פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

מיזם הערות והארות לעידוד עיון והעמקה בפרשת השבוע
בין המשתתפים יוגרל מידי שבוע "כרטיספר" סמלי
כללי הפורום
 • מידי שבוע בשבוע, תעלינה בפורום מספר שאלות על פרשת השבוע, בין משתתפי התוכנית יוגרל "כרטיס ספר" לרכישת ספרים, ע"ס 50 ש"ח.
 • כל תשובה ראויה תזכה את שולחה בכרטיס הגרלה, כאשר כל תשובה נוספת שתכתב תהווה זכות נוספת בהגרלה.
 • גם תגובות שאינם תשובות ישירות לשאלה, אך הם מלבנים ומוסיפים טעם בתשובות הנכתבות, יזכו את שולחם בזכות להגרלה.
 • התשובות והתגובות שיכנסו להגרלה הם רק התגובות שיכתבו עד יום שני [שלאחר אותה פרשה] בשעה עשר בערב
 • הנהלת הפורום לבדה תהיה רשאית לקבוע מהי תשובה/תגובה ראויה, המזכה את שולחה בכרטיס הגרלה.
 • ההשתתפות בהגרלה הינה על דעת הנהלת הפורום, ומשתתפי התוכנית בעצם השתתפותם מסכימים לכל תנאיה, ומודעים לכך שהתוכנית היא בגדר השתדלות ההנהלה בלבד, באופן שלא יוכלו לבוא בטענות שונות על ההגרלה על כל חלקיה ופרטיה.
 • אם ברשותכם שאילה ראויה, נשמח שתשתפו אותה עם פשר פרשה, שידאג להעלותה לפורום
לפרטים נוספים ודיון על המיזם היכנסו לכאן

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
פשר פרשה
מנהל תוכן
הודעות: 35
הצטרף: 15 ינואר 2018, 23:16
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 18 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי פשר פרשה » 24 ינואר 2018, 12:33

גדרי חצי שיעור

שאלה שנשלחה ע"י אחד מהת"ח חברי הפורום שליט"א:

אל יצא איש ממקומו ביום השביעי (שמות טז, כט).
הראשונים נחלקו בזה לשלוש שיטות. י"א דמכאן למדים לאיסור תחומין דאורייתא, וגדר "מקומו" של אדם הוא אלפיים אמה, י"א ד"מקומו" מן התורה הוא רק בג' פרסאות, ושיעור אלפיים אמה הוא רק מדרבנן, וי"א דמן התורה ליכא איסור תחומין כלל, ומאי דכתיב הכא לא לאיסור תחומין אתא אלא לאיסור הוצאה מרשות לרשות [כמבואר כ"ז במנחת חינוך באורך].

והנה, קיימא לן נמי דיש איסור דאורייתא לטלטל יותר מד"א ברה"ר. ובהגהות יעב"ץ (שבת קנג) הקשה היאך מותר מן התורה לטלטל אף אמה אחת, והלא עובר בזה באיסור חצי שיעור, ותירץ דלא חזי לאצטרופי כיון דבשעה שעוצר הוי נחה לחפץ, ותו אינו יכול להצטרף המשך הליכתו עם מה שכבר הלך מקודם, וביומא אמרינן דדוקא היכא דחזי לאצטרופי אסור.

ומעתה יש להעיר לגבי איסור תחומין כנ"ל, אליבא דכל הנהי שיטות ראשונים שזכרנו, דמשמע דמן התורה מותר לילך עכ"פ עד אלפיים אמה או יותר, ולכאורה כיון דקיימא לן כרבי יוחנן דחצי שיעור אסור מן התורה, א"כ באמה אחת היה לו ליאסר, והכא שפיר הוי חזי לאיצטרופי. וצ"ב בכ"ז.

ערכים:


כרם
משתמש ותיק
הודעות: 308
הצטרף: 13 ספטמבר 2017, 15:52
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 99 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי כרם » 24 ינואר 2018, 13:51

פשר פרשה כתב:
גדרי חצי שיעור
שאלה שנשלחה ע"י אחד מהת"ח חברי הפורום שליט"א:

אל יצא איש ממקומו ביום השביעי (שמות טז, כט).
הראשונים נחלקו בזה לשלוש שיטות. י"א דמכאן למדים לאיסור תחומין דאורייתא, וגדר "מקומו" של אדם הוא אלפיים אמה, י"א ד"מקומו" מן התורה הוא רק בג' פרסאות, ושיעור אלפיים אמה הוא רק מדרבנן, וי"א דמן התורה ליכא איסור תחומין כלל, ומאי דכתיב הכא לא לאיסור תחומין אתא אלא לאיסור הוצאה מרשות לרשות [כמבואר כ"ז במנחת חינוך באורך].

והנה, קיימא לן נמי דיש איסור דאורייתא לילך יותר מד"א ברה"ר. ובהגהות יעב"ץ (שבת קנג) הקשה היאך מותר מן התורה ללכת אף אמה אחת, והלא עובר בזה באיסור חצי שיעור, ותירץ דלא חזי לאצטרופי כיון דבשעה שעוצר תו אינו יכול להצטרף המשך הליכתו עם מה שכבר הלך מקודם, וביומא אמרינן דדוקא היכא דחזי לאצטרופי אסור.

ומעתה יש להעיר לגבי איסור תחומין כנ"ל, אליבא דכל הנהי שיטות ראשונים שזכרנו, דמשמע דמן התורה מותר לילך עכ"פ עד אלפיים אמה או יותר, ולכאורה כיון דקיימא לן כרבי יוחנן דחצי שיעור אסור מן התורה, א"כ באמה אחת היה לו ליאסר, והכא שפיר הוי חזי לאיצטרופי. וצ"ב בכ"ז.
לא הבנתי.
יש איסור דאורייתא לילך יותר מד"א ברה"ר?

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
פשר פרשה
מנהל תוכן
הודעות: 35
הצטרף: 15 ינואר 2018, 23:16
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 18 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי פשר פרשה » 24 ינואר 2018, 14:14

כרם כתב:לא הבנתי.
יש איסור דאורייתא לילך יותר מד"א ברה"ר?
בודאי שאין איסור. ערכתי ותיקנתי. תודה.


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 955
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 301 פעמים
קיבל תודה: 302 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי יצחק » 24 ינואר 2018, 14:17

לכאורה כל הענין של ח"ש לא שייך כאן דכיון שהוא מקומו הרי זה דומה למי שהולך בתוך רה"י וה"נ מי שהולך בתוך תחום העיר הוא לא יוצא כלל ממקומו ואפילו לא חצי שיעור. אלא שהיעב"ץ הקשה שפיר דשאני ד"א ברשות הרבים שאפילו אם הוא הולך רק אמה אחת יש כאן קביעות מקום חדשה (והראיה שכעת אחרי שעשה הנחה במקום החדש מודדים לו ד"א מהמקום החדש), ואמנם הקביעות מקום הזו היא במרחק פחות מד"א מהמקום הקודם אבל במהות המקום יש בו קצת ענין של מקום חדש ולא גרע מחצי שיעור, וע"ז תירץ דלא חזי להצטרופי, אבל בכל האופנים הנ"ל אין בהם אפילו ח"ש.


גבריאל פולארד
משתמש ותיק
הודעות: 351
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 603 פעמים
קיבל תודה: 195 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 24 ינואר 2018, 14:31

עי' דברי יחזקאל סי' י' (כמדומני, אולי י"ג)


אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1232
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 595 פעמים
קיבל תודה: 410 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי אוריאל » 24 ינואר 2018, 15:25

ידוע ששיטת החכם צבי דאיסור חצי שיעור לא נאמר אלא לגבי איסורי אכילה, כמו לאכול ביו"כ וכדו', ולא באיסורי שבת. ולפ"ז א"ש שתי הקושיות.


תלמיד ותיק
הודעות: 28
הצטרף: 05 דצמבר 2017, 20:26
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי תלמיד ותיק » 24 ינואר 2018, 15:55

לגבי מש"כ שחצי שיעור אינו אלא באיסור אכילה, עי' שבת עד. ורש"י ד"ה וכי מותר וביאור הלכה סי' שמ סעיף א ד"ה על, דמשמע דאסור להעביר חצי גרוגרת ד' אמות ברה"ר מה"ת מדין חצי שיעור, אך מ"מ אם העביר גרוגרת שלימה ב' אמות ברה"ר ליכא איסור כלל מה"ת, וכן יש איסור לבשל חצי גרוגרת מה"ת, ומ"מ אם יבשל גרוגרת שלימה פחות ממאכל בן דרוסאי לא הוי איסור מה"ת, והיינו טעמא דרק חצי שיעור אסור מן התורה אבל חצי מלאכה אין שם מלאכה עליה כלל, ואין בזה שום איסור מה"ת, עי' פמ"ג פתיחה להל' שבת, שפ"א שבת ב. עד., אבנ"ז או"ח סי' קפז, ותוצאות חיים סי' ח, ועי' שדי חמד כללים מערכת ח כלל ג ד ה באורך.


שומע כעונה
הודעות: 119
הצטרף: 01 ספטמבר 2017, 10:28
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 75 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי שומע כעונה » 24 ינואר 2018, 20:29

תלמיד ותיק כתב:לגבי מש"כ שחצי שיעור אינו אלא באיסור אכילה, עי' שבת עד. ורש"י ד"ה וכי מותר וביאור הלכה סי' שמ סעיף א ד"ה על, דמשמע דאסור להעביר חצי גרוגרת ד' אמות ברה"ר מה"ת מדין חצי שיעור, אך מ"מ אם העביר גרוגרת שלימה ב' אמות ברה"ר ליכא איסור כלל מה"ת, וכן יש איסור לבשל חצי גרוגרת מה"ת, ומ"מ אם יבשל גרוגרת שלימה פחות ממאכל בן דרוסאי לא הוי איסור מה"ת, והיינו טעמא דרק חצי שיעור אסור מן התורה אבל חצי מלאכה אין שם מלאכה עליה כלל, ואין בזה שום איסור מה"ת, עי' פמ"ג פתיחה להל' שבת, שפ"א שבת ב. עד., אבנ"ז או"ח סי' קפז, ותוצאות חיים סי' ח, ועי' שדי חמד כללים מערכת ח כלל ג ד ה באורך.
דפח"ח - ומתלמיד יותר מכולם...
להוסיף על דבריו, דאין לומר דהמהלך פחות מאלפיים אמה עושה חצי מלאכה, דאינו עושה לא חצי מלאכה ולא כלום, דאין שום איסור להלך פחות מכך רק שאם יעבור אלפיים אמה שוב אינו יכול לילך אפי' אמה אחת שבכל מהלך ולו הקטן ביותר עובר באיסור, ובמהלך פחות מאלפיים אמה אינו עובר אפי' על חצי מלאכה.


אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1232
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 595 פעמים
קיבל תודה: 410 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי אוריאל » 25 ינואר 2018, 16:09

שמעתי פעם שישנה שיטה שבכל איסור שהשיעור שלו מפורש בתורה, לא שייך בו חצי שיעור.
ויש לחקור אם "ממקומו" נחשב כשיעור המפורש בתורה [ושאני מאיסור אכילה בכזית למשל, שהוא הל"מ, וועיין מל"מ פ"ז מהל' חו"מ], ולפ"ז אתי שפיר.


אור זרוע
משתמש ותיק
הודעות: 700
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 215 פעמים
קיבל תודה: 280 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי אור זרוע » 25 ינואר 2018, 16:38

פשר פרשה כתב:ומעתה יש להעיר לגבי איסור תחומין כנ"ל, אליבא דכל הנהי שיטות ראשונים שזכרנו, דמשמע דמן התורה מותר לילך עכ"פ עד אלפיים אמה או יותר, ולכאורה כיון דקיימא לן כרבי יוחנן דחצי שיעור אסור מן התורה, א"כ באמה אחת היה לו ליאסר, והכא שפיר הוי חזי לאיצטרופי. וצ"ב בכ"ז.
כבר תירצו מקודם ואחזור בסגנון אחר: הגדר של איסור תחומין אינו שאסור ללכת בשבת שיעור של 2001 אמה, כפי שמשמע מלשון השאלה, אלא שאסור לצאת מחוץ לגבולות התחום. וממילא ברור שלהליכה בתוך התחום אין שום קשר והצטרפות עם איסור היציאה מחוץ לתחום.


אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1232
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 595 פעמים
קיבל תודה: 410 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי אוריאל » 25 ינואר 2018, 16:41

אור זרוע כתב:
פשר פרשה כתב:ומעתה יש להעיר לגבי איסור תחומין כנ"ל, אליבא דכל הנהי שיטות ראשונים שזכרנו, דמשמע דמן התורה מותר לילך עכ"פ עד אלפיים אמה או יותר, ולכאורה כיון דקיימא לן כרבי יוחנן דחצי שיעור אסור מן התורה, א"כ באמה אחת היה לו ליאסר, והכא שפיר הוי חזי לאיצטרופי. וצ"ב בכ"ז.
כבר תירצו מקודם ואחזור בסגנון אחר: הגדר של איסור תחומין אינו שאסור ללכת בשבת שיעור של 2001 אמה, כפי שמשמע מלשון השאלה, אלא שאסור לצאת מחוץ לגבולות התחום. וממילא ברור שלהליכה בתוך התחום אין שום קשר והצטרפות עם איסור היציאה מחוץ לתחום.
התירוץ אינו מובן. הרי גם טלטול של ד"א ברה"ר אינו "שיעור", אלא היינו כי תוך ד"א זהו מקומו של אדם, ואין הבדל בין ההיתר של טלטול בתוך ד"א לבין הליכה של יותר מאלפיים אמה, ולכן עד כמה שהיעב"ץ הקשה על טלטול ד"א, צריך להבין גם את הענין של תחומין.
ואמנם לולי דברי היעב"ץ היה ניתן לתרץ כמו שכתבתם, וזהו תירוץ מרווח, מכל מקום הקושיא לכאורה [כך אני הבנתי בכל אופן] היתה על שיטת היעב"ץ.


אור זרוע
משתמש ותיק
הודעות: 700
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 215 פעמים
קיבל תודה: 280 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי אור זרוע » 26 ינואר 2018, 13:36

להלן מתוך אנציקלופדיה תלמודית ערך חצי שיעור (ההערות הועתקו חלקית).
מותר להעביר דבר ברשות הרבים פחות מארבע אמות, ואינו אסור מדין חצי שיעור, אם לפי ששיעורו מפורש כתורה, שכן למדים שיעור ארבע אמות מן הכתוב: שבו איש תחתיו, ואין חצי של שיעור המפורש בתורה אסור מן התורה, ואף חכמים לא אסרוהו (שו"ת חוות יאיר סי' טו), או לפי שהעברת חפץ פחות מארבע אמות חצי מלאכה היא ולא חצי שיעור (פמ"ג או"ח בסוף הפתיחה להל' שבת; בית מאיר שם. ועי' פמ"ג שם טעם נוסף לפי שהוא הל"מ). ויש שכתבו הטעם לדעת הסוברים ששיעור ארבע אמות האמור במעביר ברשות הרבים הוא שיעור רשות, והמעביר ארבע אמות כמוציא מרשות לרשות, בתוך ארבע אמות הרי זה כמעביר בביתו מזוית לזוית, שאין בה התחלת איסור כל עיקר (שו"ת ברית יעקב או"ח סי' ב; שו"ת בית יצחק או"ח סי' י, וכעי"ז כ' בבנין עולם או"ח סי' יט ס"ק כא. ועי' ריטב"א (רייכמן) שבת עד א שכ' שמעביר פחות פחות מד"א אינו אסור מה"ת, דבהא ליכא שום עקירת חפץ ממקומו, ועי' בהג' המו"ל שם ציון 378. וע"ע מוציא שי"א שבד"א ברה"ר כל הד"א הם חלקי האיסור. ועי' בבית מאיר או"ח סי' שמז ובגבורת ארי יומא עד א ובית יצחק שם טעם נוסף להתיר, שכיון שעקר ע"מ להעביר פחות מד"א, אינו חזל"א, וע"ע הנ"ל).

באיסור תחומין, להסוברים שאסור מן התורה לצאת חוץ לאלפיים אמה או חוץ לשלשה פרסאות, אין איסור לצאת ממקומו בתוך התחום משום חצי שיעור, אם לפי ששיעורו מפורש בתורה (שו"ת חוות יאיר שם, ועי' חת"ס שבת עד א.), או לפי שכל תוך התחום הוא כביתו ורשותו, והאיסור מתחיל כשיוצא מחוץ לרשותו (ברית יעקב שם), או לפי שאיסור חצי שיעור הוא משום שמא יטעה וישלים את השיעור, ואם יצא חוץ לתחום בטעות אין בו איסור מן התורה שאין זו מלאכת מחשבת (ספר יהושע פסקים וכתבים סי' לא, ומ' שם שהוא טעם לכל מלאכות שבת).


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 955
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 301 פעמים
קיבל תודה: 302 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי יצחק » 26 ינואר 2018, 13:55

אוריאל כתב:
אור זרוע כתב:
פשר פרשה כתב:ומעתה יש להעיר לגבי איסור תחומין כנ"ל, אליבא דכל הנהי שיטות ראשונים שזכרנו, דמשמע דמן התורה מותר לילך עכ"פ עד אלפיים אמה או יותר, ולכאורה כיון דקיימא לן כרבי יוחנן דחצי שיעור אסור מן התורה, א"כ באמה אחת היה לו ליאסר, והכא שפיר הוי חזי לאיצטרופי. וצ"ב בכ"ז.
כבר תירצו מקודם ואחזור בסגנון אחר: הגדר של איסור תחומין אינו שאסור ללכת בשבת שיעור של 2001 אמה, כפי שמשמע מלשון השאלה, אלא שאסור לצאת מחוץ לגבולות התחום. וממילא ברור שלהליכה בתוך התחום אין שום קשר והצטרפות עם איסור היציאה מחוץ לתחום.
התירוץ אינו מובן. הרי גם טלטול של ד"א ברה"ר אינו "שיעור", אלא היינו כי תוך ד"א זהו מקומו של אדם, ואין הבדל בין ההיתר של טלטול בתוך ד"א לבין הליכה של יותר מאלפיים אמה, ולכן עד כמה שהיעב"ץ הקשה על טלטול ד"א, צריך להבין גם את הענין של תחומין.
לעיל התייחסתי לנקודה הזו וכתבתי שהיעב"ץ הקשה שפיר משום שאמנם ד"א הוא "מקומו" של אדם אבל כאשר הוא נח במרחק של אמה אחת הרי הוא קובע ד"א חדשים שמתוכם ג' אמות הם היו מקומו הישן ואמה אחת היא מקומו החדש, נמצא שהד"א החדשים שלו הם מקום "חדש - ישן", וזה דומה לחצי שיעור [אולי זה "חצי שיעור באיכות" (יותר מדויק לומר "חצי איסור" או איסור קלוש) שזה יותר חמור מחצי שיעור בכמות].
עצם ההנחה שד"א הוא לא שיעור אלא גדר מקום בעלמא ממש כמו יציאה מרה"י, זה בכלל לא ברור והרבה האריכו בזה בראיות שונות.

סמל אישי של משתמש

זענדל
הודעות: 60
הצטרף: 19 ינואר 2018, 11:44
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 26 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי זענדל » 28 ינואר 2018, 10:19

גבריאל פולארד כתב:עי' דברי יחזקאל סי' י' (כמדומני, אולי י"ג)
ציון ברור:
"דברי יחזקאל" להג"ר יחזקאל ברשטין סימן ז' ענף א בהג"ה (מצו"ב צילום):
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש

זענדל
הודעות: 60
הצטרף: 19 ינואר 2018, 11:44
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 26 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי זענדל » 28 ינואר 2018, 10:32

קושיא זו הקשה [כאמור בשו"ת חות יאיר סימן טו, וב]בשו"ת שאילת שלום (מהדו"ת סימן א) בשם ספר יהושע להגאון מהרי"ה באב"ד ממטארנפאל (פסקים וכתבי אות ל"א)
ובחידושי חת"ס שבת עד ע"א,
וכן בשו"ת בית שערים (או"ח סימן קל"ט) ומתרץ כמה תירוצים,
וכן בספר חיי אשר - מילר (סימן קפב),
ובשו"ת חכם צבי (ליקוטים סימן קלד) ובמהר"ץ חיות שבת עד העירו על החו"י, יעו"ש.


אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1232
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 595 פעמים
קיבל תודה: 410 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי אוריאל » 29 ינואר 2018, 18:16

לא אמנע מלהזכיר כאן דבר פלא ממש, והוא שהחכם צבי כידוע חידש של"א חצ"ש אלא באיסורי אכילה, וכל האחרונים תמהו עליו והוכיחו לא כן מרש"י שבת עד. שמבואר שם שגם באופה שייך איסור חצי שיעור.
אמנם, בהסכמתו של הגאון האדר"ת זצ"ל לס' פסקי הגר"א, כתב שלפי דעתו, אדרבה "מאריכות לשונו של רש"י שם נראה להיפך, שהוא כדברי החכם צבי", והוא דבר פלא ממש.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח