פרשת מקץ - כיצד נוצר הרעב במצרים, הרי לא נצרכו כלל לגשם ?

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
ים סוף
משתמש ותיק
הודעות: 319
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 141 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פרשת מקץ - כיצד נוצר הרעב במצרים, הרי לא נצרכו כלל לגשם ?

שליחה על ידי ים סוף » 06 דצמבר 2018, 23:39

יש לדון מה שייך רעב במצרים שהרי לא הוזקקו לגשם כלל שהיאור היה המשקה לכל ארץ מצרים. (רש"י)

ולכאו' היה נראה לומר שהי'ה ע"י שאר סיבות ולא משום חסרון מים, ואולי משמע ממה שראה שיבולים שדופות קדים - רוח מזרחית (רש"י) שסיבת היותם שדופות אינו משום חסרון מים, אלא משום הרוח המזיקה להם.

אלא שיש ליישב בפשי' טפי ממה דאיתא לקמן בפרשת ויגש "וַיְבָ֥רֶךְ יַעֲקֹ֖ב אֶת־פַּרְעֹ֑ה וַיֵּצֵ֖א מִלִּפְנֵ֥י פַרְעֹֽה:" וברש"י ומה ברכה ברכו, שיעלה נילוס לרגליו, לפי שאין ארץ מצרים שותה מי גשמים אלא נילוס עולה ומשקה, ומברכתו של יעקב ואילך היה פרעה בא [עומד] על נילוס והוא עולה לקראתו ומשקה את הארץ." עכ"ל. וחזי' דלא הי'ה היאור עולה תדיר ושייך לומר שכל שנות הרעב לא הי'ה עולה.

וכן משמע מדברי רש"י שזו סיבת הרעב שכ' רש"י על הפסוק "ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב" ז"ל "חוזר לענין הראשון לתחלת שני הרעב." ומה הכריחו לזה שחוזר לתחילת שני הרעב ולמה לא נאמר שזה הי'ה לאחר מכן כפשטות המקרא.
ובי' השפת"ח "דהא משבא יעקב למצרים כלה הרעב כדפרש"י בסמוך" ולהדיא דאחר שנתברך היאור שוב נפסק הרעב לזה הוצ' רש"י להא דודאי חוזר לענין הראשון.


רוצה לדעת
משתמש ותיק
הודעות: 800
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 358 פעמים
קיבל תודה: 297 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת מקץ - כיצד נוצר הרעב במצרים הרי לא נצרכו כלל לגשם ?

שליחה על ידי רוצה לדעת » 06 דצמבר 2018, 23:46

כ' באדרת אליהו: דע כי רעב וכפן הם ב' סוגים, כמאמר "ברעב פדך ממות כו' לשוד ולכפן תשחק" א"כ המה ענינים שונים, מאמר רעב יסוב על זמן אשר השדה לא עשתה תבואה טובה, וכפן הוא אשר השדה עשתה תבואות טובות אך הקב"ה לא נתן בהם שובע כמאמר 'ואכלתם ולא תשבעו'. וזהו שהכפיל, 'יפות מראה' היינו המראה של התבואה הוא טוב, 'ובריאות בשר' הוא שובע, שלא יוטל השובע מהם. ואצל הרעות שניהם בהיפך, הם רעות במראה, גם ודקות בשר, עכ"ל. למדנו שאף כאשר יש אוכל מ"מ בלא מאמר ה' שיהא באוכל שובע אזי אינו משביע.
ואולי זה מה שהיה כאן שאף שגדל מ"מ לא היה "מאמר ה'" שישבעו.


tkhvu
הודעות: 131
הצטרף: 12 מרץ 2018, 00:49
קיבל תודה: 28 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת מקץ - כיצד נוצר הרעב במצרים, הרי לא נצרכו כלל לגשם ?

שליחה על ידי tkhvu » 07 דצמבר 2018, 01:19

בכל העולם היה רעב. א"כ גם מקורות הנילוס יבשו.


פותח הנושא
ים סוף
משתמש ותיק
הודעות: 319
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 141 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת מקץ - כיצד נוצר הרעב במצרים, הרי לא נצרכו כלל לגשם ?

שליחה על ידי ים סוף » 07 דצמבר 2018, 14:29

לא הבנתי תירוצו של הרב המכונה 'רוצה לדעת' שהרי שוברו מתוכו דלהדיא כ' ה'אדרת אליהו' שהיה שם גם רעב חוץ מכפן, ואל אותו הרעב נסובה השאלה.
והרב המכונה משהו באנגלית אחר ברכת 'יישר כח' ואחר העיון, נראה שהכניס את ראשו בין ההרים שכבר נחלקו בזה ראשונים,

שכ' רש"י בבראשית (פ"ב יא') "פישון - הוא נילוס נהר מצרים ועל שם שמימיו מתברכין ועולין ומשקין את הארץ נקרא פישון," ולהדיא דמקורו של הנילוס אינו ממי גשמים.
ובאבן עזרא אף דפליג עליה בענין פי' הנהר פישון אפ"ה הסכים שמקורו ממי מעיין שכ' ז"ל "אמר אחד מגדולי דורו פישון הוא יאור מצרים ולא זה הדרך כי הנה גיחון גם פרת וחדקל הם נודעים ושלשתם באים ממזרח למערב. ולא כן יאור מצרים כי הוא יוצא ממעין שהוא בהר הנקרא הר הלבנה." כו'.

ועוד דמצי' בנבואת זכריה (יד' יח') "וְאִם מִשְׁפַּחַת מִצְרַיִם לֹא תַעֲלֶה וְלֹא בָאָה וְלֹא עֲלֵיהֶם תִּהְיֶה הַמַּגֵּפָה אֲשֶׁר יִגֹּף ה' אֶת הַגּוֹיִם אֲשֶׁר לֹא יַעֲלוּ לָחֹג אֶת חַג הַסֻּכּוֹת:"
וכ' רש"י ואם משפחת מצרים לא תעלה - והן אין צריכים לגשמים שנילוס עולה ומשקה אותם:
ושם כ' האבן עזרא עצמו להדיא ז"ל "הזכיר משפחת מצרים בעבור שלא ירד שם גשם לעולם כי היאור ישקה אדמתם ולא יחושו אם לא עליהם יהיה הגשם אף על פי שלא יחושו לעצירת הגשם מפני האור תבוא עליהם מגפת כל העמים". וכעי"ז ברד"ק "ולא עליהם והם לא ירד עליהם מטר כל השנים ולא יצטרכו למטר אם כן מה יהיה עונשם תהיה עליהם המגפה אשר יגוף ה' את כל הגוי' שבאו על ירושלם כמו שאמר המק בשרו" (וכן באלשי"ך ובמצודת ציון ובמלבי"ם.)

ומכ"ז משמע דאין הם צריכים לגשם ואפי' יוכו כל העמים בבצורת אין בכך עונש למשפחת מצרים ולכן ייענשו במגפה. וא"כ לא נוכל להסכים לדברי הרב הנ"ל שסיבת היות הרעב הוא משום הבצורת העולמית.

אכן יעוי' ברדב"ז (ח"ח קלט' – קמא' ) שהאריך לאסור לטבול בנילוס משום שהוא מתרבה ממי גשמים הבאים מארץ כוש, והביא בשם האבן עזרא עצמו שכ' להפר שהוא מתרבה מריבוי המטר באותו הר הירח / הלבנה הנזכר. ויעוי"ש שדן בארוכה בכל הראיות הנ"ל.

ועוד יעוי"ש שהביא דברי הרמב"ן שהביא פירש"י הנ"ל "כל שאר נהרות אינם קרוים יאורים חוץ מנילוס, מפני שכל הארץ עשויה יאורים יאורים בידי אדם ונילוס עולה בתוכם"
וכ' לחלוק ז"ל "ולדעתי כדברי אונקלוס כן הוא, כי יאור ונהר לשון אחד, ושניהם לשון אורה. וכן הגשם נקרא אור, שנאמר (איוב לו ל) הן פרש עליו אורו, יפיץ ענן אורו (שם לז יא), וכמו שאמר רבי יוחנן (ב"ר כו ז) כל אורה האמורה באליהוא בירידת גשמים הכתוב מדבר. ואולי בעבור שהגשמים בסבת המאורות, והנהרות יעשו מהם יתיחסו אל האבות:"
(ולענ"ד הוא לשי' דפליג עפרש"י בענין "פישון הסובב את ארץ החוילה", שאי"ז חוילה של מצרים יעוי"ש.)


פותח הנושא
ים סוף
משתמש ותיק
הודעות: 319
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 141 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת מקץ - כיצד נוצר הרעב במצרים, הרי לא נצרכו כלל לגשם ?

שליחה על ידי ים סוף » 08 דצמבר 2018, 19:51

שו"ר שכ' האלשיך (פרשת ויגש) :
אמנם הורה כי שבע שני השבע מה' היה האוכל ולא בטבע. כי לא היו שני השבע היאור משקה הארץ, והשבע שני רעב היאור חסר מים להשקות, כי אם שבאלו ואלו השקה היאור את האדמה וזהו עולות מן היאר האמור בכולן, אלא שהפרות הטובות תרעינה באחו שמקבלות השפע מכר נרחב היא השכינה ולא מהצינור הצר הוא משר מצרים. וכן בשבלים הטובות נאמר עולות בקנה אחד מלאות וטובות, שהוא מהאחדות היא השכינה, ולא מהשר שהוא מעולם הפירוד. ועל כן התבואה שאצר יוסף נתקיימה ושל זולתו נרקבה, כי אשר היתה תחת ידו - שהשכינה עמו - היא שעמדה, אך של שאר מצרים אשר תחת יד שר מצרים המה הרקיבו:
וזה אפשר גם כן היתה הכונה באומרו בקנה אחד, כי עליות והצלחת השבע היתה על ידי קנה אחד, הוא יוסף מרכבה אל השכינה, שבאמצעותו הברכה משתלחת: עכ"ל


י.א.ל
הודעות: 128
הצטרף: 29 אוגוסט 2017, 14:49
נתן תודה: 13 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת מקץ - כיצד נוצר הרעב במצרים, הרי לא נצרכו כלל לגשם ?

שליחה על ידי י.א.ל » 08 דצמבר 2018, 20:41

tkhvu כתב:בכל העולם היה רעב. א"כ גם מקורות הנילוס יבשו.
לא עיינתי כל צורכי אבל קצת היה לי קשה שאמר לו שיהיה רעב בכל ארץ מצרים והנה גם בארץ כנען היה א'כ למה לא כתבה התורה והנה רעב בארץ ואז לאו דוקא מצרים אם יש לכם איזה פשט תבורכו

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח