פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

מיזם הערות והארות לעידוד עיון והעמקה בפרשת השבוע
בין המשתתפים יוגרל מידי שבוע "כרטיספר" סמלי
כללי הפורום
 • מידי שבוע בשבוע, תעלינה בפורום מספר שאלות על פרשת השבוע, בין משתתפי התוכנית יוגרל "כרטיס ספר" לרכישת ספרים, ע"ס 50 ש"ח.
 • כל תשובה ראויה תזכה את שולחה בכרטיס הגרלה, כאשר כל תשובה נוספת שתכתב תהווה זכות נוספת בהגרלה.
 • גם תגובות שאינם תשובות ישירות לשאלה, אך הם מלבנים ומוסיפים טעם בתשובות הנכתבות, יזכו את שולחם בזכות להגרלה.
 • התשובות והתגובות שיכנסו להגרלה הם רק התגובות שיכתבו עד יום שני [שלאחר אותה פרשה] בשעה עשר בערב
 • הנהלת הפורום לבדה תהיה רשאית לקבוע מהי תשובה/תגובה ראויה, המזכה את שולחה בכרטיס הגרלה.
 • ההשתתפות בהגרלה הינה על דעת הנהלת הפורום, ומשתתפי התוכנית בעצם השתתפותם מסכימים לכל תנאיה, ומודעים לכך שהתוכנית היא בגדר השתדלות ההנהלה בלבד, באופן שלא יוכלו לבוא בטענות שונות על ההגרלה על כל חלקיה ופרטיה.
 • אם ברשותכם שאילה ראויה, נשמח שתשתפו אותה עם פשר פרשה, שידאג להעלותה לפורום
לפרטים נוספים ודיון על המיזם היכנסו לכאן

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
פשר פרשה
מנהל תוכן
הודעות: 35
הצטרף: 15 ינואר 2018, 23:16
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 18 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי פשר פרשה » 28 ינואר 2018, 17:23

כהונת משה רבינו
שאלה שנשלחה ע"י אחד מהת"ח חברי הפורום שליט"א:

ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שלוחיה (שמות יח, ב).

במכילתא (כאן) מובאת שיטת רבי יהושע, שמשה רבינו גירשה בגט, ושב וקדשה בבוא יתרו אתה למדבר. ורש"י כאן מביא את הטעם שגירשה, כיעו"ש [ועיין בעל הטורים כאן].

וצריך ביאור, הרי משה רבינו שימש בכהונה משך ארבעים שנה כמו שאמרו בשמו"ר לז, א, וכ"ה בזבחים דף ק"ב לחד מ"ד, וא"כ היאך הותר לו למשה להחזיר את צפורה, והלא אסור לו לכהן להחזיר את גרושתו, וצ"ע.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 696 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי סבא » 28 ינואר 2018, 17:55

אגב, הערוך השולחן באהע"ז סימן קמ"ה סעיף א' מביא שאלה מה הראיה שמדרש מתוך אהבה חל הגט, ומוכיח מכך שמשה גירש את ציפורה כמבואר באונקלוס.


תלמיד ותיק
הודעות: 28
הצטרף: 05 דצמבר 2017, 20:26
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי תלמיד ותיק » 28 ינואר 2018, 18:07

הרחיד"א ז"ל דן בכמה מקומות על עמרם שהחזיר גרושתו. עי' פני דוד פר' תצוה ופר' ואתחנן, כסא דוד דרוש ב' לשבת זכור. ועי' ראש דוד בפרשתן - ושם בתוך הדברים מדבר על השאלה הנ"ל, ומיישב שמכיון שהיא התגיירה ליתא לדין שמחזיר גרושתו, עי"ש.

וראה של"ה הק' עשרה מאמרות מאמר ששי (אות קפו) 'ולכאורה יתבהל האדם, כי מי הוא זה ואיזה הוא הנשלם בכל התרי"ג, כי יש ויש הרבה מצות שהם בחק הנמנע אצלו לקים, ואפלו משה רבנו ע"ה לא קימם, כגון מצות הנוהגים בכהנים וכל תורת כהנים, מי שאינו כהן, ומצות יבום או חליצה לא נזדמן לידו, גם דיני מחזיר גרושתו והוצאת שם רע, וכיוצא בהן הרבה'. הרי מבואר שלא היה למרע"ה דין כהן לגבי דין הנ"ל.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 696 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי סבא » 28 ינואר 2018, 18:18

מי יכול להוציא מספר נפלא זה את תמצית תשובתו של הרב בירנצוייג, ויבורך מן השמים?
אוצרות מגדים בירנצוייג.PDF
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 1026
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 394 פעמים
קיבל תודה: 392 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי יעבץ » 28 ינואר 2018, 19:14

קדושת משה הייתה גדולה מקדושת הכהונה, שכהן מותר לו להיות נשוי (והכה"ג מחויב בכך) אלא שיש הגבלות עם מי, ומשה פרש מן האשה לגמרי, ונלמד מ"ואתה פה עמוד עמדי" (שבת פז.).
ולא קשיא מידי מזה שנשא את ציפורה שהרי היה עוד לפני מ"ת וכמובן לפני הקמת המשכן.


עברי
הודעות: 160
הצטרף: 28 דצמבר 2017, 00:17
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי עברי » 28 ינואר 2018, 20:02

הקדמה פשוטה, מסברא אין אצלי ספק שהכהונה שהיה לאהרן אינה אותו דין כהונה של משה, שהרי אין בני משה כהנים אלא אהרן ובניו נתייחדו לכהונה, ובהכרח שהכהונה של משה עניינה שיש לו מעלה גבוהה שמביאה אצלו את אותה תוצאה שיש בכהונת אהרן אבל אינה כהונה, כ"ז מסברא.
ואכן בגמ' מבואר שגבי נגעים אין משה רואה את הנגעים משום שכתיב בני אהרן.
והגע עצמך, וכי נגעים אינם תלויים בכהונה אלא בדין אחר הנקרא "בני אהרן" (ונאמר לפי"ז ששתי מעלות יש באהרן ובניו) אלא ודאי גם נגעים מחמת דין הכהונה אלא ששם אין כהונת משה הבאה מחמת מעלתו האישית עונה על דין הכהונה הנצרך בנגעים, שבנגעים בעינן דין הכהונה העובר בירושה דווקא.
ולעניין הק', מסתבר שהאיסור לישא גרושה מתייחס למעלת זרע אהרן אבל למשה אין פגם לישא גרושה.
ומלבד זה בדקתי במקראות ואכן הציווי באיסור דגרושה נאמר בלשון ל"בני אהרן".


אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1234
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 595 פעמים
קיבל תודה: 412 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי אוריאל » 28 ינואר 2018, 20:03

יעבץ כתב:ולא קשיא מידי מזה שנשא את ציפורה שהרי היה עוד לפני מ"ת וכמובן לפני הקמת המשכן.
יש להניח שמשה רבינו קיים את התורה עוד קודם שנתנה, כמו אבותינו. וכ"ה בפרשת דרכים תחילת הדרוש הראשון (ע"ב) שכתב ש"מסתמא מסר אותה [את התורה] אברהם לבניו אחריו", יעו"ש.


יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 1026
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 394 פעמים
קיבל תודה: 392 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי יעבץ » 28 ינואר 2018, 20:22

אוריאל כתב:
יעבץ כתב:ולא קשיא מידי מזה שנשא את ציפורה שהרי היה עוד לפני מ"ת וכמובן לפני הקמת המשכן.
יש להניח שמשה רבינו קיים את התורה עוד קודם שנתנה, כמו אבותינו. וכ"ה בפרשת דרכים תחילת הדרוש הראשון (ע"ב) שכתב ש"מסתמא מסר אותה [את התורה] אברהם לבניו אחריו", יעו"ש.
???
גם לאהרן היה קדושת כהונה לפני שנתכהן?
אין שום קשר לקיום התורה, התורה מחייבת כהן שלא ישא גרושה, לא מי שעתיד להיות כהן.
ובוודאי שלא פירש מן האשה לפני שדבר עמו הקב"ה.


יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 1026
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 394 פעמים
קיבל תודה: 392 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי יעבץ » 28 ינואר 2018, 20:32

עברי כתב:הקדמה פשוטה, מסברא אין אצלי ספק שהכהונה שהיה לאהרן אינה אותו דין כהונה של משה, שהרי אין בני משה כהנים אלא אהרן ובניו נתייחדו לכהונה, ובהכרח שהכהונה של משה עניינה שיש לו מעלה גבוהה שמביאה אצלו את אותה תוצאה שיש בכהונת אהרן אבל אינה כהונה, כ"ז מסברא.
ואכן בגמ' מבואר שגבי נגעים אין משה רואה את הנגעים משום שכתיב בני אהרן.
והגע עצמך, וכי נגעים אינם תלויים בכהונה אלא בדין אחר הנקרא "בני אהרן" (ונאמר לפי"ז ששתי מעלות יש באהרן ובניו) אלא ודאי גם נגעים מחמת דין הכהונה אלא ששם אין כהונת משה הבאה מחמת מעלתו האישית עונה על דין הכהונה הנצרך בנגעים, שבנגעים בעינן דין הכהונה העובר בירושה דווקא.
ולעניין הק', מסתבר שהאיסור לישא גרושה מתייחס למעלת זרע אהרן אבל למשה אין פגם לישא גרושה.
ומלבד זה בדקתי במקראות ואכן הציווי באיסור דגרושה נאמר בלשון ל"בני אהרן".
במישור המופשט אתה צודק, שהאיסור נאמר לבני אהרן בלבד, ואולי גם אפשר להמציא טעמים למה כהן שאינו מבני אהרן יהיה מותר בגרושה, בין אם מבחינה פורמלית שאינו 'בן אהרן' ובין מבחינה מהותית כלשהיא.
אבל במישור המעשי המציאותי שמדברים על משה כדמות אמיתית אי אפשר לכתוב עליו שהיה מותר בגרושה, כשפסוקים מפורשים כפי שנלמדו ע"י חז"ל מורים שהיה אסור באשה לחלוטין.
לכן הסברתי לעיל שקושיא מעיקרא ליתא וכו'.


עברי
הודעות: 160
הצטרף: 28 דצמבר 2017, 00:17
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי עברי » 28 ינואר 2018, 20:45

יעבץ כתב:
עברי כתב:הקדמה פשוטה, מסברא אין אצלי ספק שהכהונה שהיה לאהרן אינה אותו דין כהונה של משה, שהרי אין בני משה כהנים אלא אהרן ובניו נתייחדו לכהונה, ובהכרח שהכהונה של משה עניינה שיש לו מעלה גבוהה שמביאה אצלו את אותה תוצאה שיש בכהונת אהרן אבל אינה כהונה, כ"ז מסברא.
ואכן בגמ' מבואר שגבי נגעים אין משה רואה את הנגעים משום שכתיב בני אהרן.
והגע עצמך, וכי נגעים אינם תלויים בכהונה אלא בדין אחר הנקרא "בני אהרן" (ונאמר לפי"ז ששתי מעלות יש באהרן ובניו) אלא ודאי גם נגעים מחמת דין הכהונה אלא ששם אין כהונת משה הבאה מחמת מעלתו האישית עונה על דין הכהונה הנצרך בנגעים, שבנגעים בעינן דין הכהונה העובר בירושה דווקא.
ולעניין הק', מסתבר שהאיסור לישא גרושה מתייחס למעלת זרע אהרן אבל למשה אין פגם לישא גרושה.
ומלבד זה בדקתי במקראות ואכן הציווי באיסור דגרושה נאמר בלשון ל"בני אהרן".
במישור המופשט אתה צודק, שהאיסור נאמר לבני אהרן בלבד, ואולי גם אפשר להמציא טעמים למה כהן שאינו מבני אהרן יהיה מותר בגרושה, בין אם מבחינה פורמלית שאינו 'בן אהרן' ובין מבחינה מהותית כלשהיא.
אבל במישור המעשי המציאותי שמדברים על משה כדמות אמיתית אי אפשר לכתוב עליו שהיה מותר בגרושה, כשפסוקים מפורשים כפי שנלמדו ע"י חז"ל מורים שהיה אסור באשה לחלוטין.
לכן הסברתי לעיל שקושיא מעיקרא ליתא וכו'.
אתה צודק שמזמן מעמד הר סיני משה הבין מדעתו שאסור לו אישה וחייב לגרשה וה' הסכים עמו כמבואר גמ' שבת.
כמו"כ, אפשר שאתה צודק שבפשוטו טרם מעמד הר סיני לא היה כהן (אם כי יש לפקפק בזה, שאין איזה מינוי מיוחד למשה להיות כהן אלא במידתו כך הוא).
אלא שטענתך שאין לשאלה על מה לחול לכא' אין זה נכון, שהרי מרים ואהרן שהוכיחו את משה על שילוחי ציפורה (ואמרו זאת למשה שיחזיר את ציפורה כמבואר בראשונים) היה זה אחר שאלדד ומידד מתנבאים במחנה והיה זה אחר מתן תורה.


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 955
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 301 פעמים
קיבל תודה: 302 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי יצחק » 28 ינואר 2018, 20:53

פשר פרשה כתב:
כהונת משה רבינו
שאלה שנשלחה ע"י אחד מהת"ח חברי הפורום שליט"א:

ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שלוחיה (שמות יח, ב).

במכילתא (כאן) מובאת שיטת רבי יהושע, שמשה רבינו גירשה בגט, ושב וקדשה בבוא יתרו אתה למדבר. ורש"י כאן מביא את הטעם שגירשה, כיעו"ש [ועיין בעל הטורים כאן].

וצריך ביאור, הרי משה רבינו שימש בכהונה משך ארבעים שנה כמו שאמרו בשמו"ר לז, א, וכ"ה בזבחים דף ק"ב לחד מ"ד, וא"כ היאך הותר לו למשה להחזיר את צפורה, והלא אסור לו לכהן להחזיר את גרושתו, וצ"ע.
במשנה ביבמות דף סב. אירס את האלמנה ואח"כ נתמנה להיות כהן גדול יכנוס, כיון שלקחה בהיתר, (וכ"ש שאם נשאה בהיתר שאי"צ לגרשה ובתוס' דף כ: מבואר שאפילו לא צריך פסוק על זה) א"כ י"ל שמשה רבינו החזירה קודם שנעשה כהן וכיון שכבר לקחה בהיתר שוב אי"צ לגרשה.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 696 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי סבא » 28 ינואר 2018, 22:14

בספר טעמא דקרא להגר"ח קנייבקי כתב שלמשה רבינו לא היו החיובים של כהן רק המעלות של כהן, ולק"מ.
טעמא דקרא.PDF
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 696 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי סבא » 28 ינואר 2018, 22:17

יעבץ כתב:ולא קשיא מידי מזה שנשא את ציפורה שהרי היה עוד לפני מ"ת וכמובן לפני הקמת המשכן.
אבל מה תעשה למ"ד [זבחים קט"ז] יתרו לאחר מתן תורה היה?


יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 1026
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 394 פעמים
קיבל תודה: 392 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי יעבץ » 28 ינואר 2018, 22:52

סבא כתב:
יעבץ כתב:ולא קשיא מידי מזה שנשא את ציפורה שהרי היה עוד לפני מ"ת וכמובן לפני הקמת המשכן.
אבל מה תעשה למ"ד [זבחים קט"ז] יתרו לאחר מתן תורה היה?
עיקר מה שבאתי לומר הוא שאין להקשות מזה שמשה היה כהן, כשיש גמרא מפורשת שבכלל פירש מאשה.
ואכן עכשיו יש לך קושיא חדשה ל'פשר פרשה'... איך אפשר לומר לפי רבי יהושע שמשה החזיר את ציפורה, למ"ד שבא לאחר שפירש מן האישה?!
ויש לומר, דרבי יהושע אכן אזיל לשיטתו שבא קודם מתן תורה, שהרי בשאלה מה שמועה שמע ובא אמר ר"י ששמע על מלחמת עמלק, ולא מתן תורה. היינו שבא מיד אחרי מלחמת עמלק. והכל מיושב כפתור ופרח.


עברי
הודעות: 160
הצטרף: 28 דצמבר 2017, 00:17
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי עברי » 29 ינואר 2018, 01:28

סבא כתב:בספר טעמא דקרא להגר"ח קנייבקי כתב שלמשה רבינו לא היו החיובים של כהן רק המעלות של כהן, ולק"מ.
טעמא דקרא.PDF
במושכל ראשון דברי מרן צ"ע, מהו שיש רק את המעלות בלא החיובים?
(ובדוחק הטעם לפי מה שכ' לעיל.)


יהודה בן יעקב
הודעות: 6
הצטרף: 22 אוגוסט 2016, 00:54
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי יהודה בן יעקב » 01 פברואר 2018, 20:59

כן הקשה במושב זקנים מבעלי התוספות בפרשתינו.
ואכן בטעמא דקרא למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א מהדורה חדשה בפרשתינו תירץ שלא נתכהן אלא משבעת ימי המילואים, וחזר ונשאה קודם לכן. וכמש"כ יעבץ.


תלמיד ותיק
הודעות: 28
הצטרף: 05 דצמבר 2017, 20:26
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי תלמיד ותיק » 01 פברואר 2018, 21:56

אגב, בפענח רזא כותב שאכן בגלל שגירשה [לא מזכיר שמשה היה כהן, אלא שגירשה והחזירה] וכן לא החזירה לגמרי, ופרש ממנה, עי"ש [וצ"ל דס"ל כדעה בחז"ל שמהדיבור בסנה פרש מרע"ה ממנה].
ועל תירוץ המשב זקנים, עי"ש, יש שהעירו דעדיין יש ריח הגט, ויש לדון.

ומצו"ב בזה צילום מספר 'בגדי אהרן' חיברו אחד מגדולי הקדמונים הגאון הגדול מוהר"ר אהרן דרשן תאומים זצוק"ל אב"ד ור"מ דק"ק וורמייזא והמדינות ובסוף ימיו בק"ק קראקא והגלילות יצ"ו. יצא לאור לראשונה שנת תע"א.
בגדי אהרן.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 955
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 301 פעמים
קיבל תודה: 302 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי יצחק » 02 פברואר 2018, 10:33

כעת התחדש לי תירוץ נפלא, ע' בבעל הטורים על הפסוק "אשת משה אחר שילוחיה" כתב בזה"ל: פירוש היא כאשתו שאין נושאין גרושתו. עכ"ל. ור"ל דמשה רבינו היה מלך, וכיון שאין נושאין גרושתו של מלך א"כ מעולם לא גירשה שהרי למעשה אינה יכולה להנשא לשום אדם בעולם ועל כרחה היא מיוחדת לו למלך, א"כ מעולם לא היתה גרושה ולכן היתה מותרת למשה.
בעל הטורים כתב את זה משום שהלשון של הפסוק קשה אשת משה אחר שילוחיה, והרשב"ם תיקן את הלשון שהמובן הוא שצריך להוסיף וא"ו, וכמובן שזה קצת דחוק בלשון, ובעל הטורים נתלה בדקדוק הזה.
כמובן שיש לפלפל בדברים אני נצמדתי לדברי בעל הטורים.


תלמיד ותיק
הודעות: 28
הצטרף: 05 דצמבר 2017, 20:26
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי תלמיד ותיק » 02 פברואר 2018, 11:05

הבעל הטורים מתכוון לומר שהיא עדיין נקראת 'אשת' משה, גם אחר שילוחיה, אחר שגירשה, ולכאורה יפלא, שהרי כבר לא אשתו היא. אלא מפרש שמכיון שאין לאחר רשות בה, כי אין נושאין גרושתו של מלך, לכן גם אחר שמרע"ה גירשה, היא נקראת אשתו [ועי' ברכת הנצי"ב על המכילתא כאן], וכמבואר כן בקיצור בחזקוני, ולשון הבעל הטורים המתוקן והשלם הוא: 'פי' היא כאשתו אע"פ ששילחה שאין נושאין גרושתו כי מלך הוא'.

[והבעל הטורים לא מפרש כלל שמרע"ה החזירה].


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 955
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 301 פעמים
קיבל תודה: 302 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי יצחק » 02 פברואר 2018, 11:13

יצחק כתב:כעת התחדש לי תירוץ נפלא, ע' בבעל הטורים על הפסוק "אשת משה אחר שילוחיה" כתב בזה"ל: פירוש היא כאשתו שאין נושאין גרושתו. עכ"ל. ור"ל דמשה רבינו היה מלך, וכיון שאין נושאין גרושתו של מלך א"כ מעולם לא גירשה שהרי למעשה אינה יכולה להנשא לשום אדם בעולם ועל כרחה היא מיוחדת לו למלך, א"כ מעולם לא היתה גרושה ולכן היתה מותרת למשה.
בעל הטורים כתב את זה משום שהלשון של הפסוק קשה אשת משה אחר שילוחיה, והרשב"ם תיקן את הלשון שהמובן הוא שצריך להוסיף וא"ו, וכמובן שזה קצת דחוק בלשון, ובעל הטורים נתלה בדקדוק הזה.
כמובן שיש לפלפל בדברים אני נצמדתי לדברי בעל הטורים.
תיקנו אותי (אינני יודע איך יתכן, אבל בתוך הפורום היתה הודעה שפתאום נעלמה, לא זוכר מי השאיר אותה, "ניקו" הטוב יבורך) שכוונת בעה"ט רק לזה שהיא כמו אלמנתו של מלך שנקרא שמו עליה ולא שעדין היא אשתו, אמת.
אבל מ"מ אפשר לומר את הרעיון הזה שגרושה אצל בן נח שאינה יכולה להנשא לאחרים עדין היא אשתו במקצת, אפשר לפתח את הרעיון הזה עוד אבל אני ממהר כעת.


בני ברקי
הודעות: 167
הצטרף: 15 אוגוסט 2016, 18:20
נתן תודה: 85 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

שליחה על ידי בני ברקי » 04 פברואר 2018, 17:51

פשר פרשה כתב:
כהונת משה רבינו
שאלה שנשלחה ע"י אחד מהת"ח חברי הפורום שליט"א:
ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שלוחיה (שמות יח, ב).
במכילתא (כאן) מובאת שיטת רבי יהושע, שמשה רבינו גירשה בגט, ושב וקדשה בבוא יתרו אתה למדבר. ורש"י כאן מביא את הטעם שגירשה, כיעו"ש [ועיין בעל הטורים כאן].
וצריך ביאור, הרי משה רבינו שימש בכהונה משך ארבעים שנה כמו שאמרו בשמו"ר לז, א, וכ"ה בזבחים דף ק"ב לחד מ"ד, וא"כ היאך הותר לו למשה להחזיר את צפורה, והלא אסור לו לכהן להחזיר את גרושתו, וצ"ע.
כמה תירוצים יפים לדבר:
א. במושב זקנים (שמות יח, ב) תירץ, שגירשה על תנאי, דהיינו שאם תחזור יתברר הדבר שלא גירשה.
ב. הזית רענן [לבעל המגן אברהם] (דף כ' טור א') כתב לתרץ שרבי יהושע לשיטתו שמשה לא גייר את ציפורה ולכן אף שפטרה בגט מותר להחזירה, כיון שעכשיו שנתגיירה היא כקטן שנולד. [וכתב (שם) מרגניתא טבא, שמשה גירש את צפורה, משום שרצה לקדש עוד אשה במצרים כדי שלא לעמוד בלא אשה כדאיתא ביבמות (לז:) על רב, וכיון שהיה כהן גדול וכה"ג אסור בב' נשים ע"כ הוצרך לגרשה, ראה ברמב"ם (פי"ג מאיסו"ב הי"ז. פ"ה מהל' כלי מקדש ה"י) דכתב דכה"ג אסור בב' נשים וראה בהשגות הראב"ד (באיסו"ב שם) שהשיג עליו וראה שפת אמת (יומא יג.) על הסוגיא דהתקינו לכהן גדול אשה אחרת].
ג. המרכבת המשנה תירץ שרבי יהושע הולך לשיטתו שס"ל שיתרו בא קודם מתן תורה ואז משה עדיין לא היה כהן ואחרי מתן תורה הרי פירש מאשתו.
ד. עוד כתב המרכבת המשנה לתרץ שכיון שהגירושין היו קודם מתן תורה לא נאסרה משום גרושה.
ה. החתם סופר תירץ לפי המבואר בחז"ל שיתרו התנה עם משה בקידושי ציפורה שיהיה בן הראשון לע"ז, ומחמת אונס פיקו"נ הסכים לו משה בתחילה, ואח"כ הפרישו מע"ז ובטלו הקידושין למפרע ולא היתה גרושה.
ו. עוד י"ל למאן דאמר יתרו קודם מתן תורה בא, לפי שיטת הרמב"ן שהאבות לא קיימו התורה בחו"ל וכן עמרם ומשה לא קיימו התורה בחו"ל קודם מתן תורה ולפי"ז היה מותר לו לישא גרושתו.
ז. עוד י"ל שלא קיים משה רבינו את כל התורה קודם שניתנה, דרק אצל האבות הקדושים מצינו בחז"ל שקיימו כל התורה לפני נתינתה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים