשים ניתן להביא פסוקים מפורשים מפרשת קרח שדתן ואבירם היו במדבר. ועל כרחינו צריך לומר שהם הצטרפו לבני ישראל בקריעת ים סוף או לאחר מכן.


בני ברקי
הודעות: 167
הצטרף: 15 אוגוסט 2016, 18:20
נתן תודה: 82 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - דתן ואבירם

שליחה על ידי בני ברקי » 04 פברואר 2018, 17:55

סבא כתב:שבתי וראיתי כי עדיין צ"ע, שהרי לפי תרוצי הרא"ש והתוס', הטעם שלא מתו כי האמינו ביציאת מצרים, וא"כ מדוע נשארו במצרים, ומצאתי שעמד בקושיה זו בחידושי מהרי"ל דיסקין. ורצו"ב-
מהריל דיסקין בשלח.PDF
אבל מעיון דבריו הק' משמע שהם עברו את הים יחד עם בני ישראל, וקצת צ"ב ע"כ.


בני ברקי
הודעות: 167
הצטרף: 15 אוגוסט 2016, 18:20
נתן תודה: 82 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - דתן ואבירם

שליחה על ידי בני ברקי » 04 פברואר 2018, 18:03

נטירא בר זוזא כתב:היו בנידון זה שפע של דיונים בפורום של 'אוצר החכמה', ואטו כי רוכלא וכו'. משם דליתי רק את הקובץ הבא ממאמרי הרה"ג ישראל דנדרוביץ שליט"א, ובתוכו מאמר נכבד ועשיר בנושא.
ייש"כ על העלאת הדברים, כי בדיוק בשבת זו שאלני זקן אחד ששמע מהמג"ש שלו בכולל בעלי בתים כי הים נקרע במיוחד לדתן ואבירם, והוא רוצה לדעת האם יש אכן ממש בדבריו של המגיד שיעור,
ובמאמרו של הרב דנדרוביץ מצאתי תשובות וביאורים לענין זה. הדפסתיו ואביא זאת להאי זקן להראות אמיתתה של תורה וגודל מעלת המרביצי תורה.
תשואות חן חן לו.


יהושע
הודעות: 1711
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 16 פעמים
קיבל תודה: 154 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - דתן ואבירם

שליחה על ידי יהושע » 28 יוני 2019, 11:23

שמעתי מהגה״צ רבי משה וולפסון שליטא שאמר לבאר שהחילוק בין דתן ואבירם לשאר הרשעים היא שהם לא רצו לצאת מתוך רשעות ודעתן ואבירם לא היה מתוך רשעות רק מתוך שיטה שהם סברו שכמו שבני אפרים יצאו לפני הזמן ונענשו גם הם אסור להם למאת כי עדיין לא הגיע הזמן.


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - דתן ואבירם

שליחה על ידי יהודה1 » 28 יוני 2019, 11:59

אבל הם אמרו "המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבר להמיתנו במדבר" והכוונה למצריים שהרי אחר כך אמרו "אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאותנו"

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בשלח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים