למה נקרא שמו ראובן

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
קשישא
הודעות: 38
הצטרף: 03 יוני 2018, 00:00
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 13 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

למה נקרא שמו ראובן

שליחה על ידי קשישא » 17 נובמבר 2018, 19:12

ברש"י על הפסוק ותקרא שמו ראובן כתב רבותינו פירשו אמרה ראו מה בן בני לבן חמי
ולא הבנתי הרי בתורה כתוב מפורש הטעם והסיבה למה קראה שמו ראובן כי אמרה כי ראה ד' בעניי
ולמה פירשו סיבה אחרת ממה שכתוב במפורש[


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 971
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 308 פעמים
קיבל תודה: 307 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה נקרא שמו ראובן

שליחה על ידי יצחק » 17 נובמבר 2018, 19:36

בלא"ה לפי פשוטו אינו מובן הטעם שפירש רש"י "ראו מה בין בני לבן חמי" הרי ראובן זה עתה נולד ועדין לא הציל את יוסף מן הבור וכו'
ובהכרח הכוונה שהיא ראתה שיש לו מידות טובות והוא עתיד לעשות מעשים טובים, והנה אמרו חז"ל שהיו אומרים גדולה לגדול וקטנה לקטן, כלומר שלאה ראויה לעשו, לכן כעת שלאה ראתה את ראובן מוכן למידות טובות היא אמרה "עתה יאהבני אישי" כי יעקב יראה שילדתי לו את ראובן הזה שיש לו מידות טובות ואני מתאימה להיות לו לאשה ולא מתאימה להנשא לעשו.
וזה הכוונה ראו מה בין בני לבן חמי שהבן שלי מוכיח שאינני ראויה לבן חמי.


פותח הנושא
קשישא
הודעות: 38
הצטרף: 03 יוני 2018, 00:00
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 13 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה נקרא שמו ראובן

שליחה על ידי קשישא » 17 נובמבר 2018, 20:08

עדיין לא הבנתי היטב
בתורה נראה ששמו ראובן מנוטריקון ראה ד' ואילו רשי מפרש אחרת ממה שכתוב בתורה מפורש והיינו מנוטריקון ראו ...אתם האנשים מה בין בני וכו'
אני חשבתי על הכיוון שלך עם קצת שינוי


פרלמן משה
משתמש ותיק
הודעות: 657
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 194 פעמים
קיבל תודה: 111 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה נקרא שמו ראובן

שליחה על ידי פרלמן משה » 17 נובמבר 2018, 20:11

עי' פנינים משלחן הגר"א


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 971
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 308 פעמים
קיבל תודה: 307 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה נקרא שמו ראובן

שליחה על ידי יצחק » 17 נובמבר 2018, 21:56

קשישא כתב:עדיין לא הבנתי היטב
בתורה נראה ששמו ראובן מנוטריקון ראה ד' ואילו רשי מפרש אחרת ממה שכתוב בתורה מפורש והיינו מנוטריקון ראו ...אתם האנשים מה בין בני וכו'
אני חשבתי על הכיוון שלך עם קצת שינוי
נו..


יוסף יוסף
משתמש ותיק
הודעות: 406
הצטרף: 23 יולי 2018, 02:05
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 139 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה נקרא שמו ראובן

שליחה על ידי יוסף יוסף » 17 נובמבר 2018, 22:08

קשישא כתב:עדיין לא הבנתי היטב
בתורה נראה ששמו ראובן מנוטריקון ראה ד' ואילו רשי מפרש אחרת ממה שכתוב בתורה מפורש והיינו מנוטריקון ראו ...אתם האנשים מה בין בני וכו'
אני חשבתי על הכיוון שלך עם קצת שינוי
נכון שרש"י מפרש, אך סתם לידיעתך זה גמרא מפורשת בברכות
כך שהייחס של השאלה צריך להשתנות בין מפרשי התורה לבין חז"ל


יוסף יוסף
משתמש ותיק
הודעות: 406
הצטרף: 23 יולי 2018, 02:05
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 139 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה נקרא שמו ראובן

שליחה על ידי יוסף יוסף » 17 נובמבר 2018, 22:15

מהרש"א חידושי אגדות מסכת ברכות דף ז עמוד ב

ראו מה בין בני כו'. דלפי טעם המפורש בכתוב כי ראה ה' בעניי וגו' מלת בן לא יתכן וע"כ דרשו דשלא מדעת שם הש"י בפיה עתידות זה ראו מה בין בני כו' אף על גב דבע"כ שקליה יוסף כו' דנתנה בכורתו ליוסף משמע בעל כרחו נתנה יעקב ליוסף כמפורש פרק י"נ (ב"ב קכ"ג.) וק"ל:


יוסף יוסף
משתמש ותיק
הודעות: 406
הצטרף: 23 יולי 2018, 02:05
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 139 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה נקרא שמו ראובן

שליחה על ידי יוסף יוסף » 17 נובמבר 2018, 22:17

פני יהושע מסכת ברכות דף ז עמוד ב

ראובן אמר ר' אליעזר אמרה לאה ראו מה בין בני כו'. יש לתמוה שהרי בפסוק מבואר בפירוש שקראה שמו ראובן כי ראה ה' בעניי ונהי דלא סגי ליה לר' אליעזר בהאי טעמא דקרא לחוד שאין משמעות ראה בעניי נרמז יפה בשם ראובן כמ"ש ג"כ מהרש"א ז"ל, אלא דאכתי קשה להיפך על לישנא דקרא גופא דכתיב כי אמרה כי ראה ה' בעניי כיון שאין זה עיקר בשם ראובן אלא כדדרש ר' אליעזר. ושמעתי בשם גדול אחד שלאה לא רצתה לגלות שקראה שמו ראובן משום ראו מה בין בני לבן חמי שהוא מעין נבואה שעתידה רחל אחותה לילד בן דא"כ היה נהפך לב בעלה לאהוב גם את רחל מלאה לכך העלימה דבר זה ואמרה שקראה שמו ראובן על כי ראה ה' בעניי. עד כאן דברי פי חכם חן. ונהירנא כד הוינא טליא אמרתי לפרש בענין אחר ושני הטעמים מענין אחד הם שמה שאמרה כי ראה ה' בעניי כי עתה יאהבני אישי עיקר האהבה אינה תלויה בדבר זה שהיא ילדה ורחל עדיין לא ילדה כיון שבאותו הפעם שילדה את ראובן לא נתברר הדבר הזה ואפשר שתלד רחל אח"כ הרבה בנים יותר ממנה אלא מה שאמרה כי עתה יאהבני אישי היינו מצד מה שקראה שם בנה ראובן לומר ראו מה בין בני לבן חמי דאילו בן חמי מדעתיה זבניה לבכירותיה ורמזה ליעקב בענין זה שבאמת הוא גדול מעשו אחיו, ולפי"ז מתחילה היתה לאה ראויה ליעקב ורחל לעשו כדאיתא בפרק יש נוחלין [ב"ב קכ"ג ע"א] שבשביל כך היתה עיני לאה רכות שהיתה בוכה במה ששמעה בפרשת דרכים שהיו אומרים הגדולה לגדול כו' וא"כ ע"י קריאת שם זה לבנה יבין וישכיל יעקב שרמזה לו שעיניה רכות בשביל כך ויהפך לבו משנאתה לאהבתה, ודו"ק


יוסף יוסף
משתמש ותיק
הודעות: 406
הצטרף: 23 יולי 2018, 02:05
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 139 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה נקרא שמו ראובן

שליחה על ידי יוסף יוסף » 17 נובמבר 2018, 22:18

צל"ח מסכת ברכות דף ז עמוד ב

ראובן וכו' אמרה לאה ראו מה בין בני וכו'. נלע"ד דזה מקושר להא דלעיל, משום דפשוטו של מקרא שאמרה ראה ה' בעניי וכו', היינו שסברה שרחל תשאר עקרה ולא תלד, ולכן יאהב יעקב את לאה, ולפי מה שקראה שם והודה שנטלה יותר מחלקה מוכח שידעה שרחל תלד ג"כ בנים, דאל"כ נשארו ג' נשים ומגיע על חלקה ארבעה בנים, ולמה נתנה הודאה בלידת בן הרביעי, אלא ודאי שידעה שגם רחל תלד בנים, וא"כ למה קראה שם ראובן, לכן בא כאן ודרש שקריאת שם ראובן באמת היה טעמה משום ראו מה בין בני וכו', אבל בפני יעקב לא גילתה שראתה ברוח הקודש שגם רחל תלד, כדי שיאהב אותה, שיהיה סבור שרחל עקרה. וזה שאמר הכתוב כי אמרה כי עתה יאהבני אישי, פי' שבפני יעקב אמרה טעם זה, אבל באמת היה טעמה כמפורש כאן


משה נפתלי
משתמש ותיק
הודעות: 305
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 112 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה נקרא שמו ראובן

שליחה על ידי משה נפתלי » 03 ינואר 2019, 00:21

קשישא כתב:רבותינו פירשו: אמרה, ראו מה בן בני לבן חמי.
ולא הבנתי, למה פירשו סיבה אחרת ממה שכתוב בתורה במפורש?
בשמות שאר השבטים קודֵם הנימוק לקריאת השם:
שָׁמַע יְיָ כִּי שְׂנוּאָה אָנֹכִי – וַתִּקְרָא שְׁמוֹ שִׁמְעוֹן
הַפַּעַם יִלָּוֶה אִישִׁי אֵלַי – עַל כֵּן קָרָא שְׁמוֹ לֵוִי
הַפַּעַם אוֹדֶה אֶת יְיָ – עַל כֵּן קָרְאָה שְׁמוֹ יְהוּדָה
וכן הלאה;
מלבד בשמו של ראובן, שתחלה נאמר 'וַתִּקְרָא שְׁמוֹ רְאוּבֵן', ולאחר מכן 'כִּי אָמְרָה כִּי רָאָה יְיָ בְּעָנְיִי'.
מכאן למדו חכמינו ז"ל, כי קריאת השם 'ראובן' היתה מטעם 'ראו בן', ו'כי ראה יי בעניי' הוא טעם נוסף.


יוסף יוסף
משתמש ותיק
הודעות: 406
הצטרף: 23 יולי 2018, 02:05
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 139 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה נקרא שמו ראובן

שליחה על ידי יוסף יוסף » 03 ינואר 2019, 00:26

משה נפתלי כתב:
קשישא כתב:רבותינו פירשו: אמרה, ראו מה בן בני לבן חמי.
ולא הבנתי, למה פירשו סיבה אחרת ממה שכתוב בתורה במפורש?
בשמות שאר השבטים קודֵם הנימוק לקריאת השם:
שָׁמַע יְיָ כִּי שְׂנוּאָה אָנֹכִי – וַתִּקְרָא שְׁמוֹ שִׁמְעוֹן
הַפַּעַם יִלָּוֶה אִישִׁי אֵלַי – עַל כֵּן קָרָא שְׁמוֹ לֵוִי
הַפַּעַם אוֹדֶה אֶת יְיָ – עַל כֵּן קָרְאָה שְׁמוֹ יְהוּדָה
וכן הלאה;
מלבד בשמו של ראובן, שתחלה נאמר 'וַתִּקְרָא שְׁמוֹ רְאוּבֵן', ולאחר מכן 'כִּי אָמְרָה כִּי רָאָה יְיָ בְּעָנְיִי'.
מכאן למדו חכמינו ז"ל, כי קריאת השם 'ראובן' היתה מטעם 'ראו בן', ו'כי ראה יי בעניי' הוא טעם נוסף.
זה הסבר שלך? יפה!
או שמא ראית את זה היכן שהוא

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • כיצד ייתכנו דברי ה'ילקוט ראובני' שאבירם היה אחיה של שלמית בת דברי למטה דן, והרי הוא בכלל היה משבט ראובן???
  על ידי ים סוף » 04 ינואר 2019, 12:22 » ב תנ"ך ופרשת שבוע
  3 תגובות
  266 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי לבי במערב
  06 מאי 2019, 06:09
 • למה פורסם שמו של התנא שהטיל אימה יתרה בביתו?!
  על ידי טוב וחסד » 20 נובמבר 2018, 10:48 » ב בית המדרש
  11 תגובות
  522 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי נושא למחשבה
  06 מאי 2019, 15:09
 • מגילה ו. למה נקרא שמה רקת
  על ידי אוריאל » 26 פברואר 2019, 00:49 » ב פורים
  13 תגובות
  436 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי במבי
  29 ספטמבר 2019, 07:52
 • למה נקרא שמם נדב ואביהוא?
  על ידי מתחזק » 28 מרץ 2019, 20:35 » ב תנ"ך ופרשת שבוע
  1 תגובות
  150 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יצחק
  28 מרץ 2019, 21:30
 • שמו של עבד אברהם
  על ידי תלמיד צעיר » 03 נובמבר 2018, 21:57 » ב תנ"ך ופרשת שבוע
  9 תגובות
  386 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יוסף כהן
  04 נובמבר 2018, 23:37

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח