פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 995
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 389 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

שליחה על ידי רוצה לדעת » 17 אוקטובר 2018, 16:34

בעצם היום הזה נמול אברהם (י"ז, כ"ו)
וברש"י: בעצם היום - בו ביום שנצטוה ביום ולא בלילה לא נתיירא לא מן הגוים ולא מן הליצנים ושלא יהיו אויביו ובני דורו אומרים אילו ראינוהו לא הנחנוהו למול ולקיים מצותו של מקום, עכ"ל.
מבואר ברש"י שללץ יש התנגדות מיוחדת לברית מילה ולכך עשה אברהם הברית בפרסום כנגד הליצים.
ברצוני לידע חוו"ד חכמי ורבני בית מדרשא הדין מה יש בברית מילה שיש לליצים ענין מיוחד כנגדו.

ערכים:


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 862 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 17 אוקטובר 2018, 16:44

י"ל ברית בשונה מכל המצוות מטילים "פגם" בגוף האדם, התינוק. ז"א, כל עוד אדם רק מאמין בלי לבצע מעשה 'דרמטי' הליצים שותקים.


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 995
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 389 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

שליחה על ידי רוצה לדעת » 17 אוקטובר 2018, 19:18

עוד י"ל דהנה תנן באבות פ"ג מי"ג ר' עקיבא אומר שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערוה, ועיי"ש במהר"ל בדרך חיים בביאור הדברים. ועי' לשון רש"י עה"פ "ותרא שרה את בן הגר וכו' מצחק" שהכוונה על עריות וכ"ה במד"ר שם אין מצחק אלא עריות, וכ"ה בתד"א רבה פי"ג דאי': ישמור אדם את עצמו של ירבה שחוק שיחה ותיפלות אין שחוק אלא גילוי עריות עיי"ש. ובמס' ד"א זוטא פ"ו איתא: תחילת עבירה הרהור הלב שניה לה ליצנות, עיי"ש. ועי' במג"א סי' תק"ס סקי"ב שזהו טעם הדין דאסור לאדם שימלא שחוק פיו בעוה"ז משום שמרגיל לערוה, ועיי"ש במחצה"ש שלטעם זה יש איסור אף בזמן שביהמ"ק קיים.
מעתה יש לפרש שלכן כת הליצנים יש להם התנגדות מיוחדת למילה וכמו שדקדקנו ברש"י, לפי שהמילה באה לבטל תאוות עריות כנודע מהרמב"ם ועוד, ולכן הליצנם מתנגדים למילה, וכנגד זה מל אברהם בפרסום כנגד הליצנים, ועי'.


נבשר
הודעות: 2489
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 767 פעמים
קיבל תודה: 761 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

שליחה על ידי נבשר » 17 אוקטובר 2018, 19:40

יעויין על עמלק שהיה זורק מילותיהם של ישראל כלפי מעלה, וכתוב במדרש "לץ תכה פתי יערים" לץ זהו עמלק, חזינן שיש ענין ללץ בברית מילה.


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 17 אוקטובר 2018, 19:58

מילה היא מעשה של מסירות נפש 'כי עליך הורגנו כל היום', מסירות נפש של סכנה וכיו"ב הרי מעצם טבעה מעוררת היא התפעלות, כי אם אדם מוסר נפשו על כך סימן שאכן דבר גדול יש כאן, כנגד זה עומדת רק ליצנות. רק לץ יכול לעמוד מול מסירות נפש להישאר אדיש ולהתלוצץ על כך.


באמונתו יחיה
הודעות: 142
הצטרף: 07 אוקטובר 2018, 15:36
נתן תודה: 68 פעמים
קיבל תודה: 54 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

שליחה על ידי באמונתו יחיה » 17 אוקטובר 2018, 20:21

מבואר בספרי מחשבה שלץ הוא אדם שמסוגל להיות גם תאוותן ורודף אחרי התאות ועם זאת בעל כבוד עצמי ואולי מילה מסמלת את ההיפך.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 862 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 17 אוקטובר 2018, 20:37

עוד אפש"ל על פי המכילתא פרשת בחדש פרשה ב - ושמרתם את בריתי. רבי עקיבא אומר זה ברית מילה ועבודה זרה ע"כ. כפי העולה מד' המכילתא בני ישראל נצטוו לשמור על ברית המילה, מפני שהיא ברית בינם ובין אלוקיהם. ובזה גם מובן מה שמלבד הליצים גם הגויים מתנגדים כד' רש"י שם, שכן הברית מילה שעושה היהודי, מורה שיש לו קשר עם אלוקי העולם, וזו פחיתות עבור הגוי שהיהודי מצהיר כנגדו שהוא נבחר הברואים והקב"ה קושר איתו ברית נצחית.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 862 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 17 אוקטובר 2018, 20:56

רוצה לדעת כתב:בעצם היום הזה נמול אברהם (י"ז, כ"ו)
וברש"י: בעצם היום - בו ביום שנצטוה ביום ולא בלילה לא נתיירא לא מן הגוים ולא מן הליצנים ושלא יהיו אויביו ובני דורו אומרים אילו ראינוהו לא הנחנוהו למול ולקיים מצותו של מקום, עכ"ל.
מבואר ברש"י שללץ יש התנגנות מיוחדת לברית מילה ולכך עשה אברהם הברית בפרסום כנגד הליצים.
ברצוני לידע חוו"ד חכמי ורבני בית מדרשא הדין מה יש בברית מילה שיש לליצים ענין מיוחד כנגדו.
תירוץ נוסף ברית בשונה מכל המצוות פעולתה נחקקת בבשרו של האדם לעולמים. כמו"כ היא מלווה אותו לכל מקום כד' הגמ' מנחות מג: בעובדא עם דוד המלך בבית המרחץ. ועל כן הליצים מתנגדים בתוקף למעשה אמוני שהוא באל חזור וכזה שמזכיר לאיש האמוני את בוראו כל רגע בשונה משאר מצות. וראה גם מש"כ הטור (יו"ד סימן רס) בזה"ל -מצות עשה לכל אדם מישראל שימול את בנו וגדולה היא משאר מצות עשה שיש בה צד כרת וגם נכרתו עליה י"ג בריתות בפרשת מילה ולא נקרא אברהם שלם עד שנימול ובזכותה נכרת לו ברית על נתינת הארץ והיא מצלת מדינה של גיהנם כמו שאמרו חכמים שאברהם אבינו יושב בפתחה של גיהנם ואינו מניח ליכנס בו לכל מי שנמול ומאוסה היא הערלה שנתגנו בה העובדי כוכבים שנא' כי כל הגוים ערלים וכל המפר ברית של אברהם אבינו שאינו מל או שמושך ערלתו אע"פ שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעוה"ב וצא ולמד ממשה רבינו שלא נתלה עליה אפילו שעה אחת שאיחר אותה אלא נענש מיד אע"פ שהיה בדרך על כן צריך ליזהר בה מאד וגם כי היא אות ברית חתום בבשרנו ואינה כשאר כל המצות כמו התפילין והציצית שאינן קבועין בגוף וכאשר יסירם יסיר האות אבל המילה היא אות חתום בבשרינו ומעידה בנו שבחר בנו השם מכל העמים ואנחנו עמו וצאן מרעיתו אשר לדור ודור אנחנו חייבים לעובדו ולספר תהלתו:
ד"א. כבר היה לץ שהעלה טענות כנגד ברית המילה ראה מדרש תנחומא תזריע פרק ה בזה"ל - מעשה ששאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא איזו מעשים נאים של הקב"ה או של ב"ו א"ל של ב"ו נאים א"ל טורנוסרופוס הרי השמים והארץ יכול אדם לעשות כיוצא בהם א"ל ר"ע לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות שאין שולטין עליו אלא אמור דברים שהם מצויין בבני אדם. א"ל למה אתם מולין א"ל אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלני ולכך הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני אדם נאים משל הקב"ה הביא לו ר"ע שבלים וגלוסקאות א"ל אלו מעשה הקב"ה ואלו מעשה ידי אדם א"ל אין אלו נאים יותר מן השבלים א"ל טורנוסרופוס אם הוא חפץ במילה למה אינו יוצא הולד מהול ממעי אמו א"ל ר"ע ולמה שוררו יוצא עמו והוא תלוי בבטנו ואמו חותכו ומה שאתה אומר למה אינו יוצא מהול לפי שלא נתן הקב"ה את המצות לישראל אלא לצרף אותם בהם ולכך אמר דוד (תהלים יח) כל אמרת ה' צרופה:


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 995
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 389 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

שליחה על ידי רוצה לדעת » 17 אוקטובר 2018, 21:27

נבשר כתב:יעויין על עמלק שהיה זורק מילותיהם של ישראל כלפי מעלה, וכתוב במדרש "לץ תכה פתי יערים" לץ זהו עמלק, חזינן שיש ענין ללץ בברית מילה.
ואוסיף עוד, שגם יוון גזרו על המילה, והם נקראים ליצים כמטבע חז"ל ב"על הנסים", "וזדים ביד עוסקי תורתיך" וע"ש הכתוב "זדים הליצוני" וכמו שפי' הב"י או"ח סי' תרפ"ב,

אך זה גופא ברצוני לידע, למה הליצן מתנגד למילה.


דע מה שתשיב
הודעות: 53
הצטרף: 01 אוקטובר 2018, 22:59
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

שליחה על ידי דע מה שתשיב » 17 אוקטובר 2018, 21:29

לץ אין פירושו אחד שאומר בדיחות לץ פרושו אחד שלא מייחס חשיבות לשום דבר בעל ערך ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות פירוש שמבטל את ערך התוכחה על ידי שמרוקן הדבר מתוכנו ברית פירושו שמקבל על עצמו לעמוד בכל עת ובכל מצב תחת ה׳ ית׳ וזהו דבר המחייב מאד ליצני הדור לא היו מסוגלים לקבל את זה שאדם יכול להיות במצב של כפיפות והכרה בה׳ שכן כל מהותם הוא לא להכיר בשום גורם הגורם להם להיות חייבים משהו


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 299 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

שליחה על ידי יהודה1 » 17 אוקטובר 2018, 21:43

רוצה לדעת כתב:בעצם היום הזה נמול אברהם (י"ז, כ"ו)
וברש"י: בעצם היום - בו ביום שנצטוה ביום ולא בלילה לא נתיירא לא מן הגוים ולא מן הליצנים ושלא יהיו אויביו ובני דורו אומרים אילו ראינוהו לא הנחנוהו למול ולקיים מצותו של מקום, עכ"ל.
מבואר ברש"י שללץ יש התנגנות מיוחדת לברית מילה ולכך עשה אברהם הברית בפרסום כנגד הליצים.
ברצוני לידע חוו"ד חכמי ורבני בית מדרשא הדין מה יש בברית מילה שיש לליצים ענין מיוחד כנגדו.
האם מוכרח שדווקא נגד הברית יש ללצים עניין. הכוונה בפשוטו שאף שידע שיתלוצצו ממנו בכל זאת עשה בעצם היום הזה. ואת העקדה לא מוזכר שעשה "בעצם היום" אף שמסתמא גם שם לא התיירא וכו' ואדרבה שם עשה דווקא ביחידות עם יצחק.


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 995
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 389 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

שליחה על ידי רוצה לדעת » 17 אוקטובר 2018, 21:44

דע מה שתשיב כתב:לץ אין פירושו אחד שאומר בדיחות לץ פרושו אחד שלא מייחס חשיבות לשום דבר בעל ערך ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות פירוש שמבטל את ערך התוכחה על ידי שמרוקן הדבר מתוכנו ברית פירושו שמקבל על עצמו לעמוד בכל עת ובכל מצב תחת ה׳ ית׳ וזהו דבר המחייב מאד ליצני הדור לא היו מסוגלים לקבל את זה שאדם יכול להיות במצב של כפיפות והכרה בה׳ שכן כל מהותם הוא לא להכיר בשום גורם הגורם להם להיות חייבים משהו
מצויין,
ואוסיף לזה, שהנה בס' אור תורה לר' יצחק אייזיק חבר זיע"א אות ל"ח כותב ש"הערלה החופה על הברית הוא מחקר הטבעי שנמשך להאמין שהכל בטבע ומה שאין משיגו הוא מכחישו" עיי"ש.
ונראה שהבא להכחיש דבר שאינו משיגו, הוא בא בדרך כלל בכח הליצנות שאומר מה אתה מאמין בדבר שאינו מוחש,
ולכן עמלק ויוון ששניהם כפרו בדבר שאינו משיגים אותו במוחש,
באו בכח הליצנות,
ונפלא מאוד שלכך המילה נעשית כנגד הליצנים.


באמונתו יחיה
הודעות: 142
הצטרף: 07 אוקטובר 2018, 15:36
נתן תודה: 68 פעמים
קיבל תודה: 54 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

שליחה על ידי באמונתו יחיה » 19 אוקטובר 2018, 12:12

בכלי יקר כתב
"בעצם היום הזה נמול אברהם וגו'". אע"פ שכבר נאמר וימל בשר ערלתם וכתיב בהמולו את בשר ערלתו. מ"מ חזר ופירש לומר שעשה גם מילתו בעצם היום הזה לעין כל ולא היה מתבייש מפני הרואים. כי על פי' רש"י קשה, למה ימחו בו ליצני הדור,

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “לך לך”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים