מי רוצה ללמוד נ"ך?

כללי הפורום
  • פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לפתוח את הנושא בפורום של החומש/הפרשה, ולציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק עליו נסוב הדיון. במידה ומדובר בנושא כללי יש לפתחו כאן.
  • אשמח לעזרה בקטלוג נושאים ישנים לפי חומש/פרשה. הקִטלוג יתבצע בצורה פשוטה: דווחו על ההודעה הראשונה בנושא > בחרו ב"האשכול שייך לקטגוריה אחרת, נא ציין בשדה המידע את הקטגוריה הנכונה" > הזינו בשדה המידע את שם החומש/הפרשה, ואני כבר אדאג להעביר את הנושא לחומש/פרשה המבוקש/ת.
  • יש אפשרות כללית בפורום "לקפל" מדורים לקטגוריה אחת (ע"י לחיצה על המינוס בצד השמאלי בראש כל קטגוריה), בכדי לאפשר גלילה מהירה במידת הצורך. הקיפול/הפתיחה יישארו כך גם בכניסות הבאות לפורום עד ללחיצה הבאה.

פותח הנושא
א. ל. חנן
משתמש ותיק
הודעות: 255
הצטרף: 02 אפריל 2020, 01:16
נתן תודה: 58 פעמים
קיבל תודה: 80 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מי רוצה ללמוד נ"ך?

שליחה על ידי א. ל. חנן » 03 מאי 2020, 22:19

לאור הדיון הפורה בנושא.
ולאור כך שיש כיום קצת יותר זמן שאינו מנוצל כל צרכו, וקצת קשה ללמוד עיון.
אולי ננצל את הזמן להעמיק בנ"ך. ולהעמיק כמו שצריך עם סדר. מספר יהושע והלאה.
אינני יודע אם אוכל כל יום ממש להשאיר הערות אך בל"נ אשתדל. מי רוצה להצטרף למיזם, ולפרסם כאן מהערותיו באשכולות שיפתחו לפי סדר.
[אולי מנהלי הפורום יוכלו לפתוח פורום לנביאים לפי הסדר כמו שיש לחמשה חומשי התורה].
 


חיפאי
הודעות: 16
הצטרף: 11 אפריל 2020, 22:55
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מי רוצה ללמוד נ"ך?

שליחה על ידי חיפאי » 05 מאי 2020, 22:34

יש לך כבר למעלה מחמישים צופים
אולי תתחיל בהעלאת רעיונות באיזה סדר וכמה הספק ליום
ונראה מה יהיו וכו


אחד הבנים
משתמש ותיק
הודעות: 396
הצטרף: 20 אפריל 2020, 03:08
נתן תודה: 73 פעמים
קיבל תודה: 133 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי רוצה ללמוד נ"ך?

שליחה על ידי אחד הבנים » 05 מאי 2020, 22:46

אף אני מצטרף לדברי @חיפאי
א. ל. חנן כתב:
03 מאי 2020, 22:19
לאור הדיון הפורה בנושא.
ולאור כך שיש כיום קצת יותר זמן שאינו מנוצל כל צרכו, וקצת קשה ללמוד עיון.
אולי ננצל את הזמן להעמיק בנ"ך. ולהעמיק כמו שצריך עם סדר. מספר יהושע והלאה.
אינני יודע אם אוכל כל יום ממש להשאיר הערות אך בל"נ אשתדל. מי רוצה להצטרף למיזם, ולפרסם כאן מהערותיו באשכולות שיפתחו לפי סדר.
[אולי מנהלי הפורום יוכלו לפתוח פורום לנביאים לפי הסדר כמו שיש לחמשה חומשי התורה].
התחל ויהא גם שכר עשייה בידך.


אחד מן הגולה
משתמש ותיק
הודעות: 481
הצטרף: 07 אפריל 2020, 03:22
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 119 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי רוצה ללמוד נ"ך?

שליחה על ידי אחד מן הגולה » 06 מאי 2020, 20:57

א. ל. חנן כתב:
03 מאי 2020, 22:19
לאור הדיון הפורה בנושא.
ולאור כך שיש כיום קצת יותר זמן שאינו מנוצל כל צרכו, וקצת קשה ללמוד עיון.
אולי ננצל את הזמן להעמיק בנ"ך. ולהעמיק כמו שצריך עם סדר. מספר יהושע והלאה.
אינני יודע אם אוכל כל יום ממש להשאיר הערות אך בל"נ אשתדל. מי רוצה להצטרף למיזם, ולפרסם כאן מהערותיו באשכולות שיפתחו לפי סדר.
[אולי מנהלי הפורום יוכלו לפתוח פורום לנביאים לפי הסדר כמו שיש לחמשה חומשי התורה].

נו, הרב חנן מחכים
 


אחד הבנים
משתמש ותיק
הודעות: 396
הצטרף: 20 אפריל 2020, 03:08
נתן תודה: 73 פעמים
קיבל תודה: 133 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי רוצה ללמוד נ"ך?

שליחה על ידי אחד הבנים » 06 מאי 2020, 21:16

מכיון שאיש לא העלה אעלה אני על שמואל א' פ"א ופ"ב מקופיא. הדברים אינם רק ממני אלא גם מחברי שליט"א. אשמח כמובן להערות.

הלא אנכי טוב לך מעשרה בנים אפ"ל אני טוב בשבילך מי' בנים שאת רוצה. אבל רש"י פי' אנכי טוב לך מחבבך מי' בנים שילדה לי פנינה ולכאו' הול"ל את טובה לי מי' בנים ועי' רד"ק.
ותקם חנה אחרי אכלה בשילה כו' ועלי הכהן יושב כו' על מזוזת היכל ה' כו' ותתפלל. פי' שקמה מהיכן שאוכלים [בחוץ כנראה] ונכנסה לחצר לתפילה ושם ראה אותה עלי. ועלי גופי' היכן ישב לדעת יש מרבותינו ברד"ק והוא ירושלמי פסחים פ"ה י' ישב בעזרה, ולשיטות דרק למלכי ב"ד א"כ ישב על מזוזת העזרה היינו בחוץ ומשם ראה אותה.
ונתתיו לה' כל ימי חייו י"ל דאי"ז כתמורה אם תתן לי ונתתיו לה' אלא בקשה בן רק בתור שיהא לה' דזה סברה שבן כזה יכולה לבקש כיון שיהא לה'.
ונתתיו לה'. עי' רד"ק לק' ב' יח מה הייתה עבודתו לפני ה'- ללמוד תורה ולדעת את ה' וללמוד עבודת הלווים. ובאמת אחר שחרב שילה הסתובב ושפט את ישראל, דכשאין בית זו הצורה להיות לה'.
רק שפתיה נעות וכו'. צ"ע איך ילפי' מחנה לצורת התפילה הרגילה אדרבה חזינן שלא היה זה רגיל וחשבה עלי לשיכורה והיא תירצה את עצמה ויל"ע.
ותקרא שמו שמואל כי מה' שאילתיו. לכאו' הו"ל לקרות שאול וכדו', ועי' מלבי"ם דביאר דיש בו ב' שמות שאול מאל.
וחנה לא עלתה כי אמרה עד יגמל הנער והביאותיו. י"ל דבאמת היה פטור הלכתי מעליה לרגל דאינו יכול לעלות ברגליו וכו', אבל היא דיברה על התוכן העיקרי שאצל בנה אין ענין שיעלה ברגל לראות פני ה' כשעוד מעט יהא כולו אצל ה'. וזהו ענין טענות קורח למשה דטלית שכולה תכלת תיפטר מן הציצית ובית מלא ספרים יפטר ממזוזה אלא דמשה ענה כנגדו דיש חוקים וא"א לבטלם אבל שמואל הלך בדרך זקנו קורח אלא שידע לשלב את זה עם המערכת החוקית, וזהו ג"כ מה ששמואל הוא חידש ששחיטה כשרה בזר דזה תוכן טענת כל העדה כולם קדושים אלא דודאי מצא לזה אסמכתא מקרא. והבן. [ממו"ר  שליט"א.]
ויאמר לה אלקנה אישה עשי הטוב בעינייך כו' אך יקם ה' את דברו. י"ל דרק כעת נודע לו שהיא הקדישתו לבנם לה' באומרה לו עד יגמל וכו' וישב שם עד עולם וע"ז ענה עשי הטוב בעינייך והוסיף מעין תפילה שיקם ה' את דברו ויחיה הנער.
והנער נער. ותרגומו ורביא הוה יניק. ויש לדקדק בל' הקרא לעיל עד גמלה אותו ולא אמר עד נגמל, דבאמת גמלתו בכח כדי להביאו, וזה אמר דהנער אכתי יניק הוא. 
וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל עלי, ותאמר בי אדוני אני האשה כו' אל הנער הזה התפללתי. חז"ל דרשו הקרא דהיה כאן נידון על שחיטת הפר שהורה שמואל בפני עלי שכשרה בזר וע"ז בקשה חנה בי אדוני וכו'. ולפ"פ צ"ב מה השייכות בין שחיטת הפר להבאת הנער. ול' ויביאו ולא כלעיל שהיא הביאה, י"ל דכאן נכנס גם אלקנה לתמונה, [ועי' לק' וילך אלקנה הרמתה על ביתו] וייתכן דיש כאן מעין ויכוח סמוי בין אלקנה לחנה שכביכול אלקנה לא רצה בהקדשת הילד, וע"ז אמרה חנה אני האשה אל הנער הזה התפללתי ויתן ה' לי את שאלתי היינו שהוא שלי כי אני ביקשתיו ולי נתנו ואני אמרתי בבקשתי שכך יהא דינו. ולפ"ז יובן ל' בי אדוני שבקשה שיהא משפט הנער כדבריה. ויתכן עוד בפשוטו שאמרה בי אדוני שאין מן הראוי להביא נער קטון אל בית ה' ולהשאירו שם אצל משרתי ה', וע"ז אמרה בי אדוני אנא שים עינך עליו. וכ"כ רש"י שים עינך עליו שיהא תלמידך.
פרק ב': ותתפלל חנה. ענין התפילה כאן אינו ברור דלכאו' זו שירה ולא תפילה ואולי כל עמידה לפני ה' זו תפילה וכאן שזה היה בבית ה' נקרא תפילה. ועי' מלבי"ם ומצודות דפי' דהתפילה היא רק בפסוק האחרון ותחילה סדרה שבחו של מקום.
שבעים בלחם נשכרו ורעבים חדלו עד עקרה ילדה שבעה. ודו"ק דדוד המע"ה ג"כ אומר את ב' הדברים, מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון, מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה. וכן בפסוק הבא כתוב מפורש את הענין של מקים מעפר דל וכו'.
תוכן השירה: ה' מנהיג את העולם כרצונו כיון שהוא עשאו והקימו על מצוקי הארץ והוא יכול להפוך את כל מה שיש לאדם ובאמת הנהגתו היא שרגלי חסידיו ישמור ורשעים בחושך ידמו. ותוכן זה התקיים בלידת בנה שעקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה, וסיימה בתפילה שיתן עוז למלכו וירם קרן משיחו והיינו תפילה על עתידו של שמואל.
וילך אלקנה הרמתה על ביתו, יתכן דהכוונה עם כל בני ביתו.
והנער היה משרת את ה' וכו' ובני עלי בני בליעל וכו' ובא נער הכהן וכו' ותהי חטאת הנערים גדולה מאד וכו' ושמואל משרת את פני ה' נער כו'. נראה ברור כי יש כאן דגש שהיו שם עוד נערים משרתים לכהנים מלבד שמואל אלא שהוא היה שונה מהם שהם היו רעים וחומסים מהאנשים הבאים בית ה' [דהם כנראה היו נעריהם של חפני ופנחס ולמדו מהם] והוא היה עם עלי ואת פני ה' והיה משרת את ה' ואף יש הבדל ביניהם בלבוש, שהוא לבוש בצורה מכובדת באפוד בד [שהוא דרך משרתי ה' וכן הוא אומר בדוד עי' מצודות] שזה זר לנער קטון ללבוש כך, אבל הוא שונה מכולם, ואימו מבינה את זה ומכינה לו מעיל קטון שזה ג"כ זר דמעיל הוא לבוש של אנשים ולא של נערים אבל זהו המהלך של שמואל, שמנערותו הוא משרת את פני ה' ושונה מבני גילו. וכן לק' כ"ו אחר שסיפר גערת עלי לבניו ולא שמעו לו מדגיש ואומר והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם עם ה' וגם עם אנשים, ובמהר"י קרא שם כ"כ שזה בא להבדילו מהם, וי"ל שזהו גם עם ה' וגם אנשים, בניגוד אליהם שחטאו לה' ולאנשים כמבואר להלן.
ובא נער הכהן כבשל הבשר וכו' והכה בכיור כו' גם בטרם יקטירון את החלב וכו'. שני חטאים מנו כאן וענינם שונה זמ"ז האחד הוא חמס כפשוטו שלקחו מהבשר המתבשל שאינו שלהם דלהם מגיע רק חזה ושוק. והשתמשו בסמכותם כנערי הכהנים לחמוס. ועוד, דגם כשלקחו המגיע להם, לקחוהו טרם יקטירון לה' את החלב מרוב להיטותם לבשר, ואמר להם האיש חכו עד יוקטר החלב ואז תקחו חלקכם אבל הם מאנו בזה. ובזה חטאם היה [כמבואר במפ'] הביזוי שמים שלוקחים טרם יוקטר חלק גבוה, כביכול שלהם הם נוטלים ולא כן הוא אלא משולחן גבוה זוכים הם. [וזהו כי נאצו האנשים את מנחת ה'.] ולפ"ז מדוקדק להפליא ל' הקרא ובני עלי בני בליעל לא ידעו את ה', דבליעל הוא רוע וזה החלק של החמס ולא ידעו את ה' הוא החלק השני של הביזוי שמים.
ומעיל קטון תעשה לו אמו. אולי הוא גופא האפוד בד. ואולי כמו שנכתב לעיל כשראתה האפוד הכינה מעיל ע"ש.
וברך עלי את אלקנה ואת אשתו ואמר ישם ה' לך זרע מן האשה הזאת תחת השאלה אשר שאל לה'. לכאו"ק מהו ישם לך ישם לכם מיבע"ל דהרי כתיב את אלקנה ואת אשתו. ולפמשנ"ת לעיל גבי ויביאו את הנער אל עלי י"ל דיש כאן דגש לאלקנה שאילו חנה זה מה שבקשה וכזה ילד רצתה אבל אלקנה פתאום התברר לו שילדו הוא לה' לזה הוצרך לומר לו במיוחד שישם לך זרע אחר.
והלכו למקומו. להדגיש שלא נשארו איתו שם אלא הוא לבדו נשאר עם ה'. ול' למקומו ולא למקומם עי' ברד"ק.
הנשים הצובאות. בפשוטו הוא להביא קרבנותיהם ועי 'רש"י בשם רז"ל. ובתרגום לצלאה בתרע משכן זימנא. ומה שלא פי' רז"ל כפשוטו י"ל דא"ה אמאי לא סיפר זה הפס' לעיל גבי חטאת הנערים, ובהכרח שזה כהחטאים לעיל שמתנהגים בכהונתם שלא כהוגן ומטרתם היא האכילה ולא העבודה עצמה ולכן היו מעכבים את הנשים.
אם יחטא איש לאיש וגו', המצודות פי' דהוא ק"ו, דאם ה' שופט בין משפטי איש ואיש, כ"ש שישפוט כשחוטאים לו ויש לכם לירא ממשפטו. ובתרגום פי' אלו' ל' דין שהדיין שופט ביניהם וכשחוטא לה' ממאן יבעי וישתבק לי' היינו שפי' ל' תפילה וי"ל שזה אותו לשון שתפילה היא עשיית דין שמסדר דבריו והיינו שתמיד הבי"ד דנים את דינו אבל כשחוטא לה' אין לו מי שידון את דינו כי ה' הוא השופט. [וצ"ב לי וכי ה' כשהוא התובע לא יכול להיות גם כדיין בעלמא]
יל"ד למה דווקא פה נתחדש הל' מעון על בית ה' גם אשר צויתי מעון וכן והבטת צר מעון.
ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. בפשוטו היינו כה"ג לא יהא ממך. [ורש"י ל"פ כן.] ואח"כ אמר וכל מרבית ביתך ימותו אנשים ובמצודות כ' דהוא ל' גדולי ביתך. ולא כל אנשי ביתך. ועוד יל"פ שזקן לא יהא כלל ומרבית ימותו ממש בצעירות. [ובסנהדרין יד. אמרו מאי זקן אילימא ממש והכתיב וכל מרבית וכו' אלא סמיכה.] והפס' הראשון של וגדעתי וכו' מהיות זקן בביתך י"ל ששם ודאי הכוונה לכהונה גדולה והיינו הנה ימים באים שזה קרה בימי שלמה כשגירש את אביתר [ובימי נוב וגבעון י"ל ששימשו בני עלי] אבל לפ"ז מהו בביתך הול"ל בביתי. ואולי י"ל שגם שם הכוונה לזקנה וגם קללה זו היא רק על העתיד [הנה ימים באים].
והתהלך לפני משיחי כל הימים. נקשרה כאן הכהונה למלכות [בית דוד].
ספחני נא וכו' לאכל פת לחם. אף שאמר ולא אכרית וגו' אבל מ"מ אין להם חלק בקביעות ובחלוקת המשמרות בביהמ"ק ולכן כדי לקבל חלק הם צריכים להסתפח.
אין חזון נפרץ. היינו ולכן לא ידע שמואל שה' דובר אליו. א"נ הכוונה ואפ"ה לשמואל נתגלה.
ונר א' טרם יכבה. היינו בשעת דמדומים שעוד לא כבו נרות המנורה, ויש כאן מעין הקדמה לחורבן הכללי שהולך לבוא על שילה.
 


אחד מן הגולה
משתמש ותיק
הודעות: 481
הצטרף: 07 אפריל 2020, 03:22
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 119 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי רוצה ללמוד נ"ך?

שליחה על ידי אחד מן הגולה » 06 מאי 2020, 21:43

אחד הבנים כתב:
06 מאי 2020, 21:16
הלא אנכי טוב לך מעשרה בנים אפ"ל אני טוב בשבילך מי' בנים שאת רוצה. אבל רש"י פי' אנכי טוב לך מחבבך מי' בנים שילדה לי פנינה ולכאו' הול"ל את טובה לי מי' בנים ועי' רד"ק.
מקורו של רש"י נר' דהוא ממה שתלו דוקא בעשרה בנים, ואם הוא כתרגומו דרעותי טבא ליך מעשרא בנין מאי שייכא דוקא עשרה שהוא מניין בניה של פנינה. אכן היא גופא קשיא מדוע אלקנה אמר לה הכי.


אחד הבנים
משתמש ותיק
הודעות: 396
הצטרף: 20 אפריל 2020, 03:08
נתן תודה: 73 פעמים
קיבל תודה: 133 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי רוצה ללמוד נ"ך?

שליחה על ידי אחד הבנים » 06 מאי 2020, 22:31

גם אי נימא דהיינו אני טוב לך מי' בנים א"ש מנין י' דהרי היא רוצה כבניה של פנינה וזה אמר לה הרי אני טוב לך יותר מהם.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “תנ"ך ופרשת שבוע”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח