למה דתן ואבירם כעסו על משה רבינו

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 677
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 324 פעמים
קיבל תודה: 217 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

למה דתן ואבירם כעסו על משה רבינו

שליחה על ידי מלמד להועיל » 17 דצמבר 2018, 00:43

הרי הוא אמר רשע למה תכה רעך אז נמצא שהתערב לטובת אחד מהם, אז למה משמע ששניהם הלשינו עליו


פרלמן משה
הודעות: 941
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 177 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה דתן ואבירם כעסו על משה רבינו

שליחה על ידי פרלמן משה » 17 דצמבר 2018, 16:47

סוכ"ס גם אבירם רשע הי'ה


אור זרוע
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 286 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה דתן ואבירם כעסו על משה רבינו

שליחה על ידי אור זרוע » 17 דצמבר 2018, 17:28

רש"י (שמות ב, יג) מפרש: רעך - רשע כמותך.
כלומר, שניהם לא יצאו נקיים...


ים סוף
הודעות: 365
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 169 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה דתן ואבירם כעסו על משה רבינו

שליחה על ידי ים סוף » 19 דצמבר 2018, 00:12

מלמד להועיל כתב:הרי הוא אמר רשע למה תכה רעך אז נמצא שהתערב לטובת אחד מהם, אז למה משמע ששניהם הלשינו עליו
מדבריך משמע שנתקשית מדוע הלשין זה שהתערב לטובתו. ואילו אצלי בבית גנזי רשום להפך, שהמלשין האידאלי הוא זה שמשה התערב לטובתו. אשר על כן אפרוש לפניך את אשר גנוז אצלי. ומיני ומינך מסתייעא שמעתתא.
וזה החלי בעהי"ת:

וַיִּ֤פֶן כֹּה֙ וָכֹ֔ה וַיַּ֖רְא כִּ֣י אֵ֣ין אִ֑ישׁ

ויש להק' דמאחר שראה שאין איש איך לבסוף נודע הדבר שהרי לא הי'ה מי שראה, אמנם י"ל שאדם אחד הי'ה שם ודאי והוא אותו איש ישראל המוכה.

ואכן נמצא במדרש שאותו איש ישראל הוא הי'ה משני האנשים הניצים שאמר למשה "הַלְהָרְגֵ֙נִי֙ אַתָּ֣ה אֹמֵ֔ר כַּאֲשֶׁ֥ר הָרַ֖גְתָּ אֶת־הַמִּצְרִ֑י". דאיתא במדרש "פעם אחת הלך נוגש מצרי אצל שוטר ישראל ונתן עיניו באשתו שהיתה יפת תואר בלי מום, עמד לשעת קריאת הגבר והוציאו מביתו וחזר המצרי ובא על אשתו והיתה סבורה שהוא בעלה ונתעברה ממנו, חזר בעלה ומצא המצרי יוצא מביתו שאל אותה שמא נגע בך אמרה לו הן וסבורה אני שאתה הוא, כיון שידע הנוגש שהרגיש בו החזירו לעבודת הפרך והיה מכה אותו ומבקש להרגו, והיה משה רואה אותו ומביט בו וראה ברוח הקודש מה שעשה בבית וראה מה שעתיד לעשות לו בשדה, אמר ודאי זה חייב מיתה, כמו שכתוב (ויקרא כד) ומכה אדם יומת אמר ודאי זה חייב מיתה, כמו שכתוב (ויקרא כד) ומכה אדם יומת, ולא עוד אלא שבא על אשתו של דתן על כך חייב הריגה, שנא' מות יומת הנואף והנואפת."

ואותם הניצים היו דתן ואבירם כדאיתא בתנחומא "ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים מי היו דתן ואבירם". וכן מצי' במדרש "וישמע פרעה, שעמדו דתן ואבירם והלשינו עליו". שהיו אלה אותם הניצים שהלשינו עליו.

וא"ש איך נודע הדבר. וברש"י פי' מה שאמר משה אכן נודע הדבר "נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל מכל שבעים אומות להיות נרדים בעבודת פרך, אבל רואה אני שהם ראויים לכך". ואפש"ל שכוונתו היא על אותה כפיות טובה של דתן שהשתמש במה שעשה משה כדי להצילו ממוות, להרוג עי"ז את משה. ולכן ראוי הוא לזה.

ושמעתי לבאר מה גרם לו לדתן שילך להרוג למשה, ע"פ מה שיש להבין הביטוי "כפוי טובה" שהי'ה לו לומר גוזל טובה או כופר בטובה שאינו מכיר בה, ומה ענין כפוי לכאן, והבי' הוא שאדם שאינו רוצה להכיר בטובת חבירו ה"ה כפוי ע"י טובתו ואינו יכול לסבול קיום המיטיב לו ולכן חפץ הי'ה דתן להרוג את משה.


פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 677
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 324 פעמים
קיבל תודה: 217 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה דתן ואבירם כעסו על משה רבינו

שליחה על ידי מלמד להועיל » 19 דצמבר 2018, 00:28

תודה רבה!


ים סוף
הודעות: 365
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 169 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה דתן ואבירם כעסו על משה רבינו

שליחה על ידי ים סוף » 20 דצמבר 2018, 00:44

שבתי וראיתי שטעיתי והטעתי שהרי לא הועלתי כלום ליישב קו' הרב @מלמד להועיל שלפי"ד נוכרח שדתן הוא זה שהורבץ. ואילו בפירוש כ' שהשוטר הניצול ע"י משה הוא היה האומר 'הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי'. וזה ודאי היה המרביץ. שאותו בא משה להוכיח. וא"כ שבה קושית הרב וגם ניצבה מה היה האינטרס של המורבץ להלשין לפרעה.
(אם לא שנאמר שאבירם היה המרביץ אך דתן עדכן אותו (לפני שהתחילו ללכת מכות) בכך שמשה הרג מצרי, אלא שלפי"ז העיקר חסר מן הספר.)

אמנם אם באנו עד לזאת נוכל לומר לאידך גיסא, דאף שדתן היה המרביץ, עדיין יתו' טעם הלשנתו של אבירם. שהרי משה הצילו מידי דתן שהרביצו. ואע"כ שניהם כפויים היו ע"י טובתו של משה והוכרחו להכחידו מן העולם. שהמרביץ (דתן) ניצול ע"י מהמצרי, ואילו המורבץ (אבירם) ניצול ע"י מהמרביץ. ולכן הלכו שניהם יחדיו המרביץ והמורבץ להלשין על משה, ולפי"ז ית' שפיר ענין 'אכן נודע הדבר' דאי משום היות דתן כפוי טובה אין בכך קשר להלשנת אבירם שהיתה משום שמשה הוכיחו על אפיו על הרבצת דתן, אך להמתבאר עתה שדתן היה המרביץ ואבירם גם הוא כפוי טובה היה שמשה הצילו מידו, א"כ א"ש 'אכן נודע הדבר' אתרוייהו, ודו"ק.


ים סוף
הודעות: 365
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 169 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה דתן ואבירם כעסו על משה רבינו

שליחה על ידי ים סוף » 22 דצמבר 2018, 22:16

שו"ר שכ' בפרד"א ז"ל:
"ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו, יצא משם אל מחנה ישראל וראה אחד מנוגשי פרעה מכה את אחד מבני הקהתי הלויים שהם מאחיו, שנ' וירא איש מצרי מכה איש עברי".
וכיון דהיה האיש משבט לוי נפלה בבירא עמיקתא תשובתי, והדרא לדוכתא קו הרב @מלמד להועיל מה גרם למוכה להלשין על משה (אם לא שנאמר שהמכה הלשין משום שהוכיחו, והמוכה משום שהצילו, וכהמתבאר), וקושייתי מהיכן ידעו דתן ואבירם שהרג משה את המצרי, שהרי הפסוק מעיד שראה משה שאין איש
(אם לא שנסביר את הפשט הפשוט לפי דרשת חכמים שראה שלא עתיד לצאת ממנו, אדם גדול.)


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה דתן ואבירם כעסו על משה רבינו

שליחה על ידי יהודה1 » 09 יולי 2019, 10:51

בפרשת קורח כתוב שאמר ולא הרעותי את אחד מהם, ראיתי כמדומני בשם החת"ס שאמר שלא קרא להם רשע, אלא הפסוק כתב שמי שהכה נקרא רשע.
מ"מ מסתמא שנאו אותו כי "נעשה שר ושופט עליהם".


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה דתן ואבירם כעסו על משה רבינו

שליחה על ידי יהודה1 » 09 יולי 2019, 11:17

יש להוסיף עוד שהם היו אחים כמבואר בפרשת פינחס. ואף שהם רבו ביניהם אפשר שדעתם היתה שווה בשנאת משה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “שמות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים