הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

פרשת וירא: עקדת יצחק

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
איש בנימין
הודעות: 156
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 11:24
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי איש בנימין » 23 אוקטובר 2018, 17:58

ברצוני להצביע על כמה פסוקים שאפשר להעלות מהם לכאורה שאברהם אבינו ידע שבסוף הוא לא יצטרך לשחוט את יצחק. והנסיון היה שבכל זאת הוא עשה את כל סדר הדברים והיה מוכן לשחוט אותו. (ואולי אדרבה הוא ניסיון גדול יותר, שבשלמא אם חשב שבאמת הקב"ה רוצה שישחט את יצחק, אמנם הוא ניסיון עצום, אבל סו"ס יש לו ציווי מפורש. אבל אם נימא שאברהם האמין שבאמת הקב"ה לא רוצה שיצחק ישחט, ובכל זאת היה מוכן לעשות את מה שהקב"ה אמר - לענ"ד הוא ניסיון קשה יותר).
א. ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה אליכם - מה הענין לומר להם כך? האם אברהם רצה להסתיר מהם את העקדה? מדוע? ומה היה אומר להם אם באמת היה חוזר אליהם בלי יצחק?
ב. אלקים יראה לו השה לעולה בני - במדרשו נאמרו כמה הסברים. אך מ"מ אין מקרא יוצא מידי פשוטו, שאברהם האמין שברגע האחרון אלקים יראה לו שה לעולה.
ג. התורה מאריכה מאד בתיאור המהלכים של אברהם לפני השחיטה (כאילו מראה לנו אותם ב"הילוך איטי"):
ויבן אברהם את המזבח.
ויערןך את העצים
ויעקוד את יצחק בנו
וישם אותו על המזבח
וישלח אברהם את ידו
ויקח את המאכלת
נראה כאן שהתורה באה לרמוז לנו שאברהם לא ראה את התכלית המכוונת בשחיטת יצחק, אלא בפעולות שהוא עושה עד שמגיע לשלב הזה, דהיינו מה שהוא מוכן לעשות הכל עד כדי שחיטת בנו. אבל חיכה עד הרגע האחרון שאולי משהו ישתנה.
ד. ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה - אולי הכוונה על שם מה שאמר ליצחק אלקים יראה לו השה - דהיינו שהנסיון היה להאמין שבסוף ה' יראה לו השה לעולה ובאמת ה' הראה לו, ןע"ש זה קרא את שם המקום.
אני יודע שזה מחודש מאד. אבל לא הצלחתי למצוא לזה סתירה מהכתוב. אודה מאד למי שיעלה בזה מהני מילי מעלייתא שיש בידו.


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 23 אוקטובר 2018, 18:39

א ראשית הדברים סותרים לחז"ל בכמה גמרות ומדרשים ידועים ולא זו בלבד חז"ל מתארים את התלאות והנסיונות הנוספים שהיו לאברהם בנסיון העקידה
ב גם לפשוטו של מקרא הדברים לא נראים
ג מה שלא יהיה כתוב היה אפשר לדייק להיפך ולא השארת מקום ללשון התורה
וכמו שדייקת ההיפך מהפשטות האמורה בפרשה שהרחיבה ויבן ויערוך וישלח וכיוצא בזה המלמדת שאברהם פעל על דעת שנסיון אמת עומד לפתחו


פותח הנושא
איש בנימין
הודעות: 156
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 11:24
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי איש בנימין » 23 אוקטובר 2018, 18:48

א. אנא הבא מקורות, היכן אומרים חז"ל דברים סותרים לזה.
גם אם כן, יש מקום לפשטות המתחדשים בכל יום, לצד דרשות חז"ל.
מה שהיה לאברהם תלאות בדרך לעקידה, לא סותר כלל למה שכתבתי.
ב. "הדברים לא נראים" - הסבר, פרט ונמק.
ג. אני דייקתי מזה (כמובן אי"ז מוכרח), שאם אברהם חשב שהוא הולך לשחוט את יצחק, לא היה מקום להאריך כ"כ בפעולות שעשה כהכנה לזה, כי העיקר הוא מה שרצה לשחוט את בנו. אבל לפמש"כ מדויק, שהתורה מתארת את כל הפעולות שאברהם עשה כהכנה לשחיטה, כדי להדגיש את גודל הניסיון, שגם שהיה בטוח בה' שלבסוף יראה לו השה לעולה, בכ"ז עשה את כל הפעולות עד השחיטה והתכונן לשחוט.
והניסיון היה ניסיון אמת. כי אם הקב"ה לא היה עוצר את אברהם, ודאי שהיה שוחט את בנו.


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 23 אוקטובר 2018, 18:52

אור זרוע כתב:אולי הכוונה למה שנאמר בבראשית רבתי וירא:
כב, יד ה' יראה. א"ר שמלאי נתעטף אברהם בתפלה ויצחק בנו, אמר אברהם גלוי וידוע לפניך שהיה לי מה להשיבך כשאמרת לי להקריב את יצחק, ואלו השיבותיך לא היה לך מה להשיבני, ולא השיבותי לך אלא עשיתי את עצמי כאלם וכחרש, כך כשיהיו בניו של יצחק נדונים ביום הזה אפי' יש להם כמה קטרוגים מקטרגים אותם, כשם שדוממתי ולא השיבותי אותך, אף אתה לא תקבל מהם, הה"ד ויקרא אברהם שם המקום ההוא [ה'] יראה היאך דממתי ולא השיבותי אף הוא ידום ולא ישיב למקטרגים.

בהר ה' יראה, אמר יצחק גלוי הוא לפניך שלא שור העליתי לפניך אלא עצמי ובשרי, אף כשיבאו בני לידי צרות וצוקות שיש להם כמה קטיגורים תזכור להם עקדתי, ויראה לפניך כאלו עפרי צרור ע"ג המזבח, הוי בהר ה' יראה, עקדתי שנעשית כבר ה' יראה לפניך לדורות.


פותח הנושא
איש בנימין
הודעות: 156
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 11:24
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי איש בנימין » 23 אוקטובר 2018, 19:01

ציטטת את @אור זרוע. למה אני לא רואה את התגובה שלו באשכול?


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 23 אוקטובר 2018, 19:02

איש בנימין כתב: מה שהיה לאברהם תלאות בדרך לעקידה, לא סותר כלל למה שכתבתי.

נו באמת!


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 23 אוקטובר 2018, 19:03

איש בנימין כתב:ציטטת את @אור זרוע. למה אני לא רואה את התגובה שלו באשכול?
https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=9&t=3331


פותח הנושא
איש בנימין
הודעות: 156
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 11:24
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי איש בנימין » 23 אוקטובר 2018, 19:05

ודאי שהיו לאברהם תלאות בדרך לעקידה. כי הניסיון היה שיעשה את כל הפעולות ע"מ להקריב את בנו. ואת זה השטן רצה להפריע לו.
ואחלה פני כבודו, שיסביר לי מה כוונתו שזה סותר למש"כ. כי חוששני שלא עמדתי על כוונתו בענין.


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 23 אוקטובר 2018, 19:08

לדבריך כל הדו שיח של המדרש שהעתקתי לא מתחיל
ויש עוד בדברי חז"ל ואין לי ספרים בהישג יד אבל אם תבקש חלק מבאי המקום בחפץ לב יציגו לפניך את דברי חזל


אור זרוע
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 287 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי אור זרוע » 23 אוקטובר 2018, 20:03

יוסי יעבץ כתב:לדבריך כל הדו שיח של המדרש שהעתקתי לא מתחיל
ויש עוד בדברי חז"ל ואין לי ספרים בהישג יד אבל אם תבקש חלק מבאי המקום בחפץ לב יציגו לפניך את דברי חזל
הנני לציין 2 מקורות:
(א) מובא בכמה מקומות ואני מעתיק מאבות דר' נתן: עשרה נתנבאו ולא ידעו מה נתנבאו. אברהם נתנבא ולא ידע מה נתנבא שנאמר ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם (בראשית כ"ב ה') [ואשובה אליכם] אין כתיב כאן אלא ונשובה אליכם נתנבא שאבינו יצחק עתיד לחזור.

(ב) גמ' מו"ק יח, א: דאמר רבי יוחנן מנין שברית כרותה לשפתים שנאמר ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם ואיסתייעא מלתא דהדור תרוייהו.


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 23 אוקטובר 2018, 20:05

אם כך מה זה ואיסתייעא מלתא?
ב תחפש עוד קצת ותמצא חוץ מהמדרש שהבאתי בשמך שלמדים שאברהם נתנסה בדבר שלא ידע בעוד מקומות


אור זרוע
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 287 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי אור זרוע » 23 אוקטובר 2018, 20:12

יוסי יעבץ כתב:אם כך מה זה ואיסתייעא מלתא?
ב תחפש עוד קצת ותמצא חוץ מהמדרש שהבאתי בשמך שלמדים שאברהם נתנסה בדבר שלא ידע בעוד מקומות
התכוונתי להביא מקורות שאברהם לא ידע שיצחק לא יישחט. אני חושב ששני המקורות מפורשים ממש.


הלומד מכל אדם
הודעות: 2
הצטרף: 23 אוקטובר 2018, 23:24
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי הלומד מכל אדם » 23 אוקטובר 2018, 23:49

בסברא, לא מופקע שידע כנבואה ועוד יתכן שה' שם הדברים בפיו לומר כך, אבל הניסיון היה בעולם המעשה לעשות כפי הציווי ולהתעלם מהידיעה הנ"ל. ויותר מכך, כשהציווי לנגד עיניו זה גופא הניסיון (והידיעה אינה חלק מהניסיון כלל)


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 24 אוקטובר 2018, 01:29

אור זרוע כתב:
יוסי יעבץ כתב:אם כך מה זה ואיסתייעא מלתא?
ב תחפש עוד קצת ותמצא חוץ מהמדרש שהבאתי בשמך שלמדים שאברהם נתנסה בדבר שלא ידע בעוד מקומות
התכוונתי להביא מקורות שאברהם לא ידע שיצחק לא יישחט. אני חושב ששני המקורות מפורשים ממש.
סליחה פשוט הניסוח היה קצת מטעה
מכל מקום נראה שהכותב בנימין חשק בדרך הפשט על פני מדרשי חזל העתיקים נו נו..


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 24 אוקטובר 2018, 01:31

הלומד מכל אדם כתב:בסברא, לא מופקע שידע כנבואה ועוד יתכן שה' שם הדברים בפיו לומר כך, אבל הניסיון היה בעולם המעשה לעשות כפי הציווי ולהתעלם מהידיעה הנ"ל. ויותר מכך, כשהציווי לנגד עיניו זה גופא הניסיון (והידיעה אינה חלק מהניסיון כלל)
לא ברור מה כוונתך


פותח הנושא
איש בנימין
הודעות: 156
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 11:24
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי איש בנימין » 24 אוקטובר 2018, 10:41

הגמ' במו"ק שמביאה את מה שאברהם אמר לנעריו כסייעתא לזה שברית כרותה לשפתים, ואומרת דאיסתעייא מילתא דהדור תרוויהו. בלא"ה משמע משם שנגזרה גזירה שיצחק ימות, ורק איסתעייא מילתא משום ברית כרותה שניצל.
ולכאורה בזה מודו גם החושקים במדרשי חז"ל העתיקים, שהקב"ה בעצמו לא התכוון לרגע שבאמת יצחק ימות.
ונצטרך לפרש איסתעייא מילתא, בהיפך. שברית כרותה לשפתים שהם אומרות כעין נבואה מה שיקרה לבסוף. (ול' איסתעייא מילתא ישאר בצ"ע).
וא"כ זהו עוד סיוע לדברי, שאברהם ניבא, או הרגיש, או האמין, שהקב"ה בסוף לא יגיד לו לשחוט, או שהעניינים יסתדרו באופן אחר.
ובכל זאת היה מוכן לשחוט, למרות שהאמין שהקב"ה לא רוצה את זה באמת.


נדיב לב
הודעות: 2743
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 182 פעמים
קיבל תודה: 781 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי נדיב לב » 24 אוקטובר 2018, 10:45

ולכאורה בזה מודו גם החושקים במדרשי חז"ל העתיקים?


פותח הנושא
איש בנימין
הודעות: 156
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 11:24
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי איש בנימין » 24 אוקטובר 2018, 10:48

נדיב לב כתב:ולכאורה בזה מודו גם החושקים במדרשי חז"ל העתיקים?
כוונתי למה שכתב @יוסי יעבץ לפני כמה הודעות עיי"ש.


נדיב לב
הודעות: 2743
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 182 פעמים
קיבל תודה: 781 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי נדיב לב » 24 אוקטובר 2018, 10:51

קצת שונה. הוא קצת זלזל במעדיפי ההגיון על פני חז"ל ואתה העדפת את שכלך הקט על פני חז"ל והפער בינך הוא כמרחק בין יוסי דאיכא בשוקא ליוסי דאיכא בבי מדרשא ולא במקומות זרים.. חכמים הזהרו בגחלתן של חכמים ז"ל.


פותח הנושא
איש בנימין
הודעות: 156
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 11:24
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי איש בנימין » 24 אוקטובר 2018, 10:56

אבהיר:
אני חושב שדברי מתיישבים עם דברי חז"ל.
@יוסי יעבץ טפל עלי את האשמה כאילו אני חושק בדרך הפשט על פני מדרשי חז"ל. (ואתה הצטרפת אליו).
כשכתבתי לו שבזה גם הוא מודה, השתמשתי בפראפרזה על משקל דבריו עלי.
לא התכוונתי ולו לרגע אחד לזלזל בדברי חז"ל או במי שמעדיף אותם על פני הפשט.
נ.ב. אשמח לקבל הערות הנוגעות לעצם הענין, האם יש למה שכתבתי סתירה מפורשת בפסוקים או בחז"ל.


נדיב לב
הודעות: 2743
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 182 פעמים
קיבל תודה: 781 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי נדיב לב » 24 אוקטובר 2018, 11:00

פשוט זה לא נראה טפילת אשמה אלו דברים שאתה כתבת.
ציטוט.
א. אנא הבא מקורות, היכן אומרים חז"ל דברים סותרים לזה.
גם אם כן, יש מקום לפשטות המתחדשים בכל יום, לצד דרשות חז"ל.

ואיך יתיישבו פשטות המתחדשים עם דברי חז"ל במקום שנמצא להם סתירה? כמו כן למשל ולא רק?


פותח הנושא
איש בנימין
הודעות: 156
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 11:24
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי איש בנימין » 24 אוקטובר 2018, 11:32

אתה צודק ששיטתי בכל מקום היא (לפי מה שקיבלתי מרבותי), שהפשט והדרש הם שתי דרכים הנלמדות בנפרד.
אין כזה מושג "להעדיף" פשט על דרש או להיפך. אלו שתי דרכים בלימוד התורה. "אחת דיבר אלקים שתים זו שמעתי." "וכפטיש יפוצץ סלע" "מקרא אחד יוצא לכמה טעמים" ועוד כהנה וכהנה בדברי חז"ל והראשונים. (אמנם למלבי"ם יש בזה שיטה אחרת, ואין כאן מקום להאריך בזה, ןמ"מ אני מרבותי קיבלתי את דרך הלימוד הראשונה).
אם הייתי בטוח שמה שכתבתי הוא הפשט הפשוט בפסוקים - לא הייתי מחפש בחז"ל אם יש דברים סותרים. בהרבה מקומות דברי חז"ל הם בהיפך המובן מהפשט. אז מה היה באמת? ולמה התכוונה התורה באמת? זה אינו מענייננו. התשובה היא: ע"ד הפשט התורה אמרה כך וכך, ועל דרך הדרש התורה אמרה אחרת.
רק כיון שכאן, הדבר לא פשוט לי כהכרח מפשוטי המקראות. אלא רק נראה לי שזו רוח הדברים, הייתי שמח לראות איך חז"ל הבינו את הסוגיא.


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי יהודה1 » 25 אוקטובר 2018, 14:15

איש בנימין כתב:אבל חיכה עד הרגע האחרון שאולי משהו ישתנה.
למה לומר כך. פשוט יותר לומר שהוציא את הדברים מליבו שהרי גם השטן אמר לו כך והוא אמר לו כך עונשו של בדאי משמע שהחליט שלא להאמין שלא יצטרך לשחוט. אלא שמה שכתוב את כל המעשים הוא משום שכל מעשה היה בו קושי בפני עצמו ובכולם עמד בניסיון.


אלימלך
הודעות: 1004
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי אלימלך » 25 אוקטובר 2018, 16:56

איש בנימין כתב:ברצוני..
ראשית כל ברור שמכל המדרשים נראה שאין זה כך.
לגבי פשוטו של מקרא אינני חושב שזה פשוטו,
א' וב' אברהם רצה להסתיר ג' הניסיון של אברהם לשחוט את בנו לא היה רק רגע השחיטה אלא גם כל ההכנות והמאמץ שהשקיע בסידור שחיטתו, הרגע שהוא עוקד אותו הרגע שהוא שם אותו על המזבח הלוא כל פעולה כזו זה לא קל, צייר את הדברים במחשבתך ותיווכח. [כבר כתב כן ר' @יהודה1
גם באה התורה להראות חביבות כל דבר מפעולותיו של אברהם אבינו במעשה העקידה.

ועיקר הפירוש שלך אינו מובן בקוצר דעתי,
אם ידע שלא ישחטו אין זה ניסיון כלל אולי רק לתינוק, ואם חשב שיקרה שישחוט אותו אז כל הדיוקים נפלו


פותח הנושא
איש בנימין
הודעות: 156
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 11:24
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי איש בנימין » 25 אוקטובר 2018, 17:13

א. למה להסתיר?
ב. כפי שהסברתי כבר, אדרבה. כשיודע שהקב"ה לא באמת התכוון שיצחק ישחט לבסוף, הוא ניסיון גדול יותר. לעשות מה שאומרים לך כשאתה חושב שמי שאמר באמת מתכוון לזה, זה קשה אמנם. אבל לעשות מה שאמרו לך כשאתה חושב שמי שאמר לך בעצמו אינו חפץ במה שציוה אותך זה קשה הרבה יותר. בפרט לאברהם שידע שדרך ה' זה לעשות צדקה ומשפט. ולהעלות את בנו לעולה זו סתירה מוחלטת לדרך ה', שאינו חפץ בקרבנות אדם. כמבואר בס' דברים. "כי כל תועבת ה' אשר שנא עשו לאלהיהם כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלהיהם.


פותח הנושא
איש בנימין
הודעות: 156
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 11:24
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי איש בנימין » 25 אוקטובר 2018, 17:18

לא. הוא חשב שבסוף לא יצטרך לשחוט אותו. ואעפ"כ היה מוכן בכל ליבו לשחוט אותו. זו סתירה אמיתית בין הידיעה של אברהם לבין הרצון שלו לעשות את ציווי ה'. והרצון ניצח.


אלימלך
הודעות: 1004
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי אלימלך » 25 אוקטובר 2018, 18:04

עדיין צ"ב
א. לדבריך אברהם ידע שהקב"ה ידאג לכך שלא ישחט בנו ולציווי יש הסבר ופילפול וא"כ למה שאברהם כלל יחשוב בענין שחיטת יצחק.
ב. אתה מפרש שהוא ידע שלא ישחוט בסוף וכל הניסיון שבליבו הוא מוכן לשחוט -
אז למה הועיל הניסיון הלוא הקב"ה יודע מחשבות ליבו גם בלי הנסיון
וכל הנסיון הוא כלפי השטן ואומות העולם שמקטרגים או להוציא מן הכח לפועל
ולפי דבריך אין להם ראיה שהלוא הוא ידע שבסוף לא ישחוט ומי אמר שהוא היה מוכן לשחוט, וכמו כן אין זה הוצאה לפועל שהרי אליבא דאמת כלל לא התכוין לשחוט אלא רק רצה ודי לקב"ה שיאמר לו לרצות זאת.

אולי תסביר שבהתעסקות עם הציוי הזה ממילא התעורר בו כל הזמן החשק העצום להקריב קרבן לה' יתברך את בנו אשר אהב את יצחק, וזה היה הנסיון שרצונו יתעורר בו לכך

(הייתי מגדיר את זה בתור וורט יפה אולם לענין פשוטו של מקרא פשוט שנסיון אברהם היה לשחוט את בנו בפועל.)


אור זרוע
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 287 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי אור זרוע » 25 אוקטובר 2018, 18:52

יש לציין לרבי צדוק הכהן מלובלין בספר פרי צדיק פר' תולדות, דברים שיש בהם סיוע למהלך של הרב @איש בנימין:
גם נראה שאברהם אבינו ע"ה היה לו הרגש שאין יצחק לעולה וכמו שמצינו (סנהדרין פ"ט ב) שאמר להשטן שאמר לו כך שמעתי השה לעולה וכו' ואמר לו כך עונשו של בדאי שאפילו אמר אמת וכו', וכן ממה שאמרו (בראשית רבה נ"ו, ד') אמר לו למחר אומר לך שופך דם את וכו' אמר לו על מנת כן וכו' עיין שם. הרי שהיה לו הרגש שאינו צריך לעלות יצחק לעולה ויכול להיות שאינו עושה כראוי רק מיראתו המופלגת נתיירא לעבור מאמר ה' וזהו שנאמר עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה וגו'


אור זרוע
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 287 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי אור זרוע » 25 אוקטובר 2018, 19:01

עוד מצאתי בספר שלל דוד, ואני מעתיק חלק מהדרוש שיש בו דברים דומים לנושא האשכול:
כשראה יצחק שלא הועילה טענתו זאת בא בטענה אחרת, דאיתא סוף הנחנקין [סנהדרין פט, ב] דהשטן רצה להסית לאברהם, לבסוף אמר לאברהם כך שמעתי מאחורי הפרגוד שה לעולה ואין יצחק לעולה, אמר לו אברהם כך עונשו של בדאי שאפילו אמר אמת אין שומעין לו.

והקשו המפרשים דמנליה לאברהם דדברי השטן אמת, דילמא משום הסתה קאמר כמו שהיו דבריו הראשונים, ואיך האמין לו אברהם ולא שמע לו אלא משום כך עונשו של בדאי. ומהר"ש אלגאזי תירץ, שאברהם ראה שדברי השטן רמוזים בפסוק שהקב"ה אמר והעלהו שם לעולה, דאילו קאי על יצחק הוה ליה למימר והעלהו עולה מאי לעולה, אלא ודאי מדקאמר ש"מ דהך לעולה על השה קאי ולא על יצחק.

אמנם מהרח"א בעץ חיים [פסוק ט] הקשה, מאחר דקיימ"ל [זבחים פג, ב] עולה שעלתה חיים לראש המזבח תרד, א"כ איך העלה את יצחק חיים ע"ג המזבח, שהרי נאמר וישם אותו על המזבח ממעל לעצים. ותירץ מדכתיב לעולה, דהוה סגי למיכתב והעלהו עולה, אלא ש"מ דהכוונה שיעלהו מחיים. נמצא דבהך לעולה איכא תרי פירושי, חדא השה לעולה ואין יצחק לעולה, או דפירושה של לעולה הוא שיעלהו מחיים לעולה ולא כמו שעולה אחרת.

והנה יצחק הבין כפירוש הראשון, וזה שאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעולה, תיבת לעולה דייקא שהוא מיותר ומוכרח דקאי על השה. והשיב לו אברהם, באמת אני חושב כדבריך שה' יראה לו השה לעולה, אמנם אין זה הכרח שהרי לעולה בני, כלומר שאפשר לפרש לעולה על בני שיעלהו מחיים על גבי המזבח לא כמו שאר עולה.


אור זרוע
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 287 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

שליחה על ידי אור זרוע » 25 אוקטובר 2018, 19:02

ועוד יש לציין לספר אפריון (לבעל קיצור שלחן ערוך):
[כב ח] ויאמר אברהם אלהים יראה לו השה לעולה בני:
פירש"י כלומר יראה ויבחר לו השה, ואם אין שה לעולה בני. נראה הא דלא פי' כפשוטו, שאמר לו אברהם שאלהים בחר בו להיות השה, דא"כ הול"ל בלשון עבר אלהים ראה לו השה לעולה בני. אך לכאורה יש להבין אמאי לא אמר לו אברהם באמת שאלהים בחר בו (לפי דעתו). ונ"ל עפ"י הא דאיתא בגמ' סנהדרין (פ"ט ע"ב), שהשטן היה טוען עם אברהם ורצה למנעו, וכאשר ראה שאינו יכול למנעו אמר לו ואלי דבר יגונב כך שמעתי מאחורי הפרגוד השה לעולה ולא יצחק לעולה, א"ל כך עונשו של בדאי שאפי' אומר אמת אין שומעין לו. וי"ל דעכ"פ נכנס ספק בלב אברהם, ולכן אמר ליצחק ג"כ בדרך ספק:

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • פרשת וירא | גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה
  על ידי אוריאל » 15 נובמבר 2019, 00:58 » ב וירא
  2 תגובות
  104 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי HaimL
  17 נובמבר 2019, 11:17
 • פרשת וירא - עד מתי יש דין חינוך?
  על ידי אוריאל » 16 נובמבר 2019, 21:42 » ב בית המדרש
  1 תגובות
  42 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יעקב שלם
  16 נובמבר 2019, 21:44
 • 'דנת מלך גרר בחלום הלילה' - איזה לילה? (פרשת וירא)
  על ידי chagold » 16 נובמבר 2019, 22:06 » ב וירא
  7 תגובות
  139 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יעבץ
  17 נובמבר 2019, 23:40
 • וירא: מאיזו כמות יש להפריש חלה, ודינה של עיסה על מנת לחלק
  על ידי גל גל » 11 נובמבר 2019, 14:52 » ב הלכה ומנהג
  7 תגובות
  124 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי HaimL
  14 נובמבר 2019, 20:41
 • פירוש מעניין ומחודש בדברי אבימלך לאברהם - וירא
  על ידי יואל נהרי » 17 נובמבר 2019, 14:15 » ב וירא
  3 תגובות
  79 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי ספר וסופר
  17 נובמבר 2019, 15:54

חזור אל “וירא”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים